91 rows where "last_modified_time" is on date 2018-10-25

View and edit SQL

Suggested facets: children, level, parent, keywords, period_enabled, root, unit_count_municipality_espoo, unit_count_municipality_vantaa, unit_count_municipality_kauniainen

last_modified_time (date)

 • 2018-10-25 · 91
id ▼ children name_fi name_sv name_en service_reference last_modified_time level parent keywords related_services period_enabled root unit_count_municipality_helsinki unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality__unknown unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_pyhtää
49 [] Sähkö- ja elektroniikkaromu El- och elekronikskrot Electric and electronic junk 668 2018-10-25T08:00:06.218463+03:00 3 34 {} 0 1400 11 24                                           7       6              
94 [] Yleisövessat Allmänna toaletter Public toilets 819 2018-10-25T08:00:06.064613+03:00 2 1 {} 0 1400 39 39                                                                  
301 [] Vesilaskut ja asiakaspalvelu Vattenfakturering och kundtjänst Billing for water and customer services 67+781 2018-10-25T08:00:06.456994+03:00 4 293 {} 0 1400 26 26                                                                  
329 [2153, 330, 333, 2149] Nettipisteet ja tietotekniikkapalvelut Internetstationer och datatekniktjänster Internet access points and IT services   2018-10-25T08:00:07.323845+03:00 2 306 {} 0 1402 246 257                                           3       8              
330 [331, 332] Langaton internet, wlan Trådlöst internet, wlan Wireless internet, wlan   2018-10-25T08:00:07.331877+03:00 3 329 {} 0 1402 233 240                                                   7              
333 [334, 339] Tietokone ja internet Dator och internet Computer and internet   2018-10-25T08:00:07.342286+03:00 3 329 {} 0 1402 63 67                                           1       3              
338 [] Tulostin Skrivare Printer 692 2018-10-25T08:00:07.357556+03:00 5 334 {} 0 1402 52 54                                                   2              
339 [340, 341] Tarjolla opastusta Handledning ges Guidance available   2018-10-25T08:00:07.363024+03:00 4 333 {} 0 1402 60 64                                           1       3              
340 [] Kurssimuotoista tietokoneopetusta Kursformad datorundervisning Computer guidance courses 708 2018-10-25T08:00:07.368287+03:00 5 339 {} 0 1402 15 16                                           1                      
342 [] Tilastot ja tietopalvelut Statistik och informationstjänst Statistics and information services 709 2018-10-25T08:00:07.381081+03:00 2 306 {} 0 1402 2 2                                                                  
548 [] Ulkoilusaaret Friluftsöar Recreational islands 735 2018-10-25T08:00:07.487309+03:00 4 547 {} 0 1402 54 69 1     2                 1   1     1       9                      
662 [] Tenniskenttäalue Område med tennisbanor Tennis court area 700 2018-10-25T08:00:07.016431+03:00 4 654 {"fi": ["tenniskent\u00e4t", "ulkotenniskent\u00e4t"]} 0 1403 45 83                                           11       25     2        
787 [789, 790, 788] Lastensuojelu Barnskydd Child welfare   2018-10-25T08:00:09.006369+03:00 1 783 {} 0 783 37 81                               1           17       24 1   1        
793 [] Perheneuvonta ja perheneuvolatoiminta Familjerådgivning och familjerådgivningsverksamhet Family counselling and family clinic 504 2018-10-25T08:00:09.024637+03:00 2 791 {} 0 783 10 20                                           4       5     1        
963 [] Suomenkielinen ryhmäperhepäivähoito Gruppfamiljedagvård på finska Group family day care in Finnish 664 2018-10-25T08:00:09.441773+03:00 4 2145 {"fi": ["suomi"]} 0 1405 50 107                                           47       9     1        
997 [2164, 2166] Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Skol- och studenthälsovård School and student health services   2018-10-25T08:00:09.578039+03:00 1 986 {} 0 986 241 320                               1           2       68 1   7        
