1,140 rows sorted by unit_count_municipality_espoo

View and edit SQL

Suggested facets: level, keywords, period_enabled, root, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality__unknown, unit_count_municipality_inkoo, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_hamina, unit_count_municipality_loviisa, unit_count_municipality_kotka, unit_count_municipality_mäntsälä, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_vihti, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava, unit_count_municipality_karkkila

id children name_fi name_sv name_en service_reference last_modified_time level parent keywords related_services period_enabled root unit_count_municipality_helsinki unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality__unknown unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo ▼ unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_pyhtää
3 [] Asumisen sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för boendeärenden Electronic housing services and forms 74 2018-08-07T14:00:21.236014+03:00 2 2 {} 0 1400   1                     1                                            
6 [] Kaupungin asumisoikeusasunnot stadens bostadsrättsbostäder City's right of residence apartments 261 2018-08-07T14:00:21.255121+03:00 3 5 {} 0 1400 1 1                                                                  
18 [] Koirakäymälät Hundtoaletter Dog toilets 319 2018-08-07T14:00:21.700490+03:00 3 16 {} 0 1400 5 5                                                                  
19 [] Koirametsät Hundskogar Forest dog runs 320 2018-08-07T14:00:21.707130+03:00 3 16 {} 0 1400 1 1                                                                  
20 [] Koirauimarannat Hundbadstränder Dog beaches 321 2018-08-07T14:00:21.713262+03:00 3 16 {} 0 1400 4 5                                                   1              
21 [] Opaskoira-aitaukset Inhägnat områden för ledarhundar Fenced areas for guide dogs 480 2018-08-07T14:00:21.719558+03:00 3 16 {} 0 1400 2 2                                                                  
23 [] Luonnonvaraisten eläinten hoitola Vårdanstalt för vilda djur Wildlife home 411 2018-08-07T14:00:21.732081+03:00 2 14 {} 0 1400 1 1                                                                  
24 [25, 26, 27] Energia Energi Energy   2018-08-07T14:00:21.738244+03:00 1 1400 {} 0 1400 6 7                                                   1              
25 [] Asiakaspalvelu Kundtjänst Customer services 62 2018-08-07T14:00:21.743023+03:00 2 24 {} 0 1400 1 2                                                   1              
26 [] Energianeuvonta Energirådgivning Energy counselling 146 2018-08-07T14:00:21.749651+03:00 2 24 {} 0 1400 1 1                                                                  
27 [] Voimalaitokset Kraftverk Power plants 798 2018-08-07T14:00:21.755624+03:00 2 24 {} 0 1400 4 4                                                                  
28 [29] Hallinto Förvaltning Administration   2018-08-07T14:00:21.313217+03:00 2 1 {} 0 1400   1                                                   1              
29 [] Ympäristölautakunta Miljövårdsnämnden Environment committee 824 2018-08-07T14:00:21.318211+03:00 3 28 {} 0 1400   1                                                   1              
32 [] Jäteasema Avfallsstation Waste station 232 2018-08-07T14:00:21.766335+03:00 2 31 {} 0 1400 1 2                                                         1        
37 [] Energiajäte Energiavfall Energy waste 145 2018-08-07T14:00:21.805057+03:00 3 34 {} 0 1400   1                                                   1              
54 [] Rantavesien ja sisäsaariston puhtaanapito Renhållning av strandvatten och inre skärgård Cleaning waterfronts and inner archipelago 572 2018-08-07T14:00:21.940289+03:00 2 31 {} 0 1400 2 2                                                                  
58 [] Löytötavarapalvelu Hittegodsservice Found Property Service 418 2018-08-07T14:00:21.337453+03:00 2 1 {} 0 1400 1 1                                                                  
61 [] Kahluualtaat Plaskdammer Wading pools 238 2018-08-07T14:00:21.361137+03:00 3 60 {} 0 1400 49 49                                                                  
