1,140 rows

View and edit SQL

unit_count_municipality_hamina

id ▼ children name_fi name_sv name_en service_reference last_modified_time level parent keywords related_services period_enabled root unit_count_municipality_helsinki unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality__unknown unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_pyhtää
115 [] Ympäristötutkimus ja tilastointi Miljöforskning och statistikförning Environmental research and compilation of statistics 830 2018-08-07T14:00:21.637464+03:00 2 1 {} 0 1400 1 3                                           1       1              
117 [] Maaperä ja vesi Jordmånen och vatten Ground and water 423 2018-08-07T14:00:21.648552+03:00 3 116 {} 0 1400 1 3                                           1       1              
118 [] Pohjavesitiedot Grundvatteninformation Groundwater information 517 2018-08-07T14:00:21.654694+03:00 3 116 {} 0 1400 2 3                                                   1              
119 [] Sisäympäristö Inomhusmiljö Indoor environment 627 2018-08-07T14:00:21.660811+03:00 3 116 {} 0 1400 1 1                                                                  
120 [] Ympäristöhaitat ja -luvat Miljöolägenheter och -tillstånd Environmental detriments and permits 823 2018-08-07T14:00:21.667227+03:00 3 116 {} 0 1400 2 5                                 1         1       1              
121 [] Ympäristönsuojelumääräykset Miljöskyddsbestämmelser Environmental protection regulations 828 2018-08-07T14:00:21.673508+03:00 3 116 {} 0 1400 2 4                                 1                 1              
122 [123, 124, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 141, 146, 163, 164, 165, 166, 167] Elinkeino, työ ja verotus Näringar, arbete och beskattning Entrepreneurship, work and taxation   2018-08-07T14:00:29.995212+03:00 1 1401 {} 0 1401 322 452       2 1         1 2 1     2     2       51       62     5   1    
123 [] Ammatinvalinnanohjaus Yrkesvägledning Vocational guidance 51 2018-08-07T14:00:30.001277+03:00 2 122 {} 0 1401 4 6                                           1       1              
124 [] Avoimet työpaikat Lediga jobb Open jobs 84 2018-08-07T14:00:30.009390+03:00 2 122 {} 0 1401 5 7                                           1       1              
126 [] Elinkeinoasiat Näringslivsfrågor Trade and industry matters 132 2018-08-07T14:00:30.024180+03:00 2 122 {} 0 1401 2 2                                                                  
128 [] Elinkeinopalvelujen sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för näringslivsservicen Electronic services and forms related to business services 135 2018-08-07T14:00:30.039148+03:00 2 122 {} 0 1401   1                     1                                            
130 [] Eläkkeet Pensioner Pension matters 143 2018-08-07T14:00:30.054750+03:00 2 122 {} 0 1401 4 10       1                                   2       2         1    
131 [] Julkinen notaari Notarius publicus Notary public 215 2018-08-07T14:00:30.061046+03:00 2 122 {} 0 1401 1 2                                           1                      
132 [] Kaupanvahvistus Bestyrkande av köp Public purchase witnessing 255 2018-08-07T14:00:30.067157+03:00 2 122 {} 0 1401 1 3                                           1       1              
133 [] Kauppa- ja yhdistysrekisteri Handelsregistret och föreningsregistret Trade register and register of associations 257 2018-08-07T14:00:30.073459+03:00 2 122 {} 0 1401 1 2                                           1                      
134 [137, 136, 135, 138, 139] Maan, tonttien ja asuntojen vuokraus ja myynti Försäljning och uthyrning av mark, tomter, lokaler och bostäder Sales and rental of land, lots, facilities and apartments   2018-08-07T14:00:30.080832+03:00 2 122 {} 0 1401 10 32                                           4       17     1        
135 [] Kaupungin tai kunnan vuokra-asunnot Stadens eller kommunens hyresbostäder City's or municipality's rental apartments 268 2018-08-07T14:00:30.087071+03:00 3 134 {} 0 1401 9 12                                           2             1        
136 [] Kaupungin tai kunnan työsuhdeasunnot Stadens eller kommunens tjänstebostäder City's or municipality's housing provided by the employer 267 2018-08-07T14:00:30.094025+03:00 3 134 {} 0 1401 2 3                                           1                      