1002 [] Lasten terveyskeskuspäivystys ja päivystyspoliklinikka Hälsocentraljour och jourpoliklinik för barn Health centre on-call service and emergency outpatient clinic for children 378 2018-10-25T08:00:09.598902+03:00 2 1000 {} 0 986   3                                           1       1     1        
1005 [] Lastenneuvola Barnrådgivning Child health clinic 379 2018-10-25T08:00:09.610190+03:00 2 1004 {} 0 986 22 47                                           14       10     1        
1007 [] Kehitysvammapoliklinikka Handikapprådgivning Developmental disability clinic 284 2018-10-25T08:00:09.092312+03:00 2 810 {} 0 783 4 6                                                   1         1    
1094 [] Päivähoidon järjestämä esiopetus Förskoleundervisning som ordnas av dagvården Pre-primary education organised by day care 603*160+862*160 2018-10-25T08:00:07.518402+03:00 3 1093 {} 1 1087 27 36                                           9                      
1095 [] Koulun järjestämä esiopetus Förskoleundervisning som ordnas av skolan Pre-primary education organised by school 601*159+862*159 2018-10-25T08:00:07.525080+03:00 3 1093 {} 1 1087 5 9                                                   4              
1096 [] Esi- ja starttiopetus Förskoleundervisning, startklasser Pre-primary and start class education 595 2018-10-25T08:00:07.533093+03:00 3 1093 {} 1 1087   2                                           2                      
1099 [1101, 1102, 2170, 1103, 1100, 1104] Luokkien 1-6 perusopetus Grundläggande utbildning, årskurserna 1-6 Basic education, grades 1-6   2018-10-25T08:00:07.589100+03:00 3 1098 {} 0 1087 110 212                                           62       39 1            
1100 [] suomenkielinen opetus undervisning på finska education in Finnish 661 2018-10-25T08:00:07.595003+03:00 4 1099 {} 1 1087 104 205                                           62       38 1            
1101 [] englanninkielinen opetus undervisning på engelska education in English 149 2018-10-25T08:00:07.601071+03:00 4 1099 {} 1 1087 5 7                                                   2              
1109 [1111, 1112, 2171, 1113, 1110, 1114] Luokkien 7-9 perusopetus Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9 Basic education, grades 7-9   2018-10-25T08:00:07.629842+03:00 3 1098 {} 0 1087 69 121                               1           27       23 1            
1110 [] suomenkielinen opetus undervisning på finska education in Finnish 662 2018-10-25T08:00:07.635959+03:00 4 1109 {} 1 1087 63 114                               1           27       22 1            
1111 [] englanninkielinen opetus undervisning på engelska education in English 150 2018-10-25T08:00:07.642003+03:00 4 1109 {} 1 1087 6 7                                                   1              
1119 [] Lisäopetus (10. luokka) Påbyggnadsundervisning (10:de klass) Supplementary education (10th grade) 657 2018-10-25T08:00:07.670545+03:00 3 1098 {} 1 1087 5 7                                                   2              
1122 [] A1-ruotsi A1-svenska A1-Swedish 149*22+150*22+162*22+163*22+301*22+302*22+384*22+385*22+567*22+568*22+612*22+613*22+661*22+662*22+771*22+772*22+793*22+794*22+865*22+866*22 2018-10-25T08:00:07.687212+03:00 4 1120 {} 1 1087 43 50                                           7                      
1123 [] A1-englanti A1-engelska A1-English 149*15+150*15+162*15+163*15+301*15+302*15+384*15+385*15+567*15+568*15+612*15+613*15+661*15+662*15+771*15+772*15+793*15+794*15+865*15+866*15 2018-10-25T08:00:07.696168+03:00 4 1120 {} 1 1087 108 211                               1           73       28 1            
1124 [] A1-espanja A1-spanska A1-Spanish 149*16+150*16+162*16+163*16+301*16+302*16+384*16+385*16+567*16+568*16+612*16+613*16+661*16+662*16+771*16+772*16+793*16+794*16+865*16+866*16 2018-10-25T08:00:07.713876+03:00 4 1120 {} 1 1087 15 15                                                                  
