unit: 15789

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15789 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 83}] internal 4674     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Laajalahti on luonnonkaunis, tiivistä kyläyhteisöä muistuttava alue Leppävaaran ja Tapiolan välissä.Tarjoamme monipuolista ja vuorovaikutuksellista varhaiskasvatusta turvallisessa päivähoidon arjessa.Annamme aikaa leikille, joka edistää lapsen kasvua ja oppimista.Kunnioitamme lapsen yksilöllisyyttä ottamalla huomioon lapsen erityispiirteet jokapäiväisessä toiminnassa. Yhteistyö perheiden kanssa on meille tärkeää ja toivomme luottamuksellista ja avointa kasvatuskumppanuutta.     Laajalahden päiväkoti Laajalahden päiväkoti Kirvuntie 16 Kirvusvägen 16 Kirvuntie 16 http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Tapiola/Laajalahden_paivakoti http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Tapiola/Laajalahden_paivakoti http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Tapiola/Laajalahden_paivakoti   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 325 8624   +358 9 8163 6228     2015-11-03T12:03:45+02:00 02140 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-12-30T14:01:01.452385+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1405] espoo [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["eskari", "varhaiskasvatus", "p\u00e4iv\u00e4koti", "tarha", "lastentarha"]} Point 24.803917 60.2017 PL 14303, 02070 Espoon kaupunki         Laajalahden päiväkoti Tapiolan alueen varhaiskasvatusyksikköPäiväkotiEsiopetusvarhaiskasvatus 6 10     2 P.O. Box 14303, 02070 Espoon kaupunki 1     10   PB 14303, 02070 Espoon kaupunki     8