900 rows

View and edit SQL

id ▼ name_fi name_sv name_en period_enabled clarification_enabled keywords root_service_node unit_count_municipality_helsinki unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_null unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_pyhtää
208 jokamies- ja rallicrossradat allemans- och rallycrossbanor everyman racing and rallycross tracks 0 0 {} 1403   1                                                   1              
209 joukkoliikennepysäkit kollektivtrafikens hållplatser public transport stops 0 0 {} 1402   3                                           1             2        
210 joukkoliikenteen liikkumisen ohjaus mobilitetsstyrning av kollektivtrafiken public transport movement control 0 0 {} 1402   0                                                                  
211 joulukuusien myyntipaikat försäljningsplatser för julgranar Christmas tree sales points 0 0 {} 1400   0                                                                  
212 jousiammuntamaastoradat terrängbanor för bågskytte field archery courses 0 0 {} 1403   1                                           1                      
213 jousiammuntaradat bågskyttebanor archery ranges 0 0 {} 1403 6 7                                           1                      
214 juhlatilat festlokaler banquet facilities 0 0 {} 1403 218 249       1 1         1   1           1       10       13     3        
215 julkinen notaari notarius publicus notary public 0 0 {} 1401 1 2                                           1                      
216 julkisen liikenteen varikot kollektivtrafikens depåer public transport depots 0 0 {} 1402 5 9                                                   4              
217 julkishallinnon hankintapalvelut upphandlingstjänster inom den offentliga förvaltningen public administration procurement services 0 0 {} 1401 1 1                                                                  
218 julkishallinnon henkilöstökoulutus personalutbildning inom den offentliga förvaltningen municipal staff training 0 0 {} 1401   0                                                                  
219 julkishallinnon henkilöstön uudelleensijoitus ja eläkeneuvonta omplacering av och pensionsrådgivning för personalen inom den offentliga förvaltningen reassignment and retirement counselling for public administration personnel 0 0 {} 1401   0                                                                  
220 julkishallinnon henkilöstöpolitiikka ja -strategia personalpolitik och -strategi inom den offentliga förvaltningen public administration personnel policy and strategy 0 0 {} 1401 3 3                                                                  
221 julkishallinnon henkilöstöravintolat personalrestauranger för den offentliga förvaltningen public administration staff restaurants 0 0 {} 1401 23 26                                           2       1              
222 julkishallinnon keskitetyt tietotekniikkapalvelut centraliserade IT-tjänster inom den offentliga förvaltningen centralised public administration information technology services 0 0 {} 1401 1 2                                                   1              
223 julkishallinnon oikeudellinen edunvalvonta rättslig intressebevakning inom den offentliga förvaltningen judicial supervision of interests in public administration 0 0 {} 1401   0                                                                  
224 julkishallinnon postipalvelut posttjänster inom den offentliga förvaltningen public administration postal services 0 0 {} 1401 1 1                                                                  
225 julkishallinnon rekrytointi rekrytering inom den offentliga förvaltningen public administration recruitment 0 0 {} 1401 2 2                                                                  
226 julkishallinnon turvallisuus- ja valmiussuunnittelu säkerhets- och beredskapsplanering inom den offentliga förvaltningen public administration safety and preparedness planning 0 0 {} 1401 1 1                                                                  
227 julkisorganisaation konserniohjaus koncernstyrning för offentliga organisationer public organisation group steering 0 0 {} 1401 1 1                                                                  
228 julkisorganisaation rahoitus finansiering av offentliga organisationer public organisation funding 0 0 {} 1401   0                                                                  
229 järjestön tai yhdistyksen järjestämä iltapäivätoiminta eftermiddagsverksamhet som organisationer eller föreningar ordnar afternoon activities organised by an organisation or association 1 0 {} 1087 123 127                                                   4              
230 järjestötoiminta (edunvalvonnan hengessä) organisationsverksamhet (i intressebevakningsanda) organisational activities (lobbying) 0 0 {} 1401 2 24                                           22                      
