1,140 rows sorted by service_reference

View and edit SQL

Suggested facets: level, keywords, period_enabled, root, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality__unknown, unit_count_municipality_inkoo, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_hamina, unit_count_municipality_loviisa, unit_count_municipality_kotka, unit_count_municipality_mäntsälä, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_vihti, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava, unit_count_municipality_karkkila

id children name_fi name_sv name_en service_reference ▼ last_modified_time level parent keywords related_services period_enabled root unit_count_municipality_helsinki unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality__unknown unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_pyhtää
1 [28, 57, 58, 59, 60, 74, 80, 73, 94, 95, 101, 97, 100, 102, 103, 115, 116] Asumisympäristö Boendemiljön Housing environment   2018-08-07T14:00:21.308151+03:00 1 1400 {} 0 1400 1002 1524                     2           2         294       218     6        
2 [3, 4, 5, 7, 2191, 8] Asuminen Boende Housing   2018-08-07T14:00:21.231002+03:00 1 1400 {} 0 1400 742 1530       16   23 1       1       27   51 40       246     3 256 35 10 1 37 41    
8 [10, 9, 11] Vuokra-asuminen Hyresbostäder Rental flats   2018-08-07T14:00:21.267377+03:00 2 2 {} 0 1400 9 13                                           3             1        
14 [16, 23] Eläimet Djur Animals   2018-08-07T14:00:21.679608+03:00 1 1400 {} 0 1400 103 150                                           22       25              
16 [17, 18, 19, 20, 21] Koira-alueet Hund områden Dog areas   2018-08-07T14:00:21.685399+03:00 2 14 {} 0 1400 102 149                                           22       25              
24 [25, 26, 27] Energia Energi Energy   2018-08-07T14:00:21.738244+03:00 1 1400 {} 0 1400 6 7                                                   1              
28 [29] Hallinto Förvaltning Administration   2018-08-07T14:00:21.313217+03:00 2 1 {} 0 1400   1                                                   1              
31 [32, 33, 34, 52, 53, 54] Jätehuolto ja kierrätys Avfallshantering och återvinning Waste management and recycling   2018-08-07T14:00:21.761620+03:00 1 1400 {} 0 1400 215 572                                   1       150       186     20        
34 [35, 36, 37, 38, 2211, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51] Keräyspisteet Insamlingsplatser Collection points   2018-08-07T14:00:21.780177+03:00 2 31 {} 0 1400 210 565                                           150       185     20        
60 [61, 62, 68, 2236, 71, 72] Puistot ja viheralueet Parker och grönområden Parks and green areas   2018-08-07T14:00:21.354530+03:00 2 1 {} 0 1400 520 967                     1                     268       173     5        
62 [63, 64, 65, 66, 67] Koira-alueet Hund områden Dog areas   2018-08-07T14:00:21.368201+03:00 3 60 {} 0 1400 102 149                                           22       25              
68 [70, 69] Leikkipuistot Lekparker Playgrounds   2018-08-07T14:00:21.413441+03:00 3 60 {} 0 1400 293 647                                           201       148     5        
74 [76, 77, 78, 75, 79, 2205] Tiet ja kadut Vägar och gator Roads and streets   2018-08-07T14:00:21.451762+03:00 2 1 {} 0 1400 356 376                                           3       16     1        
80 [81, 82, 83, 84] Torit ja kauppahallit Torg och saluhallar Market squares and halls   2018-08-07T14:00:21.488118+03:00 2 1 {} 0 1400 19 19                                                                  
85 [87, 88, 91, 93] Vesihuolto Vattenförsörjning Water services   2018-08-07T14:00:21.953530+03:00 1 1400 {} 0 1400 30 32                             1             1                      
95 [96] Ympäristökasvatus Miljöfostran Environmental education   2018-08-07T14:00:21.524750+03:00 2 1 {} 0 1400 1 3                                           2                      
