1,140 rows sorted by children

View and edit SQL

Suggested facets: level, keywords, period_enabled, root, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality__unknown, unit_count_municipality_inkoo, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_hamina, unit_count_municipality_loviisa, unit_count_municipality_kotka, unit_count_municipality_mäntsälä, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_vihti, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava, unit_count_municipality_karkkila

id children ▼ name_fi name_sv name_en service_reference last_modified_time level parent keywords related_services period_enabled root unit_count_municipality_helsinki unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality__unknown unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_pyhtää
8 [10, 9, 11] Vuokra-asuminen Hyresbostäder Rental flats   2018-08-07T14:00:21.267377+03:00 2 2 {} 0 1400 9 13                                           3             1        
1000 [1001, 1002, 1003] Päivystys Jour Emergency services   2018-08-07T14:00:29.234256+03:00 1 986 {} 0 986   6                                           4       1     1        
1004 [1005, 1006, 1008] Neuvolat Rådgivningar Maternity and child health guidance 463 2018-08-07T14:00:29.268764+03:00 1 986 {} 0 986 23 53                                           19       10     1        
1009 [1011, 1012, 1013, 2161, 1014, 1015, 1016, 1010] Sairaalat Sjukhus Hospitals   2018-08-07T14:00:29.308401+03:00 1 986 {} 0 986 35 52                             1 1           6   2   5 2            
1019 [1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027] Mielenterveyspalvelut Psykiatriska tjänster Mental health care   2018-08-07T14:00:29.405061+03:00 1 986 {} 0 986 29 36                                           2       5              
1028 [1029, 1031, 1040, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038] Kuntoutus Rehabilitering Rehabilitation   2018-08-07T14:00:29.478107+03:00 1 986 {} 0 986 33 67                                           16       16     2        
103 [104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114] Ympäristöterveydenhuolto Miljö- och hälsoskydd Environmental health   2018-08-07T14:00:21.574018+03:00 2 1 {} 0 1400 4 9                                 2         1       2              
1048 [1050] Hallintopalvelut Förvaltningstjänster Patient representative services   2020-03-06T18:32:09.249350+02:00 1 986 {} 0 986   1                                                   1              
1051 [1057, 1058, 1055, 1054, 1056, 1053, 1052, 1059, 2158] Päihdepalvelut Service för missbrukare Services for substance abusers   2018-08-07T14:00:29.682313+03:00 1 986 {} 0 986 29 56                                           12       14     1        
1061 [1062, 1065, 1066, 1070, 1076, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083] Turvallisuus Säkerhet Public safety   2018-08-07T14:00:29.767356+03:00 0   {} 0 1061 130 163                                           17       13     3        
1062 [1063, 1064] Maanpuolustus Försvaret National defence   2018-08-07T14:00:29.774255+03:00 1 1061 {} 0 1061 8 9                                           1                      
1066 [1069, 1068, 1067] Muut turvallisuuspalvelut Andra säkerhetstjänster Other safety services   2018-08-07T14:00:29.808816+03:00 1 1061 {} 0 1061 3 5                                           1       1              
1070 [1071, 1072, 1073, 1074, 1075] Pelastustoimi Räddningsväsendet Rescue services   2018-08-07T14:00:29.845529+03:00 1 1061 {} 0 1061 26 46                                           13       6     1        
1076 [1077] Poliisi Polisen Police   2018-08-07T14:00:29.888769+03:00 1 1061 {} 0 1061 1 6                                           1       4              
1080 [1081] Tulli Tullen Customs   2018-08-07T14:00:29.915254+03:00 1 1061 {} 0 1061 4 7                                           1       2              
1083 [1084, 1086] Väestönsuojat Befolkningsskyddsrum Public shelters   2018-08-07T14:00:29.937480+03:00 1 1061 {} 0 1061 47 49                                                         2        