231 järjestötoiminta (nuorten harrastustila) föreningsverksamhet (fritidslokal för ungdomar) organisational activities (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 6 8                                                   2              
232 jäteasemat avfallsstation waste station 0 0 {} 1400 1 2                                                         1        
233 jäteveden puhdistamot avloppsreningsverk wastewater treatment plants 0 0 {} 1400 1 2                                           1                      
234 jätteenkäsittelykeskus avfallshanteringscentral waste treatment centre 0 0 {} 1400   1                                           1                      
235 jääkiekkokaukalot hockeyrinkar ice hockey rinks 0 0 {} 1403 13 15                                           2                      
236 jääspeedwayradat isspeedwaybanor ice speedway tracks 0 0 {} 1403   0                                                                  
237 kaavat ja kaavoitus planer och planläggning town plans and zoning 0 0 {} 1400 5 9                                           1       2     1        
238 kahluualtaat plaskbassänger wading pools 0 0 {} 1403 49 49                                                                  
239 kahvilat caféer cafés 0 0 {} 1403 2 5                                           3                      
240 kalastusalueet ja -paikat områden eller platser för fiske fishing areas and spots 0 0 {} 1403 1 26                                           19       2   4          
241 kamppailulajien salit salar för kampsport martial arts halls 0 0 {} 1403 47 64                                           13       4              
242 kansainvälisten risteilyalusten laiturit kajer för internationella kryssningsfartyg piers for international cruisers 0 0 {} 1402 6 6                                                                  
243 kansallispuistot nationalparker national parks 0 0 {} 1403   0                                                                  
244 kansanopistot folkhögskolor folk high schools 0 0 {} 1087   3                                           1             2        
245 kartingradat kartingbanor kart circuits 0 0 {} 1403 2 5                                           1       2              
246 kartonginkeräys kartonginsamling cardboard recycling 0 0 {"fi": ["kartonki"]} 1400 54 140                                           46       36     4        
247 karttapalvelut, ilmakuvat ja karttojen tilaus karttjänster, flygbilder och beställning av kartor mapping services, aerial photographs and ordering maps 0 0 {} 1402 3 6                                           1       2              
248 kasvitieteelliset puutarhat botaniska trädgårdar botanic gardens 0 0 {} 1403 3 3                                                                  
249 katu-, maa- ja viherrakentamispalvelut tjänster inom gatu-, mark- och grönbyggnad construction services for streets, land and parks 0 0 {} 1402 1 5                                                   4              
250 katu-, puisto- ja rakennuspiirustusten arkisto arkiv för gatu-, park- och byggnadsritningar public works department archive 0 0 {} 1402 1 1                                                                  
251 katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus tillstånd att använda gator och grönområden och uthyrning permits for using streets and parks and renting 0 0 {} 1400 1 3                                           1       1              
252 katujen ja viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen planering och byggande av gator och grönområden design and development of streets and parks 0 0 {} 1400 1 18                                           2       14     1        
253 katujen puhtaanapito ja talvikunnossapito renhållning och vinterunderhåll av gator street cleaning and winter maintenance 0 0 {} 1402 1 6                                           1       3     1        
254 katutaidepaikat platser för gatukonst street art locations 0 0 {} 1403 12 12                                                                  
255 kaupanvahvistus bestyrkande av köp public purchase witnessing 0 0 {} 1401 1 3                                           1       1              
256 kaupat ja myymälät butiker och affärer shops and outlets 0 0 {} 1403 2 3                                           1                      
257 kauppa- ja yhdistysrekisteri handels- och föreningsregistret trade register and register of associations 0 0 {} 1401 1 2                                           1                      
258 kauppahallimyyntipaikkojen vuokraus uthyrning av försäljningsplatser i saluhallar market hall sales location leasing 0 0 {} 1400 1 2                                                   1              
259 kauppahallit saluhallar market halls 0 0 {} 1400 3 3                                                                  
260 kaupungin tai kunnan antolainat stadens eller kommunens utlåning city's or municipality's advances 0 0 {} 1401 1 1                                                                  
