900 rows sorted by id descending

View and edit SQL

Suggested facets: period_enabled, clarification_enabled, keywords, root_service_node, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_null, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality_inkoo, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_mäntsälä, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava

unit_count_municipality_vihti

id ▲ name_fi name_sv name_en period_enabled clarification_enabled keywords root_service_node unit_count_municipality_helsinki unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_null unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_pyhtää
913 viittomakielinen varhaiskasvatus småbarnspedagogik på teckenspråk early childhood education and care in sign language 0 0 {} 1405 1 1                                                                  
912 puistoshakkilaudat parkschackbrädor park chess boards 0 0 {} 1403 24 24                                                                  
911 kielirikasteinen opetus (suomi-venäjä) språkberikande undervisning (finska-ryska) language-enriched education (Finnish-Russian) 1 0 {} 1087 1 1                                                                  
910 kielirikasteinen opetus (suomi-englanti) språkberikande undervisning (finska-engelska) language-enriched education (Finnish-English) 1 0 {} 1087 12 12                                                                  
909 laajamittainen kaksikielinen opetus (suomi-venäjä) omfattande undervisning på två språk (finska-ryska) extensive bilingual education (Finnish-Russian) 1 0 {} 1087 1 1                                                                  
908 laajamittainen kaksikielinen opetus (suomi-viro) omfattande undervisning på två språk (finska-estinska) extensive bilingual education(Finnish-Estonian) 1 0 {} 1087 1 1                                                                  
907 laajamittainen kaksikielinen opetus (suomi-pohjoissaame) omfattande undervisning på två språk (finska-nordsamiska) extensive bilingual education (Finnish-Northern Sami) 1 0 {} 1087 2 2                                                                  
906 laajamittainen kaksikielinen opetus (suomi-espanja) omfattande undervisning på två språk (finska-spanska) extensive bilingual education (Finnish-Spanish) 1 0 {} 1087 1 1                                                                  
905 laajamittainen kaksikielinen opetus (suomi-kiina) omfattande undervisning på två språk (finska-kinesiska) extensive bilingual education (Finnish-Chinese) 1 0 {} 1087 2 2                                                                  
904 laajamittainen kaksikielinen opetus (suomi-englanti) omfattande undervisning på två språk (finska-engelska) extensive bilingual education (Finnish-English) 1 0 {} 1087 8 9                                           1                      
903 seniorisäpinät seniorisäpinät seniorisäpinät 0 0 {} 1403 2 2                                                                  
902 seniorimiekkailu seniorifäktning seniorfencing 0 0 {} 1403   0                                                                  
901 seniorikävely seniorgående seniorwalk 0 0 {} 1403 6 7                                                         1        
900 senioritanssi seniordans seniordancing 0 0 {} 1403 24 29                                           2       2     1        
899 senioripalloilu seniorballgympa seniorballgym 0 0 {} 1403 4 4                                                                  
898 seniorijumppa seniorgympa seniorgym 0 0 {} 1403 41 44                                           2       1              
897 seniorivesiliikunta seniorvattengympa seniorhydrobics 0 0 {} 1403 13 13                                                                  
896 seniorikuntosalit seniorgym seniorgyms 0 0 {} 1403 22 22                                                                  
895 senioriliikunta seniormotion seniorsports 0 0 {} 1403 86 102           1                               4       10     1        
894 valmistava opetus luokille 7-9 förbererande undervisning för årskurserna 7-9 preparatory education for grades 7-9 1 0 {} 1087 9 9                                                                  
893 valmistava opetus luokille 3-6 förbererande undervisning för årskurserna 3-6 preparatory education for grades 3-6 1 0 {} 1087 13 13                                                                  
892 B-arabia (lukion kieliohjelma) B-arabiska (gymnasiets språkprogram) B-arabic (upper secondary school language programme) 1 1 {}   1 1                                                                  
891 koirankakkapussiteline hundbajspåserack dog waste bag rack 0 0 {}     0                                                                  
890 kansalaisopistot medborgarinstitut community colleges 0 0 {} 1087   3                                                   3              
889 kyllästetyn puujätteen keräys insamling av impregnerat träavfall impregnated wood waste collection 0 0 {} 1400 2 4                                           1       1              
888 asukastilat invånarlokaler resident facilities 0 0 {} 1403 1 12                                           2       9              
887 esteettömät autopaikat kadulla p-plats för personer med rörelsehinder bredvid gatan accessible parking space along street 0 0 {} 1402   94                                           94                      
886 ääniopastetut suojatiet skyddsväg med ljudsignal i trafikljus audible pedestrian signal in pedestrian crossing 0 0 {} 1400 351 351                                                                  
885 yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat bilpoolparkering parking for car share vehicles 0 0 {} 1402   22                                           22                      
884 asiakaspalvelu kundbetjäning customer services 0 0 {} 1401 2 3                                           1                      
883 englanninkielinen ammatillinen koulutus yrkesutbildning på engelska vocational education and training in English 1 1 {} 1087   1                                                   1              
882 syyttäjävirastot åklagarämbeten prosecutor's offices 0 0 {} 1401 1 1                                                                  
