1,140 rows sorted by root

View and edit SQL

Suggested facets: level, keywords, period_enabled, root, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality__unknown, unit_count_municipality_inkoo, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_hamina, unit_count_municipality_loviisa, unit_count_municipality_kotka, unit_count_municipality_mäntsälä, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_vihti, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava, unit_count_municipality_karkkila

id children name_fi name_sv name_en service_reference last_modified_time level parent keywords related_services period_enabled root ▼ unit_count_municipality_helsinki unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality__unknown unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_pyhtää
783 [866, 861, 810, 797, 787, 845, 791, 2189, 830, 784, 860, 839, 798, 819, 859] Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialservice Family and social services   2018-08-07T14:00:27.699133+03:00 0   {} 0 783 397 718       2             1         1           129       175 1   7   5    
784 [786, 785] Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja ikääntyvien neuvonta Rådgivning om social- och hälsovårdstjänster och för äldre Information and advice of social and health services and for elderly people   2018-08-07T14:00:27.703824+03:00 1 783 {} 0 783 1 13                     1                     3       8              
785 [] Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonta Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning Social and health services information and advice 71 2018-08-07T14:00:27.709008+03:00 2 784 {} 0 783 1 9                     1                     1       6              
786 [] Ikääntyvien neuvonta Rådgivning för åldringar Information and advice for elderly people 199 2018-08-07T14:00:27.716150+03:00 2 784 {} 0 783   4                                           2       2              
787 [789, 790, 788] Lastensuojelu Barnskydd Child welfare   2018-10-25T08:00:09.006369+03:00 1 783 {} 0 783 37 81                               1           17       24 1   1        
788 [] Lastensuojelun sosiaalityö Socialt arbete inom barnskyddet Child welfare social work 382 2018-08-07T14:00:27.731506+03:00 2 787 {} 0 783 25 42                                           9       7     1        
789 [] Lastensuojelun laitospalvelu Institutionstjänster inom barnskyddet Institutional service for child welfare 380 2018-08-07T14:00:27.738722+03:00 2 787 {} 0 783 12 37                               1           7       16 1            
790 [] Lastensuojelun perhehoito Familjevård inom barnskyddet Domestic care for child welfare 381 2018-08-07T14:00:27.746492+03:00 2 787 {} 0 783   5                                           2       3              
791 [794, 795, 792, 793, 796] Muut perheiden palvelut Övriga tjänster för familjer Other family services   2018-08-07T14:00:27.754089+03:00 1 783 {} 0 783 16 40                                           4       18     2        
792 [] Lapsiperheiden sosiaaliohjaus Socialhandledning för barnfamiljer Social care work for families with children 373 2018-08-07T14:00:27.759985+03:00 2 791 {} 0 783   17                                                   16     1        
793 [] Perheneuvonta ja perheneuvolatoiminta Familjerådgivning och familjerådgivningsverksamhet Family counselling and family clinic 504 2018-10-25T08:00:09.024637+03:00 2 791 {} 0 783 10 20                                           4       5     1        
794 [] Lapsiperheiden kotipalvelu Hemservice för barnfamiljer Domestic services for families with children 371 2018-08-07T14:00:27.777393+03:00 2 791 {} 0 783 6 9                                                   3              
795 [] Lapsiperheiden lomatoiminta Semesterverksamhet för barnfamiljer Vacation activities for families with children 372 2018-08-07T14:00:27.784058+03:00 2 791 {} 0 783   1                                                         1        
796 [] Perheoikeudelliset palvelut Familjerättsliga tjänster Services for family law 505 2018-08-07T14:00:27.790684+03:00 2 791 {} 0 783   1                                                   1              
