1,140 rows sorted by keywords

View and edit SQL

Suggested facets: level, keywords, period_enabled, root, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality__unknown, unit_count_municipality_inkoo, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_hamina, unit_count_municipality_loviisa, unit_count_municipality_kotka, unit_count_municipality_mäntsälä, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_vihti, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava, unit_count_municipality_karkkila

id children name_fi name_sv name_en service_reference last_modified_time level parent keywords ▼ related_services period_enabled root unit_count_municipality_helsinki unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality__unknown unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_pyhtää
328 [] Yleiset kirjastot Allmänna bibliotek Public libraries 813 2018-11-20T14:00:07.881833+02:00 3 324 {"en": ["library", "libraries"], "fi": ["kirjastot", "kirjasto"], "sv": ["bibliotek"]} 0 1402 39 71                                           20       11     1        
349 [] Yleiset kirjastot Allmänna bibliotek Public libraries 813 2018-11-20T14:00:06.997504+02:00 3 345 {"en": ["library", "libraries"], "fi": ["kirjastot", "kirjasto"], "sv": ["bibliotek"]} 0 1403 39 71                                           20       11     1        
35 [] Akkujen keräys Återvinning av bilbatterier Car battery recycling 45 2018-08-07T14:00:21.789985+03:00 3 34 {"fi": ["akut"]} 0 1400 34 79                                           18       26     1        
1043 [] Omahoitotarvikejakelu Utdelning av egenvårdsartiklar Distribution of self-care supplies 477 2018-08-07T14:00:29.623935+03:00 1 986 {"fi": ["diabetes", "hoitotarvike", "hoitotarvikkeet", "haavanhoito", "vaippa", "vaipat", "tarvikejakelu", "ilmaisjakelu", "ilmaistarvike", "hoitov\u00e4lineet"]} 0 986 1 6                                                   3     2        
1260 [] Englanninkielinen lukiokoulutus gymnasieutbildning på engelska general upper secondary education in English 148 2018-10-25T08:00:08.503752+03:00 3 1258 {"fi": ["englanti"]} 1 1087 3 5                                           1       1              
995 [] Hammashoito Tandvård Dental care 184 2020-03-06T18:32:09.101816+02:00 1 986 {"fi": ["hammasl\u00e4\u00e4k\u00e4ri", "hammass\u00e4rky", "hammashuolto", "hammashoitola"]} 0 986 36 98                                           20       41     1        
38 [] Kartonginkeräys Insamling av kartong Cardboard recycling 246 2018-08-07T14:00:21.813795+03:00 3 34 {"fi": ["kartonki"]} 0 1400 54 140                                           46       36     4        
325 [] Erikoiskirjastot Specialbibliotek Special libraries 155 2018-08-07T14:00:24.829787+03:00 3 324 {"fi": ["kirjastot"]} 0 1402 27 29                                           2                      
346 [] Erikoiskirjastot Specialbibliotek Special libraries 155 2018-08-07T14:00:22.558572+03:00 3 345 {"fi": ["kirjastot"]} 0 1403 27 29                                           2                      
17 [] Koira-aitaukset Hundparker Dog parks 317 2018-08-07T14:00:21.693384+03:00 3 16 {"fi": ["koirapuistot", "koira-aitaus", "koira-aitaukset", "koirat"], "sv": ["hundparker", "hundinh\u00e4gnader", "hundrastg\u00e5rdar", "hundar"], "en": ["dog parks", "dogs"]} 0 1400 94 140                                           22       24              
63 [] Koira-aitaukset Hundparker Dog parks 317 2018-08-07T14:00:21.380622+03:00 4 62 {"fi": ["koirapuistot", "koira-aitaus", "koira-aitaukset", "koirat"], "sv": ["hundparker", "hundinh\u00e4gnader", "hundrastg\u00e5rdar", "hundar"], "en": ["dog parks", "dogs"]} 0 1400 94 140                                           22       24              