1127 [] A1-kiina A1-kinesiska A1-Chinese 149*19+150*19+162*19+163*19+301*19+302*19+384*19+385*19+567*19+568*19+612*19+613*19+661*19+662*19+771*19+772*19+793*19+794*19+865*19+866*19 2018-10-25T08:00:07.741562+03:00 4 1120 {} 1 1087 3 4                                           1                      
1129 [] A1-ranska A1-franska A1-French 149*21+150*21+162*21+163*21+301*21+302*21+384*21+385*21+567*21+568*21+612*21+613*21+661*21+662*21+771*21+772*21+793*21+794*21+865*21+866*21 2018-10-25T08:00:07.759368+03:00 4 1120 {} 1 1087 42 50                                           8                      
1130 [] A1-saksa A1-tyska A1-German 149*23+150*23+162*23+163*23+301*23+302*23+384*23+385*23+567*23+568*23+612*23+613*23+661*23+662*23+771*23+772*23+793*23+794*23+865*23+866*23 2018-10-25T08:00:07.768212+03:00 4 1120 {} 1 1087 28 40                                           12                      
1131 [] A1-venäjä A1-ryska A1-Russian 149*25+150*25+162*25+163*25+301*25+302*25+384*25+385*25+567*25+568*25+612*25+613*25+661*25+662*25+771*25+772*25+793*25+794*25+865*25+866*25 2018-10-25T08:00:07.777104+03:00 4 1120 {} 1 1087 6 6                                                                  
1134 [] A2-ruotsi A2-svenska A2-Swedish 149*34+150*34+162*34+163*34+301*34+302*34+384*34+385*34+567*34+568*34+612*34+613*34+661*34+662*34+771*34+772*34+793*34+794*34+865*34+866*34 2018-10-25T08:00:07.804809+03:00 4 1120 {} 1 1087 57 117                                           39       21              
1135 [] A2-englanti A2-engelska A2-English 149*27+150*27+162*27+163*27+301*27+302*27+384*27+385*27+567*27+568*27+612*27+613*27+661*27+662*27+771*27+772*27+793*27+794*27+865*27+866*27 2018-10-25T08:00:07.813754+03:00 4 1120 {} 1 1087 81 100                                           19                      
1136 [] A2-espanja A2-spanska A2-Spanish 149*28+150*28+162*28+163*28+301*28+302*28+384*28+385*28+567*28+568*28+612*28+613*28+661*28+662*28+771*28+772*28+793*28+794*28+865*28+866*28 2018-10-25T08:00:07.822843+03:00 4 1120 {} 1 1087 45 75                                           7       23              
1139 [] A2-kiina A2-kinesiska A2-Chinese 149*31+150*31+162*31+163*31+301*31+302*31+384*31+385*31+567*31+568*31+612*31+613*31+661*31+662*31+771*31+772*31+793*31+794*31+865*31+866*31 2018-10-25T08:00:07.849979+03:00 4 1120 {} 1 1087 2 4                                           2                      
1141 [] A2-ranska A2-franska A2-French 149*33+150*33+162*33+163*33+301*33+302*33+384*33+385*33+567*33+568*33+612*33+613*33+661*33+662*33+771*33+772*33+793*33+794*33+865*33+866*33 2018-10-25T08:00:07.868542+03:00 4 1120 {} 1 1087 63 101                                           22       16              
1142 [] A2-saksa A2-tyska A2-German 149*35+150*35+162*35+163*35+301*35+302*35+384*35+385*35+567*35+568*35+612*35+613*35+661*35+662*35+771*35+772*35+793*35+794*35+865*35+866*35 2018-10-25T08:00:07.877676+03:00 4 1120 {} 1 1087 58 124                                           50       16              
1143 [] A2-venäjä A2-ryska A2-Russian 149*37+150*37+162*37+163*37+301*37+302*37+384*37+385*37+567*37+568*37+612*37+613*37+661*37+662*37+771*37+772*37+793*37+794*37+865*37+866*37 2018-10-25T08:00:07.886355+03:00 4 1120 {} 1 1087 15 19                                           1       3              
1146 [] B1-ruotsi B1-svenska B1-Swedish 149*108+150*108+162*108+163*108+301*108+302*108+384*108+385*108+567*108+568*108+612*108+613*108+661*108+662*108+771*108+772*108+793*108+794*108+865*108+866*108 2018-10-25T08:00:07.912218+03:00 4 1120 {} 1 1087 107 205                               1           72       24 1            
1147 [] B1-englanti B1-engelska B1-English 149*101+150*101+162*101+163*101+301*101+302*101+384*101+385*101+567*101+568*101+612*101+613*101+661*101+662*101+771*101+772*101+793*101+794*101+865*101+866*101 2018-10-25T08:00:07.920873+03:00 4 1120 {} 1 1087 7 7                                                                  