797 [] Lapsiperheen tuet Förmåner för barnfamiljer Benefits for families with children 370 2020-08-20T14:00:09.399199+03:00 1 783 {} 0 783 3 9       1                                   2       2         1    
798 [805, 803, 807, 808, 806, 802, 801, 799, 800, 804, 809] Vammaispalvelut Handikapptjänster Services for the disabled   2018-08-07T14:00:27.804536+03:00 1 783 {} 0 783 14 59       2                                   7       34     1   1    
799 [] Vammaispalvelun sosiaalityö Socialt arbete inom handikappservicen Service for the disabled, social work 752 2018-08-07T14:00:27.810101+03:00 2 798 {} 0 783 4 11                                           3       4              
800 [] Vammaispalvelun tukihenkilö Stödperson inom handikappservice Services for the disabled, support person 753 2018-08-07T14:00:27.816289+03:00 2 798 {} 0 783 4 8                                                   4              
801 [] Vammaispalvelun sosiaaliohjaus Socialhandledning inom handikappservice Services for the disabled, social care work 751 2018-08-07T14:00:27.822488+03:00 2 798 {} 0 783   33       1                                           32              
802 [] Vammaispalvelun päivätoiminta Dagverksamhet inom handikappservicen Service for the disabled, daytime activities 750 2018-08-07T14:00:27.829187+03:00 2 798 {} 0 783   10                                           1       9              
803 [] Vammaispalvelun asumispalvelut Boendetjänster inom handikappservicen Services for the disabled, residential services 746 2018-08-07T14:00:27.835887+03:00 2 798 {} 0 783 7 24       1                                   3       13              
804 [] Vammaispalvelun tulkkipalvelu Tolktjänster inom handikappservicen Services for the disabled, interpretation services 754 2018-08-07T14:00:27.842330+03:00 2 798 {} 0 783   6                                           2       4              
805 [] Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Färdtjänst enligt handikappservicelagen Transportation service according to the legislation on disability services 745 2018-08-07T14:00:27.849436+03:00 2 798 {} 0 783 4 8                                           2       2              
806 [] Vammaispalvelun omaishoidon tuki Stöd för närståendevård inom handikappservicen Services for the disabled, close relative care support 749 2018-08-07T14:00:27.856508+03:00 2 798 {} 0 783 4 10                                           2       4              
807 [] Vammaispalvelun asunnon muutostyöt Ändringsarbeten i bostad inom handikappservicen Service for the disabled, renovation services 747 2018-08-07T14:00:27.863389+03:00 2 798 {} 0 783 4 10                                           2       4              
808 [] Vammaispalvelun henkilökohtainen apu Personlig assistent inom handikappservicen Service for the disabled, personal assistant 748 2018-08-07T14:00:27.870086+03:00 2 798 {} 0 783 4 9                                           1       4              
809 [] Vammaistuet ja -palvelut Handikappbidrag och -tjänster Disability benefits and services 755 2018-08-07T14:00:27.876348+03:00 2 798 {} 0 783 3 15       1                                   2       7     1   1    
810 [815, 816, 817, 813, 812, 811, 818, 814, 1007] Kehitysvammahuolto Vård av utvecklingsstörda Care for the developmentally disabled   2018-08-07T14:00:27.882619+03:00 1 783 {} 0 783 56 109                                           12       36     2   3    
811 [] Kehitysvammahuollon sosiaalityö Socialt arbete inom vård av utvecklingsstörda Care of the developmentally disabled, social work 280 2018-08-07T14:00:27.887549+03:00 2 810 {} 0 783 3 9                                                   5     1        
812 [] Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaus Socialhandledning inom omsorger om utvecklingsstörda Care of the developmentally disabled, social care work 279 2018-08-07T14:00:27.893701+03:00 2 810 {} 0 783   1                                                         1        
813 [] Kehitysvammahuollon päivätoiminta Dagverksamhet inom vård av utvecklingsstörda Care of the developmentally disabled, daytime activities 278 2018-08-07T14:00:27.899777+03:00 2 810 {} 0 783 10 18                                           3       4         1    
