1,140 rows sorted by unit_count_total

View and edit SQL

Suggested facets: level, keywords, period_enabled, root, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality__unknown, unit_count_municipality_inkoo, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_hamina, unit_count_municipality_loviisa, unit_count_municipality_kotka, unit_count_municipality_mäntsälä, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_vihti, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava, unit_count_municipality_karkkila

id children name_fi name_sv name_en service_reference last_modified_time level parent keywords related_services period_enabled root unit_count_municipality_helsinki unit_count_total ▼ unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality__unknown unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_pyhtää
3 [] Asumisen sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för boendeärenden Electronic housing services and forms 74 2018-08-07T14:00:21.236014+03:00 2 2 {} 0 1400   1                     1                                            
6 [] Kaupungin asumisoikeusasunnot stadens bostadsrättsbostäder City's right of residence apartments 261 2018-08-07T14:00:21.255121+03:00 3 5 {} 0 1400 1 1                                                                  
11 [] Opiskelija-asunnot Studentbostäder Student housing 484 2018-08-07T14:00:21.287386+03:00 3 8 {} 0 1400   1                                           1                      
19 [] Koirametsät Hundskogar Forest dog runs 320 2018-08-07T14:00:21.707130+03:00 3 16 {} 0 1400 1 1                                                                  
23 [] Luonnonvaraisten eläinten hoitola Vårdanstalt för vilda djur Wildlife home 411 2018-08-07T14:00:21.732081+03:00 2 14 {} 0 1400 1 1                                                                  
26 [] Energianeuvonta Energirådgivning Energy counselling 146 2018-08-07T14:00:21.749651+03:00 2 24 {} 0 1400 1 1                                                                  
28 [29] Hallinto Förvaltning Administration   2018-08-07T14:00:21.313217+03:00 2 1 {} 0 1400   1                                                   1              
29 [] Ympäristölautakunta Miljövårdsnämnden Environment committee 824 2018-08-07T14:00:21.318211+03:00 3 28 {} 0 1400   1                                                   1              
33 [] Jätteenkäsittelykeskus Avfallshanteringscentral Waste treatment centre 234 2018-08-07T14:00:21.773147+03:00 2 31 {} 0 1400   1                                           1                      
37 [] Energiajäte Energiavfall Energy waste 145 2018-08-07T14:00:21.805057+03:00 3 34 {} 0 1400   1                                                   1              
58 [] Löytötavarapalvelu Hittegodsservice Found Property Service 418 2018-08-07T14:00:21.337453+03:00 2 1 {} 0 1400 1 1                                                                  
65 [] Koirametsät Hundskogar Forest dog runs 320 2018-08-07T14:00:21.393701+03:00 4 62 {} 0 1400 1 1                                                                  
72 [] Viheralueiden hoito Skötsel av grönområden Green area maintenance 787 2020-12-02T11:30:08.056281+02:00 3 60 {} 0 1400 1 1                                                                  
79 [] Tierakenteiden tiiviys- ja kantavuusmittaus Mätning av vägkonstruktioners täthet och bärkraft Measuring the solidity and bearing capacity of road constructions 707 2018-08-07T14:00:21.481992+03:00 3 74 {} 0 1400 1 1                                                                  
98 [] Metsät Skogar Forests 438 2020-12-02T12:30:08.292275+02:00 3 97 {} 0 1400 1 1                                                                  
100 [] Ympäristön sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för miljöärenden Electronic services and forms related to environmental matters 826 2018-08-07T14:00:21.554721+03:00 2 1 {} 0 1400   1                     1                                            
109 [] Sisätilojen tuholaiset Inomhus skadedjur Interior pests 626 2018-08-07T14:00:21.605181+03:00 3 103 {} 0 1400 1 1                                                                  
