359 rows where accessibility_shortcoming_count_visually_impaired = 4

View and edit SQL

Suggested facets: identifiers_1_namespace, root_department, provider_type, contract_type_id, picture_entrance_url, description_en, fax, data_source, extensions_maintenance_organization, root_service_nodes, municipality, accessibility_shortcoming_count_stroller, accessibility_shortcoming_count_rollator, identifiers_2_namespace, short_description_sv, description_sv, short_description_en, created_time (date), last_modified_time (date)

accessibility_shortcoming_count_visually_impaired

id ▼ connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
25 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16:30", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16:30", "en": "open Mon-Fri 09-16:30"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "kalle.lindholm@hel.fi", "phone": "+358 9 310 41341", "contact_person": "Lindholm Kalle"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuistot tarjoavat koululaisille ohjattua toimintaa turvallisessa ja monipuolisessa \ntoimintaymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4. Koulujen loma-aikoina leikkipuistoissa j\u00e4rjestet\u00e4\u00e4n toimintaa; p\u00e4iv\u00e4leirej\u00e4, retki\u00e4 ja mukavaa tekemist\u00e4 koululaisille. Ohjelmasta tiedotetaan lomien l\u00e4hestyess\u00e4."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Ilmoittautuminen koululaisten iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-leikkipuistoissa/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/s… [{"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 46}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 47}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 104}] internal 379     3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp-Piika-25.jpg     - leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- kahluuallas kesällä- aidattu piha pienille- pelikenttä- hämähäkkikeinu- jeeppiauto Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games.   Leikkipuisto Piika Playground Piika Arentikuja 5 Arrendegränden 5   https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/piika https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/piika https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/piika   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 41582, +358 40 334 4210         2007-11-15T00:00:00+02:00 00410 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:30:50.394474+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1400, 1403, 1405] helsinki [978, 979, 2134, 648, 500, 69, 981] [475, 415, 341, 288] {"fi": ["kuninkaankolmio", "ip Malminkartanon ala-asteen koulu", "kes\u00e4lounas", "Kes\u00e4ruoka", "kes\u00e4ruokailu", "leikkipuistoruoka", "Leikkipuistoruokailu", "l\u00e4mmin kes\u00e4ruoka"]} Point 24.857878 60.244473 PL 41914, 00099 Helsingin kaupunki         Lekparken Piika   2 4     1 P.O. Box 41914, 00099 City of Helsinki 1     4   PB 41914, 00099 Helsingfors stad   I en del av lekparkerna finns spelplaner som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparkerna finns även bollväggar, utrustning för balansövningar, klätternät och plaskdammar som stöder motionsaktiviteter. Lekparkerna erbjuder möjligheter till motion och spel. 4      
29 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja"}, "www": null, "email": "tiina.marjoniemi@hel.fi", "phone": "+358 9 310 69836", "contact_person": "Marjoniemi Tiina"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "1_step", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "no_handrails", "variable": 95}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}] internal 393     860a9509-0c3c-4a31-b116-cd8bbff0afce 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Korento Day care Korento Suursuonlaita 6 Storkärrskanten 6 Suursuonlaita 6 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/korento https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/korento https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/korento   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 69836, +358 9 310 69809         2007-11-15T00:00:00+02:00 00630 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:51.472273+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 24.93362 60.233826 PL 63933, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Korento   5 9     1 P.O. Box 63933, 00099 City of Helsinki       9   PB 63933, 00099 Helsingfors stad     4      
31 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 69955", "contact_person": "V\u00e4\u00e4r\u00e4l\u00e4 Petrus"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 92}] internal 402     860a9509-0c3c-4a31-b116-cd8bbff0afce 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1           https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D31&ll=60.230938,24.950005&spn=0.000011,0.013036&layer=c&cbll=60.230891,24.949799&cbp=12,348.79,,0,-1.38&t=h&z=17&panoid=mFMZIt3ELcoC6Scifwtd8Q       Päiväkoti Majava Day care Majava Maapadontie 1 Jorddammsvägen 1 Maapadontie 1 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/majava https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/majava https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/majava   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 69955, +358 9 310 46859   +358 9 310 69941     2007-11-15T00:00:00+02:00 00640 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:51.489131+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 978, 1090, 2125, 871, 870] [861, 663, 288, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 24.950022 60.231495 PL 64939, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Majava   2 2       P.O. Box 64939, 00099 City of Helsinki       2   PB 64939, 00099 Helsingfors stad     4      