814 [] Kehitysvammahuollon työllistämispalvelut Sysselsättningstjänster inom vård av utvecklingsstörda Care of the developmentally disabled, employment services 282 2018-08-07T14:00:27.906450+03:00 2 810 {} 0 783 5 6                                                   1              
815 [] Kehitysvammahuollon asumispalvelut Boendetjänster inom vård av utvecklingsstörda Care of the developmentally disabled, residential services 275 2018-08-07T14:00:27.912869+03:00 2 810 {} 0 783 39 71                                           9       21     1   1    
816 [] Kehitysvammahuollon laitospalvelu Institutionsservice inom vård av utvecklingsstörda Care of the developmentally disabled, institutional service 276 2018-08-07T14:00:27.919212+03:00 2 810 {} 0 783   4                                                   4              
817 [] Kehitysvammahuollon loma- ja harrastustoiminta Ferie- och fritidsverksamhet inom omsorger om utvecklingsstörda Care of the developmentally disabled, vacation and leisure activities 277 2018-08-07T14:00:27.925241+03:00 2 810 {} 0 783 3 6                                                   3              
818 [] Kehitysvammahuollon taloudellinen tuki Ekonomiskt stöd inom vård av utvecklingsstörda Care of the developmentally disabled, financial support 281 2018-08-07T14:00:27.931547+03:00 2 810 {} 0 783 2 4                                                   2              
819 [829, 827, 821, 820, 828, 824, 826, 825, 823, 822] Vanhuspalvelu Äldreomsorg Service for the elderly   2018-08-07T14:00:27.946229+03:00 1 783 {} 0 783 142 261       1                                   67       44     6   1    
820 [] Vanhuspalvelun sosiaalityö Socialt arbete inom äldreomsorgen Service for the elderly, social work 764 2018-08-07T14:00:27.951192+03:00 2 819 {} 0 783 5 16                                           1       8     2        
821 [] Vanhuspalvelun sosiaaliohjaus Socialhandledning inom äldreomsorg Services for the elderly, social care work 763 2018-08-07T14:00:27.957632+03:00 2 819 {} 0 783 4 7                                                   2     1        
822 [] Vanhusten päivätoiminta Dagverksamhet för äldre Service for the elderly, daytime activities 762 2018-08-07T14:00:27.964013+03:00 2 819 {} 0 783 17 30                                           9       3     1        
823 [] Vanhusten palvelukeskustoiminta Servicecentralverksamhet för äldre Service centre activities for the elderly 761 2018-08-07T14:00:27.970552+03:00 2 819 {} 0 783 14 15                                                         1        
824 [] Vanhusten itsenäinen asuminen Självständigt boende för äldre Independent habitation for the elderly 757 2018-08-07T14:00:27.977916+03:00 2 819 {} 0 783   4                                                   2     2        
825 [] Vanhusten palveluasuminen Serviceboende för äldre Service residence for the elderly 760 2018-08-07T14:00:27.984445+03:00 2 819 {} 0 783 30 103       1                                   36       32     3   1    
826 [] Vanhusten laitospalvelu Institutionsservice för äldre Institutional service for the elderly 758 2018-08-07T14:00:27.990439+03:00 2 819 {} 0 783 4 7                                           2       1              
827 [] Vanhuspalvelun omaishoidon tuki Stöd för närståendevårdare inom äldreomsorgen Care for the elderly, close relative care support 759 2018-08-07T14:00:27.996868+03:00 2 819 {} 0 783 4 8                                           1       2     1        
828 [] Vanhusten avopalvelutoiminta Öppenserviceverksamhet inom äldre Outpatient service activities for the elderly 756 2018-08-07T14:00:28.002976+03:00 2 819 {} 0 783   1                                           1                      
829 [] Kotihoito Hemvård Home care 635 2020-03-06T18:32:08.579934+02:00 2 819 {} 0 783 69 95                                           19       4     3        
830 [836, 837, 834, 833, 835, 832, 831, 838, 2157] Päihdepalvelut Service för missbrukare Services for substance abusers   2018-08-07T14:00:28.016024+03:00 1 783 {} 0 783 29 56                                           12       14     1        