119 [] Sisäympäristö Inomhusmiljö Indoor environment 627 2018-08-07T14:00:21.660811+03:00 3 116 {} 0 1400 1 1                                                                  
128 [] Elinkeinopalvelujen sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för näringslivsservicen Electronic services and forms related to business services 135 2018-08-07T14:00:30.039148+03:00 2 122 {} 0 1401   1                     1                                            
160 [] Pakastamotilojen vuokraus Uthyrning av fryslokaler Cold storage space rental 494 2018-08-07T14:00:30.257660+03:00 4 156 {} 0 1401 1 1                                                                  
161 [] Teurastamotilojen vuokraus Uthyrning av slakterilokaler Slaughterhouse rental 706 2018-08-07T14:00:30.270249+03:00 4 156 {} 0 1401 1 1                                                                  
162 [] Vihertukkutilojen vuokraus Uthyrning av lokaler för grönsaksgrossister Green wholesale trade space rental 788 2018-08-07T14:00:30.280128+03:00 4 156 {} 0 1401 1 1                                                                  
166 [] Verotoimistot Skattebyråer Tax offices 775 2018-08-07T14:00:30.318117+03:00 2 122 {} 0 1401 1 1                                                                  
176 [] Postipalvelut Posttjänster Postal services 224 2018-08-07T14:00:30.419580+03:00 3 172 {} 0 1401 1 1                                                                  
177 [] Hankintapalvelut Upphandlingstjänster Procurement services 217 2018-08-07T14:00:30.442764+03:00 2 171 {} 0 1401 1 1                                                                  
210 [] antolainat utlåning advances 260 2018-08-07T14:00:30.661409+03:00 4 209 {} 0 1401 1 1                                                                  
211 [] henkilöstökassa personalkassa personnel fund 262 2018-08-07T14:00:30.669740+03:00 4 209 {} 0 1401 1 1                                                                  
213 [] konserniohjaus koncernstyrning consolidated corporation guidance 227 2018-08-07T14:00:30.685091+03:00 4 209 {} 0 1401 1 1                                                                  
218 [] Ulkoinen tarkastus Extern revision External auditing 177 2018-08-07T14:00:30.714388+03:00 3 216 {} 0 1401   1                                           1                      
220 [] Avustusten sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och blanketter för bidragsärenden Electronic services and forms related to benefits 87 2018-08-07T14:00:30.732707+03:00 3 219 {} 0 1401   1                                                   1              
232 [] Energia-avustukset energiunderstöd energy grants 144 2018-08-07T14:00:22.065643+03:00 3 231 {} 0 1400   1                                           1                      
234 [] Hallintopalvelut Förvaltningstjänster Administrative services 178 2020-12-02T12:30:08.656880+02:00 4 233 {} 0 1400 1 1                                                                  
238 [] Hissiprojekti Anskaffning av hissar (gamla höghus) Lift procurement (old residential buildings) 195 2018-08-07T14:00:22.097017+03:00 3 231 {} 0 1400 1 1                                                                  
244 [] Lainhuuto Lagfart Registration of title to property 367 2018-08-07T14:00:22.136957+03:00 3 231 {} 0 1400 1 1                                                                  
253 [] Nuohous Sotning Chimney sweeping 467 2018-08-07T14:00:22.189946+03:00 3 231 {} 0 1400   1                                           1                      
254 [] Siivouspalvelut Städningsservice Cleaning services 621 2018-08-07T14:00:22.196172+03:00 3 231 {} 0 1400 1 1                                                                  
267 [] Pakastamotilojen vuokraus Uthyrning av fryslokaler Cold storage space rental 494 2018-08-07T14:00:22.293996+03:00 5 265 {} 0 1400 1 1                                                                  
268 [] Teurastamotilojen vuokraus Uthyrning av slakterilokaler Slaughterhouse rental 706 2018-08-07T14:00:22.300791+03:00 5 265 {} 0 1400 1 1                                                                  