103 [104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114] Ympäristöterveydenhuolto Miljö- och hälsoskydd Environmental health   2018-08-07T14:00:21.574018+03:00 2 1 {} 0 1400 4 9                                 2         1       2              
122 [123, 124, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 141, 146, 163, 164, 165, 166, 167] Elinkeino, työ ja verotus Näringar, arbete och beskattning Entrepreneurship, work and taxation   2018-08-07T14:00:29.995212+03:00 1 1401 {} 0 1401 322 452       2 1         1 2 1     2     2       51       62     5   1    
134 [137, 136, 135, 138, 139] Maan, tonttien ja asuntojen vuokraus ja myynti Försäljning och uthyrning av mark, tomter, lokaler och bostäder Sales and rental of land, lots, facilities and apartments   2018-08-07T14:00:30.080832+03:00 2 122 {} 0 1401 10 32                                           4       17     1        
141 [142, 144, 145] Markkinointi Marknadsföring Marketing   2018-08-07T14:00:30.127227+03:00 2 122 {} 0 1401 4 7                                                   3              
146 [147, 148, 149, 156] Tilojen vuokraus ja varaus Uthyrning och reservering av lokaler Renting out and reservation of facilities   2018-08-07T14:00:30.157480+03:00 2 122 {} 0 1401 294 380       1 1         1   1     2     2       42       32     4        
149 [2209, 150, 152, 151, 154, 155] Vapaa-ajan tilojen vuokraus Uthyrning av fritidslokaler Renting recreational spaces   2018-08-07T14:00:30.179684+03:00 3 146 {} 0 1401 292 375       1 1         1   1     2     2       40       31     4        
171 [2203, 172, 177, 178, 179, 180, 186, 187, 191, 197, 216, 219] Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Administration and economy   2018-08-07T14:00:30.363012+03:00 1 1401 {} 0 1401 124 163       1                           1       17       17     2   1    
172 [173, 176, 2001, 2002] Hallinto Förvaltning Administration   2018-08-07T14:00:30.370486+03:00 2 171 {} 0 1401 59 72                                   1       3       8     1        
173 [2004, 2003, 2005] Hallinnon toimipisteet Förvaltningens verksamhetsställen Administrative offices   2018-08-07T14:00:30.377254+03:00 3 172 {} 0 1401 56 67                                   1       2       7     1        
180 [182, 183, 185] Kunnan henkilöstö Kommunanställda Municipal personnel   2018-08-07T14:00:30.461823+03:00 2 171 {} 0 1401 28 31                                           2       1              
187 [188, 189] Maahanmuutto Invandring Immigration   2018-08-07T14:00:30.506450+03:00 2 171 {} 0 1401 17 29       1                                   4       5     1   1    
191 [192, 193, 194, 195, 196] Päätöksenteko Beslutsfattande Decision-making   2018-08-07T14:00:30.523612+03:00 2 171 {} 0 1401 6 10                                           2       1     1        
197 [2152, 198, 209] Talous Ekonomi Economy   2018-08-07T14:00:30.559004+03:00 2 171 {} 0 1401 10 10                                                                  
209 [210, 211, 213] Varainhallinta Finansförvaltning Assets management   2018-08-07T14:00:30.654818+03:00 3 197 {} 0 1401 3 3                                                                  
216 [217, 218] Tarkastus Revision Auditing   2018-08-07T14:00:30.700171+03:00 2 171 {} 0 1401 1 3                                           2                      
221 [222, 231, 270, 305] Kaavoitus, kiinteistöt ja rakentaminen Planläggning, fastigheter och byggande Planning, real estate and construction   2018-08-07T14:00:21.996119+03:00 1 1400 {} 0 1400 367 506       1 1         1 1 1     3     2       54       69     6        
222 [223, 224, 225, 226, 229, 230] Kaavoitus Planläggning Planning   2018-08-07T14:00:22.001028+03:00 2 221 {} 0 1400 9 15                                           2       3     1        