137 [] Asuntotonttien vuokraus ja myynti Uthyrning och försäljning av bostadstomter Selling or renting residential lots 78 2018-08-07T14:00:30.100472+03:00 3 134 {} 0 1401 1 3                                           1       1              
138 [] Liike- ja toimistotonttien vuokraus ja myynti Arrendering och försäljning av affärs- och kontorstomter Leasing and selling of commercial and office plots 394 2018-08-07T14:00:30.106922+03:00 3 134 {} 0 1401   2                                           1       1              
139 [] Maa-alueiden vuokraus ja myynti Uthyrning och försäljning av markområden Selling or renting land areas 419 2018-08-07T14:00:30.113920+03:00 3 134 {} 0 1401   17                                                   17              
141 [142, 144, 145] Markkinointi Marknadsföring Marketing   2018-08-07T14:00:30.127227+03:00 2 122 {} 0 1401 4 7                                                   3              
142 [] Elinkeinomarkkinointi Näringslivmarknadsföring Business marketing 133 2018-08-07T14:00:30.132324+03:00 3 141 {} 0 1401 2 2                                                                  
144 [] Matkailumarkkinointi Marknadsföring av turism Tourism marketing 428 2018-08-07T14:00:30.145003+03:00 3 141 {} 0 1401 2 4                                                   2              
145 [] Tapahtumamarkkinointi Evenemangsmarknadsföring Event marketing 688 2018-08-07T14:00:30.151217+03:00 3 141 {} 0 1401   2                                                   2              
146 [147, 148, 149, 156] Tilojen vuokraus ja varaus Uthyrning och reservering av lokaler Renting out and reservation of facilities   2018-08-07T14:00:30.157480+03:00 2 122 {} 0 1401 294 380       1 1         1   1     2     2       42       32     4        
147 [] Kauppahallimyyntipaikkojen vuokraus Uthyrning av försäljningsplatser i saluhallar Market hall sales location leasing 258 2018-08-07T14:00:30.162809+03:00 3 146 {} 0 1401 1 2                                                   1              
148 [] Torimyyntipaikkojen vuokraus Uthyrning av torgförsäljningsplatser Market square vending stall rental 713 2018-08-07T14:00:30.169994+03:00 3 146 {} 0 1401 1 2                                                   1              
149 [2209, 150, 152, 151, 154, 155] Vapaa-ajan tilojen vuokraus Uthyrning av fritidslokaler Renting recreational spaces   2018-08-07T14:00:30.179684+03:00 3 146 {} 0 1401 292 375       1 1         1   1     2     2       40       31     4        
150 [] Harrastustilat Hobbylokaler Hobby facilities 799 2018-08-07T14:00:30.186216+03:00 4 149 {} 0 1401 3 8                                           2       1     2        
151 [] Kokouspaikat Möteslokaler Meeting places 326 2018-08-07T14:00:30.193967+03:00 4 149 {} 0 1401 247 293       1 1         1         2     2       17       22              
152 [] Juhlatilat Festlokaler Banquet facilities 214 2018-08-07T14:00:30.200626+03:00 4 149 {} 0 1401 218 249       1 1         1   1           1       10       13     3        
154 [] Nuorisotilat Ungdomsgårdar Youth facilities 803 2018-08-07T14:00:30.213017+03:00 4 149 {} 0 1401   17                                           16             1        
155 [] Tilaussaunat Beställningsbastur Reservation-only sauna 804 2018-08-07T14:00:30.219845+03:00 4 149 {} 0 1401 1 2                                           1                      
157 [] Liike- ja toimistotilojen vuokraus Uthyrning av affärs- och kontorslokaler Commercial and office space rental 393 2018-08-07T14:00:30.231632+03:00 4 156 {} 0 1401 3 5                                           2                      
158 [] Tuotantotilojen vuokraus Uthyrning av produktionslokaler Production facility rental 718 2018-08-07T14:00:30.238264+03:00 4 156 {} 0 1401 3 4                                           1                      
159 [] Varastotilojen vuokraus Uthyrning av lagerlokaler Storage space rental 765 2018-08-07T14:00:30.247429+03:00 4 156 {} 0 1401 3 4                                           1                      
160 [] Pakastamotilojen vuokraus Uthyrning av fryslokaler Cold storage space rental 494 2018-08-07T14:00:30.257660+03:00 4 156 {} 0 1401 1 1                                                                  
