10 rows where accessibility_shortcoming_count_visually_impaired = 13

View and edit SQL

Suggested facets: department, street_address_en, address_zip, data_source, extensions_maintenance_organization, location_coordinates_0, location_coordinates_1, address_postal_full_fi, accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility, created_time (date)

accessibility_shortcoming_count_visually_impaired

id ▼ connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
430 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu toistaiseksi"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "Hanne.Latva@hel.fi", "phone": "+358 9 310 62511", "contact_person": "Latva Hanne"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 84}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 42}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 27}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 26}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 28}] internal 764     3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/pt-Naapuri-430.jpg     Perhetalo Naapurissa on oma piha, jossa on keinuja sekä ihan pienille että vähän isommillekin lapsille. Pihassa on myös pari kiinteätä välinettä liikunnaliseen toimintaan. Aurinkoisella pihalla on myös hiekkalaatikko ja pieni laatoitettu alue pyöräilyyn.     Perhetalo Naapuri Family House Naapuri Naapurintie 14 Nabovägen 14 Naapurintie 14 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/naapuri https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/naapuri https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/naapuri   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 29190, +358 40 334 4208   +358 9 310 29190 perhetalo.naapuri@hel.fi https://www.hel.fi/helsinki/fi 2007-11-15T00:00:00+02:00 00940 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-10-05T10:00:47.574516+03:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1400, 1403, 1405] helsinki [648, 69, 500, 981] [475, 415] {} Point 25.08704 60.234943 PL 94752, 00099 Helsingin kaupunki         Familjehuset Naapuri   5 10     4 P.O. Box 94752, 00099 City of Helsinki 1     10   PB 94752, 00099 Helsingfors stad     13      
6742 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Kuraattori", "sv": "Kuraattori", "en": "Kuraattori"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 50 501 5221", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Psykologi", "sv": "Psykologi", "en": "Psykologi"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 50 401 3366", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Koulujen tilojen ilta- ja vapaa-ajank\u00e4yt\u00f6n neuvonta ja varaukset: liikuntasalit 09 310 87800, muut tilat 09 310 12001"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Tarjolla sali", "sv": "Tillg\u00e4nglig: sal", "en": "Available: hall"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Tilanvaraus", "sv": "Lokalbokning", "en": "Reservation of premises"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/tilojen-varaaminen/koulutilojen-kaytto", "sv": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv/tjanster/anvandning-skollokaler", "en": "https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/en/services/renting-facilities/school-facilities"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 90}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "spiral_staircase", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 88}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 87}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 85}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 86}, {"value": "true", "variable": 96}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variabl… internal 16090     cfe981a5-3493-4432-b3b1-7945dc2c7fa3 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Pakilan ala-asteen koulu Pakila Comprehensive School, Lower Stage Paloheinäntie 40 B Svedängsvägen 40 B Paloheinäntie 40 B http://www.pakia.edu.hel.fi http://www.pakia.edu.hel.fi http://www.pakia.edu.hel.fi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 82428   +358 50 401 3968 pakilan.ala-aste@hel.fi   2015-11-27T12:11:49+02:00 00670 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:57.884022+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [1087, 1402] helsinki [1123, 1134, 1142, 1146, 1100, 331] [806, 661, 108, 35, 34, 15] {"fi": ["sali", "tilanvaraus", "tilavaraus", "koulu", "peruskoulu", "peruskoulut"], "sv": ["lokalbokning"], "en": ["reservation of premises", "basiceducation", "basic education"]} Point 24.936245 60.249226 PL 66301, 00099 Helsingin kaupunki         Lågstadieskolan Pakilan ala-asteen koulu   8 12     4 P.O. Box 66301, 00099 City of Helsinki       12   PB 66301, 00099 Helsingfors stad     13      