494 [] Koira-aitaukset Hundparker Dog parks 317 2018-08-07T14:00:22.710417+03:00 4 493 {"fi": ["koirapuistot", "koira-aitaus", "koira-aitaukset", "koirat"], "sv": ["hundparker", "hundinh\u00e4gnader", "hundrastg\u00e5rdar", "hundar"], "en": ["dog parks", "dogs"]} 0 1403 94 140                                           22       24              
1031 [] Fysioterapia Fysioterapi Physiotherapy 172 2018-08-07T14:00:29.505159+03:00 2 1028 {"fi": ["kuntoutus"]} 0 986 11 21                                           4       5     1        
1036 [] Puheterapia Talterapi Speech therapy 527 2018-08-07T14:00:29.552393+03:00 2 1028 {"fi": ["kuntoutus"]} 0 986 2 13                                           5       5     1        
1038 [] Toimintaterapia Ergoterapi Occupational therapy 712 2018-08-07T14:00:29.573439+03:00 2 1028 {"fi": ["kuntoutus"]} 0 986 9 13                                           1       3              
39 [] Lamppujen keräys Återvinning av lampor Lamp recycling 369 2018-08-07T14:00:21.822356+03:00 3 34 {"fi": ["lamput"]} 0 1400 21 54                                           13       20              
991 [] Terveysasemat Hälsostationer Health stations 703 2018-08-07T14:00:29.153043+03:00 1 986 {"fi": ["mielenterveys", "terveysasemat"]} 0 986 25 49                                           12       11     1        
992 [] Lääkärin vastaanotto Läkarmottagning Doctor's reception 417 2018-08-07T14:00:29.162295+03:00 1 986 {"fi": ["mielenterveys", "terveysasemat"]} 0 986 26 50                                           11       12     1        
1001 [] Aikuisten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka Hälsocentraljour och jourpoliklinik för vuxna Health centre on-call service and emergency outpatient clinic for adults 43 2018-08-07T14:00:29.242685+03:00 2 1000 {"fi": ["p\u00e4ivystys"]} 0 986   3                                           1       1     1        
319 [] Asiointipisteet, yleisneuvonta ja yhteispalvelu Servicepunkter, allmän rådgivning och samservicekontor Service points, General information and Citizen's offices 809 2019-04-11T16:30:09.599681+03:00 3 314 {"fi": ["palvelupiste"]} 0 1402 2 11                                           6       3              
46 [] Paristonkeräys Återvinning av små batterier Small battery recycling 497 2018-08-07T14:00:21.875976+03:00 3 34 {"fi": ["paristot"]} 0 1400 16 46                                           12       18              
2006 [] Veistokset ja julkinen taide Skulpturer och offentlig konst Sculptures and public art 767 2018-08-07T14:00:22.854537+03:00 2 343 {"fi": ["patsas", "patsaat", "veistos"]} 0 1403 482 488                     6                                            
963 [] Suomenkielinen ryhmäperhepäivähoito Gruppfamiljedagvård på finska Group family day care in Finnish 664 2018-10-25T08:00:09.441773+03:00 4 2145 {"fi": ["suomi"]} 0 1405 50 107                                           47       9     1        
1259 [] Suomenkielinen lukiokoulutus gymnasieutbildning på finska general upper secondary education in Finnish 658 2018-10-25T08:00:08.498186+03:00 3 1258 {"fi": ["suomi"]} 1 1087 30 52                                           14       8              
998 [] Tartuntaudit Smittsamma sjukdomar Infectious diseases 693 2018-08-07T14:00:29.221985+03:00 1 986 {"fi": ["tartuntatauti", "tartuntataudit"]} 0 986 1 3                                                   2              
662 [] Tenniskenttäalue Område med tennisbanor Tennis court area 700 2018-10-25T08:00:07.016431+03:00 4 654 {"fi": ["tenniskent\u00e4t", "ulkotenniskent\u00e4t"]} 0 1403 45 83                                           11       25     2        
69 [] Ohjattu leikkipuistotoiminta Ledd lekparksverksamhet Supervised playground activities 475 2019-03-05T14:30:06.276314+02:00 4 68 {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} 0 1400 69 80                                           8       3              