1089 [1090] Suomen- ja vieraskielinen esiopetus Förskoleundervisning på finska och främmande språk Pre-primary education in Finnish, English and other languages 861 2020-03-06T18:32:07.479235+02:00 2 1088 {} 1 1087 289 484                                           78       117              
1088 [1093, 1089] Esiopetus Förskola Pre-primary education   2018-08-07T14:00:25.281111+03:00 1 1087 {} 0 1087 320 530                                           89       121              
1093 [1096, 1095, 1094] Ruotsinkielinen esiopetus Förskoleundervisning på svenska Pre-primary education in Swedish 862 2018-08-07T14:00:25.315377+03:00 2 1088 {} 1 1087 31 46                                           11       4              
1099 [1101, 1102, 2170, 1103, 1100, 1104] Luokkien 1-6 perusopetus Grundläggande utbildning, årskurserna 1-6 Basic education, grades 1-6   2018-10-25T08:00:07.589100+03:00 3 1098 {} 0 1087 110 212                                           62       39 1            
1109 [1111, 1112, 2171, 1113, 1110, 1114] Luokkien 7-9 perusopetus Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9 Basic education, grades 7-9   2018-10-25T08:00:07.629842+03:00 3 1098 {} 0 1087 69 121                               1           27       23 1            
1120 [1123, 1124, 1127, 1129, 1122, 1130, 1131, 1135, 1136, 1139, 1141, 1134, 1142, 1143, 1147, 1146, 1160, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234] Kieliohjelma Språkprogram Language programme   2018-08-07T14:00:25.674488+03:00 3 1098 {} 0 1087 109 213                               1           73       29 1            
1169 [1170, 1171, 1172] Soveltuvuuskoepainotus Intensifierad undervisning, lämplighetstest Emphasis on aptitude tests   2018-08-07T14:00:26.110528+03:00 3 1098 {} 0 1087 40 44                                                   4              
1098 [1173, 1181, 1177, 1120, 1119, 1099, 1109, 1174, 1169, 2014, 2215, 2216] Suomen- ja vieraskielinen perusopetus Grundläggande utbildning på finska och främmande språk Basic education in Finnish, English and other languages   2020-03-06T18:32:07.543511+02:00 2 1097 {} 0 1087 368 504                               1           84       50 1            
1181 [1186, 1183, 1182, 2134, 1184] Iltapäivätoiminta Eftermiddagsverksamhet Afternoon activities 656 2018-08-07T14:00:26.201113+03:00 3 1098 {} 1 1087 238 240                                           2                      
1097 [1187, 1255, 1098] Perusopetus Grundläggande utbildning Basic education   2018-08-07T14:00:25.451107+03:00 1 1087 {} 0 1087 414 568                               1           97       55 1            
1188 [1189] Luokkien 1-6 perusopetus Grundläggande utbildning, årskurserna 1-6 Basic education, grades 1-6   2018-10-25T08:00:08.198860+03:00 3 1187 {} 0 1087 21 37                                           12       4              
1190 [1191] Luokkien 7-9 perusopetus Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9 Basic education, grades 7-9   2018-10-25T08:00:08.207545+03:00 3 1187 {} 0 1087 7 12                                           4       1              
1193 [1194, 1208, 1214, 1215, 1218, 1232, 1233, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240] Kieliohjelma Språkprogram Language programme   2018-08-07T14:00:26.296242+03:00 3 1187 {} 0 1087 21 26                                                   5              
1401 [122, 171, 755] Työ, talous ja hallinto Arbete, ekonomi och förvaltning Employment and public authorities   2020-03-06T18:32:09.344909+02:00 0   {} 0 1401 448 629       2 1         1 2 1     2     3       88       74     6   1    
122 [123, 124, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 141, 146, 163, 164, 165, 166, 167] Elinkeino, työ ja verotus Näringar, arbete och beskattning Entrepreneurship, work and taxation   2018-08-07T14:00:29.995212+03:00 1 1401 {} 0 1401 322 452       2 1         1 2 1     2     2       51       62     5   1    
1242 [1244, 1245] Soveltuvuuskoepainotus Intensifierad undervisning, lämplighetstest Emphasis on aptitude tests   2018-08-07T14:00:26.661731+03:00 3 1187 {} 0 1087 1 1                                                                  
