unit: 15875

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
15875 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 79}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "soft", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 94}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 20}] internal 4859     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.esbo.fi/download/noname/%7B74E5A8B5-608A-44A8-9279-3E35B3190D78%7D/77978     Mattbergets daghem och förskola on osa Mattlidenin koulukeskusta, jossa on sekä päiväkoti, esikoulu, peruskoulu että lukio samassa paikassa. Toimimme alueella kolmessa rakennuksessa.Päiväkoti ja esikoulu tarjoavat turvallisen ja mielekkään toimintaympäristön. Annamme lapselle mahdollisuuden ja tuen, jotta se voi kehittyä itsenäiseksi yksilöksi, joka osaa toimia ryhmässä ja otta toiset huomioon. Yhdessä huoltajien kanssa tuemme lapsen kehitystä ja tarjoamme sopivia haasteita.Esikouluopetuksen tehtävänä on voimistaa lapsen positiivista omakuvaa sekä käsitystä itsestään oppivana indiviidinä.Meillä on neljä lapsiryhmää 0-5 vuotiaille sekä neljä esikouluryhmää.Mattbergets daghem och förskola on perustettu 1985.     Mattbergets daghem och förskola   Matinsyrjä 5 Mattliden 5 Matinsyrjä 5 https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Mattbergets_forskola https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Mattbergets_forskola https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Mattbergets_forskola   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 46 877 1751   +358 9 8163 0640     2015-11-03T12:03:45+02:00 02230 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-12-04T15:31:03.805542+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1405] espoo [887, 1094, 2129, 882, 881] [862, 603, 160] {"fi": ["ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4hoito", "ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4koti", "ruotsinkielinen varhaiskasvatus", "ruotsinkielinen esikoulu", "p\u00e4iv\u00e4koti matinkyl\u00e4ss\u00e4", "esikoulu matinkyl\u00e4ss\u00e4", "eskari"], "sv": ["daghem", "f\u00f6rskola", "esbo stads daghem", "kommunalt daghem", "sm\u00e5barnspedagogik", "svensk dagv\u00e5rd", "dagis", "dagv\u00e5rd", "daghem i mattby", "f\u00f6rskola i mattby"]} Point 24.74914 60.164165     Mattbergets daghem och förskola     Mattbergets daghem och förskola Mattbergets daghem och förskola on osa Mattlidenin koulukeskusta, jossa on sekä päiväkoti, esikoulu, peruskoulu että lukio samassa paikassa. 6 9   Mattbergets daghem och förskola 1   1     9   PB 23302, 02070 ESBO STAD Mattbergets daghem och förskola är en del av Mattlidens skolcentrum med både daghem, förskola, grundskola och gymnasium på samma område. Mattbergets daghem och förskola är en del av Mattlidens skolcentrum med både daghem, förskola, grundskola och gymnasium på samma område. Vi arbetar i tre byggnader på området.Daghemmet och förskolan erbjuder en trygg och meningsfull verksamhetsmiljö. Vi ger barnet möjlighet och stöd att utvecklas till en självständig individ med förmåga att fungera i grupp och ta hänsyn till andra. I samarbete med vårdnadshavarna stöder vi barnets utveckling och erbjuder lämpliga utmaningar.Förskoleundervisningens uppdrag är att stärka barnets positiva självbild och uppfattning om sig själv som lärande individ.Vi har 4 barngrupper för 0-5 åringar samt 4 förskolegrupper.Mattbergets daghem och förskola är grundad 1985. 8