900 rows sorted by period_enabled

View and edit SQL

Suggested facets: period_enabled, clarification_enabled, keywords, root_service_node, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_null, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality_inkoo, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_mäntsälä, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava

unit_count_municipality_vihti

id name_fi name_sv name_en period_enabled ▼ clarification_enabled keywords root_service_node unit_count_municipality_helsinki unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_null unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_pyhtää
41 aikuisten sosiaaliohjaus socialhandledning för vuxna social care work for adults 0 0 {} 783 6 9                                           1       2              
42 aikuisten sosiaalityö socialt arbete för vuxna social work for adults 0 0 {} 783 21 25                                           3       1              
43 aikuisten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka hälsocentraljour och jourpoliklinik för vuxna health centre on-call service and emergency outpatient clinic for adults 0 0 {"fi": ["p\u00e4ivystys"]} 986   3                                           1       1     1        
44 ajoneuvojen siirrot flyttningar av fordon towing vehicles 0 0 {} 1402 2 5                                           1       2              
45 akkujen keräys ackumulatorinsamling car battery recycling 0 0 {"fi": ["akut"]} 1400 34 79                                           18       26     1        
46 akuuttipsykiatria akutpsykiatri acute psychiatry 0 0 {} 986 1 4                                                   3              
47 alamäkiluisteluradat skridskobanor för ice cross downhill ice cross downhill tracks 0 0 {} 1403   0                                                                  
48 alkavien yrittäjien neuvonta rådgivning för nya företagare advice for start-up entrepreneurs 0 0 {} 1401 4 8                                           2       2              
49 alueellinen kumppanuustyö regionalt partnerskapsarbete regional partnership work 0 0 {} 783 19 119       1                                   1       96     1     1  
50 aluerakentamisen tiedotus information inom områdesbyggande area construction communication 0 0 {} 1400 1 1                                                                  
51 ammatinvalinnanohjaus yrkesvägledning vocational guidance 0 0 {} 1401 4 6                                           1       1              
52 ampumahiihdon harjoittelualueet träningsområden för skidskytte training areas for biathlon 0 0 {} 1403   1       1                                                          
53 ampumahiihtokeskukset skidskyttecenter biathlon centres 0 0 {} 1403   1                                           1                      
54 ampumaradat skjutbanor open-air shooting ranges 0 0 {} 1403   1                                           1                      
55 ampumaurheilukeskukset sportskyttecentrum shooting sports centres 0 0 {} 1403   1       1                                                          
56 ansiokurssit (nuorten harrastustila) kurs med lön (fritidslokal för ungdomar) merit courses (youth recreational facility) 0 0 {} 1403   0                                                                  
57 apteekit apotek pharmacies 0 0 {} 986 1 8                                                   7              
58 arabiankielinen päivähoito dagvård på arabiska day care in Arabic 0 0 {} 1405 2 2                                                                  
59 arabiankielinen ryhmäperhepäivähoito gruppfamiljedagvård på arabiska Arabic language group family day care 0 0 {} 1405   0                                                                  
60 asemakaava-arkisto detaljplanearkiv town plan archive 0 0 {} 1402   1                                                         1        
61 asiakaspalvelu (eläintarha) kundtjänst (djurpark) customer services (zoo) 0 0 {} 1403   0                                                                  
62 asiakaspalvelu (energia) kundtjänst (energi) customer services (energy) 0 0 {} 1400 1 2                                                   1              
63 asiakaspalvelu (joukkoliikenne) kundtjänst (kollektivtrafik) customer services (public transport) 0 0 {} 1402 5 11                                           2       3     1        
64 asiakaspalvelu (kaavoitus) kundtjänst (planläggning) customer services (planning) 0 0 {} 1400   3                                           1       1     1        
65 asiakaspalvelu (kaupunginarkisto) kundtjänst (stadsarkivet) customer services (city archives) 0 0 {} 1402 2 4                                           1       1              
66 asiakaspalvelu (työväenopisto) kundtjänst (arbetarinstitutet) customer services (adult education centre) 0 0 {} 1087 9 11                                           1             1        
67 asiakaspalvelu (vesihuolto) kundtjänst (vattenförsörjning) customer services (water supply) 0 0 {} 1400 26 26                                                                  
68 asiakaspalvelu ja neuvonta (ammatillinen koulutus) kundbetjäning och rådgivning (yrkesutbildning) customer service and information (vocational education and training) 0 0 {} 1402 3 5                                           2                      
69 asiakaspalvelu ja neuvonta (lukiokoulutus) kundbetjäning och rådgivning (gymnasieutbildning) customer service and information (general upper secondary education) 0 0 {} 1402 1 2                                           1                      
70 asiakaspalvelu ja neuvonta (perusopetus) kundbetjäning och rådgivning (grundläggande utbildning) customer service and information (basic education) 0 0 {} 1402 1 2                                           1                      
71 asiakaspalvelu ja neuvonta (sosiaali- ja terveyspalvelut) kundbetjäning och rådgivning (social- och hälsovårdstjänster) customer service and information (social and health care services) 0 0 {} 1402 1 9           1                               1       6              
72 askartelu (nuorten harrastustila) pyssel (fritidslokal för ungdomar) hobby crafts (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 3 9                                           2       4              