32 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 69930", "contact_person": "Marjo Virtanen"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 24}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "true", "variable": 21}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 26}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "indoor_facility", "variable… internal 406     860a9509-0c3c-4a31-b116-cd8bbff0afce 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Norppa Day care Norppa Teinintie 13 Djäknevägen 13 Teinintie 13 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/norppa https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/norppa https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/norppa   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 69930, +358 9 310 45254   +358 9 310 69931     2007-11-15T00:00:00+02:00 00640 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:51.502211+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 24.958996 60.230072 PL 64936, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Norppa   4 6       P.O. Box 64936, 00099 City of Helsinki       5   PB 64936, 00099 Helsingfors stad     4      
42 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 64890", "contact_person": "Ahlskog Mia"}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 98}] internal 313     2e0009d2-c31f-46df-adfb-6fb85c20ce51 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Daghemmet Elka Day care Elka Riihitie 9 Rievägen 9 Riihitie 9 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/elka https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/elka https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/elka   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 44847, +358 9 310 44845 +358 9 310 64890 +358 9 310 44845 pk.elka@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00330 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:51.607955+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] helsinki [886, 882, 881] [603, 156] {"fi": ["varhaiskasvatus", "tarha"], "en": ["daycare", "day care"]} Point 24.882063 60.19616 PL 33310, 00099 Helsingin kaupunki         Daghemmet Elka   3 3     1 P.O. Box 33310, 00099 City of Helsinki 1     3   PB 33310, 00099 Helsingfors stad     4      
54 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 24216", "contact_person": "Hammarstr\u00f6m-Boughdiri Astrid"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 5}] internal 190     d5945a79-ff50-4823-b320-187b22f4f41c 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Daghemmet Solhälla Day care Solhälla Suonionkatu 7 Suoniogatan 7 Suonionkatu 7 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/solhalla https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/solhalla https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/solhalla   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 44862, +358 40 334 4377 +358 9 310 24216 +358 9 310 44862     2007-11-15T00:00:00+02:00 00530 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:51.737210+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] helsinki [882, 881] [603] {"fi": ["varhaiskasvatus", "tarha"], "en": ["daycare", "day care"]} Point 24.948944 60.183414 PL 52710, 00099 Helsingin kaupunki         Daghemmet Solhälla   4 7     1 P.O. Box 52710, 00099 City of Helsinki 1     7   PB 52710, 00099 Helsingfors stad     4      
67 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 69826", "contact_person": "Ahokas Anne"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "3", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 107}] internal 417     860a9509-0c3c-4a31-b116-cd8bbff0afce 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Pakila Day care Pakila Palosuontie 2 Brännkärrsvägen 2 Palosuontie 2 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/pakila https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/pakila https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/pakila   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 69826, +358 9 310 69813   +358 9 310 69830 pk.pakila@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00660 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:51.876296+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 24.939838 60.242653 PL 66931, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Pakila   3 4       P.O. Box 66931, 00099 City of Helsinki 1     4   PB 66931, 00099 Helsingfors stad     4      