8089 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Aukioloajat"}, "www": {"fi": "http://luontotalo.munstadi.fi/aukioloajat/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Kysymys & vastauspalsta Pulmakulma", "sv": "Fr\u00e5ge- & svarspalten Pulmakulma", "en": "Forum for questions and answers"}, "www": {"fi": "http://www.nuoret.info/", "sv": "http://www.nuoret.info/", "en": "http://www.nuoret.info/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Harrastushaku.fi", "sv": "Harrastushaku.fi", "en": "Harrastushaku.fi"}, "www": {"fi": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "sv": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "en": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 105}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "spiral_staircase", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 42}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "3", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "entrance_in_recess_no_canopy", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 4… internal 3041     cfe4d81b-7366-4ae2-b87b-b986e10cd220 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       http://luontotalo.munstadi.fi/files/2014/01/Luontotalo_talokaruselli_900x300px.jpg           Meriharjun luontotalo Young People's Nature House, Villa Paulig Uutelantie 32 Nybondasvägen 32 Uutelantie 32 http://luontotalo.munstadi.fi/ http://luontotalo.munstadi.fi/ http://luontotalo.munstadi.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 89038 +358 9 310 89038 +358 9 310 89038 luonto.talo@hel.fi   2008-09-09T20:14:31+03:00 00990 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:02.553804+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1403] helsinki [426, 458] [580, 391] {}       PL 84404, 00099 Helsingin kaupunki         Meriharju naturhus   9 11     1 P.O. Box 84404, 00099 City of Helsinki 1     10   PB 84404, 00099 Helsingfors stad     13      
14408 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Koulun kotisivu"}, "www": {"fi": "http://www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 34}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "no_handrails", "variable": 95}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true… internal 4387     4a87368d-4a78-40ea-8a18-2a944f713ab5 6f0458d4-42a3-434a-b9be-20c19fcfa5c3 OTHER_PRODUCTION_METHOD PRIVATE_ENTERPRISE private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Kauniaisten kuvataidekoulu on perustettu 1978. Suomen vanhin kuvataidekoulu antaa kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta 4-20-vuotiaille lapsille ja nuorille, suomeksi ja ruotsiksi. Koulua ylläpitää kannatusyhdistys ja toimintaa tukee Kauniaisten kaupunki.     Kauniaisten kuvataidekoulu   Läntinen Koulupolku 3 Västra Skolstigen 3 Läntinen Koulupolku 3 http://www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi/ http://www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi/?lang=sv http://www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 521 3036         2014-03-26T16:39:26+02:00 02700 www.kauniainen.fi kaikki kauniainen 2020-11-18T07:30:56.625453+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1403] kauniainen [418, 1369] [360, 359] {"fi": ["kuvataide", "kuvataidekoulu", "lapset", "nuoret", "perusopetus", "taidekoulu", "ty\u00f6paja", "taide"], "sv": ["barn", "bildkonst", "bildkonstskola", "grundutbildning", "konst", "konstskola", "ungdomar", "verkstad"]} Point 24.724125 60.214394 Läntinen koulupolku 3, 02700 Kauniainen         Grankulla konstskola Kuvataidekoulu 4-20-vuotiaille lapsille sekä nuorille. 9 10     3 Läntinen Koulupolku 3, 02700 Kauniainen 1     10   Västra Skolstigen 3, 02700 Grankulla En konstskola för barn och ungdomar från 4-20 år. Grankulla konstskola grundades år 1978 och är Finlands äldsta konstskola.Konstskolan ger grundundervisning i bildkonst, för barn och unga på finska och svenska. Skolan upprätthålls av understödsföreningen för Grankulla konstskola. Grankulla stad understöder skolans verksamhet. 13      
15325 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 27}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false",… internal 4459     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Sepon koulu on noin 380 oppilaan alakoulu Pohjois-Tapiolassa Louhentien ja Sepontien kulmauksessa. Meillä oppilaita kannustetaan ilmaisuun ja heille opetetaan yhteistyön taitoja. Hyvä perusopetus ja monipuolinen ilmaisu ovat keskeinen osa koulumme arkea. Kiinnitämme huomiota myös kestävään kehitykseen. Olemme mukana sekä KiVa-koulu että Liikkuva Koulu- hankkeissa.     Sepon koulu   Sepontie 2 Smedsvägen 2 Sepontie 2 http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Sepon_koulu http://espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Sepon_koulu http://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8163 9097   +358 9 8163 9098 saija.hjolopainen@espoo.fi   2015-11-03T12:03:45+02:00 02130 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-11-04T09:30:54.486079+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] espoo [1123, 1134, 1146, 1100] [661, 108, 34, 15] {"fi": ["ala-aste", "koulu"]} Point 24.795177 60.18672 PL 3203, 02070 ESPOON KAUPUNKI           Sepon koulu on noin 380 oppilaan alakoulu Pohjois-Tapiolassa Louhentien ja Sepontien kulmauksessa. 5 10     3 P.O. Box 3203, 02070 ESPOO CITY 1     10   PB 3203, 02070 ESBO STAD     13      