831 [] Päihdehuollon sosiaalityö Socialt arbete inom missbrukarvården Care for substance abuse, social work 549 2018-08-07T14:00:28.021758+03:00 2 830 {} 0 783 1 4                                           1       1     1        
832 [] Päihdehuollon sosiaaliohjaus Socialhandledning inom missbrukarvården Care for substance abuse, social care work 548 2018-08-07T14:00:28.028451+03:00 2 830 {} 0 783   7                                                   6     1        
833 [] Päihdehuollon polikliininen hoito Poliklinisk vård inom missbrukarvården Care for substance abuse, outpatient treatment 546 2018-08-07T14:00:28.034805+03:00 2 830 {} 0 783 12 17                                           3       2              
834 [] Päihdehuollon korvaushoito Substitutionsbehandling inom missbrukarvården Care for substance abuse, substitute treatment 545 2018-08-07T14:00:28.041229+03:00 2 830 {} 0 783 4 5                                                   1              
835 [] Päihdehuollon päivätoiminta Dagverksamhet inom missbrukarvården Care for substance abuse, daytime activities 547 2018-08-07T14:00:28.047640+03:00 2 830 {} 0 783 4 5                                                   1              
836 [] Päihdehuollon asumispalvelut Boendetjänster inom missbrukarvården Care for substance abuse, residential services 543 2018-08-07T14:00:28.054175+03:00 2 830 {} 0 783 1 15                                           7       7              
837 [] Päihdehuollon katkaisuhoito ja kuntoutus Akutvård och rehabilitering inom missbrukarvården Care for substance abuse, detoxification and rehabilitation treatment 544 2018-08-07T14:00:28.061184+03:00 2 830 {} 0 783 6 9                                           1       2              
838 [] Selviämishoitoasema Tillnyktringsstation Detoxification centre 618 2018-08-07T14:00:28.067660+03:00 2 830 {} 0 783 1 2                                           1                      
839 [2011, 841, 843, 2012] Toimeentulotuki Utkomststöd Social assistance   2018-08-07T14:00:28.080690+03:00 1 783 {} 0 783 11 20       1                                   3       3     1   1    
841 [] Etuuskäsittely Förmånsbehandling Benefit processing 167 2018-08-07T14:00:28.085946+03:00 2 839 {} 0 783 1 2                                           1                      
843 [] Perustoimeentulotuki Grundläggande utkomststöd Basic social assistance 711 2018-08-07T14:00:28.092481+03:00 2 839 {} 0 783 3 9       1                                   2       2         1    
845 [848, 846, 847, 851, 857, 2160, 849, 852, 853, 854, 856, 858, 850, 855] Muu sosiaalihuolto Övrig socialvård Other social welfare   2018-08-07T14:00:28.112184+03:00 1 783 {} 0 783 105 239       1                                   11       118     3   1    
846 [] Aikuisten sosiaalityö Socialt arbete för vuxna Social work for adults 42 2018-08-07T14:00:28.117778+03:00 2 845 {} 0 783 21 25                                           3       1              
847 [] Alueellinen kumppanuustyö Områdesvist partnerskapsarbete Regional partnership work 49 2018-08-07T14:00:28.124411+03:00 2 845 {} 0 783 19 119       1                                   1       96     1   1    
848 [] Aikuisten sosiaaliohjaus Socialhandledning för vuxna Social care work for adults 41 2018-08-07T14:00:28.131053+03:00 2 845 {} 0 783 6 9                                           1       2              
849 [] Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta Dagverksamhet för klienter inom psykrehabilitering Day activities for mental health rehabilitation clients 441 2018-08-07T14:00:28.144565+03:00 2 845 {} 0 783   1                                                   1              
850 [] Työhön kuntoutus- ja työllistämispalvelut Arbetsrehabiliterings- och sysselsättningstjänster Rehabilitation and employment services for work 638 2018-08-07T14:00:28.151060+03:00 2 845 {} 0 783 4 12                                           1       6     1        
851 [] Kuntouttava työtoiminta Arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte Rehabilitative work 351 2018-08-07T14:00:28.157405+03:00 2 845 {} 0 783 34 43                                           1       8              
