unit: 15857

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15857 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 101}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 99}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 40}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 100}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 5}] internal 4873     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.esbo.fi/download/noname/%7B557929C9-9462-4E73-81D3-CDDADBCFF8C1%7D/77941     Smedsby daghem och förskola sijaitsee Sepänkylässä, aivan Kauniaisten kupeessa, Taavinkylän, Mankkaan ja Nihtisillan lähistöllä.Haluamme Smedsby daghem och förskola:nissa luoda oppimisympäristön, joka tukee ja kannustaa aktiivista oppimista, jossa oppiminen perustuu aikaisempiin taitoihin, sekä mielenkiintoon. Painopisteemme on lapsen osallisuudessa. Toiminnallamme haluamme luoda iloisia, aktiivisia ja uteliaita lapsia, jotka ovat avoimia uusille vaikutelmille.Meillä on yksi 1-3 vuotiaiden ryhmä, yksi 3-5 vuotiaiden ryhmä ja yksi esikouluryhmä, joka toimii Smedsby skolan lisärakennuksessa lukuvuonna 2020-2021.Päiväkoti on perustettu 1988     Smedsby daghem och förskola   Stensinmäki 4 Stensbacken 4 Stensinmäki 4 https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Smedsby_forskola https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Smedsby_forskola https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Smedsby_forskola   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 46 877 3274   +358 9 8168 3385     2015-11-03T12:03:45+02:00 02750 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-12-02T11:30:58.033561+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1405] espoo [887, 1094, 2129, 882, 881] [862, 603, 160] {"fi": ["esikoulu sep\u00e4nkyl\u00e4ss\u00e4", "p\u00e4iv\u00e4koti sep\u00e4nkyl\u00e4ss\u00e4", "ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4hoito", "ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4koti", "ruotsinkielinen varhaiskasvatus", "ruotsinkielinen esikoulu", "eskari"], "sv": ["daghem", "daghem i smedsby", "esbo stads daghem", "f\u00f6rskola", "f\u00f6rskola i smedsby", "kommunalt daghem", "sm\u00e5barnspedagogik", "svensk dagv\u00e5rd", "dagis", "dagv\u00e5rd"]} Point 24.73849 60.205566     Smedsby daghem och förskola     Smedsby daghem och förskola Smedsby daghem och förskola sijaitsee Sepänkylässä, aivan Kauniaisten kupeessa, Taavinkylän, Mankkaan ja Nihtisillan lähistöllä. 8 9   Smedsby daghem och förskola 2   1     9   PB 75301, 02070 ESBO STAD Smedsby daghem och förskola är beläget i Smedsby strax söder om Grankulla med närhet till Dåvitsby, Mankans och Knäcktbron. Smedsby daghem och förskola är beläget i Smedsby strax söder om Grankulla med närhet till Dåvitsby, Mankans och Knäcktbron.Vi på Smedsby daghem och förskola vill skapa en läromiljö som stöder och uppmuntrar till aktivt lärande, där lärandet bygger på tidigare kunskaper samt intresseområden. Vi lägger fokus på barnets delaktighet och genom vår verksamhet vill vi skapa glada, aktiva och nyfikna barn som är öppna för nya intryck.Vi har en grupp för 1-3 åringar, en grupp för 3-5 åringar och en förskolegrupp som verkar i Smedsby skolas paviljong läsåret 2020-2021.Daghemmet är grundat 1988. 8