20307 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 26}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 27}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "spiral_staircase", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "soft", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 34}, {"value": "1", "variable": 63}, {"value": "true", "variable": 42}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "less_than_3600mm", "variable": 3}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 96}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "vari… internal 5664     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Lintupiha ryhmäperhepäiväkoti   Lintupiha 2 A Fågelgården 2 A Lintupiha 2 A http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Perhe_ja_ryhmaperhepaivahoito/Leppavaara/Ryhmaperhepaivahoito http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Perhe_ja_ryhmaperhepaivahoito/Leppavaara/Ryhmaperhepaivahoito http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Perhe_ja_ryhmaperhepaivahoito/Leppavaara/Ryhmaperhepaivahoito   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 509 7074   +358 9 8163 6172 hannele.luodekari@espoo.fi   2015-11-03T12:03:45+02:00 02660 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:11.875845+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [1405] espoo [871, 870, 963] [664, 663] {"fi": ["ryhmis", "lastentarha"]} Point 24.808102 60.230915 PL 65309, 02070 Espoon kaupunki           päiväkotiryhmäperhepäiväkoti 8 11     4 P.O. Box 65309, 02070 Espoon kaupunki       11   PB 65309, 02070 Espoon kaupunki     13      
24048 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "4", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 96}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}… internal 7492     744852ab-9425-4329-9d1d-96fe0f132f63 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Kuraattori auttaa lasta ja nuorta esimerkiksi perhetilanteeseen liittyvissä asioissa, kaverisuhteissa ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Oppilaan tilannetta helpottavia ratkaisuja etsitään yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Kuraattori voi tavata oppilasta koulussa kahden kesken tai yhdessä perheen tai muiden läheisten kanssa. Tapaamisten sisältö muotoutuu oppilaan tarpeiden mukaan.     Kuraattoripalvelut / Tuomelan koulu   Ainontie 44 Ainovägen 44 Ainontie 44 http://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/perusopetus/koululaisen_hyvinvointi_ja_terveys/koulukuraattoripalvelut http://www.vanda.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/grundlaggande_utbildning/valmaende_och_halsa/skolkuratorstjanster http://www.vantaa.fi/en/social_and_health_care_services   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8393 9105   +358 40 532 7344 tiina.turkia@vantaa.fi   2014-11-19T17:01:21+02:00 01630 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-03-13T09:31:21.861704+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] vantaa [1374] [340] {} Point 24.785645 60.265545 Ainontie 44, 01630 Vantaa         Kuratorservice / Tuomelan koulu Kuraattoreiden tehtävänä on tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä, hyvinvointia sekä kasvua ja kehitystä. 8 13     2   1     13         13      
24113 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon keskitetyt puhelinpalvelut, kouluterveydenhuolto p. 09 8395 0025 ma-pe klo 8-15 ja opiskeluterveydenhuolto p. 09 8395 0035 ma-pe klo 8-15."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 96}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "4", "variable": 64}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 38}… internal 7287     4738c8e5-8bab-40c2-865d-5b28e64d7591 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto / Tuomelan koulu School and student health care / Tuomelan opetuspiste Ainontie 44 Ainovägen 44 Ainontie 44 http://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/perusopetus/koululaisen_hyvinvointi_ja_terveys/kouluterveydenhuolto http://www.vanda.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/grundlaggande_utbildning/valmaende_och_halsa/skolhalsovard http://www.vantaa.fi/en/social_and_health_care_services   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 834 8404   +358 40 532 7344 tiina.turkia@vantaa.fi   2014-11-19T17:01:21+02:00 01630 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-05-22T11:01:15.906070+03:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [986, 1087] vantaa [2164, 2165, 2166, 2167] [863, 339] {"fi": ["koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut"]} Point 24.785645 60.265545 Ainontie 44, 01630 Vantaa         Skol- och studenthälsovård / Tuomelan opetuspiste Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 8 13     2   1     13         13      