500 [] Ohjattu leikkipuistotoiminta Ledd lekparksverksamhet Supervised playground activities 475 2019-03-05T14:30:06.940551+02:00 4 499 {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} 0 1403 69 80                                           8       3              
870 [875, 879, 872, 877, 876, 880, 871, 874] Suomenkielinen päivähoito Finskspråkig dagvård Day care in Finnish 663 2019-03-05T14:30:09.339119+02:00 3 869 {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} 0 1405 389 847                                           278       174     6        
871 [] päivähoito dagvård day care 663 2019-03-05T14:30:09.346786+02:00 4 870 {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} 0 1405 389 845                                           277       173     6        
881 [886, 887, 883, 882] Ruotsinkielinen päivähoito Svenskspråkig dagvård Day care in Swedish 603 2019-03-05T14:30:09.379492+02:00 3 869 {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} 0 1405 77 128                                           33       10     8        
882 [] päivähoito dagvård day care 603 2019-03-05T14:30:09.386238+02:00 4 881 {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} 0 1405 77 128                                           33       10     8        
976 [] Avoin toiminta Öppen verksamhet Open family activities 86 2019-03-05T14:30:09.650822+02:00 3 975 {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} 0 1405 2 31                                           13       15     1        
978 [] Kerhotoiminta Klubbverksamhet Club activities 288 2019-03-05T14:30:09.661194+02:00 3 975 {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} 0 1405 94 143                                           20       28     1        
981 [] Ohjattu leikkipuistotoiminta Ledd lekparksverksamhet Supervised playground activities 475 2019-03-05T14:30:09.677599+02:00 3 975 {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} 0 1405 69 80                                           8       3              
982 [] Puistotäti Parktant Park aunt 528 2019-03-05T14:30:09.685579+02:00 3 975 {"fi": ["varhaiskasvatus"], "en": ["early education and care"], "sv": ["sm\u00e5barnspedagogik"]} 0 1405 2 2                                                                  
341 [] Opastusta tietokoneen käytössä (digineuvonta) Handledning i datoranvändning (digital handledning) Guidance on using a computer (digital guidance) 483 2020-05-25T11:30:10.362485+03:00 5 339 {"sv": ["digitalt st\u00f6d", "digitalt r\u00e5dgivning"], "fi": ["digiopastus", "digituki"], "en": ["digital quidance", "digital support"]} 0 1402 59 62                                                   3              
1 [28, 57, 58, 59, 60, 74, 80, 73, 94, 95, 101, 97, 100, 102, 103, 115, 116] Asumisympäristö Boendemiljön Housing environment   2018-08-07T14:00:21.308151+03:00 1 1400 {} 0 1400 1002 1524                     2           2         294       218     6        
2 [3, 4, 5, 7, 2191, 8] Asuminen Boende Housing   2018-08-07T14:00:21.231002+03:00 1 1400 {} 0 1400 742 1530       16   23 1       1       27   51 40       246     3 256 35 10 1 37 41    
3 [] Asumisen sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för boendeärenden Electronic housing services and forms 74 2018-08-07T14:00:21.236014+03:00 2 2 {} 0 1400   1                     1                                            
4 [] Asumisen tuet Bostadsbidrag Housing allowances 75 2018-08-07T14:00:21.243003+03:00 2 2 {} 0 1400 3 9       1                                   2       2         1    
5 [6] Asumisoikeusasuminen Bostadsrättsbostäder Right-of-occupancy housing 76 2018-08-07T14:00:21.249052+03:00 2 2 {} 0 1400 331 1108       15   23 1               27   51 40       242     3 253 35 10   37 40    
6 [] Kaupungin asumisoikeusasunnot stadens bostadsrättsbostäder City's right of residence apartments 261 2018-08-07T14:00:21.255121+03:00 3 5 {} 0 1400 1 1                                                                  