1187 [1246, 1249, 1193, 1192, 1188, 1190, 1242] Ruotsinkielinen perusopetus Grundläggande utbildning på svenska Basic education in Swedish   2018-08-07T14:00:26.251158+03:00 2 1097 {} 0 1087 47 65                                           13       5              
1249 [1251, 1250, 1252] Iltapäivätoiminta Eftermiddagsverksamhet Afternoon activities 596 2018-08-07T14:00:26.711531+03:00 3 1187 {} 1 1087 24 39                                           11       4              
1258 [1260, 1271, 1268, 1296, 1259] Suomen- ja vieraskielinen nuorten lukiokoulutus Gymnasieutbildning för unga på finska och främmande språk General upper secondary education for the young in Finnish, English and other languages   2020-03-06T18:32:08.032022+02:00 2 1257 {} 0 1087 31 54                                           15       8              
1268 [1270, 1269] Lukion linja Gymnasieutbildning, linjetyp Upper secondary school, type of programme   2018-08-07T14:00:26.852029+03:00 3 1258 {} 0 1087 14 30                                           11       5              
1271 [1274, 1275, 1278, 1280, 1273, 1281, 1272, 1282, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1292, 1284, 1293, 1294] Kieliohjelma Språkprogram Language programme   2018-08-07T14:00:26.871621+03:00 3 1258 {} 0 1087 12 28                                           11       5              
1257 [1298, 1258] Lukiokoulutus Gymnasier General upper secondary education   2018-08-07T14:00:26.772637+03:00 1 1087 {} 0 1087 37 62                                           16       9              
1300 [1302, 1301] Lukion linja Gymnasieutbildning, linjetyp Upper secondary school, type of programme   2018-08-07T14:00:27.088539+03:00 3 1298 {} 0 1087 3 5                                           1       1              
1298 [1303, 1300, 1328, 1299] Ruotsinkielinen nuorten lukiokoulutus Gymnasieutbildning för unga på svenska General upper secondary education for the young in Swedish   2020-03-06T18:32:08.157237+02:00 2 1257 {} 0 1087 7 10                                           2       1              
1303 [1306, 1312, 1313, 1304, 1317, 1318, 1319, 1321, 1324, 1325, 1315, 1326] Kieliohjelma Språkprogram Language programme   2018-08-07T14:00:27.110966+03:00 3 1298 {} 0 1087 3 4                                                   1              
1336 [1340, 1337, 1341, 1338, 1342] Suomen- ja vieraskielinen aikuisten perus- ja lukiokoulutus Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för vuxna på finska och främmande språk Comprehensive and upper secondary school education for adults in Finnish, English and other languages   2020-03-06T18:32:08.302751+02:00 2 1335 {} 0 1087 3 8                                           2       3              
1335 [1343, 1336] Aikuiskoulutus Vuxenutbildning Adult education   2018-08-07T14:00:27.345252+03:00 1 1087 {} 0 1087 5 11                                           2       3     1        
1343 [1346, 1344, 1347, 1345] Ruotsinkielinen aikuisten perus- ja lukiokoulutus Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för vuxna på svenska Comprehensive and upper secondary school education for adults in Swedish   2018-08-07T14:00:27.400544+03:00 2 1335 {} 0 1087 1 1                                                                  
1353 [1355, 1354] Oppisopimuskoulutus Läroavtalsutbildning Apprenticeship training   2018-08-07T14:00:27.464000+03:00 1 1087 {} 0 1087 1 2                                                   1              
1356 [1357] Ammattikorkeakoulut Yrkeshögskolor Polytechnics 654 2018-08-07T14:00:27.483584+03:00 1 1087 {} 0 1087 1 2                                                         1        
1361 [1362, 1363] Suomenkielinen työväenopisto Finska arbetarinstitutet Finnish adult education centre 665 2020-11-18T07:30:12.844488+02:00 2 1360 {} 0 1087 50 59                                           7             2        
1365 [1366, 1368, 1367] Ruotsinkielinen työväenopisto Svenska arbetarinstitutet Swedish adult education centre 605 2020-11-18T07:30:12.874521+02:00 2 1360 {} 0 1087 6 9                                           1             2        
134 [137, 136, 135, 138, 139] Maan, tonttien ja asuntojen vuokraus ja myynti Försäljning och uthyrning av mark, tomter, lokaler och bostäder Sales and rental of land, lots, facilities and apartments   2018-08-07T14:00:30.080832+03:00 2 122 {} 0 1401 10 32                                           4       17     1        
