1,140 rows sorted by id descending

View and edit SQL

Suggested facets: level, keywords, period_enabled, root, unit_count_municipality_sipoo, unit_count_municipality_nurmijärvi, unit_count_municipality__unknown, unit_count_municipality_inkoo, unit_count_municipality_porvoo, unit_count_municipality_lohja, unit_count_municipality_tuusula, unit_count_municipality_kirkkonummi, unit_count_municipality_hamina, unit_count_municipality_loviisa, unit_count_municipality_kotka, unit_count_municipality_mäntsälä, unit_count_municipality_hyvinkää, unit_count_municipality_vihti, unit_count_municipality_kauniainen, unit_count_municipality_järvenpää, unit_count_municipality_kerava, unit_count_municipality_karkkila

id ▲ children name_fi name_sv name_en service_reference last_modified_time level parent keywords related_services period_enabled root unit_count_municipality_helsinki unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality__unknown unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_pyhtää
2244 [] osapäiväryhmä halvdagsgrupp part-time day care 913*489 2020-10-02T12:00:14.017784+03:00 4 2238 {} 0 1405 1 1                                                                  
2243 [] esiopetus förskoleundervisning pre-primary education 913*160 2020-10-02T12:00:13.998958+03:00 4 2238 {} 1 1405 1 1                                                                  
2239 [] päivähoito dagvård day care 913 2020-10-02T12:00:13.926103+03:00 4 2238 {} 0 1405 1 1                                                                  
2238 [2243, 2244, 2239] Viittomakielinen varhaiskasvatus Småbarnspedagogik på teckenspråk Early childhood education and care in sign language 913 2020-10-02T12:00:13.907327+03:00 3 869 {} 0 1405 1 1                                                                  
2237 [] Puistoshakkilaudat Parkschackbräden Park chess boards 912 2020-09-01T15:30:06.979441+03:00 3 491 {} 0 1403 24 24                                                                  
2236 [] Puistoshakkilaudat Parkschackbräden Park chess boards 912 2020-09-01T15:30:06.145353+03:00 3 60 {} 0 1400 24 24                                                                  
2235 [] Viheralueiden hoito Skötsel av grönområden Green area maintenance 787 2020-12-02T11:30:08.949266+02:00 3 491 {} 0 1403 1 1                                                                  
2234 [] Laajamittainen kaksikielinen opetus (suomi-viro) Omfattande undervisning på två språk (finska-estinska) Extensive bilingual education(Finnish-Estonian) 661*908+662*908 2020-06-22T13:30:11.260046+03:00 4 1120 {} 1 1087 1 1                                                                  
2233 [] Laajamittainen kaksikielinen opetus (suomi-venäjä) Omfattande undervisning på två språk (finska-ryska) Extensive bilingual education (Finnish-Russian) 661*909+662*909 2020-06-22T13:30:11.232959+03:00 4 1120 {} 1 1087 1 1                                                                  
2232 [] Laajamittainen kaksikielinen opetus (suomi-pohjoissaame) Omfattande undervisning på två språk (finska-nordsamiska) Extensive bilingual education (Finnish-Northern Sami) 661*907+662*907 2020-06-22T13:30:11.202979+03:00 4 1120 {} 1 1087 2 2                                                                  
2231 [] Laajamittainen kaksikielinen opetus (suomi-kiina) Omfattande undervisning på två språk (finska-kinesiska) Extensive bilingual education (Finnish-Chinese) 661*905+662*905 2020-06-22T13:30:11.170697+03:00 4 1120 {} 1 1087 2 2                                                                  
2230 [] Laajamittainen kaksikielinen opetus (suomi-espanja) Omfattande undervisning på två språk (finska-spanska) Extensive bilingual education (Finnish-Spanish) 661*906+662*906 2020-06-22T13:30:11.144374+03:00 4 1120 {} 1 1087 1 1                                                                  