7 [] Asuntotuotanto Bostadsproduktion Housing production 79 2018-08-07T14:00:21.261214+03:00 2 2 {} 0 1400 1 3                                           1       1              
8 [10, 9, 11] Vuokra-asuminen Hyresbostäder Rental flats   2018-08-07T14:00:21.267377+03:00 2 2 {} 0 1400 9 13                                           3             1        
9 [] Kaupungin tai kunnan vuokra-asunnot Stadens eller kommunens hyresbostäder City's or municipality's rental apartments 268 2018-08-07T14:00:21.273119+03:00 3 8 {} 0 1400 9 12                                           2             1        
10 [] Kaupungin tai kunnan työsuhdeasunnot Stadens eller kommunens tjänstebostäder City's or municipality's housing provided by the employer 267 2018-08-07T14:00:21.280357+03:00 3 8 {} 0 1400 2 3                                           1                      
11 [] Opiskelija-asunnot Studentbostäder Student housing 484 2018-08-07T14:00:21.287386+03:00 3 8 {} 0 1400   1                                           1                      
14 [16, 23] Eläimet Djur Animals   2018-08-07T14:00:21.679608+03:00 1 1400 {} 0 1400 103 150                                           22       25              
16 [17, 18, 19, 20, 21] Koira-alueet Hund områden Dog areas   2018-08-07T14:00:21.685399+03:00 2 14 {} 0 1400 102 149                                           22       25              
18 [] Koirakäymälät Hundtoaletter Dog toilets 319 2018-08-07T14:00:21.700490+03:00 3 16 {} 0 1400 5 5                                                                  
19 [] Koirametsät Hundskogar Forest dog runs 320 2018-08-07T14:00:21.707130+03:00 3 16 {} 0 1400 1 1                                                                  
20 [] Koirauimarannat Hundbadstränder Dog beaches 321 2018-08-07T14:00:21.713262+03:00 3 16 {} 0 1400 4 5                                                   1              
21 [] Opaskoira-aitaukset Inhägnat områden för ledarhundar Fenced areas for guide dogs 480 2018-08-07T14:00:21.719558+03:00 3 16 {} 0 1400 2 2                                                                  
23 [] Luonnonvaraisten eläinten hoitola Vårdanstalt för vilda djur Wildlife home 411 2018-08-07T14:00:21.732081+03:00 2 14 {} 0 1400 1 1                                                                  
24 [25, 26, 27] Energia Energi Energy   2018-08-07T14:00:21.738244+03:00 1 1400 {} 0 1400 6 7                                                   1              
25 [] Asiakaspalvelu Kundtjänst Customer services 62 2018-08-07T14:00:21.743023+03:00 2 24 {} 0 1400 1 2                                                   1              
26 [] Energianeuvonta Energirådgivning Energy counselling 146 2018-08-07T14:00:21.749651+03:00 2 24 {} 0 1400 1 1                                                                  
27 [] Voimalaitokset Kraftverk Power plants 798 2018-08-07T14:00:21.755624+03:00 2 24 {} 0 1400 4 4                                                                  
28 [29] Hallinto Förvaltning Administration   2018-08-07T14:00:21.313217+03:00 2 1 {} 0 1400   1                                                   1              
29 [] Ympäristölautakunta Miljövårdsnämnden Environment committee 824 2018-08-07T14:00:21.318211+03:00 3 28 {} 0 1400   1                                                   1              
31 [32, 33, 34, 52, 53, 54] Jätehuolto ja kierrätys Avfallshantering och återvinning Waste management and recycling   2018-08-07T14:00:21.761620+03:00 1 1400 {} 0 1400 215 572                                   1       150       186     20        
32 [] Jäteasema Avfallsstation Waste station 232 2018-08-07T14:00:21.766335+03:00 2 31 {} 0 1400 1 2                                                         1        
33 [] Jätteenkäsittelykeskus Avfallshanteringscentral Waste treatment centre 234 2018-08-07T14:00:21.773147+03:00 2 31 {} 0 1400   1                                           1                      