226 [227, 228] Liikennesuunnittelu Trafikplanering Traffic planning   2018-08-07T14:00:22.025116+03:00 3 222 {} 0 1400 1 5                                           2       1     1        
231 [232, 233, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 253, 254, 255] Kiinteistöt ja rakennetut tilat Fastigheter Real estate   2018-08-07T14:00:22.059452+03:00 2 221 {} 0 1400 311 427       1 1         1   1     2     2       48       55     5        
233 [234, 235, 237] Hallinto Förvaltning Administration   2018-08-07T14:00:22.072503+03:00 3 231 {} 0 1400 3 6                                                   3              
245 [249, 248, 247, 250, 251] Maan, tonttien ja asuntojen vuokraus ja myynti Försäljning och uthyrning av mark, tomter, lokaler och bostäder Sales and rental of land, lots, facilities and apartments   2018-08-07T14:00:22.143596+03:00 3 231 {} 0 1400 10 32                                           4       17     1        
255 [256, 257, 258, 265] Tilojen vuokraus ja varaus Uthyrning och reservering av lokaler Renting out and reservation of facilities   2018-08-07T14:00:22.202500+03:00 3 231 {} 0 1400 294 380       1 1         1   1     2     2       42       32     4        
258 [2210, 259, 261, 260, 263, 264] Vapaa-ajan tilojen vuokraus Uthyrning av fritidslokaler Renting recreational spaces   2018-08-07T14:00:22.220951+03:00 4 255 {} 0 1400 292 375       1 1         1   1     2     2       40       31     4        
270 [271, 272, 277, 278, 279, 286, 287, 293, 302] Rakentaminen Byggande Construction   2018-08-07T14:00:22.314988+03:00 2 221 {} 0 1400 48 80                     1       1             8       21     1        
272 [273, 274, 275] Energia Energi Energy   2018-08-07T14:00:22.327547+03:00 3 270 {} 0 1400 6 7                                                   1              
279 [281, 282, 283, 284, 285] Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn Building Control   2018-08-07T14:00:22.376681+03:00 3 270 {} 0 1400 3 11                                           2       5     1        
287 [289, 290, 291, 292] Suunnittelu- ja rakentamispalvelut Planerings- och byggtjänster Design and construction services   2018-08-07T14:00:22.425144+03:00 3 270 {} 0 1400 5 7                                           1       1              
293 [295, 296, 299, 301] Vesihuolto Vattenförsörjning Water services   2018-08-07T14:00:22.465138+03:00 3 270 {} 0 1400 30 32                             1             1                      
302 [303] Yhdyskuntarakentaminen Samhällsbyggnad Civil engineering   2018-08-07T14:00:22.510499+03:00 3 270 {} 0 1400 1 1                                                                  
303 [304] Aluerakentaminen Områdesbyggandet Regional construction   2018-08-07T14:00:22.515802+03:00 4 302 {} 0 1400 1 1                                                                  
306 [307, 314, 320, 324, 329, 342] Kartat, tietopalvelut ja viestintä Kartor, informationstjänster och kommunikation Maps, information services and communication   2018-08-07T14:00:24.652419+03:00 1 1402 {} 0 1402 307 389                     1                     42       36     3        
307 [308, 313, 309, 310, 312] Arkistot Arkiv Archives   2018-08-07T14:00:24.657353+03:00 2 306 {} 0 1402 4 11                                           2       4     1        
314 [319, 315, 317, 316, 2147, 2159] Asiakaspalvelu ja neuvonta Kundbetjäning och rådgivning Customer service and information   2018-08-07T14:00:24.703287+03:00 2 306 {} 0 1402 12 39                     1                     12       13     1        
317 [2138, 2135, 2137, 2136] Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta Rådgivning om fostran och utbildning Day care and education information and advice   2018-08-07T14:00:24.723868+03:00 3 314 {} 0 1402 4 6                                           2                      