2229 [] Laajamittainen kaksikielinen opetus (suomi-englanti) Omfattande undervisning på två språk (finska-engelska) Extensive bilingual education (Finnish-English) 661*904+662*904 2020-06-22T13:30:11.121789+03:00 4 1120 {} 1 1087 8 9                                           1                      
2228 [] Kielirikasteinen opetus (suomi-venäjä) Språkberikande undervisning (finska-ryska) Language-enriched education (Finnish-Russian) 661*911+662*911 2020-06-22T13:30:11.090936+03:00 4 1120 {} 1 1087 1 1                                                                  
2227 [] Kielirikasteinen opetus (suomi-englanti) Språkberikande undervisning (finska-engelska) Language-enriched education (Finnish-English) 661*910+662*910 2020-06-22T13:30:11.061581+03:00 4 1120 {} 1 1087 12 12                                                                  
2226 [] Seniorivesiliikunta Seniorvattengymnastik Hydrobics for seniors 897 2020-06-09T15:30:11.432045+03:00 3 2217 {} 0 1403 13 13                                                                  
2225 [] Senioritanssi Seniordans Senior dancing 900 2020-06-09T15:30:11.415952+03:00 3 2217 {} 0 1403 24 29                                           2       2     1        
2224 [] Seniorisäpinät Seniorisäpinät Seniorisäpinät 903 2020-06-09T15:30:11.400501+03:00 3 2217 {} 0 1403 2 2                                                                  
2223 [] Senioripalloilu Bollsport för seniorer Ball games for seniors 899 2020-06-09T15:30:11.384469+03:00 3 2217 {} 0 1403 4 4                                                                  
2221 [] Senioriliikunta Seniormotion Senior sports 895 2020-06-09T15:30:11.355674+03:00 3 2217 {} 0 1403 86 102                     1                     4       10     1        
2220 [] Seniorikävely Seniorgående Senior walk 901 2020-06-09T15:30:11.341704+03:00 3 2217 {} 0 1403 6 7                                                         1        
2219 [] Seniorikuntosalit Seniorgym Senior gyms 896 2020-06-09T15:30:11.328409+03:00 3 2217 {} 0 1403 22 22                                                                  
2218 [] Seniorijumppa Seniorgympa Senior gym 898 2020-06-09T15:30:11.309679+03:00 3 2217 {} 0 1403 41 44                                           2       1              
2217 [2218, 2219, 2220, 2221, 2223, 2224, 2225, 2226] Senioriliikunta Seniormotion Senior sports   2020-06-09T15:30:11.296799+03:00 2 551 {} 0 1403 88 104                     1                     4       10     1        
2216 [] Valmistava opetus luokille 7-9 Förbererande undervisning för årskurserna 7-9 Preparatory education for grades 7-9 894 2020-05-08T12:30:12.979716+03:00 3 1098 {} 1 1087 9 9                                                                  
2215 [] Valmistava opetus luokille 3-6 Förbererande undervisning för årskurserna 3-6 Preparatory education for grades 3-6 893 2020-05-08T12:30:12.951754+03:00 3 1098 {} 1 1087 13 13                                                                  
2212 [] Kansalaisopisto Medborgarinstitut Community college 890 2020-11-18T07:30:12.923359+02:00 2 1360 {} 0 1087   3                                                   3              
2211 [] Kyllästetyn puujätteen keräys Insamling av impregnerat träavfall Impregnated wood waste collection 889 2020-01-02T14:30:07.726283+02:00 3 34 {} 0 1400 2 4                                           1       1              
2210 [] Asukastilat Invånarlokaler Resident facilities 888 2019-10-22T09:30:07.230470+03:00 5 258 {} 0 1400 1 12                                           2       9              
2209 [] Asukastilat Invånarlokaler Resident facilities 888 2019-10-22T09:30:10.261582+03:00 4 149 {} 0 1401 1 12                                           2       9              
2208 [] Asukastilat Invånarlokaler Resident facilities 888 2019-10-22T09:30:07.500577+03:00 3 505 {} 0 1403 1 12                                           2       9              
2207 [] Esteettömät autopaikat kadulla P-plats för personer med rörelsehinder bredvid gatan Accessible parking space along street 887 2020-02-12T09:30:09.092906+02:00 3 526 {} 0 1402   94                                           94                      