881 veneiden lyhytaikainen kiinnittyminen kortvarig förtöjning av båtar short-term mooring of boats 0 0 {} 1402 4 4                                                                  
880 korkeakoulujen kirjastot högskolebibliotek polytechnic libraries 0 0 {} 1402 8 14                                           3       2     1        
879 yliopistojen kirjastot universitetsbibliotek university libraries 0 0 {} 1403 10 11                                           1                      
878 oppilaitoskirjastot bibliotek vid läroanstalter libraries at educational institutions 0 0 {} 1403   0                                                                  
877 Hitas-asunnot Hitas-bostäder Hitas owner-occupied housing 0 0 {} 1400 399 399                                                                  
876 terveys- ja hyvinvointikeskukset centraler för hälsa och välbefinnande health and well-being centres 0 0 {} 986 2 11                                           1       8              
875 perhekeskukset familjecentren family centres 0 0 {} 783 3 3                                                                  
874 asiakaspalvelu ja neuvonta (vapaa sivistystyö) kundbetjäning och rådgivning (fritt bildningsarbete) customer service and information (liberal adult education) 0 0 {} 1402   0                                                                  
873 ammatillinen lisäkoulutus yrkesinriktad tilläggsutbildning vocational further education and training 1 1 {} 1087 35 37                                           2                      
872 ammatillinen peruskoulutus grundläggande yrkesutbildning vocational upper secondary education and training 1 1 {} 1087 63 98                                           2       33              
871 A1-englanti paluuoppilaille (perusopetuksen kieliohjelma) A1-engelska för återvändande elever (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) A1-English for repatriating pupils (basic education language programme) 1 0 {} 1087   0                                                                  
870 B2-japani (perusopetuksen kieliohjelma) B2-japanska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Japanese (basic education language programme) 1 0 {} 1087   0                                                                  
869 baarit ja yöelämä barer och nattliv bars and nightlife 0 0 {} 1403 179 181                                                   2              
868 tapahtumapaikat evenemangsplatser venues 0 0 {} 1403 195 211                                           10       6              
867 kiertävän keräysauton pysäkit stopp för de cirkulerande insamlingsbilarna stops for the touring collection vehicles 0 0 {} 1400   0                                                                  
866 saamenkielinen perusopetus luokille 7-9 grundläggande utbildning på samiska för årskurserna 7-9 basic education for grades 7-9 in Sami 1 0 {} 1087 1 1                                                                  
865 saamenkielinen perusopetus luokille 1-6 grundläggande utbildning på samiska för årskurserna 1-6 basic education for grades 1-6 in Sami 1 0 {} 1087 2 2                                                                  
864 hyvän olon palvelut välbefinnandetjänster well-being services 0 0 {} 1403 34 37                                           1       2              
863 opiskeluterveydenhuolto studenthälsovård student health care 0 0 {} 1087 81 154                                           2       68     3        
862 ruotsinkielinen esiopetus förskoleundervisning på svenska pre-primary education in Swedish 1 0 {} 1405 53 68                                           11       4              
861 suomenkielinen esiopetus förskoleundervisning på finska pre-primary education in Finnish 1 0 {} 1405 479 702                                           106       117              
860 päiväkotiruokailu daghem måltider day care centre meals 0 0 {} 1405 274 274                                                                  
859 digitaalinen nuorisotyö digital ungdomsarbete digital youth work 0 0 {} 1403   2                                           1       1              
858 palliatiivinen hoito palliativ vård palliative care 0 0 {} 986 1 1                                                                  
857 mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut boendetjänster för mentalvårdsklienter residential services for mental health clients 0 0 {} 783 6 14                                                   8              
856 asiakaspalvelu ja neuvonta (tekniset ja ympäristöpalvelut) kundbetjäning och rådgivning (teknisk och miljötjänster) customer service and advice (technical and environmental services) 0 0 {} 1402 1 2                                           1                      
855 tuki digipelaamisen ja netin liikakäytön ongelmiin stöd för överanvändningsproblem av digitala spel och internet support for digital gaming and internet over-use problems 0 0 {} 783 1 1                                                                  
854 etsivä nuorisotyö uppsökande ungdomsarbete detective youth work 0 0 {} 1403 5 7                                           2                      
853 kasvitarha (nuorten harrastustila) köksträdgård (fritidslokal för ungdomar) kitchen garden (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 1 1                                                                  
852 teatteri (nuorten harrastustila) teater (fritidslokal för ungdomar) theatre (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 1 2                                           1                      
851 kosketusnäyttöopasteet infokiosker med pekskärm touch screen guideposts 0 0 {} 1403 21 21                                                                  
850 julkishallinnon talousarviot budgetar inom den offentliga förvaltningen public administration budgets 0 0 {} 1401 1 1                                                                  
849 liikunnan sähköinen asiointi ja lomakkeet elektroniska tjänster och formulär för motion electronic services and forms related to sports 0 0 {} 1403   1           1                                                      
848 tietotekniikkaneuvonta (opiskelijoille) IT rådgivning för studenter IT consultancy for students 0 0 {} 1402   2                                           2                      