320 [321, 322, 323] Kartat ja paikkatietopalvelut Kartor och geografisk information Maps and location information services   2018-08-07T14:00:24.796452+03:00 2 306 {} 0 1402 4 10                                           2       4              
324 [325, 2040, 2193, 327, 328, 2194] Kirjastot Bibliotek Libraries   2018-08-07T14:00:24.821378+03:00 2 306 {} 0 1402 83 125                                           26       14     2        
329 [2153, 330, 333, 2149] Nettipisteet ja tietotekniikkapalvelut Internetstationer och datatekniktjänster Internet access points and IT services   2018-10-25T08:00:07.323845+03:00 2 306 {} 0 1402 246 257                                           3       8              
330 [331, 332] Langaton internet, wlan Trådlöst internet, wlan Wireless internet, wlan   2018-10-25T08:00:07.331877+03:00 3 329 {} 0 1402 233 240                                                   7              
333 [334, 339] Tietokone ja internet Dator och internet Computer and internet   2018-10-25T08:00:07.342286+03:00 3 329 {} 0 1402 63 67                                           1       3              
334 [335, 337, 338] Tarjolla oheislaitteita Kringutrustning finns Supplementary equipment available   2018-08-07T14:00:24.905778+03:00 4 333 {} 0 1402 54 56                                                   2              
339 [340, 341] Tarjolla opastusta Handledning ges Guidance available   2018-10-25T08:00:07.363024+03:00 4 333 {} 0 1402 60 64                                           1       3              
343 [344, 345, 350, 351, 352, 361, 362, 491, 504, 505, 2006, 503] Kulttuuri ja vapaa-aika Kultur och fritid Culture and leisure   2018-08-07T14:00:22.539281+03:00 1 1403 {} 0 1403 1745 2452       1 1 1       1 8 1     2   4 2       382       286 1   13 4      
345 [346, 2026, 2196, 348, 349, 2197] Kirjastot Bibliotek Libraries   2018-08-07T14:00:22.550752+03:00 2 343 {} 0 1403 114 157                                           27       14     2        
352 [353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360] Kulttuuritilat Kulturlokaler Cultural facilities   2018-08-07T14:00:22.597325+03:00 2 343 {} 0 1403 198 232                                           18       13     3        
362 [363, 364] Museot Museer Museums   2018-08-07T14:00:22.665582+03:00 2 343 {} 0 1403 64 96           1                     4 1       13       8 1     4      
365 [2162, 2156, 368, 367, 366, 490] Nuoriso Ungdom Youth   2018-08-07T14:00:22.862181+03:00 1 1403 {} 0 1403 82 146 1     1                                   30       29     3        
368 [371, 374, 375, 376, 378, 381, 389, 391, 395, 396, 399, 2155, 403, 404, 405, 409, 410, 415, 418, 419, 421, 424, 426, 429, 433, 437, 438, 440, 442, 446, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 458, 467, 468, 470, 473, 2154, 480, 481, 485, 488] Harrasteet Hobbyer Hobbies   2018-08-07T14:00:22.885008+03:00 2 365 {} 0 1403 71 120 1     1                                   27       17     3        
491 [492, 493, 499, 2237, 502, 2235] Puistot ja viheralueet Parker och grönområden Parks and green areas   2018-08-07T14:00:22.684763+03:00 2 343 {} 0 1403 520 967                     1                     268       173     5        
493 [494, 495, 496, 497, 498] Koira-alueet Hund områden Dog areas   2018-08-07T14:00:22.700110+03:00 3 491 {} 0 1403 102 149                                           22       25              
499 [501, 500] Leikkipuistot Lekparker Playgrounds   2018-08-07T14:00:22.748801+03:00 3 491 {} 0 1403 293 647                                           201       148     5        
505 [2208, 506, 508, 507, 510, 511] Vapaa-ajan tilojen vuokraus Uthyrning av fritidslokaler Renting recreational spaces   2018-08-07T14:00:22.797039+03:00 2 343 {} 0 1403 292 375       1 1         1   1     2     2       40       31     4        
512 [513, 521, 525, 526, 533, 534, 541] Liikenne Trafik Traffic   2018-08-07T14:00:24.996122+03:00 1 1402 {} 0 1402 1269 1864 1     4                 2   1     2       540       39     6        
