unit: 53484

This data as json

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
53484 [] [] internal 23145     7bf9f508-7534-427d-9229-09d5400fa5bc 6f0458d4-42a3-434a-b9be-20c19fcfa5c3 PURCHASED_SERVICE MUNICIPALITY purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1             Espoon sairaalassa hoidetaan espoolaisten lisäksi Kirkkonummen ja Kauniaisten ikääntyneitä kuntalaisia. Espoon sairaalassa työskentelee yli 400 hoidon ja kuntoutuksen ammattilaista. Yhden hengen potilashuoneita on 270.Sairaala on osa Jorvin sairaalakampusta, jossa Espoon sairaala ja HUS-Jorvin erikoissairaanhoito tekevät tiivistä yhteistyötä.Espoon sairaalassa periaatteena on kotoa kotiin: Sairaalassaolon aikana potilas itse sekä jokainen ammattilainen työskentelevät kotiutumisen edellytysten saavuttamiseksi. Kaikkea kuntoutusta ohjaavat potilaan tarpeet ja yhdessä sovitut tavoitteet. We treat elderly residents of Espoo, Kirkkonummi and Kauniainen. We have over 400 skilled professionals in care and rehabilitation. We have 270 single rooms for the patients.Espoo Hospital is located in Jorvi and cooperates intensively with the specialized medical care at Jorvi Hospital (which is operated by the Helsinki and Uusimaa hospital district HUS).We rehabilitate patients so that they can return home. The hospital aims both patient and staff towards this goal. All rehabilitation is guided by the patient's needs and jointly agreed objectives.   Espoon sairaala Espoo Hospital Karvasmäentie 6 Karvasbackavägen 6 Karvasmäentie 6 http://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala#contactInfo http://www.esbo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Sjuk_och_halsovard/Esbo_sjukhus http://www.espoo.fi/en-US/Social_and_health_services/Health_Services/Espoo_Hospital   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 4711         2017-06-12T10:35:52+03:00 02740 www.kauniainen.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:32:26.685503+02:00   [986] espoo [1001, 1002, 1003] [550, 378, 43] {"fi": ["vuodeosasto", "vuodeosastohoito"], "sv": ["b\u00e4ddavdelning"]} Point 24.684149 60.221165           Esbo sjukhus Espoon sairaala on ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaaja sekä kotona asumisen tukipalvelu.                         Esbo sjukhus är ett kompetenscentrum för vård och rehabilitering av äldre och en stödtjänst för hemmaboende. I Esbo sjukhus vårdas seniorer från Esbo, Kyrkslätt och Grankulla. I Esbo sjukhus jobbar över 400 yrkeskunniga personer inom vård och rehabilitering. Det finns 270 enkelrum för patienterna.Esbo sjukhus ligger på sjukhusområdet i Jorv och samarbetar intensivt med den specialiserade sjukvården som finns på Jorvs sjukhus som drivs av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS.Vi rehabiliterar patienterna så att de kan återvända hem. På sjukhuset strävar både patienten och personalen mot detta mål. All rehabilitering styrs av patientens behov och de tillsammans överenskomna målen.   Espoo Hospital is a centre of excellence for treatment and rehabilitation of the elderly and a support service for patients returning home.