852 [] Muun sosiaalihuollon asumispalvelut Boendetjänster inom övrig socialvård Residential services for other social welfare 637 2018-08-07T14:00:28.163665+03:00 2 845 {} 0 783 11 26       1                                   1       12     1        
853 [] Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Färdtjänst enligt socialvårdslagen Transportation service according to the legislation on social welfare 640 2018-08-07T14:00:28.169839+03:00 2 845 {} 0 783 3 6                                                   2     1        
854 [] Sosiaalinen luotto Social kredit Social lending 641 2018-08-07T14:00:28.176603+03:00 2 845 {} 0 783 1 4                                           2       1              
855 [] Työkykyselvitys pitkäaikaistyöttömille Pensionsutredningsverksamhet Pension determination service 724 2018-08-07T14:00:28.183191+03:00 2 845 {} 0 783 2 10                                                   8              
856 [] Sovittelutoiminta Medlingsverksamhet Mitigation services 644 2018-08-07T14:00:28.189606+03:00 2 845 {} 0 783 1 2                                                   1              
857 [] Maahanmuuttajapalvelut Tjänster för invandrare Services for immigrants 420 2018-08-07T14:00:28.196278+03:00 2 845 {} 0 783 14 20                                           2       3     1        
858 [] Talous- ja velkaneuvonta Ekonomi- och skuldrådgivning Financial and debt counselling 673 2018-08-07T14:00:28.202820+03:00 2 845 {} 0 783   3                                           3                      
859 [] Yhteiset tukipalvelut Gemensamma stödtjänster Shared support services 639 2018-08-07T14:00:28.209104+03:00 1 783 {} 0 783   3                                                   2     1        
860 [] Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvapalvelut (asumisen tuki) Stödtjänster inom social- och hälsovården (stöd för boende) Social and health care services' security services (housing support) 636 2018-08-07T14:00:28.215634+03:00 1 783 {} 0 783 1 2                                                   1              
861 [] Hoitoalan ruokapalvelut Mattjänster inom vårdbranschen Meal services in the care sector 196 2018-08-07T14:00:28.222009+03:00 1 783 {} 0 783 12 12                                                                  
866 [] Hallinto Förvaltning Administration 180 2018-08-07T14:00:28.228192+03:00 1 783 {} 0 783   1                                                   1              
1007 [] Kehitysvammapoliklinikka Handikapprådgivning Developmental disability clinic 284 2018-10-25T08:00:09.092312+03:00 2 810 {} 0 783 4 6                                                   1         1    
2011 [] Ehkäisevä toimeentulotuki Förebyggande utkomststöd Preventive social assistance 840 2018-08-07T14:00:28.099014+03:00 2 839 {} 0 783 7 8                                                         1        
2012 [] Täydentävä toimeentulotuki Kompletterande utkomststöd Supplementary social assistance 841 2018-08-07T14:00:28.105801+03:00 2 839 {} 0 783 7 9                                                   1     1        
2157 [] Tuki digipelaamisen ja netin liikakäytön ongelmiin Stöd för överanvändningsproblem av digitala spel och internet Support for digital gaming and internet over-use problems 855 2018-08-07T14:00:28.074000+03:00 2 830 {} 0 783 1 1                                                                  
2160 [] Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Boendetjänster för klienter inom psykrehabilitering Residential services for mental health rehabilitation clients 857 2018-08-07T14:00:28.137962+03:00 2 845 {} 0 783 6 14                                                   8              
2189 [] Perhekeskukset Familjecentren Family centres 875 2019-02-12T15:30:09.896427+02:00 1 783 {} 0 783 3 3                                                                  
986 [990, 1048, 995, 996, 997, 1028, 1042, 1017, 992, 1019, 999, 1004, 1043, 1041, 1051, 1000, 1039, 1018, 1009, 1044, 988, 998, 993, 991, 2190, 1060, 994] Terveys Hälsovård Health care   2018-08-07T14:00:29.110723+03:00 0   {} 0 986 556 949 1 4 1 2   4   1 1   3   1 1 5 9 4 4 2 8 2 122 1 6 2 183 5 2 12 2 2 2 1