64 [] Koirakäymälät Hundtoaletter Dog toilets 319 2018-08-07T14:00:21.387379+03:00 4 62 {} 0 1400 5 5                                                                  
65 [] Koirametsät Hundskogar Forest dog runs 320 2018-08-07T14:00:21.393701+03:00 4 62 {} 0 1400 1 1                                                                  
66 [] Koirauimarannat Hundbadstränder Dog beaches 321 2018-08-07T14:00:21.400222+03:00 4 62 {} 0 1400 4 5                                                   1              
67 [] Opaskoira-aitaukset Inhägnat områden för ledarhundar Fenced areas for guide dogs 480 2018-08-07T14:00:21.407013+03:00 4 62 {} 0 1400 2 2                                                                  
72 [] Viheralueiden hoito Skötsel av grönområden Green area maintenance 787 2020-12-02T11:30:08.056281+02:00 3 60 {} 0 1400 1 1                                                                  
75 [] Katu-, maa- ja viherrakentamispalvelut Tjänster inom gatu-, mark- och grönbyggnad Construction services for streets, land and parks 249 2018-08-07T14:00:21.457195+03:00 3 74 {} 0 1400 1 5                                                   4              
79 [] Tierakenteiden tiiviys- ja kantavuusmittaus Mätning av vägkonstruktioners täthet och bärkraft Measuring the solidity and bearing capacity of road constructions 707 2018-08-07T14:00:21.481992+03:00 3 74 {} 0 1400 1 1                                                                  
80 [81, 82, 83, 84] Torit ja kauppahallit Torg och saluhallar Market squares and halls   2018-08-07T14:00:21.488118+03:00 2 1 {} 0 1400 19 19                                                                  
81 [] Kauppahallit Saluhallar Market halls 259 2018-08-07T14:00:21.499406+03:00 3 80 {} 0 1400 3 3                                                                  
82 [] Kirpputorit Lopptorg Flea markets 315 2018-08-07T14:00:21.505503+03:00 3 80 {} 0 1400 3 3                                                                  
83 [] Markkinat Marknader Markets 427 2018-08-07T14:00:21.511515+03:00 3 80 {} 0 1400 2 2                                                                  
84 [] Torit Torg Market squares 714 2018-08-07T14:00:21.493235+03:00 3 80 {} 0 1400 15 15                                                                  
88 [] Mullan myynti ja toimitus Försäljning och leverans av mylla Selling and delivering soil 453 2018-08-07T14:00:21.964747+03:00 2 85 {} 0 1400 1 2                             1                                    
91 [] Vedenpuhdistuslaitos Vattenreningsverket Water treatment plant 766 2018-08-07T14:00:21.983685+03:00 2 85 {} 0 1400 2 2                                                                  
93 [] Vesilaskut ja asiakaspalvelu Vattenfakturering och kundtjänst Billing for water and customer services 67+781 2018-10-24T20:30:07.186738+03:00 2 85 {} 0 1400 26 26                                                                  
94 [] Yleisövessat Allmänna toaletter Public toilets 819 2018-10-25T08:00:06.064613+03:00 2 1 {} 0 1400 39 39                                                                  
97 [98, 99] Ympäristön hoito Miljövård Maintenance of the environment 825 2018-08-07T14:00:21.535829+03:00 2 1 {} 0 1400 2 3                                                   1              
98 [] Metsät Skogar Forests 438 2020-12-02T12:30:08.292275+02:00 3 97 {} 0 1400 1 1                                                                  
99 [] Puutarhapalvelut Trädgårdstjänster Gardening services 533 2018-08-07T14:00:21.548578+03:00 3 97 {} 0 1400 1 2                                                   1              
100 [] Ympäristön sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för miljöärenden Electronic services and forms related to environmental matters 826 2018-08-07T14:00:21.554721+03:00 2 1 {} 0 1400   1                     1                                            
102 [] Ympäristöohjelmat Miljöprogram Environmental programmes 829 2018-08-07T14:00:21.567791+03:00 2 1 {} 0 1400 1 2                                                   1              
109 [] Sisätilojen tuholaiset Inomhus skadedjur Interior pests 626 2018-08-07T14:00:21.605181+03:00 3 103 {} 0 1400 1 1                                                                  