161 [] Teurastamotilojen vuokraus Uthyrning av slakterilokaler Slaughterhouse rental 706 2018-08-07T14:00:30.270249+03:00 4 156 {} 0 1401 1 1                                                                  
162 [] Vihertukkutilojen vuokraus Uthyrning av lokaler för grönsaksgrossister Green wholesale trade space rental 788 2018-08-07T14:00:30.280128+03:00 4 156 {} 0 1401 1 1                                                                  
163 [] Työ- ja elinkeinotoimistot Arbets- och näringsbyråer Employment and economic development offices 723 2018-08-07T14:00:30.289431+03:00 2 122 {} 0 1401 3 7                                           1       3              
164 [] Työsuhdeasiat Anställningsfrågor Employment matters 725 2018-08-07T14:00:30.298491+03:00 2 122 {} 0 1401 3 5                                           1       1              
165 [] Työttömyys Arbetslöshet Unemployment 464 2018-08-07T14:00:30.308304+03:00 2 122 {} 0 1401 4 8                                           1       3              
166 [] Verotoimistot Skattebyråer Tax offices 775 2018-08-07T14:00:30.318117+03:00 2 122 {} 0 1401 1 1                                                                  
168 [] Alkavien yrittäjien neuvonta Rådgivning för nya företagare Advice for start-up entrepreneurs 48 2018-08-07T14:00:30.339989+03:00 3 167 {} 0 1401 4 8                                           2       2              
169 [] Maahanmuuttajayrittäjien neuvonta Rådgivning för invandrarföretagare Advice for immigrant entrepreneurs 421 2018-08-07T14:00:30.346437+03:00 3 167 {} 0 1401 4 6                                           1       1              
171 [2203, 172, 177, 178, 179, 180, 186, 187, 191, 197, 216, 219] Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Administration and economy   2018-08-07T14:00:30.363012+03:00 1 1401 {} 0 1401 124 163       1                           1       17       17     2   1    
172 [173, 176, 2001, 2002] Hallinto Förvaltning Administration   2018-08-07T14:00:30.370486+03:00 2 171 {} 0 1401 59 72                                   1       3       8     1        
173 [2004, 2003, 2005] Hallinnon toimipisteet Förvaltningens verksamhetsställen Administrative offices   2018-08-07T14:00:30.377254+03:00 3 172 {} 0 1401 56 67                                   1       2       7     1        
176 [] Postipalvelut Posttjänster Postal services 224 2018-08-07T14:00:30.419580+03:00 3 172 {} 0 1401 1 1                                                                  
177 [] Hankintapalvelut Upphandlingstjänster Procurement services 217 2018-08-07T14:00:30.442764+03:00 2 171 {} 0 1401 1 1                                                                  
178 [] Keskitetyt tietotekniikkapalvelut Centraliserade datatekniktjänster Centralised services on information technology 222 2018-08-07T14:00:30.449039+03:00 2 171 {} 0 1401 1 2                                                   1              
179 [] Kirjaamo Registratorskontor Registrar's office 310 2018-08-07T14:00:30.455188+03:00 2 171 {} 0 1401 4 8                                           2       2              
180 [182, 183, 185] Kunnan henkilöstö Kommunanställda Municipal personnel   2018-08-07T14:00:30.461823+03:00 2 171 {} 0 1401 28 31                                           2       1              
182 [] Henkilöstöpolitiikka ja -strategia Personalpolitik och -strategi Personnel policy and strategy 220 2018-08-07T14:00:30.473352+03:00 3 180 {} 0 1401 3 3                                                                  
183 [] Henkilöstöravintolat Personalrestaurang Staff restaurants 221 2018-08-07T14:00:30.479735+03:00 3 180 {} 0 1401 23 26                                           2       1              
185 [] Rekrytointi Rekrytering Recruitment 225 2018-08-07T14:00:30.493982+03:00 3 180 {} 0 1401 2 2                                                                  
186 [] Kuulutukset Kungörelser Public announcements 358 2018-08-07T14:00:30.500246+03:00 2 171 {} 0 1401   2                                           1       1              
187 [188, 189] Maahanmuutto Invandring Immigration   2018-08-07T14:00:30.506450+03:00 2 171 {} 0 1401 17 29       1                                   4       5     1   1    