34 [35, 36, 37, 38, 2211, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51] Keräyspisteet Insamlingsplatser Collection points   2018-08-07T14:00:21.780177+03:00 2 31 {} 0 1400 210 565                                           150       185     20        
36 [] Bio- ja puutarhajäte Trädgårdsavfall Garden waste 127 2018-08-07T14:00:21.797808+03:00 3 34 {} 0 1400 2 4                                           1       1              
37 [] Energiajäte Energiavfall Energy waste 145 2018-08-07T14:00:21.805057+03:00 3 34 {} 0 1400   1                                                   1              
40 [] Lasinkeräys Glasåtervinning Glass recycling 374 2018-08-07T14:00:21.831316+03:00 3 34 {} 0 1400 50 138                                           46       37     5        
41 [] Metallinkeräys Metallavfall Small metal waste 436 2018-08-07T14:00:21.839149+03:00 3 34 {} 0 1400 50 137                                           46       37     4        
42 [] Muovinkeräys Plaståtervinning Plastic recycling 454 2018-08-07T14:00:21.846516+03:00 3 34 {} 0 1400 23 70                                           29       16     2        
44 [] Pahvinkeräys Insamling av wellpapp Corrugated cardboard recycling 491 2018-08-07T14:00:21.860147+03:00 3 34 {} 0 1400 2 7                                           1       2     2        
45 [] Paperinkeräys Insamling av papper Paper recycling 496 2018-08-07T14:00:21.867001+03:00 3 34 {} 0 1400 166 466                                           125       156     19        
47 [] Puujäte Träavfall Wood waste 531 2018-08-07T14:00:21.882472+03:00 3 34 {} 0 1400 2 5                                           2       1              
48 [] Sekajäte Blandat avfall Mixed waste 617 2018-08-07T14:00:21.889545+03:00 3 34 {} 0 1400 2 6                                           2       1     1        
49 [] Sähkö- ja elektroniikkaromu El- och elekronikskrot Electric and electronic junk 668 2018-10-25T08:00:06.218463+03:00 3 34 {} 0 1400 11 24                                           7       6              
50 [] Tekstiilien keräys Textilåtervinning Textile recycling 696 2018-08-07T14:00:21.906229+03:00 3 34 {} 0 1400 40 108                                           37       29     2        
51 [] Vaarallinen jäte Farligt avfall Hazardous waste 740 2018-08-07T14:00:21.912639+03:00 3 34 {} 0 1400 16 44                                           11       17              
52 [] Kierrätyskeskus Återvinningscentral Recycling centre 298 2018-08-07T14:00:21.919516+03:00 2 31 {} 0 1400 3 7                                   1       1       1     1        
53 [] Ongelmajäteasema Problemavfall station Waste management station 478 2018-08-07T14:00:21.933801+03:00 2 31 {} 0 1400 1 2                                           1                      
54 [] Rantavesien ja sisäsaariston puhtaanapito Renhållning av strandvatten och inre skärgård Cleaning waterfronts and inner archipelago 572 2018-08-07T14:00:21.940289+03:00 2 31 {} 0 1400 2 2                                                                  
57 [] Luonnonsuojelu Naturskydd Environmental protection 410 2018-08-07T14:00:21.330807+03:00 2 1 {} 0 1400 2 4                                           1       1              
58 [] Löytötavarapalvelu Hittegodsservice Found Property Service 418 2018-08-07T14:00:21.337453+03:00 2 1 {} 0 1400 1 1                                                                  
59 [] Matonpesupaikat Mattvättningsplatser Carpet washing places 432 2018-08-07T14:00:21.345565+03:00 2 1 {} 0 1400 13 29                                           5       11              
60 [61, 62, 68, 2236, 71, 72] Puistot ja viheralueet Parker och grönområden Parks and green areas   2018-08-07T14:00:21.354530+03:00 2 1 {} 0 1400 520 967                     1                     268       173     5        