118 [] Pohjavesitiedot Grundvatteninformation Groundwater information 517 2018-08-07T14:00:21.654694+03:00 3 116 {} 0 1400 2 3                                                   1              
119 [] Sisäympäristö Inomhusmiljö Indoor environment 627 2018-08-07T14:00:21.660811+03:00 3 116 {} 0 1400 1 1                                                                  
121 [] Ympäristönsuojelumääräykset Miljöskyddsbestämmelser Environmental protection regulations 828 2018-08-07T14:00:21.673508+03:00 3 116 {} 0 1400 2 4                                 1                 1              
126 [] Elinkeinoasiat Näringslivsfrågor Trade and industry matters 132 2018-08-07T14:00:30.024180+03:00 2 122 {} 0 1401 2 2                                                                  
128 [] Elinkeinopalvelujen sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för näringslivsservicen Electronic services and forms related to business services 135 2018-08-07T14:00:30.039148+03:00 2 122 {} 0 1401   1                     1                                            
139 [] Maa-alueiden vuokraus ja myynti Uthyrning och försäljning av markområden Selling or renting land areas 419 2018-08-07T14:00:30.113920+03:00 3 134 {} 0 1401   17                                                   17              
141 [142, 144, 145] Markkinointi Marknadsföring Marketing   2018-08-07T14:00:30.127227+03:00 2 122 {} 0 1401 4 7                                                   3              
142 [] Elinkeinomarkkinointi Näringslivmarknadsföring Business marketing 133 2018-08-07T14:00:30.132324+03:00 3 141 {} 0 1401 2 2                                                                  
144 [] Matkailumarkkinointi Marknadsföring av turism Tourism marketing 428 2018-08-07T14:00:30.145003+03:00 3 141 {} 0 1401 2 4                                                   2              
145 [] Tapahtumamarkkinointi Evenemangsmarknadsföring Event marketing 688 2018-08-07T14:00:30.151217+03:00 3 141 {} 0 1401   2                                                   2              
147 [] Kauppahallimyyntipaikkojen vuokraus Uthyrning av försäljningsplatser i saluhallar Market hall sales location leasing 258 2018-08-07T14:00:30.162809+03:00 3 146 {} 0 1401 1 2                                                   1              
148 [] Torimyyntipaikkojen vuokraus Uthyrning av torgförsäljningsplatser Market square vending stall rental 713 2018-08-07T14:00:30.169994+03:00 3 146 {} 0 1401 1 2                                                   1              
160 [] Pakastamotilojen vuokraus Uthyrning av fryslokaler Cold storage space rental 494 2018-08-07T14:00:30.257660+03:00 4 156 {} 0 1401 1 1                                                                  
161 [] Teurastamotilojen vuokraus Uthyrning av slakterilokaler Slaughterhouse rental 706 2018-08-07T14:00:30.270249+03:00 4 156 {} 0 1401 1 1                                                                  
162 [] Vihertukkutilojen vuokraus Uthyrning av lokaler för grönsaksgrossister Green wholesale trade space rental 788 2018-08-07T14:00:30.280128+03:00 4 156 {} 0 1401 1 1                                                                  
166 [] Verotoimistot Skattebyråer Tax offices 775 2018-08-07T14:00:30.318117+03:00 2 122 {} 0 1401 1 1                                                                  
176 [] Postipalvelut Posttjänster Postal services 224 2018-08-07T14:00:30.419580+03:00 3 172 {} 0 1401 1 1                                                                  
177 [] Hankintapalvelut Upphandlingstjänster Procurement services 217 2018-08-07T14:00:30.442764+03:00 2 171 {} 0 1401 1 1                                                                  
178 [] Keskitetyt tietotekniikkapalvelut Centraliserade datatekniktjänster Centralised services on information technology 222 2018-08-07T14:00:30.449039+03:00 2 171 {} 0 1401 1 2                                                   1              
182 [] Henkilöstöpolitiikka ja -strategia Personalpolitik och -strategi Personnel policy and strategy 220 2018-08-07T14:00:30.473352+03:00 3 180 {} 0 1401 3 3                                                                  