188 [] Kelan etuudet FPA:s förmåner Kela benefits 286 2018-08-07T14:00:30.511334+03:00 3 187 {} 0 1401 3 9       1                                   2       2         1    
189 [] Maahanmuuttajapalvelut Tjänster för invandrare Services for immigrants 420 2018-08-07T14:00:30.517534+03:00 3 187 {} 0 1401 14 20                                           2       3     1        
191 [192, 193, 194, 195, 196] Päätöksenteko Beslutsfattande Decision-making   2018-08-07T14:00:30.523612+03:00 2 171 {} 0 1401 6 10                                           2       1     1        
192 [] Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston valmistelutehtävät stadsstyrelsens och stadsförvaltningens beredningsuppgifter preparatory assignments for City Government and City Council 274 2018-08-07T14:00:30.528561+03:00 3 191 {} 0 1401 1 2                                                         1        
193 [] Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen City Board 272 2018-08-07T14:00:30.534760+03:00 3 191 {} 0 1401 2 4                                           1       1              
194 [] Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige City Council 273 2018-08-07T14:00:30.540753+03:00 3 191 {} 0 1401 2 5                                           1       1     1        
195 [] Lautakunnat ja johtokunnat Nämnder och direktioner Committees and boards 386 2018-08-07T14:00:30.546848+03:00 3 191 {} 0 1401 1 2                                                   1              
196 [] Valtuustoryhmät, kansalaislähetystöt Stadsfullmäktigegrupper, medborgardelegationer Council groups, public delegations 743 2018-08-07T14:00:30.552905+03:00 3 191 {} 0 1401 1 2                                                   1              
197 [2152, 198, 209] Talous Ekonomi Economy   2018-08-07T14:00:30.559004+03:00 2 171 {} 0 1401 10 10                                                                  
198 [199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208] Taloushallinto Ekonomiförvaltning Financial administration 487 2018-08-07T14:00:30.570887+03:00 3 197 {} 0 1401 8 8                                                                  
199 [] kirjanpito bokföring accounting 675 2018-08-07T14:00:30.577311+03:00 4 198 {} 0 1401 3 3                                                                  
200 [] laskutuksen asiakasmaksut faktureringens kundavgifter customer payments for invoicing 674 2018-08-07T14:00:30.584039+03:00 4 198 {} 0 1401 4 4                                                                  
201 [] laskutus fakturering invoicing 676 2018-08-07T14:00:30.590863+03:00 4 198 {} 0 1401 4 4                                                                  
202 [] maksukattoasiat betalningstakärenden issues regarding payment limits 677 2018-08-07T14:00:30.597368+03:00 4 198 {} 0 1401 2 2                                                                  
203 [] maksuliikenne penningrörelse payment transactions 678 2018-08-07T14:00:30.605414+03:00 4 198 {} 0 1401 2 2                                                                  
204 [] ostolaskut köpfakturor incoming invoices 679 2018-08-07T14:00:30.612437+03:00 4 198 {} 0 1401 3 3                                                                  
205 [] palkanlaskenta löneräkning payroll administration 680 2018-08-07T14:00:30.620039+03:00 4 198 {} 0 1401 3 3                                                                  
206 [] suoritukset betalningar payments 681 2018-08-07T14:00:30.628457+03:00 4 198 {} 0 1401 2 2                                                                  
207 [] täsmäykset avstämningar synchronisation 682 2018-08-07T14:00:30.636668+03:00 4 198 {} 0 1401 2 2                                                                  
208 [] yleisökassa kassa för allmänheten public fund 269 2018-08-07T14:00:30.645432+03:00 4 198 {} 0 1401 3 3                                                                  
209 [210, 211, 213] Varainhallinta Finansförvaltning Assets management   2018-08-07T14:00:30.654818+03:00 3 197 {} 0 1401 3 3                                                                  
210 [] antolainat utlåning advances 260 2018-08-07T14:00:30.661409+03:00 4 209 {} 0 1401 1 1                                                                  
211 [] henkilöstökassa personalkassa personnel fund 262 2018-08-07T14:00:30.669740+03:00 4 209 {} 0 1401 1 1                                                                  
