unit: 18579

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
18579 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-to 09-15:30, pe 09-15", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-tor 09-15:30, fre 09-15", "en": "open Mon-Thu 09-15:30, Fri 09-15"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Leinikkikerho ma, ke ja pe klo 9.00-12.00\nNiittykerho ti ja to klo 9.00-12.00"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodin johtaja"}, "www": null, "email": "miia.pentikainen@vantaa.fi", "phone": "+358 50 302 6033", "contact_person": "Miia Pentik\u00e4inen"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Avoin p\u00e4iv\u00e4koti Niittyvilla ja kerhot"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 50 312 1968", "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta", "sv": "Ber\u00e4tta din \u00e5sikt", "en": "Tell us your opinion"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta", "sv": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta", "en": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Niittyvillan kerhot vantaa.fi:ss\u00e4."}, "www": {"fi": "https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/varhaiskasvatus/palvelut/kerhot/myyrmaki"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "SOCIAL_MEDIA_LINK", "name": {"fi": "Avoin p\u00e4iv\u00e4koti Niittyvilla Facebookissa"}, "www": {"fi": "https://www.facebook.com/Niittyvillan-avoin-p%C3%A4iv%C3%A4koti-239513166206113/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 33}, {"value": "ramp_over_6m_long_with_intermediate_landing", "variable": 99}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 42}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 26}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 96}, {"value": "false", "variable": 27}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 47}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 101}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 100}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "ramp_over_6m_long_no_intermediate_landing", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "ramp_over_6m_long_no_intermediate_landing", "variable": 45}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 93}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "entrance_in_recess_no_canopy", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 115}] internal 5248     ab4f37d0-3e53-462e-ad40-c73b57e3e39e 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://vantaa.emmi.fi/l/TQMbXcbrqKDG     Avoin päiväkoti Niittyvillassa on tarjolla monipuolista ohjattua toimintaa, jossa painottuu pedagogisuus. Avoimessa päiväkodissamme lapsi ja hänen huoltajansa tai muu läheinen saavat mahdollisuuden tavata toisia lapsia ja aikuisia sekä osallistua ohjattuun toimintaan. Asiakkaamme voivat osallistua toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Annamme vanhemmille tukea ja ohjausta lapsen kasvatukseen ja kasvuun liittyvissä asioissa sekä kerromme lapsiperheille suunnatuista palveluista.Niittyvillan toimintatilat ovat Autioniityn päiväkodin yhteydessä. Leikkitiloja muokkaamme yhdessä leikki-ideoiden ja vuodenaikojen mukaan. Aukioloaikoinamme myös päiväkodin piha on osittain käytössämme. Kaikki lapset ja aikuiset ovat tervetulleita toimintaamme mukaan. Niittyvillassa eletään arkea yhdessä leikkien, laulaen, keskustellen yhteisistä iloista ja suruista toisiamme tukien ja kaikkia arvostaen.Avoimessa päiväkodissamme on myös kerhotoimintaa 2,5-5-vuotiaille kotona oleville lapsille. Kerhoihin voi hakea varhaiskasvatushakemuksella. Leinikkikerho kokoontuu ma, ke ja pe klo 9.00-12.00 ja Niittykerho ti ja to klo 9.00-12.00.     Avoin päiväkoti Niittyvilla   Lammaslammentie 3 Lammträskvägen 3 Lammaslammentie 3 https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/varhaiskasvatus/palvelut/asukaspuistot_ja_avoimet_paivakodit/myyrmaki https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/varhaiskasvatus/palvelut/asukaspuistot_ja_avoimet_paivakodit/myyrmaki https://www.vantaa.fi/day_care_and_education/early_childhood_education/early_childhood_education_options/residential_parks_and_open_day_care_centers   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 839 11   +358 9 8393 9138     2014-11-19T17:01:21+02:00 01710 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-11-05T16:31:12.176607+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] vantaa [976, 978] [288, 86] {"fi": ["avoin p\u00e4iv\u00e4koti", "kerhotoiminta", "kerho", "kerhot", "perhekerho"]} Point 24.808805 60.26284 PL 2418, 01030 Vantaan kaupunki   Avoin päiväkoti Niittyvilla. Kuva: Vantaan kaupunki.       Avoin päiväkoti Niittyvillassa on tarjolla monipuolista ohjattua toimintaa lapsille ja huoltajille. Tilat ovat Autioniityn päiväkodin yhteydessä. 1 2   Avoin päiväkoti Niittyvilla. Bild: Vanda stad.   P.O. Box 2418, 01030 City of Vantaa 1     2   PB 2418, 01030 Vanda stad     8     Avoin päiväkoti Niittyvilla. Photo: City of Vantaa.