61 [] Kahluualtaat Plaskdammer Wading pools 238 2018-08-07T14:00:21.361137+03:00 3 60 {} 0 1400 49 49                                                                  
62 [63, 64, 65, 66, 67] Koira-alueet Hund områden Dog areas   2018-08-07T14:00:21.368201+03:00 3 60 {} 0 1400 102 149                                           22       25              
64 [] Koirakäymälät Hundtoaletter Dog toilets 319 2018-08-07T14:00:21.387379+03:00 4 62 {} 0 1400 5 5                                                                  
65 [] Koirametsät Hundskogar Forest dog runs 320 2018-08-07T14:00:21.393701+03:00 4 62 {} 0 1400 1 1                                                                  
66 [] Koirauimarannat Hundbadstränder Dog beaches 321 2018-08-07T14:00:21.400222+03:00 4 62 {} 0 1400 4 5                                                   1              
67 [] Opaskoira-aitaukset Inhägnat områden för ledarhundar Fenced areas for guide dogs 480 2018-08-07T14:00:21.407013+03:00 4 62 {} 0 1400 2 2                                                                  
68 [70, 69] Leikkipuistot Lekparker Playgrounds   2018-08-07T14:00:21.413441+03:00 3 60 {} 0 1400 293 647                                           201       148     5        
70 [] Leikkipaikat (ei ohjattua toimintaa) Lekplatser (ingen handledd verksamhet) Play areas (no supervised activities) 389 2018-08-07T14:00:21.425954+03:00 4 68 {} 0 1400 224 567                                           193       145     5        
71 [] Viheralueet Grönområden Green areas 786 2018-08-07T14:00:21.432517+03:00 3 60 {} 0 1400 51 102                     1                     50                      
72 [] Viheralueiden hoito Skötsel av grönområden Green area maintenance 787 2020-12-02T11:30:08.056281+02:00 3 60 {} 0 1400 1 1                                                                  
73 [] Viljelyspalstat Odlingslotter Allotments 532 2018-08-07T14:00:21.445519+03:00 2 1 {} 0 1400 44 74                                           14       16              
74 [76, 77, 78, 75, 79, 2205] Tiet ja kadut Vägar och gator Roads and streets   2018-08-07T14:00:21.451762+03:00 2 1 {} 0 1400 356 376                                           3       16     1        
75 [] Katu-, maa- ja viherrakentamispalvelut Tjänster inom gatu-, mark- och grönbyggnad Construction services for streets, land and parks 249 2018-08-07T14:00:21.457195+03:00 3 74 {} 0 1400 1 5                                                   4              
76 [] Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus Tillstånd att använda gator och grönområden och uthyrning Permits for using streets and parks and renting 251 2018-08-07T14:00:21.463483+03:00 3 74 {} 0 1400 1 3                                           1       1              
77 [] Katujen ja viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen Planering och byggande av gator och grönområden Design and development of streets and parks 252 2018-08-07T14:00:21.469668+03:00 3 74 {} 0 1400 1 18                                           2       14     1        
78 [] Katujen puhtaanapito ja talvikunnossapito Renhållning och vinterunderhåll av gator Street cleaning and winter maintenance 253 2018-08-07T14:00:21.475789+03:00 3 74 {} 0 1400 1 6                                           1       3     1        

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service_node] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [children] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [service_reference] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [level] INTEGER,
  [parent] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [related_services] TEXT,
  [period_enabled] INTEGER,
  [root] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality__unknown] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] INTEGER,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);