269 [] Vihertukkutilojen vuokraus Uthyrning av lokaler för grönsaksgrossister Green wholesale trade space rental 788 2018-08-07T14:00:22.308088+03:00 5 265 {} 0 1400 1 1                                                                  
274 [] Energianeuvonta Energirådgivning Energy counselling 146 2018-08-07T14:00:22.341217+03:00 4 272 {} 0 1400 1 1                                                                  
281 [] Jatkuva valvonta Kontinuerlig tillsyn Continuous monitoring 562 2018-08-07T14:00:22.381961+03:00 4 279 {} 0 1400   1                                           1                      
283 [] Rakennusrasitteet Byggnadsservitut Building easements 559 2018-08-07T14:00:22.397931+03:00 4 279 {} 0 1400   1                                           1                      
289 [] Kaupungin toimitilojen suunnittelu Planering av stadens lokaliteter Planning city premises 266 2018-08-07T14:00:22.438154+03:00 4 287 {} 0 1400   1                                           1                      
290 [] Kilpipalvelut Skylttjänster Sign services 481 2018-08-07T14:00:22.444787+03:00 4 287 {} 0 1400 1 1                                                                  
302 [303] Yhdyskuntarakentaminen Samhällsbyggnad Civil engineering   2018-08-07T14:00:22.510499+03:00 3 270 {} 0 1400 1 1                                                                  
303 [304] Aluerakentaminen Områdesbyggandet Regional construction   2018-08-07T14:00:22.515802+03:00 4 302 {} 0 1400 1 1                                                                  
304 [] Tiedotus Information Information distribution 50 2018-08-07T14:00:22.521378+03:00 5 303 {} 0 1400 1 1                                                                  
305 [] Viestintä Kommunikation Communications 784 2018-08-07T14:00:22.528397+03:00 2 221 {} 0 1400 1 1                                                                  
308 [] Asemakaava-arkisto Detaljplanearkiv Town plan archive 60 2018-08-07T14:00:24.662512+03:00 3 307 {} 0 1402   1                                                         1        
312 [] Rakennusvalvonnan arkisto Byggnadstillsynsverkets arkiv Building Control archive 561 2018-08-07T14:00:24.689378+03:00 3 307 {} 0 1402 1 1                                                                  
313 [] Katu-, puisto- ja rakennuspiirustusten arkisto Arkiv för gatu-, park- och byggnadsritningar Public works department archive 250 2018-08-07T14:00:24.696359+03:00 3 307 {} 0 1402 1 1                                                                  
358 [] Ooppera ja baletti Operan och balett Opera and ballet 479 2018-08-07T14:00:22.636644+03:00 3 352 {} 0 1403 1 1                                                                  
391 [] Futsal Futsal Futsal 170 2018-08-07T14:00:22.944059+03:00 3 368 {} 0 1403   1                                                   1              
453 [] Pyöräkoulu Cykelskola Bicycle school 541 2018-08-07T14:00:23.119521+03:00 3 368 {} 0 1403 1 1                                                                  
470 [] Sähly Innebandy Floorball 670 2018-08-07T14:00:23.157134+03:00 3 368 {} 0 1403   1                                                   1              
496 [] Koirametsät Hundskogar Forest dog runs 320 2018-08-07T14:00:22.725829+03:00 4 493 {} 0 1403 1 1                                                                  
518 [] Matkalippujen tarkastus Biljettkontroll Ticket inspection 431 2018-08-07T14:00:25.036866+03:00 3 513 {} 0 1402 1 1                                                                  
525 [] Löytötavarapalvelu Hittegodsservice Found Property Service 418 2018-08-07T14:00:25.085327+03:00 2 512 {} 0 1402 1 1                                                                  
528 [] Asukas- ja yrityspysäköintitunnukset Boende- och företagsparkering Residential and corporate parking 73+834 2018-10-24T23:30:06.727092+03:00 3 526 {} 0 1402 1 1                                                                  
539 [] Tierakenteiden tiiviys- ja kantavuusmittaus Mätning av vägkonstruktioners täthet och bärkraft Measuring the solidity and bearing capacity of road constructions 707 2018-08-07T14:00:25.177483+03:00 3 534 {} 0 1402 1 1                                                                  