185 [] Rekrytointi Rekrytering Recruitment 225 2018-08-07T14:00:30.493982+03:00 3 180 {} 0 1401 2 2                                                                  
192 [] Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston valmistelutehtävät stadsstyrelsens och stadsförvaltningens beredningsuppgifter preparatory assignments for City Government and City Council 274 2018-08-07T14:00:30.528561+03:00 3 191 {} 0 1401 1 2                                                         1        
195 [] Lautakunnat ja johtokunnat Nämnder och direktioner Committees and boards 386 2018-08-07T14:00:30.546848+03:00 3 191 {} 0 1401 1 2                                                   1              
196 [] Valtuustoryhmät, kansalaislähetystöt Stadsfullmäktigegrupper, medborgardelegationer Council groups, public delegations 743 2018-08-07T14:00:30.552905+03:00 3 191 {} 0 1401 1 2                                                   1              
197 [2152, 198, 209] Talous Ekonomi Economy   2018-08-07T14:00:30.559004+03:00 2 171 {} 0 1401 10 10                                                                  
198 [199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208] Taloushallinto Ekonomiförvaltning Financial administration 487 2018-08-07T14:00:30.570887+03:00 3 197 {} 0 1401 8 8                                                                  
199 [] kirjanpito bokföring accounting 675 2018-08-07T14:00:30.577311+03:00 4 198 {} 0 1401 3 3                                                                  
200 [] laskutuksen asiakasmaksut faktureringens kundavgifter customer payments for invoicing 674 2018-08-07T14:00:30.584039+03:00 4 198 {} 0 1401 4 4                                                                  
201 [] laskutus fakturering invoicing 676 2018-08-07T14:00:30.590863+03:00 4 198 {} 0 1401 4 4                                                                  
202 [] maksukattoasiat betalningstakärenden issues regarding payment limits 677 2018-08-07T14:00:30.597368+03:00 4 198 {} 0 1401 2 2                                                                  
203 [] maksuliikenne penningrörelse payment transactions 678 2018-08-07T14:00:30.605414+03:00 4 198 {} 0 1401 2 2                                                                  
204 [] ostolaskut köpfakturor incoming invoices 679 2018-08-07T14:00:30.612437+03:00 4 198 {} 0 1401 3 3                                                                  
205 [] palkanlaskenta löneräkning payroll administration 680 2018-08-07T14:00:30.620039+03:00 4 198 {} 0 1401 3 3                                                                  
206 [] suoritukset betalningar payments 681 2018-08-07T14:00:30.628457+03:00 4 198 {} 0 1401 2 2                                                                  
207 [] täsmäykset avstämningar synchronisation 682 2018-08-07T14:00:30.636668+03:00 4 198 {} 0 1401 2 2                                                                  
208 [] yleisökassa kassa för allmänheten public fund 269 2018-08-07T14:00:30.645432+03:00 4 198 {} 0 1401 3 3                                                                  
209 [210, 211, 213] Varainhallinta Finansförvaltning Assets management   2018-08-07T14:00:30.654818+03:00 3 197 {} 0 1401 3 3                                                                  
210 [] antolainat utlåning advances 260 2018-08-07T14:00:30.661409+03:00 4 209 {} 0 1401 1 1                                                                  
211 [] henkilöstökassa personalkassa personnel fund 262 2018-08-07T14:00:30.669740+03:00 4 209 {} 0 1401 1 1                                                                  
213 [] konserniohjaus koncernstyrning consolidated corporation guidance 227 2018-08-07T14:00:30.685091+03:00 4 209 {} 0 1401 1 1                                                                  
219 [220] Tuet ja avustukset Understöd och bidrag Grants and benefits 715 2018-08-07T14:00:30.723645+03:00 2 171 {} 0 1401   3                                                   2     1        
220 [] Avustusten sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för bidragsärenden Electronic services and forms related to benefits 87 2018-08-07T14:00:30.732707+03:00 3 219 {} 0 1401   1                                                   1              