1372 [1373, 1374, 1375] Oppilas- ja opiskelijahuolto Elevvård Pupil and student care   2018-08-07T14:00:27.603403+03:00 1 1087 {} 0 1087 241 388                               1           2       136 1   7        
1378 [1381, 2080, 1380, 1379] Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta Rådgivning om fostran och utbildning Day care and education information and advice   2018-08-07T14:00:27.660874+03:00 1 1087 {} 0 1087 4 6                                           2                      
141 [142, 144, 145] Markkinointi Marknadsföring Marketing   2018-08-07T14:00:30.127227+03:00 2 122 {} 0 1401 4 7                                                   3              
146 [147, 148, 149, 156] Tilojen vuokraus ja varaus Uthyrning och reservering av lokaler Renting out and reservation of facilities   2018-08-07T14:00:30.157480+03:00 2 122 {} 0 1401 294 380       1 1         1   1     2     2       42       32     4        
14 [16, 23] Eläimet Djur Animals   2018-08-07T14:00:21.679608+03:00 1 1400 {} 0 1400 103 150                                           22       25              
16 [17, 18, 19, 20, 21] Koira-alueet Hund områden Dog areas   2018-08-07T14:00:21.685399+03:00 2 14 {} 0 1400 102 149                                           22       25              
172 [173, 176, 2001, 2002] Hallinto Förvaltning Administration   2018-08-07T14:00:30.370486+03:00 2 171 {} 0 1401 59 72                                   1       3       8     1        
180 [182, 183, 185] Kunnan henkilöstö Kommunanställda Municipal personnel   2018-08-07T14:00:30.461823+03:00 2 171 {} 0 1401 28 31                                           2       1              
187 [188, 189] Maahanmuutto Invandring Immigration   2018-08-07T14:00:30.506450+03:00 2 171 {} 0 1401 17 29       1                                   4       5     1   1    
191 [192, 193, 194, 195, 196] Päätöksenteko Beslutsfattande Decision-making   2018-08-07T14:00:30.523612+03:00 2 171 {} 0 1401 6 10                                           2       1     1        
198 [199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208] Taloushallinto Ekonomiförvaltning Financial administration 487 2018-08-07T14:00:30.570887+03:00 3 197 {} 0 1401 8 8                                                                  
1400 [2, 1, 14, 24, 31, 221, 85] Asuminen ja kaupunkiympäristö Boende och stadsmiljö Housing and urban environment   2018-08-07T14:00:21.224786+03:00 0   {} 0 1400 2311 4077       17 1 23 1     1 4 1     30   53 43       737     3 698 35 10 31 37 41    
173 [2004, 2003, 2005] Hallinnon toimipisteet Förvaltningens verksamhetsställen Administrative offices   2018-08-07T14:00:30.377254+03:00 3 172 {} 0 1401 56 67                                   1       2       7     1        
2007 [2008, 2009] Koiraurheilu Hundsport Dog sports   2018-08-07T14:00:23.263114+03:00 3 552 {} 0 1403 8 11                                                   3              
839 [2011, 841, 843, 2012] Toimeentulotuki Utkomststöd Social assistance   2018-08-07T14:00:28.080690+03:00 1 783 {} 0 783 11 20       1                                   3       3     1   1    
868 [2029, 975, 961, 985, 869, 983] Lasten päivähoito Barndagvård Day care   2020-03-06T18:32:08.678128+02:00 1 1405 {} 0 1405 675 1264                                           365       212     12        
1087 [2042, 1335, 2179, 1356, 1088, 1382, 1378, 1376, 1257, 1334, 1377, 1372, 1353, 1097, 1360, 1359] Opetus ja koulutus Undervisning och utbildning Teaching and education   2018-08-07T14:00:25.275863+03:00 0   {} 0 1087 1214 1867       1                       2           274       362 2   11   1    
2049 [2055, 2053, 2050, 2054] Suomen- ja vieraskielinen iltapäivätoiminta Eftermiddagsverksamhet på finska och främmande språk Afternoon activities in Finnish, English and other languages 656 2020-03-06T18:32:07.503687+02:00 2 2042 {} 1 1087 184 184                                                                  
