street: 171

This data as json

id modified_at municipality name_fi name_sv
171 2018-08-07T16:12:22.955386+03:00 helsinki Eino Leinon katu Eino Leinos gata