847 venekerhojen venepaikat båtklubbarnas båtplatser boat clubs' berths 0 0 {} 1402 1 1                                                                  
845 tapahtumien järjestäminen anordnande av evenemang organising events 0 0 {} 1403 2 6                                           3       1              
844 asiakaspalvelu ja neuvonta (lasten päivähoito) kundbetjäning och rådgivning (barndagvård) customer service and information (child day care) 0 0 {} 1087 1 1                                                                  
843 valmistava opetus luokille 1-2 (maahanmuuttajat) förberedande undervisning för årskurserna 1-2 (invandrare) preparatory education for grades 1-2 (immigrants) 1 0 {} 1087   3                                                   3              
842 suomi toisena kielenä (lasten päivähoito) finska som andraspråk (barndagvård) Finnish as a second language (child day care) 0 0 {} 1405   0                                                                  
841 täydentävä toimeentulotuki kompletterande utkomststöd supplementary social assistance 0 0 {} 783 7 9                                                   1     1        
840 ehkäisevä toimeentulotuki förebyggande utkomststöd preventive social assistance 0 0 {} 783 7 8                                                         1        
839 öljyntorjuntavarikot depåer för oljebekämpning oil spill prevention depot 0 0 {} 1061 1 1                                                                  
838 äänistudio (nuorten harrastustila) ljudstudio (fritidslokal för ungdomar) sound studio (youth recreational facility) 0 0 {} 1403   2                                                   2              
837 äänioikeusrekisteri rösträttsregister voting register 0 0 {} 1401 1 1                                                                  
836 äänestyspaikat röstningsställen voting locations 0 0 {} 1401   0                                                                  
835 äitiysneuvolat mödrarådgivningar maternity clinics 0 0 {} 986 22 47                                           14       10     1        
834 yrityspysäköintitunnukset företagsparkeringstillstånd business parking permits 0 0 {} 1402 1 1                                                                  
833 yritysneuvonta företagsrådgivning business consulting 0 0 {} 1401 1 6           1                                       4              
832 yrityshautomot företagskuvöser business incubators 0 0 {} 1401   2                                           2                      
831 ympärivuorokautinen hoito (lasten päivähoito) dygnet runt-vård (barndagvård) round-the-clock care (child day care) 0 0 {"fi": ["varhaiskasvatus"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"], "en": ["early education and care"]} 1405 6 12                                           3       3              
830 ympäristötutkimus ja tilastointi miljöforskning och statistikföring environmental research and compilation of statistics 0 0 {} 1400 1 3                                           1       1              
829 ympäristöohjelmat miljöprogram environmental programmes 0 0 {} 1400 1 2                                                   1              
828 ympäristönsuojelumääräykset miljöskyddsbestämmelser environmental protection regulations 0 0 {} 1400 2 4                                 1                 1              
827 ympäristöneuvonta miljörådgivning environmental information 0 0 {} 1400 1 5                                           3       1              
826 ympäristön sähköinen asiointi ja lomakkeet elektroniska tjänster och formulär för miljöärenden electronic services and forms related to environmental matters 0 0 {} 1400   1           1                                                      
825 ympäristön hoito miljövård environmental care 0 0 {} 1400 1 1                                                                  
824 ympäristölautakunta miljönämnden environment committee 0 0 {} 1400   1                                                   1              
823 ympäristöhaitat ja -luvat miljöolägenheter och -tillstånd environmental hazards and permits 0 0 {} 1400 2 5                                 1         1       1              
822 yliopistot universitet universities 0 0 {} 1087 10 60                                           50                      
821 yliopiston vierastalot lyhytaikaiseen yöpymiseen universitetets gästhus för tillfällig övernattning university guest houses for short-term accommodation 0 0 {} 1400   0                                                                  
820 yliopistolliset sairaalat universitetssjukhus university hospitals 0 0 {} 986 18 31                             1 1           4 2     3 2            
819 yleisövessat allmänna toaletter public toilets 0 0 {} 1400 39 39                                                                  
818 yleisurheilun harjoitusalueet träningsområden för friidrott athletics training areas 0 0 {} 1403 28 42                                           14                      
817 yleisurheilukentät friidrottsplaner athletics fields 0 0 {} 1403 8 17                                           6       3              
816 yleislinjan mukaiset lukiot gymnasier med en allmän linje general upper secondary schools 1 0 {} 1087 16 33                                           11       6              
815 yleiset väestönsuojat allmänna befolkningsskyddsrum general public shelters 0 0 {} 1061 27 29                                                         2        
814 yleiset pysäköintialueet allmänna parkeringsområden public parking lots 0 0 {} 1402 1 346                                           343             2        
813 yleiset kirjastot allmänna bibliotek public libraries 0 0 {"fi": ["kirjastot", "kirjasto"], "sv": ["bibliotek"], "en": ["library", "libraries"]} 1403 39 71                                           20       11     1        

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service] (
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [period_enabled] INTEGER,
  [clarification_enabled] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [root_service_node] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_null] INTEGER,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] TEXT,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] TEXT,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] INTEGER,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);