549 [] Veneiden talvisäilytys Vinterförvaring av båtar Winter storage for boats 768 2018-08-07T14:00:25.255633+03:00 4 547 {} 0 1402 1 1                                                                  
557 [] Ravirata Travbana Horse racing track 578 2018-08-07T14:00:23.257255+03:00 4 553 {} 0 1403   1                                           1                      
560 [] Ampumarata Skjutbana Open-air shooting range 54 2018-08-07T14:00:23.293024+03:00 4 559 {} 0 1403   1                                           1                      
561 [] Ampumaurheilukeskus Sportskyttecentrum Shooting sports centre 55 2018-08-07T14:00:23.299465+03:00 4 559 {} 0 1403   1       1                                                          
562 [] Jousiammuntamaastorata Terrängbana för bågskytte. Field archery course 212 2018-08-07T14:00:23.305715+03:00 4 559 {} 0 1403   1                                           1                      
564 [565] Hyppyrimäet Hoppbackar Ski jumping hills   2018-08-07T14:00:23.318569+03:00 3 558 {} 0 1403 1 1                                                                  
565 [] Harjoitushyppyrimäki Träningshoppbacke Ski jumping hill for training 186 2018-08-07T14:00:23.324523+03:00 4 564 {} 0 1403 1 1                                                                  
568 [] Curlingrata Curlingbana Curling sheet 129 2018-08-07T14:00:23.345064+03:00 4 567 {} 0 1403 1 1                                                                  
569 [] Hiihtotunneli Skidtunnel Ski tunnel 194 2018-08-07T14:00:23.351595+03:00 4 567 {} 0 1403 1 1                                                                  
585 [] Maastopyöräilyreitti Mountainbikeled Cross-country biking route 425 2018-08-07T14:00:23.448007+03:00 4 577 {} 0 1403   1                                                   1              
586 [] Melontareitti Paddlingsled Canoe route 434 2018-08-07T14:00:23.454892+03:00 4 577 {} 0 1403   1                                                   1              
593 [] Ampumahiihdon harjoittelualue Träningsområde för skidskytte Training area for biathlon 52 2018-08-07T14:00:23.502563+03:00 4 592 {} 0 1403   1       1                                                          
594 [] Ampumahiihtokeskus Skidskyttecentrum Biathlon centre 53 2018-08-07T14:00:23.509751+03:00 4 592 {} 0 1403   1                                           1                      
597 [600] Suunnistusalueet Orienteringsområden Orienteering areas   2018-08-07T14:00:23.531981+03:00 3 558 {} 0 1403   1                                                   1              
600 [] Suunnistusalue Orienteringsområde Orienteering area 666 2018-08-07T14:00:23.551634+03:00 4 597 {} 0 1403   1                                                   1              
644 [] Pikaluistelurata Bana hastighetsåkning på skridsko Speed-skating track 514 2018-08-07T14:00:23.862975+03:00 4 639 {} 0 1403 1 1                                                                  
668 [] Jokamies- ja rallicross -rata Allemans- och rallycrossbana Everyman racing and rallycross track 208 2018-08-07T14:00:24.052754+03:00 4 667 {} 0 1403   1                                                   1              
673 [] Moottorirata Motorbana Formula race track 449 2018-08-07T14:00:24.087804+03:00 4 667 {} 0 1403 1 1                                                                  
674 [] Moottoriurheilukeskus Centrum för motorsport Motor sports centre 450 2018-08-07T14:00:24.095559+03:00 4 667 {} 0 1403   1                                                   1              
675 [676] Urheiluilmailualueet Områden för flygsport Sport aviation areas   2018-08-07T14:00:24.102541+03:00 3 666 {} 0 1403 1 1                                                                  
676 [] Urheiluilmailualue Område för flygsport Sport aviation area 739 2018-08-07T14:00:24.108363+03:00 4 675 {} 0 1403 1 1                                                                  
681 [] Soudun ja melonnan sisäharjoittelutila Inomhusträningsutrymme för rodd och paddling Indoor training facility for rowing and canoeing 642 2018-08-07T14:00:24.143385+03:00 4 677 {} 0 1403 1 1                                                                  
