unit: 15352

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15352 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 98}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 94}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 96}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "entrance_in_recess_no_canopy", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "2", "variable": 64}] internal 4430     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Mainingin koulu on vasta peruskorjattu musiikki- ja tanssipainotteinen yhtenäinen peruskoulu, jossa on luokat 1. - 9. Koulun oppilasmäärä on 518. Koulun tavoitteena on kasvattaa oppilaat työskentelemään yhdessä ja hankkimaan ja soveltamaan itsenäisesti tietoja ja taitoja. Koulussa arvostetaan työntekoa ja tervettä itsetuntoa sekä korostetaan vastuuntuntoa, suvaitsevaisuutta ja hyvää käytöstä. Luokilla 3. - 9. on musiikkiluokat, yksi kullakin luokkatasolla. Yläluokilla on myös tanssipainotus. Mainingin koulu is a nine-year comprehensive school providing primary and secondary education. The school has specialist music classes from Year 3 to Year 9 and specialist dance classes from Year 7 to 9.The school was built in 1974 and it is the first comprehensive school in Finland to comprise both the six-year primary level and the lower secondary level (Year 7 to Year 9).There are approximately 520 pupils and 55 teachers at Mainingin koulu.   Mainingin koulu Mainingin koulu Maininkitie 23 Dyningsvägen 23 Maininkitie 23 http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskoulut/Mainingin_koulu http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskoulut/Mainingin_koulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8163 0194         2015-11-03T12:03:45+02:00 02320 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:04.820462+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] espoo [1123, 1141, 1134, 1146, 1165, 1166, 1110, 1100] [662, 661, 121, 119, 108, 34, 33, 15] {"fi": ["yl\u00e4aste", "ala-aste", "koulu"]} Point 24.643406 60.15232 PL 3429, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Mainingin koulu on vasta peruskorjattu musiikki- ja tanssipainotteinen yhtenäinen peruskoulu, jossa on luokat 1. - 9. Koulun oppilasmäärä on 518. 6 8     1 P.O. Box 3429, 02070 ESPOO CITY 1     8   PB 3429, 02070 ESBO STAD     8 Mainingin koulu is a nine-year comprehensive school providing primary and secondary education.