2204 [] Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat Bilpoolparkering Parking for car share vehicles 885 2019-09-02T10:30:09.552872+03:00 3 526 {} 0 1402   22                                           22                      
2203 [] Asiakaspalvelu Kundbetjäning Customer services 884 2019-08-23T14:30:13.757143+03:00 2 171 {} 0 1401 2 3                                           1                      
2202 [] Syyttäjävirastot Åklagarämbeten Prosecutor's offices 882 2019-08-22T15:30:11.975226+03:00 3 769 {} 0 1401 1 1                                                                  
2200 [] Englanninkielinen ammatillinen peruskoulutus Grundutbildning på engelska Basic education in English 883*872 2019-08-22T14:00:14.395819+03:00 2 2179 {} 1 1087   1                                                   1              
2199 [] Veneiden lyhytaikainen kiinnittyminen Kortvarig förtöjning av båtar Short-term mooring of boats 881 2019-05-08T14:30:08.752556+03:00 4 547 {} 0 1402 4 4                                                                  
2198 [] Veneiden lyhytaikainen kiinnittyminen Kortvarig förtöjning av båtar Short-term mooring of boats 881 2019-05-08T14:30:08.739155+03:00 4 542 {} 0 1402 4 4                                                                  
2197 [] Yliopistojen kirjastot Universitetsbibliotek University libraries 879 2019-04-02T13:30:07.786077+03:00 3 345 {} 0 1403 10 11                                           1                      
2196 [] Korkeakoulujen kirjastot Högskolebibliotek Polytechnic libraries 880 2019-04-02T13:30:07.763547+03:00 3 345 {} 0 1403 8 14                                           3       2     1        
2194 [] Yliopistojen kirjastot Universitetsbibliotek University libraries 879 2019-03-20T13:30:07.460582+02:00 3 324 {} 0 1403 10 11                                           1                      
2193 [] Korkeakoulujen kirjastot Högskolebibliotek Polytechnic libraries 880 2019-03-20T13:30:07.442599+02:00 3 324 {} 0 1402 8 14                                           3       2     1        
2191 [] Hitas-asunnot Hitas-bostäder Hitas owner-occupied housing 877 2019-03-05T14:30:06.194077+02:00 2 2 {} 0 1400 399 399                                                                  
2190 [] Terveys- ja hyvinvointikeskukset Centraler för hälsa och välbefinnande Health and well-being centres 876 2019-02-12T15:30:10.708910+02:00 1 986 {} 0 986 2 11                                           1       8              
2189 [] Perhekeskukset Familjecentren Family centres 875 2019-02-12T15:30:09.896427+02:00 1 783 {} 0 783 3 3                                                                  
2186 [] Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus - VALMA Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning - VALMA Preparatory education for vocational training - VALMA 470 2018-08-31T16:00:09.222841+03:00 2 2179 {} 1 1087 8 9                                                   1              
2181 [] Suomenkielinen ammatillinen lisäkoulutus Påbyggnadsutbildning på finska Supplementary education in Finnsh 653*873 2018-08-31T16:00:09.195826+03:00 2 2179 {} 1 1087 14 16                                           2                      
2180 [] Suomenkielinen ammatillinen peruskoulutus Grundutbildning på finska Basic education in Finnsh 653*872 2018-08-31T16:00:09.186721+03:00 2 2179 {} 1 1087 15 21                                           2       4              
2179 [2186, 2200, 2181, 2180] Ammatillinen koulutus Yrkesutbildning Vocational education   2018-08-31T16:00:09.179533+03:00 1 1087 {} 0 1087 18 24                                           2       4              
2174 [] Baarit ja yöelämä Barer och nattliv Bars and nightlife 869 2018-08-07T14:00:24.408116+03:00 3 718 {} 0 1403 179 181                                                   2              