712 [] Muu luonnonsuojelualue, jolla on virkistyspalveluita Annat naturskyddsområde med rekreationstjänster Other nature conservation area with recreational services 458 2018-08-07T14:00:24.351095+03:00 4 706 {} 0 1403 1 1                                                                  
716 [] Virkistysmetsä Friluftsskog Recreational forest 791 2018-08-07T14:00:24.380867+03:00 4 706 {} 0 1403   1                     1                                            
724 [] Luonnonvaraisten eläinten hoitola Vårdanstalt för vilda djur Wildlife home 411 2018-08-07T14:00:24.442228+03:00 4 719 {} 0 1403 1 1                                                                  
726 [] Kahvila Café Cafe 142*239 2018-08-07T14:00:24.455731+03:00 5 725 {} 0 1403 1 1                                                                  
729 [] Ravintola Restaurang Restaurant 142*577 2018-08-07T14:00:24.477966+03:00 5 725 {} 0 1403 1 1                                                                  
743 [] Leirintäalueet Campingområden Camping sites 390 2018-08-07T14:00:24.541305+03:00 3 718 {} 0 1403 1 1                                                                  
795 [] Lapsiperheiden lomatoiminta Semesterverksamhet för barnfamiljer Vacation activities for families with children 372 2018-08-07T14:00:27.784058+03:00 2 791 {} 0 783   1                                                         1        
796 [] Perheoikeudelliset palvelut Familjerättsliga tjänster Services for family law 505 2018-08-07T14:00:27.790684+03:00 2 791 {} 0 783   1                                                   1              
812 [] Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaus Socialhandledning inom omsorger om utvecklingsstörda Care of the developmentally disabled, social care work 279 2018-08-07T14:00:27.893701+03:00 2 810 {} 0 783   1                                                         1        
828 [] Vanhusten avopalvelutoiminta Öppenserviceverksamhet inom äldre Outpatient service activities for the elderly 756 2018-08-07T14:00:28.002976+03:00 2 819 {} 0 783   1                                           1                      
849 [] Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta Dagverksamhet för klienter inom psykrehabilitering Day activities for mental health rehabilitation clients 441 2018-08-07T14:00:28.144565+03:00 2 845 {} 0 783   1                                                   1              
866 [] Hallinto Förvaltning Administration 180 2018-08-07T14:00:28.228192+03:00 1 783 {} 0 783   1                                                   1              
889 [895, 890] Saamenkielinen päivähoito Samiskspråkig dagvård Day care in Sami 607 2018-08-07T14:00:28.389203+03:00 3 869 {} 0 1405 1 1                                                                  
890 [] päivähoito dagvård day care 607 2018-08-07T14:00:28.398158+03:00 4 889 {} 0 1405 1 1                                                                  
895 [] esiopetus förskoleundervisning pre-primary education 607*160 2018-08-07T14:00:28.423737+03:00 4 889 {} 1 1405 1 1                                                                  
903 [] esiopetus förskoleundervisning pre-primary education 58*160 2018-08-07T14:00:28.468345+03:00 4 897 {} 1 1405 1 1                                                                  
921 [922] Hepreankielinen päivähoito Hebreiskspråkig dagvård Day care in Hebrew 188 2018-08-07T14:00:28.572081+03:00 3 869 {} 0 1405 1 1                                                                  
922 [] päivähoito dagvård day care 188 2018-08-07T14:00:28.579608+03:00 4 921 {} 0 1405 1 1                                                                  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service_node] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [children] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [service_reference] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [level] INTEGER,
  [parent] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [related_services] TEXT,
  [period_enabled] INTEGER,
  [root] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality__unknown] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] INTEGER,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);