73 asukaspysäköintitunnukset boendeparkeringstillstånd resident parking permits 0 0 {} 1402 1 1                                                                  
74 asumisen sähköinen asiointi ja lomakkeet elektroniska tjänster och formulär för boende electronic housing services and forms 0 0 {} 1400   1           1                                                      
75 asumisen tuet bostadsbidrag housing allowances 0 0 {} 1400 3 9       1                                   2       2           1  
76 asumisoikeusasuminen bostadsrättsboende right-of-occupancy housing 0 0 {} 1400 330 1107       15     23       1       27   51 40       242     3 253 35 10     37 40  
77 asumisterveys (ympäristöterveydenhuolto) boendehälsa (miljöhälsovård) housing health (environmental health care) 0 0 {} 1400 2 5                                 1         1       1              
78 asuntotonttien vuokraus ja myynti utarrendering och försäljning av bostadstomter selling or renting residential lots 0 0 {} 1401 1 3                                           1       1              
79 asuntotuotanto bostadsproduktion housing production 0 0 {} 1400 1 3                                           1       1              
81 av- ja leirivälinelainaamo (nuorten harrastustila) utlåning av AV- och campingutrustning (fritidslokal för ungdomar) loaning service for audiovisual and camping equipment (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 3 4                                           1                      
82 avioehtoasiat äktenskapsförordsfrågor prenuptial agreement matters 0 0 {} 1401 1 2                                           1                      
83 avioeroasiat skilsmässoärenden divorce matters 0 0 {} 1401   0                                                                  
84 avoimet työpaikat lediga jobb open jobs 0 0 {} 1401 5 7                                           1       1              
85 avoin nuorisotoiminta (nuorten harrastustila) öppen ungdomsverksamhet (fritidslokal för ungdomar) open youth activities (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 41 78                                           22       14     1        
86 avoin toiminta (lasten päivähoidon leikkitoiminta) öppen verksamhet (lekverksamhet inom barndagvården) open family activities (child day care play activities) 0 0 {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} 1405 2 31                                           13       15     1        
87 avustusten sähköinen asiointi ja lomakkeet elektroniska tjänster och formulär för bidragsärenden electronic services and forms related to benefits 0 0 {} 1401   1                                                   1              
125 beachvolleykentät beachvolleyplaner beach volleyball courts 0 0 {} 1403 39 85                                           27       18     1        
126 biljardi (nuorten harrastustila) biljard (fritidslokal för ungdomar) billiards (youth recreational facility) 0 0 {} 1403   16                                           13       3              
127 bio- ja puutarhajätteen keräys insamling av organiskt avfall och trädgårdsavfall bio-waste and garden waste collection 0 0 {} 1400 2 4                                           1       1              
128 bänditoiminta tai -tila (nuorten harrastustila) bandverksamhet eller bandlokal (fritidslokal för ungdomar) band activity or practice space (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 2 12                                           5       5              
129 curlingradat curlingbanor curling sheets 0 0 {} 1403 1 1                                                                  
130 demostudio (nuorten harrastustila) demostudio (fritidslokal för ungdomar) demo studio (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 1 2                                                   1              
131 edunvalvonta (laki holhoustoimesta) intressebevakning (lagen om förmyndarverksamhet) trusteeship (Guardianship Services Act) 0 0 {} 1401 1 3                                           2                      
132 elinkeinoasiat näringslivsfrågor trade and industry matters 0 0 {} 1401 2 2                                                                  
133 elinkeinomarkkinointi näringslivsmarknadsföring business marketing 0 0 {} 1401 2 2                                                                  
134 elinkeinoneuvottelukunta näringsdelegationen economic development advisory board 0 0 {} 1401   0                                                                  
135 elinkeinopalvelujen sähköinen asiointi ja lomakkeet elektroniska tjänster och formulär för näringslivsservicen electronic services and forms related to business services 0 0 {} 1401   1           1                                                      
136 elinkeinopolitiikka näringspolitik economic development policy 0 0 {} 1401   0                                                                  
137 elintarvikevalvonta (ympäristöterveydenhuolto) livsmedelstillsyn (miljöhälsovård) food control (environmental health care) 0 0 {} 1400 1 4                                 1         1       1              
138 elokuvateatterit biografer cinemas 0 0 {} 1403 15 21                                           2       4              
139 ELY-keskukset NTM-centraler ELY Centres 0 0 {} 1401   0                                                                  
140 eläinlääkäripalvelut (ympäristöterveydenhuolto) veterinärtjänster (miljöhälsovård) vet services (environmental health care) 0 0 {} 1400 1 4                                 1         1       1              
141 eläinsuojelu (ympäristöterveydenhuolto) djurskydd (miljöhälsovård) animal protection (environmental health care) 0 0 {} 1400 1 4                                           1       2              
142 eläintarhat djurparker zoos 0 0 {} 1403 9 9                                                                  
143 eläkeasiat pensionsfrågor pension matters 0 0 {} 1401 4 10       1                                   2       2           1  
144 energia-avustukset (rakentaminen) energiunderstöd (byggande) energy grants (construction) 0 0 {} 1400   1                                           1                      