2173 [] Tapahtumapaikat Evenemangsplatser Venues 868 2018-08-07T14:00:24.624759+03:00 2 717 {} 0 1403 195 211                                           10       6              
2171 [] saamenkielinen opetus undervisning på samiska education in Sami 866 2018-08-07T14:00:25.605807+03:00 4 1109 {} 1 1087 1 1                                                                  
2170 [] saamenkielinen opetus undervisning på samiska education in Sami 865 2018-08-07T14:00:25.510062+03:00 4 1099 {} 1 1087 2 2                                                                  
2168 [] Hyvän olon palvelut Välbefinnandetjänster Well-being services 864 2018-08-07T14:00:24.617742+03:00 3 718 {} 0 1403 34 37                                           1       2              
2167 [] Opiskeluterveydenhuolto Studenthälsovård Student health care 863 2018-08-07T14:00:27.627209+03:00 3 1373 {} 0 1087 81 154                                           2       68     3        
2166 [] Opiskeluterveydenhuolto Studenthälsovård Student health care 863 2018-08-07T14:00:29.213565+03:00 2 997 {} 0 986 81 154                                           2       68     3        
2165 [] Kouluterveydenhuolto Skolhälsovård School health care 339 2018-08-07T14:00:27.619794+03:00 3 1373 {} 0 1087 160 236                               1           1       68 1   5        
2164 [] Kouluterveydenhuolto Skolhälsovård School health care 339 2018-08-07T14:00:29.207544+03:00 2 997 {} 0 986 160 236                               1           1       68 1   5        
2163 [] Päiväkotiruokailu Daghem måltider Day care centre meals 860 2018-08-07T14:00:29.039470+03:00 1 1405 {} 0 1405 274 274                                                                  
2162 [] Digitaalinen nuorisotyö Digital ungdomsarbete Digital youth work 859 2018-08-07T14:00:23.214339+03:00 2 365 {} 0 1403   2                                           1       1              
2161 [] Palliatiivinen hoito Palliativ vård Palliative care 858 2018-08-07T14:00:29.377630+03:00 2 1009 {} 0 986 1 1                                                                  
2160 [] Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Boendetjänster för klienter inom psykrehabilitering Residential services for mental health rehabilitation clients 857 2018-08-07T14:00:28.137962+03:00 2 845 {} 0 783 6 14                                                   8              
2159 [] Teknisten ja ympäristöpalvelujen neuvonta Rådgivning om teknisk och miljötjänster Information and advice of technical and environmental services 856 2018-08-07T14:00:24.779960+03:00 3 314 {} 0 1402 1 2                                           1                      
2158 [] Tuki digipelaamisen ja netin liikakäytön ongelmiin Stöd för överanvändningsproblem av digitala spel och internet Support for digital gaming and internet over-use problems 855 2018-08-07T14:00:29.751405+03:00 2 1051 {} 0 986 1 1                                                                  
2157 [] Tuki digipelaamisen ja netin liikakäytön ongelmiin Stöd för överanvändningsproblem av digitala spel och internet Support for digital gaming and internet over-use problems 855 2018-08-07T14:00:28.074000+03:00 2 830 {} 0 783 1 1                                                                  
2156 [] Etsivä nuorisotyö Uppsökande ungdomsarbete Detective youth work 854 2018-08-07T14:00:23.208137+03:00 2 365 {} 0 1403 5 7                                           2                      
2155 [] Kasvitarha Köksträdgård Kitchen garden 853 2018-08-07T14:00:22.969353+03:00 3 368 {} 0 1403 1 1                                                                  
2154 [] Teatteri Teater Theatre 852 2018-08-07T14:00:23.169545+03:00 3 368 {} 0 1403 1 2                                           1                      
2153 [] Kosketusnäyttöopasteet Infokiosker med pekskärm Touch screen guideposts 851 2018-08-07T14:00:24.869369+03:00 3 329 {} 0 1403 21 21                                                                  