261 kaupungin tai kunnan asumisoikeusasunnot stadens eller kommunens bostadsrättsbostäder city's or municipality's right-of-occupancy apartments 0 0 {} 1400 1 1                                                                  
262 kaupungin tai kunnan henkilöstökassa stadens eller kommunens personalkassa city or municipality's personnel fund 0 0 {} 1401 1 1                                                                  
263 kaupungin tai kunnan psykiatriset sairaalat stadens eller kommunens psykiatriska sjukhus city or municipal psychiatric hospitals 0 0 {} 986 2 2                                                                  
264 kaupungin tai kunnan sairaalat stads- eller kommunalsjukhus city or municipal hospitals 0 0 {} 986 9 11                                           1       1              
265 kaupungin tai kunnan toimitilojen rakennuttaminen byggande av stadens eller kommunens lokaler commissioning of city or municipal premises 0 0 {} 1400   0                                                                  
266 kaupungin tai kunnan toimitilojen suunnittelu planering av stadens eller kommunens lokaliteter planning of city or municipal premises 0 0 {} 1400   1                                           1                      
267 kaupungin tai kunnan työsuhdeasunnot stadens eller kommunens tjänstebostäder city's or municipality's housing provided by the employer 0 0 {} 1401 2 3                                           1                      
268 kaupungin tai kunnan vuokra-asunnot stadens eller kommunens hyresbostäder city's or municipality's rental apartments 0 0 {} 1400 9 12                                           2             1        
269 kaupungin tai kunnan yleisökassa stadens eller kommunens kassa för allmänheten city or municipality's public fund 0 0 {} 1401 3 3                                                                  
270 kaupungin- ja kunnantalot stads- och kommunalhus city and town halls 0 0 {} 1401 1 3                                                   1     1        
271 julkishallinnon hallinnolliset toimipisteet ämbetsverk inom den offentiga förvaltningen public administration offices 0 0 {} 1401 55 65                                   1       1       7     1        
272 kaupungin- tai kunnanhallitus stads- eller kommunstyrelsen city or municipal executive board 0 0 {} 1401 2 4                                           1       1              
273 kaupungin- tai kunnanvaltuusto stads- eller kommunfullmäktige city or municipal council 0 0 {} 1401 2 5                                           1       1     1        
274 kaupunginhallituksen ja -valtuuston valmistelutehtävät stadsstyrelsens och -fullmäktiges förberedande uppdrag city board and council preparation tasks 0 0 {} 1401 1 2                                                         1        
275 kehitysvammahuollon asumispalvelut boendetjänster inom vården av utvecklingsstörda services for the intellectually disabled, residential services 0 0 {} 783 39 71                                           9       21     1     1  
276 kehitysvammahuollon laitospalvelu anstaltsservice inom vården av utvecklingsstörda services for the intellectually disabled, institutional service 0 0 {} 783   4                                                   4              
277 kehitysvammahuollon loma- ja harrastustoiminta semester- och fritidsverksamhet inom vården av utvecklingsstörda services for the intellectually disabled, holiday and leisure activities 0 0 {} 783 3 6                                                   3              
278 kehitysvammahuollon päivätoiminta dagverksamhet inom vården av utvecklingsstörda services for the intellectually disabled, daytime activities 0 0 {} 783 10 18                                           3       4           1  
279 kehitysvammahuollon sosiaaliohjaus socialhandledning inom vården av utvecklingsstörda services for the intellectually disabled, social care work 0 0 {} 783   1                                                         1        
280 kehitysvammahuollon sosiaalityö socialt arbete inom vården av utvecklingsstörda services for the intellectually disabled, social work 0 0 {} 783 3 9                                                   5     1        
281 kehitysvammahuollon taloudellinen tuki ekonomiskt stöd inom vården av utvecklingsstörda services for the intellectually disabled, financial support 0 0 {} 783 2 4                                                   2              
282 kehitysvammahuollon työllistämispalvelut sysselsättningstjänster inom vården av utvecklingsstörda services for the intellectually disabled, employment services 0 0 {} 783 5 6                                                   1              
284 kehitysvammapoliklinikat polikliniker för utvecklingsstörda developmental disability clinics 0 0 {} 783 4 6                                                   1           1  
285 keilahallit bowlinghallar bowling alleys 0 0 {} 1403 7 11                                           2       2              