513 [514, 515, 516, 518, 519, 520] Joukkoliikenne Kollektivtrafik Public transport   2018-08-07T14:00:25.002057+03:00 2 512 {} 0 1402 99 151                                           27       21     4        
521 [522, 523] Liikennesuunnittelu Trafikplanering Traffic planning   2018-08-07T14:00:25.059349+03:00 2 512 {} 0 1402 1 5                                           2       1     1        
526 [527, 528, 2207, 529, 530, 2204, 532] Pysäköinti Parkering Parking   2018-08-07T14:00:25.093849+03:00 2 512 {} 0 1402 559 1023                                           460       2     2        
534 [536, 537, 538, 535, 539, 2206] Tiet ja kadut Vägar och gator Roads and streets   2018-08-07T14:00:25.145762+03:00 2 512 {} 0 1402 356 376                                           3       16     1        
541 [542, 547] Vesiliikenne Sjötrafik Water traffic   2018-08-07T14:00:25.190941+03:00 2 512 {} 0 1402 223 279 1     4                 2   1     2       45             1        
542 [543, 544, 545, 2198, 546, 2144] Satamat ja laiturit Hamn och bryggor Harbours, piers and quays   2018-08-07T14:00:25.196186+03:00 3 541 {} 0 1402 168 209       2                 1         1       36             1        
547 [548, 2199, 549, 2143, 2142] Veneily Båtsport Boating   2018-08-07T14:00:25.237133+03:00 3 541 {} 0 1402 206 262 1     4                 2   1     2       45             1        
551 [552, 2151, 558, 2217, 601, 633, 666, 684, 694] Liikunta Idrott och motion Sports and physical exercise   2018-08-07T14:00:23.220207+03:00 1 1403 {} 0 1403 2590 4872       16             3   19     1 1 11       1260     1 892   36 42        
552 [553, 2007] Eläinurheilualueet Anläggningar för djursport Animal sports areas   2018-08-07T14:00:23.225274+03:00 2 551 {} 0 1403 27 75                                           31       17              
553 [554, 555, 556, 557] Hevosurheilu Hästsport Equestrian sports   2018-08-07T14:00:23.231236+03:00 3 552 {} 0 1403 19 64                                           31       14              
558 [559, 564, 567, 572, 575, 577, 592, 597] Maastoliikuntapaikat Anläggningar för terrängidrott Cross-country sports facilities   2018-08-07T14:00:23.281875+03:00 2 551 {} 0 1403 151 443       5                 1       1         118       153   9 5        
559 [560, 561, 562, 563] Ampumaurheilupaikat Sportskytteplatser Shooting sports facilities   2018-08-07T14:00:23.287538+03:00 3 558 {} 0 1403 6 10       1                                   3                      
564 [565] Hyppyrimäet Hoppbackar Ski jumping hills   2018-08-07T14:00:23.318569+03:00 3 558 {} 0 1403 1 1                                                                  
567 [568, 569] Katetut talviurheilupaikat Vintersportplatser under tak Covered winter sports facilities   2018-08-07T14:00:23.339639+03:00 3 558 {} 0 1403 2 2                                                                  
572 [573, 574] Kiipeilypaikat Klättringsplatser Climbing venues   2018-08-07T14:00:23.370651+03:00 3 558 {} 0 1403 5 14                                           6       3              
575 [576] Laskettelurinteet ja rinnehiihtokeskukset Slalombackar och alpina skidcentra Ski slopes and downhill ski resorts   2018-08-07T14:00:23.388106+03:00 3 558 {} 0 1403 2 6                                           2             2        
577 [579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 590] Liikunta- ja ulkoilureitit Idrotts- och friluftsleder Sports and outdoor recreation routes   2018-08-07T14:00:23.400833+03:00 3 558 {} 0 1403 132 401       3                 1       1         105       147   9 3        
592 [593, 594, 595, 596] Maastohiihtokeskukset Längdåkningscentra Cross-country ski resorts   2018-08-07T14:00:23.496608+03:00 3 558 {} 0 1403 3 8       1                                   2       2              