2152 [] Julkishallinnon talousarviot Budgetar inom den offentliga förvaltningen Public administration budgets 850 2018-08-07T14:00:30.564290+03:00 3 197 {} 0 1401 1 1                                                                  
2151 [] Liikunnan sähköinen asiointi ja lomakkeet Elektroniska tjänster och formulär för motion Electronic services and forms related to sports 849 2018-08-07T14:00:24.387923+03:00 2 551 {} 0 1403   1                     1                                            
2150 [] Tietotekniikkaneuvonta opiskelijoille IT rådgivning för studenter IT consultancy for students 848 2018-08-07T14:00:24.978309+03:00 4 2149 {} 0 1402   2                                           2                      
2149 [2150] Tietotekniikkaneuvonta IT rådgivning IT consultancy   2018-08-07T14:00:24.972880+03:00 3 329 {} 0 1402   2                                           2                      
2148 [] Ikääntyvien neuvonta Rådgivning för åldringar Information and advice for elderly people 199 2018-08-07T14:00:24.771984+03:00 4 2147 {} 0 1402   4                                           2       2              
2147 [2148, 318] Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja ikääntyvien neuvonta Rådgivning om social- och hälsovårdstjänster och för äldre Information and advice of social and health services and for elderly people   2018-08-07T14:00:24.757653+03:00 3 314 {} 0 1402 1 13                     1                     3       8              
2146 [] Ikääntyvien neuvonta Rådgivning för åldringar Information and advice for elderly people 199 2018-08-07T14:00:29.136711+03:00 2 988 {} 0 986   4                                           2       2              
2145 [964, 963, 972] Ryhmäperhepäivähoito Gruppfamiljedagvård Group family day care   2018-08-07T14:00:28.879106+03:00 3 961 {} 0 1405 57 118                                           51       9     1        
2144 [] Vesibussilaiturit Vattenbussbryggor Water bus platforms 776 2018-08-07T14:00:25.224191+03:00 4 542 {} 0 1402 3 3                                                                  
2143 [] Venekerhojen venepaikat Båtklubbarnas båtplatser Boat parking for yacht clubs 847 2018-08-07T14:00:25.248772+03:00 4 547 {} 0 1402 1 1                                                                  
2142 [] Venesatamat Båthamnar Marinas 769 2018-08-07T14:00:25.242377+03:00 4 547 {} 0 1402 147 188       2                 1         1       36             1        
2138 [] Ammatillisen koulutuksen neuvonta Kundbetjäning och rådgivning (yrkesutbildning) Customer service and information (vocational education and training) 68 2018-08-07T14:00:24.750620+03:00 4 317 {} 0 1402 3 5                                           2                      
2137 [] Lukiokoulutuksen neuvonta Kundbetjäning och rådgivning (gymnasieutbildning) Customer service and information (general upper secondary education) 69 2018-08-07T14:00:24.743644+03:00 4 317 {} 0 1402 1 2                                           1                      
2136 [] Perusopetuksen neuvonta Kundbetjäning och rådgivning (grundläggande utbildning) Customer service and information (basic education) 70 2018-08-07T14:00:24.736470+03:00 4 317 {} 0 1402 1 2                                           1                      
2135 [] Lasten päivähoidon neuvonta Kundbetjäning och rådgivning (barndagvård) Customer service and information (child day care) 844 2018-08-07T14:00:24.729525+03:00 4 317 {} 0 1402 1 1                                                                  
2134 [] Leikkipuiston järjestämät ryhmät Lekparkernas grupper Groups organised by playgrounds 341 2018-08-07T14:00:26.223904+03:00 4 1181 {} 1 1087 54 56                                           2                      
2129 [] Päivähoidon järjestämä esiopetus Förskoleundervisning som ordnas av dagvården Pre-primary education organised by day care 603*160+862*160 2018-10-25T08:00:09.527795+03:00 3 2126 {} 1 1405 27 36                                           9                      