145 energiajätteen keräys insamling av energiavfall energy waste collection 0 0 {} 1400   1                                                   1              
146 energianeuvonta energirådgivning energy counselling 0 0 {} 1400 1 1                                                                  
147 englanninkielinen ammattikorkeakoulukoulutus yrkeshögskoleutbildning på engelska polytechnic education in English 0 0 {} 1087   0                                                                  
151 englanninkielinen päivähoito dagvård på engelska day care in English 0 0 {} 1405 39 62                                           21       1     1        
152 englanninkielinen ryhmäperhepäivähoito gruppfamiljedagvård på engelska group family day care in English 0 0 {} 1405   0                                                                  
153 ennakkoäänestyspaikat förhandsröstningsställen advance voting locations 0 0 {} 1401   0                                                                  
154 ensihoito akutvård emergency care 0 0 {} 986   0                                                                  
155 erikoiskirjastot specialbibliotek special libraries 0 0 {"fi": ["kirjastot"]} 1402 27 29                                           2                      
156 erityisryhmä (lasten päivähoito) specialgrupp (barndagvård) special group (child day care) 0 0 {} 1405 52 80                                                   28              
158 erämaa-alueet vildmarksområden wilderness areas 0 0 {} 1403   0                                                                  
164 espanjankielinen päivähoito dagvård på spanska day care in Spanish 0 0 {} 1405 2 2                                                                  
165 espanjankielinen ryhmäperhepäivähoito gruppfamiljedagvård på spanska group family day care in Spanish 0 0 {} 1405   0                                                                  
166 esteratsastuskentät banhoppningsbanor show jumping fields 0 0 {} 1403 3 3                                                                  
167 etuuskäsittely förmånshandläggning benefit processing 0 0 {} 783 1 2                                           1                      
168 fillari- ja moottoripaja (nuorten harrastustila) cykel- och motorverkstad (fritidslokal för ungdomar) workshop for bicycles and mopeds (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 4 5                                           1                      
169 frisbeegolf-radat frisbeegolfbanor disc golf courses 0 0 {} 1403 8 27                                           10       8     1        
170 futsal (nuorten harrastustila) futsal (fritidslokal för ungdomar) futsal (youth recreational facility) 0 0 {} 1403   1                                                   1              
171 fysiatria fysiatri physiatrics 0 0 {} 986   0                                                                  
172 fysioterapia fysioterapi physiotherapy 0 0 {"fi": ["kuntoutus"]} 986 11 21                                           4       5     1        
173 golfin harjoitusalueet träningsområden för golf golf training areas 0 0 {} 1403 1 6                                           3       2              
174 golfin harjoitushallit övningshallar för golf golf training halls 0 0 {} 1403 6 10                                           4                      
175 golfkentät golfbanor golf courses 0 0 {} 1403 4 16                                           9       3              
176 hallinnon ja talouden sisäinen tarkastus intern revision av förvaltning och ekonomi internal administrative and financial auditing 0 0 {} 1401 1 2                                           1                      
177 hallinnon ja talouden ulkoinen tarkastus extern revision av förvaltning och ekonomi external administrative and financial auditing 0 0 {} 1401   1                                           1                      
178 hallinto (kiinteistöt) förvaltning (fastigheter) administration (real estate) 0 0 {} 1400 1 1                                                                  
179 hallinto (opetus ja koulutus) förvaltning (undervisning och utbildning) administration (education and training) 0 0 {} 1087 12 12                                                                  
180 hallinto (perhe- ja sosiaalipalvelut) förvaltning (familje- och socialtjänster) administration (family and social services) 0 0 {} 783   1                                                   1              
181 hallinto (rakentaminen) förvaltning (byggande) administration (construction) 0 0 {} 1400   0                                                                  
182 hallinto (terveyspalvelut) förvaltning (hälsovårdstjänster) administration (health care) 0 0 {} 986   0                                                                  
183 hallinto (vesiliikenteen satamat) förvaltning (hamnar för båttrafiken) administration (water traffic harbours) 0 0 {} 1402 2 2                                                                  
184 hammashoito tandvård dental care 0 0 {"fi": ["hammashoitola", "hammasl\u00e4\u00e4k\u00e4ri", "hammass\u00e4rky", "hammashuolto"]} 986 36 98                                           20       41     1        
185 hankepalvelut projekttjänster project services 0 0 {} 1400   3                                                   3              
186 harjoitushyppyrimäet träningshoppbackar ski jumping hills for training 0 0 {} 1403 1 1                                                                  
187 harjoitusjäähallit övningsishallar training ice arenas 0 0 {} 1403 10 17                                           5       2              

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service] (
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [period_enabled] INTEGER,
  [clarification_enabled] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [root_service_node] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_null] INTEGER,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] TEXT,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] TEXT,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] INTEGER,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);