597 [600] Suunnistusalueet Orienteringsområden Orienteering areas   2018-08-07T14:00:23.531981+03:00 3 558 {} 0 1403   1                                                   1              
601 [602, 606, 608, 614, 624] Sisäliikuntatilat Anläggningar för inomhusidrott Indoor sports facilities   2018-08-07T14:00:23.557871+03:00 2 551 {} 0 1403 795 1314                                           278       229     12        
602 [603, 604] Jäähallit Ishallar Ice-skating arenas   2018-08-07T14:00:23.562977+03:00 3 601 {} 0 1403 12 24                                           7       4     1        
606 [607] Keilahallit Bowlinghallar Bowling alleys   2018-08-07T14:00:23.590235+03:00 3 601 {} 0 1403 7 11                                           2       2              
608 [609, 610, 611, 612, 613] Kuntoilukeskukset ja liikuntasalit Konditionsidrottscentra och idrottssalar Fitness centres and sports halls   2018-08-07T14:00:23.602837+03:00 3 601 {} 0 1403 576 949                                           188       177     8        
614 [615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623] Liikuntahallit Idrottshallar Sports halls   2018-08-07T14:00:23.644666+03:00 3 601 {} 0 1403 149 233                                           60       22     2        
624 [625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632] Yksittäiset lajikohtaiset sisäliikuntapaikat Enstaka grenspecifika anläggningar för inomhusidrott Indoor venues for various sports   2018-08-07T14:00:23.722887+03:00 3 601 {} 0 1403 118 186                                           43       24     1        
633 [634, 639, 646, 654, 663] Ulkokentät ja liikuntapuistot Utomhusplaner och idrottsparker Outdoor fields and sports parks   2018-08-07T14:00:23.790680+03:00 2 551 {} 0 1403 1261 2383                         1     1           636       457   4 23        
634 [635, 636, 637, 638] Golfkentät Golfbanor Golf courses   2018-08-07T14:00:23.796742+03:00 3 633 {} 0 1403 18 50                                           23       9              
639 [641, 642, 643, 644, 645] Jääurheilualueet ja luonnonjäät Isidrottsområden och naturisar Ice sports areas and sites with natural ice   2018-08-07T14:00:23.829697+03:00 3 633 {} 0 1403 165 358                                           114       77     2        
646 [578, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653] Lähiliikunta ja liikuntapuistot Närmotion och idrottsparker Neighbourhood sports facilities and parks   2018-08-07T14:00:23.877348+03:00 3 633 {} 0 1403 345 650                               1           196       95   3 10        
654 [655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662] Pallokentät Bollplaner Ball games courts   2018-08-07T14:00:23.947305+03:00 3 633 {} 0 1403 697 1266                         1                 283       273   1 11        
663 [664, 665] Yleisurheilukentät ja -paikat Planer och platser för friidrott Athletics fields and venues   2018-08-07T14:00:24.019648+03:00 3 633 {} 0 1403 36 59                                           20       3              
666 [667, 675, 677] Vene-, ilmailu- ja moottoriurheilu Anläggningar för båtsport, flygsport och motorsport Boating, aviation and motor sports   2018-08-07T14:00:24.041279+03:00 2 551 {} 0 1403 9 18                                           3       6              

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service_node] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [children] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [service_reference] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [level] INTEGER,
  [parent] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [related_services] TEXT,
  [period_enabled] INTEGER,
  [root] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality__unknown] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] INTEGER,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);