1160 [] B2-espanja B2-spanska B2-Spanish 149*114+150*114+162*114+163*114+301*114+302*114+384*114+385*114+567*114+568*114+612*114+613*114+661*114+662*114+771*114+772*114+793*114+794*114+865*114+866*114 2018-10-25T08:00:08.038588+03:00 4 1120 {} 1 1087 23 31                                           7       1              
1162 [] B2-italia B2-italienska B2-Italian 149*116+150*116+162*116+163*116+301*116+302*116+384*116+385*116+567*116+568*116+612*116+613*116+661*116+662*116+771*116+772*116+793*116+794*116+865*116+866*116 2018-10-25T08:00:08.055251+03:00 4 1120 {} 1 1087 1 1                                                                  
1163 [] B2-kiina B2-kinesiska B2-Chinese 149*117+150*117+162*117+163*117+301*117+302*117+384*117+385*117+567*117+568*117+612*117+613*117+661*117+662*117+771*117+772*117+793*117+794*117+865*117+866*117 2018-10-25T08:00:08.071757+03:00 4 1120 {} 1 1087 3 3                                                                  
1164 [] B2-latina B2-latin B2-Latin 149*118+150*118+162*118+163*118+301*118+302*118+384*118+385*118+567*118+568*118+612*118+613*118+661*118+662*118+771*118+772*118+793*118+794*118+865*118+866*118 2018-10-25T08:00:08.080049+03:00 4 1120 {} 1 1087 3 3                                                                  
1165 [] B2-ranska B2-franska B2-French 149*119+150*119+162*119+163*119+301*119+302*119+384*119+385*119+567*119+568*119+612*119+613*119+661*119+662*119+771*119+772*119+793*119+794*119+865*119+866*119 2018-10-25T08:00:08.088270+03:00 4 1120 {} 1 1087 48 72                                           22       2              
1166 [] B2-saksa B2-tyska B2-German 149*121+150*121+162*121+163*121+301*121+302*121+384*121+385*121+567*121+568*121+612*121+613*121+661*121+662*121+771*121+772*121+793*121+794*121+865*121+866*121 2018-10-25T08:00:08.096555+03:00 4 1120 {} 1 1087 43 71                                           25       3              
1167 [] B2-venäjä B2-ryska B2-Russian 149*123+150*123+162*123+163*123+301*123+302*123+384*123+385*123+567*123+568*123+612*123+613*123+661*123+662*123+771*123+772*123+793*123+794*123+865*123+866*123 2018-10-25T08:00:08.105027+03:00 4 1120 {} 1 1087 10 12                                           2                      
1170 [] 1. luokalta alkava soveltuvuuskoepainotus lämplighetstestbetoning från årskurs 1 special emphasis starting from 1st grade 149*1+162*1+301*1+384*1+567*1+612*1+661*1+771*1+793*1+865*1 2018-10-25T08:00:08.124175+03:00 4 1169 {} 1 1087 10 10                                                                  
1171 [] 3. luokalta alkava soveltuvuuskoepainotus lämplighetstestbetoning från årskurs 3 special emphasis starting from 3rd grade 149*2+162*2+301*2+384*2+567*2+612*2+661*2+771*2+793*2+865*2 2018-10-25T08:00:08.131695+03:00 4 1169 {} 1 1087 11 15                                                   4              
1172 [] 7. luokalta alkava soveltuvuuskoepainotus lämplighetstestbetoning från årskurs 7 special emphasis starting from 7th grade 150*3+163*3+302*3+385*3+568*3+613*3+662*3+772*3+794*3+866*3 2018-10-25T08:00:08.139111+03:00 4 1169 {} 1 1087 28 28                                                                  
1188 [1189] Luokkien 1-6 perusopetus Grundläggande utbildning, årskurserna 1-6 Basic education, grades 1-6   2018-10-25T08:00:08.198860+03:00 3 1187 {} 0 1087 21 37                                           12       4              
1190 [1191] Luokkien 7-9 perusopetus Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9 Basic education, grades 7-9   2018-10-25T08:00:08.207545+03:00 3 1187 {} 0 1087 7 12                                           4       1              
1192 [] Lisäopetus (10. luokka) Påbyggnadsundervisning (10:de klass) Supplementary education (10th grade) 597 2018-10-25T08:00:08.215958+03:00 3 1187 {} 1 1087   1                                           1                      