2128 [] Koulun järjestämä esiopetus Förskoleundervisning som ordnas av skolan Pre-primary education organised by school 601*159+862*159 2018-10-25T08:00:09.534871+03:00 3 2126 {} 1 1405 5 9                                                   4              
2127 [] Esi- ja starttiopetus Förskoleundervisning, startklasser Pre-primary and start class education 595 2018-10-25T08:00:09.543127+03:00 3 2126 {} 1 1405   2                                           2                      
2126 [2127, 2128, 2129] Ruotsinkielinen esiopetus Förskoleundervisning på svenska Pre-primary education in Swedish 862 2018-08-07T14:00:29.080400+03:00 2 2118 {} 1 1405 31 46                                           11       4              
2125 [] Päivähoidon järjestämä esiopetus Förskoleundervisning som ordnas av dagvården Pre-primary education organised by day care 58*160+151*160+164*160+188*160+195*160+569*160+607*160+614*160+663*160+773*160+861*160 2019-06-20T11:30:22.256470+03:00 3 2122 {} 1 1405 289 483                                           78       116              
2122 [2125] Suomen- ja vieraskielinen esiopetus Förskoleundervisning på finska och främmande språk Pre-primary education in Finnish, English and other languages 861 2020-03-06T18:32:09.045855+02:00 2 2118 {} 1 1405 289 484                                           78       117              
2118 [2126, 2122] Esiopetus Förskola Pre-primary education   2018-08-07T14:00:29.045629+03:00 1 1405 {} 0 1405 320 530                                           89       121              
2080 [] Lasten päivähoidon neuvonta Kundbetjäning och rådgivning (barndagvård) Customer service and information (child day care) 844 2018-08-07T14:00:27.666416+03:00 2 1378 {} 0 1087 1 1                                                                  
2061 [] Seurakuntien ryhmät Församlingarnas grupper Groups organised by parishes 596*620 2018-08-07T14:00:25.434875+03:00 3 2056 {} 1 1087 2 2                                                                  
2060 [] Järjestöjen ja yhdistysten ryhmät Organisationernas och föreningarnas grupper Groups organised by organisations or associations 596*229 2018-08-07T14:00:25.427391+03:00 3 2056 {} 1 1087 18 22                                                   4              
2057 [] Koulun järjestämät ryhmät Skolornas grupper Groups organised by schools 596*342 2018-08-07T14:00:25.406504+03:00 3 2056 {} 1 1087 4 15                                           11                      
2056 [2060, 2057, 2061] Ruotsinkielinen iltapäivätoiminta Eftermiddagsverksamhet på svenska Afternoon activities in Swedish 596 2018-08-07T14:00:25.399596+03:00 2 2042 {} 1 1087 24 39                                           11       4              
2055 [] Autististen ja kehitysvammaisten ryhmät Grupper för autistiska och utvecklingsstörda Groups for autistic and mentally handicapped 656*80 2018-08-07T14:00:25.392562+03:00 3 2049 {} 1 1087 33 33                                                                  
2054 [] Seurakuntien ryhmät Församlingarnas grupper Groups organised by parishes 656*620 2018-08-07T14:00:25.385536+03:00 3 2049 {} 1 1087 18 18                                                                  
2053 [] Järjestöjen ja yhdistysten ryhmät Organisationernas och föreningarnas grupper Groups organised by organisations or associations 656*229 2018-08-07T14:00:25.378466+03:00 3 2049 {} 1 1087 105 105                                                                  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service_node] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [children] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [service_reference] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [level] INTEGER,
  [parent] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [related_services] TEXT,
  [period_enabled] INTEGER,
  [root] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality__unknown] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] INTEGER,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);