28454 [] [{"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "no_handrails", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 93}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 73}, {"… internal 8633     f72fda23-8b91-473e-9f2f-4e187181fd95 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Vuorovaikutustiimi   Aleksanterinkatu 24 Alexandersgatan 24 Aleksanterinkatu 24 https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/hankkeet/ https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/hankkeet/ https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/hankkeet/                     2013-12-05T08:08:14+02:00 00170 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:31:27.617479+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1401] helsinki [2004] [271] {"fi": ["asukasyhteisty\u00f6", "osallistuminen"]} Point 24.95244 60.168964 PL 20, 00099 Helsingin kaupunki             7 8     1 P.O. Box 20, 00099 City of Helsinki 1     8   PB 20, 00099 Helsingfors stad     13      
29582 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "1", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 40}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 37}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "less_than_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 20}] internal 8613     6c92d0db-4ee8-414c-9527-b2cf2704739b 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       http://www.espoo.fi/materiaalit/asuminen_ja_ymparisto/muut_aineistot/palvelukartan_kuvat/Parkvillanpiha_Palvelukartta.JPG     Vanhan puutalon ympäröivä viheralue Etelä-Leppävaarassa. A green area surrounding the old wooden house in Southern Leppävaara.   Parkvillanpihan puisto Parkvilla park Slöörinpolku Slöörsstigen Slöörinpolku https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Puistot_metsat_ja_niityt https://www.esbo.fi/sv-FI/Boende_och_miljo/Miljo_och_natur/Parker_och_gronomraden https://www.espoo.fi/en-US/Housing_and_environment/Environment_and_nature/Parks_and_Green_Areas   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8162 5100         2015-11-03T12:03:45+02:00 02600 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:28.725281+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1400, 1403] espoo [71, 502] [786] {"sv": ["fritid", "gr\u00f6naparken", "gr\u00f6nomr\u00e5de", "parken"], "en": ["green area", "leasure time", "leisure time spending", "park"], "fi": ["vapaa-aika", "puisto", "viheralue", "viherpuisto"]} Point 24.809618 60.21497           Parkvillagårdens park   9 9     2   1     9       Ett grönområde som omger ett gammalt trähus i södra Alberga. 13      

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [unit] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [connections] TEXT,
  [accessibility_properties] TEXT,
  [identifiers_0_namespace] TEXT,
  [identifiers_0_value] TEXT,
  [identifiers_1_namespace] TEXT,
  [identifiers_1_value] TEXT,
  [department] TEXT,
  [root_department] TEXT,
  [provider_type] TEXT,
  [organizer_type] TEXT,
  [contract_type_id] TEXT,
  [contract_type_description_fi] TEXT,
  [contract_type_description_sv] TEXT,
  [contract_type_description_en] TEXT,
  [is_active] INTEGER,
  [deleted_at] TEXT,
  [organizer_name] TEXT,
  [organizer_business_id] TEXT,
  [picture_url] TEXT,
  [picture_entrance_url] TEXT,
  [streetview_entrance_url] TEXT,
  [description_fi] TEXT,
  [description_en] TEXT,
  [short_description] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [street_address_fi] TEXT,
  [street_address_sv] TEXT,
  [street_address_en] TEXT,
  [www_fi] TEXT,
  [www_sv] TEXT,
  [www_en] TEXT,
  [address_postal_full] TEXT,
  [call_charge_info_fi] TEXT,
  [call_charge_info_sv] TEXT,
  [call_charge_info_en] TEXT,
  [picture_caption] TEXT,
  [phone] TEXT,
  [fax] TEXT,
  [email] TEXT,
  [accessibility_phone] TEXT,
  [accessibility_email] TEXT,
  [accessibility_www] TEXT,
  [created_time] TEXT,
  [address_zip] TEXT,
  [data_source] TEXT,
  [extensions_maintenance_group] TEXT,
  [extensions_maintenance_organization] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [accessibility_viewpoints] TEXT,
  [root_service_nodes] TEXT,
  [municipality] TEXT,
  [service_nodes] TEXT,
  [services] TEXT,
  [keywords] TEXT,
  [location_type] TEXT,
  [location_coordinates_0] FLOAT,
  [location_coordinates_1] FLOAT,
  [address_postal_full_fi] TEXT,
  [identifiers_2_value] TEXT,
  [picture_caption_fi] TEXT,
  [call_charge_info] TEXT,
  [www] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [short_description_fi] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT,
  [location] TEXT,
  [picture_caption_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT,
  [address_postal_full_en] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT,
  [street_address] TEXT,
  [contract_type] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT,
  [identifiers_2_namespace] TEXT,
  [address_postal_full_sv] TEXT,
  [short_description_sv] TEXT,
  [description_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT,
  [short_description_en] TEXT,
  [description] TEXT,
  [picture_caption_en] TEXT
);