2042 [2056, 2049] Aamu- ja iltapäivätoiminta Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morning and afternoon activities   2018-08-07T14:00:25.343707+03:00 1 1087 {} 0 1087 208 223                                           11       4              
2056 [2060, 2057, 2061] Ruotsinkielinen iltapäivätoiminta Eftermiddagsverksamhet på svenska Afternoon activities in Swedish 596 2018-08-07T14:00:25.399596+03:00 2 2042 {} 1 1087 24 39                                           11       4              
209 [210, 211, 213] Varainhallinta Finansförvaltning Assets management   2018-08-07T14:00:30.654818+03:00 3 197 {} 0 1401 3 3                                                                  
1405 [2118, 868, 2163] Päivähoito ja esiopetus Barndagvård och förskola Daycare and pre-primary education   2020-03-06T18:32:08.672148+02:00 0   {} 0 1405 951 1546                                           367       216     12        
2122 [2125] Suomen- ja vieraskielinen esiopetus Förskoleundervisning på finska och främmande språk Pre-primary education in Finnish, English and other languages 861 2020-03-06T18:32:09.045855+02:00 2 2118 {} 1 1405 289 484                                           78       117              
2118 [2126, 2122] Esiopetus Förskola Pre-primary education   2018-08-07T14:00:29.045629+03:00 1 1405 {} 0 1405 320 530                                           89       121              
2126 [2127, 2128, 2129] Ruotsinkielinen esiopetus Förskoleundervisning på svenska Pre-primary education in Swedish 862 2018-08-07T14:00:29.080400+03:00 2 2118 {} 1 1405 31 46                                           11       4              
317 [2138, 2135, 2137, 2136] Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta Rådgivning om fostran och utbildning Day care and education information and advice   2018-08-07T14:00:24.723868+03:00 3 314 {} 0 1402 4 6                                           2                      
988 [2146, 989] Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja ikääntyvien neuvonta Rådgivning om social- och hälsovårdstjänster och för äldre Information and advice of social and health services and for elderly people   2018-08-07T14:00:29.124487+03:00 1 986 {} 0 986 1 13                     1                     3       8              
2147 [2148, 318] Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja ikääntyvien neuvonta Rådgivning om social- och hälsovårdstjänster och för äldre Information and advice of social and health services and for elderly people   2018-08-07T14:00:24.757653+03:00 3 314 {} 0 1402 1 13                     1                     3       8              
2149 [2150] Tietotekniikkaneuvonta IT rådgivning IT consultancy   2018-08-07T14:00:24.972880+03:00 3 329 {} 0 1402   2                                           2                      
197 [2152, 198, 209] Talous Ekonomi Economy   2018-08-07T14:00:30.559004+03:00 2 171 {} 0 1401 10 10                                                                  
329 [2153, 330, 333, 2149] Nettipisteet ja tietotekniikkapalvelut Internetstationer och datatekniktjänster Internet access points and IT services   2018-10-25T08:00:07.323845+03:00 2 306 {} 0 1402 246 257                                           3       8              
365 [2162, 2156, 368, 367, 366, 490] Nuoriso Ungdom Youth   2018-08-07T14:00:22.862181+03:00 1 1403 {} 0 1403 82 146 1     1                                   30       29     3        
997 [2164, 2166] Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Skol- och studenthälsovård School and student health services   2018-10-25T08:00:09.578039+03:00 1 986 {} 0 986 241 320                               1           2       68 1   7        
1373 [2165, 2167] Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Skol- och studenthälsovård School and student health services   2018-10-25T08:00:08.960295+03:00 2 1372 {} 0 1087 241 320                               1           2       68 1   7        
216 [217, 218] Tarkastus Revision Auditing   2018-08-07T14:00:30.700171+03:00 2 171 {} 0 1401 1 3                                           2                      
718 [2174, 719, 736, 2168, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 750, 751, 752, 753] Matkailu Turism Tourism   2018-08-07T14:00:24.401683+03:00 2 717 {} 0 1403 1880 2050       1 1 1       1 1 1 1   3   5 3       79       64 1 1 3 4      