213 [] konserniohjaus koncernstyrning consolidated corporation guidance 227 2018-08-07T14:00:30.685091+03:00 4 209 {} 0 1401 1 1                                                                  
216 [217, 218] Tarkastus Revision Auditing   2018-08-07T14:00:30.700171+03:00 2 171 {} 0 1401 1 3                                           2                      
217 [] Sisäinen tarkastus Intern revision Internal auditing 176 2018-08-07T14:00:30.706266+03:00 3 216 {} 0 1401 1 2                                           1                      
218 [] Ulkoinen tarkastus Extern revision External auditing 177 2018-08-07T14:00:30.714388+03:00 3 216 {} 0 1401   1                                           1                      
219 [220] Tuet ja avustukset Understöd och bidrag Grants and benefits 715 2018-08-07T14:00:30.723645+03:00 2 171 {} 0 1401   3                                                   2     1        
220 [] Avustusten sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för bidragsärenden Electronic services and forms related to benefits 87 2018-08-07T14:00:30.732707+03:00 3 219 {} 0 1401   1                                                   1              
221 [222, 231, 270, 305] Kaavoitus, kiinteistöt ja rakentaminen Planläggning, fastigheter och byggande Planning, real estate and construction   2018-08-07T14:00:21.996119+03:00 1 1400 {} 0 1400 367 506       1 1         1 1 1     3     2       54       69     6        
222 [223, 224, 225, 226, 229, 230] Kaavoitus Planläggning Planning   2018-08-07T14:00:22.001028+03:00 2 221 {} 0 1400 9 15                                           2       3     1        
223 [] Asiakaspalvelu Kundtjänst Customer services 64 2018-08-07T14:00:22.006084+03:00 3 222 {} 0 1400   3                                           1       1     1        
224 [] Info- ja näyttelytilat Informations- och utställningslokaler Info and exhibition premises 201 2018-08-07T14:00:22.012371+03:00 3 222 {} 0 1400 2 4                                                   1     1        
225 [] Kaavat ja kaavoitus Planer och planlägging Town plans and zoning 237 2018-08-07T14:00:22.018653+03:00 3 222 {} 0 1400 5 9                                           1       2     1        
226 [227, 228] Liikennesuunnittelu Trafikplanering Traffic planning   2018-08-07T14:00:22.025116+03:00 3 222 {} 0 1400 1 5                                           2       1     1        
227 [] Liikennesuunnittelu Trafikplanering Traffic planning 395 2018-08-07T14:00:22.030360+03:00 4 226 {} 0 1400 1 3                                           1             1        
228 [] Liikenteen ohjaus, liikennevalot Trafikstyrning, trafikljus Traffic control, traffic lights 396+397 2018-10-24T23:30:05.577987+03:00 4 226 {} 0 1400   2                                           1       1              
229 [] Nimistönsuunnittelu Namnplanering Nomenclature planning 466 2018-08-07T14:00:22.045496+03:00 3 222 {} 0 1400   2                                           1       1              
230 [] Viestintä ja vuorovaikutus Kommunikation och påverkan Communications and interaction 785 2018-08-07T14:00:22.052241+03:00 3 222 {} 0 1400 2 2                                                                  
231 [232, 233, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 253, 254, 255] Kiinteistöt ja rakennetut tilat Fastigheter Real estate   2018-08-07T14:00:22.059452+03:00 2 221 {} 0 1400 311 427       1 1         1   1     2     2       48       55     5        
232 [] Energia-avustukset energiunderstöd energy grants 144 2018-08-07T14:00:22.065643+03:00 3 231 {} 0 1400   1                                           1                      

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service_node] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [children] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [service_reference] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [level] INTEGER,
  [parent] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [related_services] TEXT,
  [period_enabled] INTEGER,
  [root] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality__unknown] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] INTEGER,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);