1194 [] A1-suomi A1-finska A1-Finnish 601*24+602*24 2018-10-25T08:00:08.223234+03:00 4 1193 {} 1 1087 21 26                                                   5              
1208 [] A2-englanti A2-engelska A2-English 601*27+602*27 2018-10-25T08:00:08.293365+03:00 4 1193 {} 1 1087 20 25                                                   5              
1233 [] B2-espanja B2-spanska B2-Spanish 601*114+602*114 2018-10-25T08:00:08.398971+03:00 4 1193 {} 1 1087 4 4                                                                  
1236 [] B2-kiina B2-kinesiska B2-Chinese 601*117+602*117 2018-10-25T08:00:08.422063+03:00 4 1193 {} 1 1087 1 1                                                                  
1237 [] B2-latina B2-latin B2-Latin 601*118+602*118 2018-10-25T08:00:08.428837+03:00 4 1193 {} 1 1087 1 1                                                                  
1238 [] B2-ranska B2-franska B2-French 601*119+602*119 2018-10-25T08:00:08.435500+03:00 4 1193 {} 1 1087 4 4                                                                  
1240 [] B2-venäjä B2-ryska B2-Russian 601*123+602*123 2018-10-25T08:00:08.445138+03:00 4 1193 {} 1 1087 1 1                                                                  
1259 [] Suomenkielinen lukiokoulutus gymnasieutbildning på finska general upper secondary education in Finnish 658 2018-10-25T08:00:08.498186+03:00 3 1258 {"fi": ["suomi"]} 1 1087 30 52                                           14       8              
1260 [] Englanninkielinen lukiokoulutus gymnasieutbildning på engelska general upper secondary education in English 148 2018-10-25T08:00:08.503752+03:00 3 1258 {"fi": ["englanti"]} 1 1087 3 5                                           1       1              
1269 [] Yleislinjan lukiokoulutus Gymnasieutbildning, allmän linje Upper secondary school education, general programme 148*816+161*816+300*816+383*816+566*816+611*816+658*816+770*816+792*816 2018-10-25T08:00:08.527922+03:00 4 1268 {} 1 1087 14 30                                           11       5              
1270 [] Erityistehtävän mukainen lukiokoulutus Gymnasieutbildning med särskild uppgift Upper secondary school education with special curriculum 148*157+161*157+300*157+383*157+566*157+611*157+658*157+770*157+792*157 2018-10-25T08:00:08.535976+03:00 4 1268 {} 1 1087 6 9                                                   3              
1272 [] A-suomi A-finska A-Finnish 148*13+161*13+300*13+383*13+566*13+611*13+658*13+770*13+792*13 2018-10-25T08:00:08.546784+03:00 4 1271 {} 1 1087   1                                           1                      
1273 [] A-ruotsi A-svenska A-Swedish 148*11+161*11+300*11+383*11+566*11+611*11+658*11+770*11+792*11 2018-10-25T08:00:08.554488+03:00 4 1271 {} 1 1087 9 25                                           11       5              
1274 [] A-englanti A-engelska A-English 148*4+161*4+300*4+383*4+566*4+611*4+658*4+770*4+792*4 2018-10-25T08:00:08.562076+03:00 4 1271 {} 1 1087 12 27                                           10       5              
1275 [] A-espanja A-spanska A-Spanish 148*5+161*5+300*5+383*5+566*5+611*5+658*5+770*5+792*5 2018-10-25T08:00:08.569813+03:00 4 1271 {} 1 1087 3 5                                                   2              
1280 [] A-ranska A-franska A-French 148*10+161*10+300*10+383*10+566*10+611*10+658*10+770*10+792*10 2018-10-25T08:00:08.609701+03:00 4 1271 {} 1 1087 7 16                                           5       4              
1281 [] A-saksa A-tyska A-German 148*12+161*12+300*12+383*12+566*12+611*12+658*12+770*12+792*12 2018-10-25T08:00:08.618606+03:00 4 1271 {} 1 1087 7 20                                           9       4              
1282 [] A-venäjä A-ryska A-Russian 148*14+161*14+300*14+383*14+566*14+611*14+658*14+770*14+792*14 2018-10-25T08:00:08.627334+03:00 4 1271 {} 1 1087 3 6                                           1       2              
1284 [] B-ruotsi B-svenska B-Swedish 148*96+161*96+300*96+383*96+566*96+611*96+658*96+770*96+792*96 2018-10-25T08:00:08.642605+03:00 4 1271 {} 1 1087 11 27                                           11       5              