2179 [2186, 2200, 2181, 2180] Ammatillinen koulutus Yrkesutbildning Vocational education   2018-08-31T16:00:09.179533+03:00 1 1087 {} 0 1087 18 24                                           2       4              
171 [2203, 172, 177, 178, 179, 180, 186, 187, 191, 197, 216, 219] Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Administration and economy   2018-08-07T14:00:30.363012+03:00 1 1401 {} 0 1401 124 163       1                           1       17       17     2   1    
505 [2208, 506, 508, 507, 510, 511] Vapaa-ajan tilojen vuokraus Uthyrning av fritidslokaler Renting recreational spaces   2018-08-07T14:00:22.797039+03:00 2 343 {} 0 1403 292 375       1 1         1   1     2     2       40       31     4        
149 [2209, 150, 152, 151, 154, 155] Vapaa-ajan tilojen vuokraus Uthyrning av fritidslokaler Renting recreational spaces   2018-08-07T14:00:30.179684+03:00 3 146 {} 0 1401 292 375       1 1         1   1     2     2       40       31     4        
219 [220] Tuet ja avustukset Understöd och bidrag Grants and benefits 715 2018-08-07T14:00:30.723645+03:00 2 171 {} 0 1401   3                                                   2     1        
258 [2210, 259, 261, 260, 263, 264] Vapaa-ajan tilojen vuokraus Uthyrning av fritidslokaler Renting recreational spaces   2018-08-07T14:00:22.220951+03:00 4 255 {} 0 1400 292 375       1 1         1   1     2     2       40       31     4        
1360 [2212, 1371, 1369, 1370, 1365, 1361] Vapaa sivistystyö Fritt bildningsarbete General educational work   2020-11-18T07:30:12.838195+02:00 1 1087 {} 0 1087 56 97                                           9       28     4        
2217 [2218, 2219, 2220, 2221, 2223, 2224, 2225, 2226] Senioriliikunta Seniormotion Senior sports   2020-06-09T15:30:11.296799+03:00 2 551 {} 0 1403 88 104                     1                     4       10     1        
221 [222, 231, 270, 305] Kaavoitus, kiinteistöt ja rakentaminen Planläggning, fastigheter och byggande Planning, real estate and construction   2018-08-07T14:00:21.996119+03:00 1 1400 {} 0 1400 367 506       1 1         1 1 1     3     2       54       69     6        
222 [223, 224, 225, 226, 229, 230] Kaavoitus Planläggning Planning   2018-08-07T14:00:22.001028+03:00 2 221 {} 0 1400 9 15                                           2       3     1        
2238 [2243, 2244, 2239] Viittomakielinen varhaiskasvatus Småbarnspedagogik på teckenspråk Early childhood education and care in sign language 913 2020-10-02T12:00:13.907327+03:00 3 869 {} 0 1405 1 1                                                                  
226 [227, 228] Liikennesuunnittelu Trafikplanering Traffic planning   2018-08-07T14:00:22.025116+03:00 3 222 {} 0 1400 1 5                                           2       1     1        
231 [232, 233, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 253, 254, 255] Kiinteistöt ja rakennetut tilat Fastigheter Real estate   2018-08-07T14:00:22.059452+03:00 2 221 {} 0 1400 311 427       1 1         1   1     2     2       48       55     5        
233 [234, 235, 237] Hallinto Förvaltning Administration   2018-08-07T14:00:22.072503+03:00 3 231 {} 0 1400 3 6                                                   3              
245 [249, 248, 247, 250, 251] Maan, tonttien ja asuntojen vuokraus ja myynti Försäljning och uthyrning av mark, tomter, lokaler och bostäder Sales and rental of land, lots, facilities and apartments   2018-08-07T14:00:22.143596+03:00 3 231 {} 0 1400 10 32                                           4       17     1        

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service_node] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [children] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [service_reference] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [level] INTEGER,
  [parent] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [related_services] TEXT,
  [period_enabled] INTEGER,
  [root] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality__unknown] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] INTEGER,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);