988 [2146, 989] Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja ikääntyvien neuvonta Rådgivning om social- och hälsovårdstjänster och för äldre Information and advice of social and health services and for elderly people   2018-08-07T14:00:29.124487+03:00 1 986 {} 0 986 1 13                     1                     3       8              
989 [] Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonta Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning Social and health services information and advice 71 2018-08-07T14:00:29.129777+03:00 2 988 {} 0 986 1 9                     1                     1       6              
990 [] Apteekki Apotek Pharmacy 57 2018-08-07T14:00:29.143841+03:00 1 986 {} 0 986 1 8                                                   7              
991 [] Terveysasemat Hälsostationer Health stations 703 2018-08-07T14:00:29.153043+03:00 1 986 {"fi": ["mielenterveys", "terveysasemat"]} 0 986 25 49                                           12       11     1        
992 [] Lääkärin vastaanotto Läkarmottagning Doctor's reception 417 2018-08-07T14:00:29.162295+03:00 1 986 {"fi": ["mielenterveys", "terveysasemat"]} 0 986 26 50                                           11       12     1        
993 [] Terveydenhoitajan vastaanotto Hälsovårdarens mottagning Nurse's reception 702 2018-08-07T14:00:29.169309+03:00 1 986 {} 0 986 26 50                                           11       12     1        
994 [] Työterveyshuolto Företagshälsovård Occupational health care 726 2018-08-07T14:00:29.175755+03:00 1 986 {} 0 986 1 2                                           1                      
995 [] Hammashoito Tandvård Dental care 184 2020-03-06T18:32:09.101816+02:00 1 986 {"fi": ["hammasl\u00e4\u00e4k\u00e4ri", "hammass\u00e4rky", "hammashuolto", "hammashoitola"]} 0 986 36 98                                           20       41     1        
996 [] Kotihoito Hemvård Home care 635 2020-03-06T18:32:09.105708+02:00 1 986 {} 0 986 69 95                                           19       4     3        
997 [2164, 2166] Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Skol- och studenthälsovård School and student health services   2018-10-25T08:00:09.578039+03:00 1 986 {} 0 986 241 320                               1           2       68 1   7        
998 [] Tartuntaudit Smittsamma sjukdomar Infectious diseases 693 2018-08-07T14:00:29.221985+03:00 1 986 {"fi": ["tartuntatauti", "tartuntataudit"]} 0 986 1 3                                                   2              
999 [] Myrkytystietoa Giftinformation Poison information 461 2018-08-07T14:00:29.228018+03:00 1 986 {} 0 986   1                     1                                            
1000 [1001, 1002, 1003] Päivystys Jour Emergency services   2018-08-07T14:00:29.234256+03:00 1 986 {} 0 986   6                                           4       1     1        
1001 [] Aikuisten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka Hälsocentraljour och jourpoliklinik för vuxna Health centre on-call service and emergency outpatient clinic for adults 43 2018-08-07T14:00:29.242685+03:00 2 1000 {"fi": ["p\u00e4ivystys"]} 0 986   3                                           1       1     1        
1002 [] Lasten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka Hälsocentraljour och jourpoliklinik för barn Health centre on-call service and emergency outpatient clinic for children 378 2018-10-25T08:00:09.598902+03:00 2 1000 {} 0 986   3                                           1       1     1        
1003 [] Päivystyksen vuodeosastot Vårdavdelningar inom jourverksamheten Emergency care outpatient wards 550 2018-08-07T14:00:29.260759+03:00 2 1000 {} 0 986   4                                           4                      

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service_node] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [children] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [service_reference] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [level] INTEGER,
  [parent] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [related_services] TEXT,
  [period_enabled] INTEGER,
  [root] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality__unknown] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] INTEGER,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);