unit: 40333

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
40333 [] [] internal 18152 lipas 507772 8c653b91-d54a-4616-a3a5-1e3d82dbff63 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Kannelmäen liikuntapuisto / Beachvolleykenttä 1   Soittajanpolku 9 Musikantstigen 9 Soittajanpolku 9 https://palvelukartta.hel.fi/unit/45642 https://palvelukartta.hel.fi/unit/45642 https://palvelukartta.hel.fi/unit/45642   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 301 5006         2014-09-05T13:29:49+03:00 00420 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-05-25T07:31:40.504982+03:00   [1403] helsinki [655] [125] {} Point 24.876171 60.244614           Gamlas idrottspark / Beachvolleyplan 1