1285 [] B-englanti B-engelska B-English 148*88+161*88+300*88+383*88+566*88+611*88+658*88+770*88+792*88 2018-10-25T08:00:08.650030+03:00 4 1271 {} 1 1087   1                                           1                      
1286 [] B-espanja B-spanska B-Spanish 148*89+161*89+300*89+383*89+566*89+611*89+658*89+770*89+792*89 2018-10-25T08:00:08.657538+03:00 4 1271 {} 1 1087 9 24                                           10       5              
1287 [] B-italia B-italienska B-Italian 148*90+161*90+300*90+383*90+566*90+611*90+658*90+770*90+792*90 2018-10-25T08:00:08.665268+03:00 4 1271 {} 1 1087 3 8                                           4       1              
1288 [] B-japani B-japanska B-Japanese 148*91+161*91+300*91+383*91+566*91+611*91+658*91+770*91+792*91 2018-10-25T08:00:08.673017+03:00 4 1271 {} 1 1087 1 2                                                   1              
1289 [] B-kiina B-kinesiska B-Chinese 148*92+161*92+300*92+383*92+566*92+611*92+658*92+770*92+792*92 2018-10-25T08:00:08.681673+03:00 4 1271 {} 1 1087 1 3                                           2                      
1290 [] B-latina B-latin B-Latin 148*93+161*93+300*93+383*93+566*93+611*93+658*93+770*93+792*93 2018-10-25T08:00:08.690591+03:00 4 1271 {} 1 1087 1 2                                                   1              
1292 [] B-ranska B-franska B-French 148*95+161*95+300*95+383*95+566*95+611*95+658*95+770*95+792*95 2018-10-25T08:00:08.707519+03:00 4 1271 {} 1 1087 10 26                                           11       5              
1293 [] B-saksa B-tyska B-German 148*97+161*97+300*97+383*97+566*97+611*97+658*97+770*97+792*97 2018-10-25T08:00:08.715851+03:00 4 1271 {} 1 1087 10 26                                           11       5              
1294 [] B-venäjä B-ryska B-Russian 148*99+161*99+300*99+383*99+566*99+611*99+658*99+770*99+792*99 2018-10-25T08:00:08.723952+03:00 4 1271 {} 1 1087 6 12                                           1       5              
1296 [] Painotettu lukio Gymnasium med betoning Specialised upper secondary school 148*493+161*493+300*493+383*493+566*493+611*493+658*493+770*493+792*493 2018-10-25T08:00:08.739223+03:00 3 1258 {} 1 1087 12 17                                                   5              
1373 [2165, 2167] Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Skol- och studenthälsovård School and student health services   2018-10-25T08:00:08.960295+03:00 2 1372 {} 0 1087 241 320                               1           2       68 1   7        
2127 [] Esi- ja starttiopetus Förskoleundervisning, startklasser Pre-primary and start class education 595 2018-10-25T08:00:09.543127+03:00 3 2126 {} 1 1405   2                                           2                      
2128 [] Koulun järjestämä esiopetus Förskoleundervisning som ordnas av skolan Pre-primary education organised by school 601*159+862*159 2018-10-25T08:00:09.534871+03:00 3 2126 {} 1 1405 5 9                                                   4              
2129 [] Päivähoidon järjestämä esiopetus Förskoleundervisning som ordnas av dagvården Pre-primary education organised by day care 603*160+862*160 2018-10-25T08:00:09.527795+03:00 3 2126 {} 1 1405 27 36                                           9                      

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service_node] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [children] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [service_reference] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [level] INTEGER,
  [parent] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [related_services] TEXT,
  [period_enabled] INTEGER,
  [root] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality__unknown] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] INTEGER,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] INTEGER,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);