unit: 23411

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
23411 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "\u00a9 Taiteilija", "sv": "\u00a9 Konstn\u00e4ren", "en": "\u00a9 The artist"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Tekij\u00e4 Ryhm\u00e4 ARBA", "sv": "Konstn\u00e4r Ryhm\u00e4 ARBA", "en": "Artist Ryhm\u00e4 ARBA"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Julkistettu 2004", "sv": "Publicerad 2004", "en": "Published 2004"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 7121     0afb1cd8-726d-4900-8a7f-5e3447e8f477 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 UNKNOWN_PRODUCTION_METHOD           1       http://www.hel.fi/static/taimu/Kuvat/veistokset/KuvaPuuttuu.versio2.jpg     Muistijäljet on uudelle asuinalueelle hienovaraisesti levittäytyvä kokonaistaideteos, jonka lähtökohtana on alueen historia. Teos koostuu sarjasta kuvapintoja, jotka sijoittuvat Fallkullan asuinpihoille. Kuvat on toteutettu väribetonielementeille graafisella menetelmällä. Betonielementit on upotettu polkujen ja leikkipaikkojen läheisyyteen. Ne ovat eri korkuisia katutasosta istuinkorkeuteen asti.Kuva-aiheet viittaavat alueen aiempaan historiaan hyödyntäen mm. asukkaiden omia vanhoja valokuvia ns. Helluntaipalstojen omakotitaloelämästä. Niissä on myös kuvattu paikan kasvillisuutta, tapettikuvioita ym. tekstuureja ja kirjoitusta. Yksinkertaisilla vapaasti sijoitetuilla pinnoilla, joita yhdistää sama tekniikka ja muotokieli, muistumat vanhasta miljööstä kutoutuvat yhteen ja kertovat menneen maailman tarinaa alueen nykyisille asukkaille.Helsingin Asuntotuotantotoimikunta tilasi 2002 Fallkullan asuinalueelle kokonaistaideteoksen ARBA-ryhmältä, joka oli toteuttanut vastaavanlaisen teoksen Arabianrannan alueelle. ARBA-ryhmän muodostavat taiteilijat Päivi Kiuru, Samuli Naamanka, Merja Salonen ja Eeva Kaisa Berry. Vastaava aluetaideprojekti on Fallkullan ja Arabianrannan lisäksi toteutettu myös Ruoholahdessa.Teoskokonaisuus ei kuulu HAM Helsingin taidemuseon kokoelmiin. The environment work Fallkulla Footsteps located in the new residential area conveys the history of the local area in discreet ways. The work consists of a series of imaged surfaces which are situated in the yards of the local living houses. The graphic images adorne coloured concrete elements, which are embedded in the ground near the path and playing areas. They are immersed at different heights from ground to seating height.The subject matter of the images shows aspects of the local history such as residents' own old photographs and the history of a detached house. There are also references to the local vegetation, carpet patterns, as well as texts and literature. The simple and freely placed concrete surfaces knit together a technique and language of expression with memories of the old milieu and tell stories of a past world to the contemporary residents.In 2002, Helsingin Asuntotuotantotoimikunta (transl. The Helsinki Housing Production Department) commissioned the ARBA-group to create the art work. The group had previously completed a similar work for the Arabianranta locality. Members of the ARBA-group engaged in the project were artists Päivi Kiuru, Samuli Naamanka, Merja Salonen and Eeva Kaisa Berry. Corresponding arts projects have been created in the areas Fallkulla, Arabianranta, and Ruoholahti.The work doesn't belong to the collections of the Helsinki Art Museum.   Fallkullan muistijäljet Fallkullan muistijäljet / Fallkulla Footsteps Fallkullan asuinalue, Malmi Fallkulla, Malm   http://hamhelsinki.fi/sculpture/fallkullan-muistijaljet-ryhma-arba/ http://hamhelsinki.fi/sv/sculpture/fallkullan-muistijaljet-ryhma-arba/ http://hamhelsinki.fi/en/sculpture/fallkullan-muistijaljet-ryhma-arba/                     2012-03-12T13:10:38+02:00   www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:26.850149+02:00   [1403] helsinki [2006] [767] {"en": ["concrete", "environment", "environmental art", "kokonaistaideteos"], "fi": ["ymp\u00e4rist\u00f6taide", "milj\u00f6", "betoni", "kokonaistaideteos", "2004"], "sv": ["milj\u00f6", "milj\u00f6konst", "betong", "kokonaistaideteos"]} Point 25.03544 60.258743           Fallkullas minnesspår                             Minnesspår är ett helhetskonstverk, som breder ut sig på ett nytt bostadsområde i Fallkulla. Verket består av en serie bildytor som ligger intill bostadshusens gårdar. Bilderna är utförda på färgbetongelement genom grafisk metod. Betongelementen eller blocken är nedsänkta i närheten av stigar och lekplatser. De är av olika höjd och sträcker sig från gatunivå till sitthöjd. Bildernas motiv hänvisar till områdets tidigare historia och utnyttjar bland annat invånarnas egna gamla fotografier. På dessa bildytor avbildas områdets växtlighet, tapetmönster samt andra texturer och skrifter. De enkla och fritt placerade ytorna är alla tekniskt utförda på samma sätt och delar ett likadant formspråk. Minnen från den gamla miljön förbinds ihop med det nya landskapet och berättar historier från det förflutna till områdets nuvarande invånare.Helsingfors Bostadsproduktionskommission beställde år 2002 ett helhetskonstverk till Fallkulla bostadsområde från ARBA-gruppen, som hade tidigare utfört ett liknande verk vid området kring Arabiastranden. ARBA-gruppen består av konstnärerna Päivi Kiuru, Samuli Naamanka, Merja Salonen och Eeva Kaisa Berry. Ett liknande miljökonstprojekt har, utöver Fallkulla och Arabiastranden, uträttats även i Gräsviken.Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.