224 [] Info- ja näyttelytilat Informations- och utställningslokaler Info and exhibition premises 201 2018-08-07T14:00:22.012371+03:00 3 222 {} 0 1400 2 4                                                   1     1        
230 [] Viestintä ja vuorovaikutus Kommunikation och påverkan Communications and interaction 785 2018-08-07T14:00:22.052241+03:00 3 222 {} 0 1400 2 2                                                                  
233 [234, 235, 237] Hallinto Förvaltning Administration   2018-08-07T14:00:22.072503+03:00 3 231 {} 0 1400 3 6                                                   3              
234 [] Hallintopalvelut Förvaltningstjänster Administrative services 178 2020-12-02T12:30:08.656880+02:00 4 233 {} 0 1400 1 1                                                                  
235 [] Hankepalvelut Projekttjänster Project services 185 2018-08-07T14:00:22.084046+03:00 4 233 {} 0 1400   3                                                   3              
237 [] Maastomittauspalvelut Terrängmätning Field surveying services 424 2018-08-07T14:00:22.090579+03:00 4 233 {} 0 1400 2 2                                                                  
238 [] Hissiprojekti Anskaffning av hissar (gamla höghus) Lift procurement (old residential buildings) 195 2018-08-07T14:00:22.097017+03:00 3 231 {} 0 1400 1 1                                                                  
244 [] Lainhuuto Lagfart Registration of title to property 367 2018-08-07T14:00:22.136957+03:00 3 231 {} 0 1400 1 1                                                                  
251 [] Maa-alueiden vuokraus ja myynti Uthyrning och försäljning av markområden Selling or renting land areas 419 2018-08-07T14:00:22.176075+03:00 4 245 {} 0 1400   17                                                   17              
254 [] Siivouspalvelut Städningsservice Cleaning services 621 2018-08-07T14:00:22.196172+03:00 3 231 {} 0 1400 1 1                                                                  
256 [] Kauppahallimyyntipaikkojen vuokraus Uthyrning av försäljningsplatser i saluhallar Market hall sales location leasing 258 2018-08-07T14:00:22.208042+03:00 4 255 {} 0 1400 1 2                                                   1              
257 [] Torimyyntipaikkojen vuokraus Uthyrning av torgförsäljningsplatser Market square vending stall rental 713 2018-08-07T14:00:22.214641+03:00 4 255 {} 0 1400 1 2                                                   1              
267 [] Pakastamotilojen vuokraus Uthyrning av fryslokaler Cold storage space rental 494 2018-08-07T14:00:22.293996+03:00 5 265 {} 0 1400 1 1                                                                  
268 [] Teurastamotilojen vuokraus Uthyrning av slakterilokaler Slaughterhouse rental 706 2018-08-07T14:00:22.300791+03:00 5 265 {} 0 1400 1 1                                                                  
269 [] Vihertukkutilojen vuokraus Uthyrning av lokaler för grönsaksgrossister Green wholesale trade space rental 788 2018-08-07T14:00:22.308088+03:00 5 265 {} 0 1400 1 1                                                                  
272 [273, 274, 275] Energia Energi Energy   2018-08-07T14:00:22.327547+03:00 3 270 {} 0 1400 6 7                                                   1              
273 [] Asiakaspalvelu Kundtjänst Customer services 62 2018-08-07T14:00:22.333741+03:00 4 272 {} 0 1400 1 2                                                   1              
274 [] Energianeuvonta Energirådgivning Energy counselling 146 2018-08-07T14:00:22.341217+03:00 4 272 {} 0 1400 1 1                                                                  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service_node] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [children] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [service_reference] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [level] INTEGER,
  [parent] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [related_services] TEXT,
  [period_enabled] INTEGER,
  [root] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality__unknown] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] INTEGER,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);