286 Kelan etuudet FPA:s förmåner Kela benefits 0 0 {} 1401 3 9       1                                   2       2           1  
287 keramiikka (nuorten harrastustila) keramik (fritidslokal för ungdomar) pottery (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 2 5                                           3                      
288 kerhotoiminta (lasten päivähoidon leikkitoiminta) klubbverksamhet (lekverksamhet inom barndagvården) club activities (child day care play activities) 0 0 {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} 1405 94 143                                           20       28     1        
289 kerhotoiminta (nuorten harrastustila) klubbverksamhet (fritidslokal för ungdomar) club activities (youth recreational facility) 0 0 {} 1403   22                                           14       7     1        
290 keskusvaalilautakunta centralvalnämnd central election committee 0 0 {} 1401 1 3                                           1       1              
291 kesätoiminta (nuorten harrastustila) sommarverksamhet (fritidslokal för ungdomar) summer activities (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 1 4       1                                   1       1              
292 kielikylpy suomi-englanti (lasten päivähoito) språkbad finska-engelska (barndagvård) language immersion Finnish-English (child day care) 0 0 {} 1405   3                                           3                      
293 kielikylpy suomi-englanti (perusopetus) språkbad finska-engelska (grundläggande utbildning) language immersion Finnish-English (basic education) 1 0 {} 1087   0                                                                  
294 kielikylpy suomi-ruotsi (lasten päivähoito) språkbad finska-svenska (barndagvård) language immersion Finnish-Swedish (child day care) 0 0 {} 1405 9 19                                           5       3     2        
295 kielikylpy suomi-ruotsi (perusopetus) språkbad finska-svenska (grundläggande utbildning) language immersion Finnish-Swedish (basic education) 1 0 {} 1087 13 18                                           4       1              
296 kielikylpy suomi-saksa (lasten päivähoito) språkbad finska-tyska (barndagvård) language immersion Finnish-German (child day care) 0 0 {} 1405   0                                                                  
297 kielikylpy suomi-saksa (perusopetus) språkbad finska-tyska (grundläggande utbildning) language immersion Finnish-German (basic education) 1 0 {} 1087   0                                                                  
298 kierrätyskeskukset återvinningscentraler recycling centres 0 0 {} 1400 3 7                                   1       1       1     1        
299 kiihdytysradat dragracingbanor dragstrips 0 0 {} 1403   0                                                                  
300 kiinankielinen lukiokoulutus gymnasieutbildning på kinesiska general upper secondary education in Chinese 1 0 {} 1087   0                                                                  
301 kiinankielinen perusopetus luokille 1-6 grundläggande utbildning på kinesiska för årskurserna 1-6 basic education for grades 1-6 in Chinese 1 0 {} 1087   0                                                                  
302 kiinankielinen perusopetus luokille 7-9 grundläggande utbildning på kinesiska för årskurserna 7-9 basic education for grades 7-9 in Chinese 1 0 {} 1087   0                                                                  
303 kiinteistöhuolto ja isännöinti fastighetsskötsel och -förvaltning property maintenance and management services 0 0 {} 1400 1 2                                           1                      
304 kiinteistönmuodostus fastighetsbildning property formation 0 0 {} 1400   5                                           1       4              
305 kiinteistörekisteri fastighetsregister real estate register 0 0 {} 1402   4                                           1       3              
306 kiipeilykalliot klätterberg climbing rocks 0 0 {} 1403   4                                           1       3              
307 kilpahiihtokeskukset skidtävlingscentrum ski competition centres 0 0 {} 1403   3                                           1       2              
308 kilpajäähallit tävlingsishallar competition ice arenas 0 0 {} 1403 2 7                                           2       2     1        

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service] (
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [period_enabled] INTEGER,
  [clarification_enabled] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [root_service_node] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_null] INTEGER,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] TEXT,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] TEXT,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] INTEGER,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);