73 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 69925", "contact_person": "Heini Valppu-Virenius"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 23}] internal 374     860a9509-0c3c-4a31-b116-cd8bbff0afce 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1           https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D73&ll=60.24938,24.965068&spn=0.000011,0.013036&layer=c&cbll=60.249381,24.959021&cbp=12,331.59,,0,0&t=h&z=17&panoid=1mIE20KyZIZaD66eqtAeOw       Päiväkoti Haltia Day care Haltia Lukupolku 2 Lärostigen 2 Lukupolku 2 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/haltia https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/haltia https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/haltia   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 69925, +358 9 310 69920   +358 9 310 69926 pk.haltia@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00680 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:51.927615+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 24.958715 60.249657 PL 68931, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Haltia   4 6     1 P.O. Box 68931, 00099 City of Helsinki       6   PB 68931, 00099 Helsingfors stad     4      
83 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16:30", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16:30", "en": "open Mon-Fri 09-16:30"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "Tiina.Mesiniemi@hel.fi", "phone": "+358 9 310 74094", "contact_person": "Tiina Mesiniemi"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuistot tarjoavat koululaisille ohjattua toimintaa turvallisessa ja monipuolisessa \ntoimintaymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4. Koulujen loma-aikoina leikkipuistoissa j\u00e4rjestet\u00e4\u00e4n toimintaa; p\u00e4iv\u00e4leirej\u00e4, retki\u00e4 ja mukavaa tekemist\u00e4 koululaisille. Ohjelmasta tiedotetaan lomien l\u00e4hestyess\u00e4."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Ilmoittautuminen koululaisten iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-leikkipuistoissa/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki… [{"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}] internal 405     3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp-Lahnalahti-83.jpg     - leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- vesileikkimahdollisuus kesällä- aidattu piha pienille- pelikenttä- luistelukenttä talvella Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games.   Leikkipuisto Lahnalahti Playground Lahnalahti Lauttasaarentie 40a Drumsövägen 40a Lauttasaarentie 40a https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/lahnalahti https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/lahnalahti https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/lahnalahti   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 44397 +358 9 310 74094 +358 9 310 44394 lp.lahnalahti@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00200 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:30:51.262482+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1400, 1403, 1405] helsinki [978, 979, 2134, 648, 500, 69, 981] [475, 415, 341, 288] {"fi": ["ip Drums\u00f6 l\u00e5gstadieskola", "ip Lauttasaaren ala-asteen koulu", "ip Lauttasaaren ala-asteen koulu: Lauttasaarentien toimipiste", "ip Lauttasaaren ala-asteen koulu: Vattuniemenkadun toimipiste", "kes\u00e4lounas", "Kes\u00e4ruoka", "kes\u00e4ruokailu", "leikkipuistoruoka", "Leikkipuistoruokailu", "l\u00e4mmin kes\u00e4ruoka"], "sv": ["ip Drums\u00f6 l\u00e5gstadieskola", "ip Lauttasaaren ala-asteen koulu", "ip Lauttasaaren ala-asteen koulu: Lauttasaarentien toimipiste", "ip Lauttasaaren ala-asteen koulu: Vattuniemenkadun toimipiste"]} Point 24.876163 60.160706 PL 20914, 00099 Helsingin kaupunki         Lekparken Lahnalahti   3 4       P.O. Box 20914, 00099 City of Helsinki 1     4   PB 20914, 00099 Helsingfors stad   I en del av lekparkerna finns spelplaner som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparkerna finns även bollväggar, utrustning för balansövningar, klätternät och plaskdammar som stöder motionsaktiviteter. Lekparkerna erbjuder möjligheter till motion och spel. 4      
95 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 73475", "contact_person": "Kettunen Tarja"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "1_step", "variable": 24}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "0", "variable": 1}] internal 489     33c95a0c-364d-4713-8691-685c797af438 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Kivikko Day care Kivikko Johtokiventie 3 Ledstensvägen 3 Johtokiventie 3 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/kivikko https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/kivikko https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/kivikko   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 73475, +358 9 310 73092   +358 9 310 73475 tarja.o.kettunen@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00710 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:52.131155+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1405] helsinki [871, 870] [663] {"fi": ["varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["daycare", "day care"]} Point 25.014463 60.23056 PL 71996, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Kivikko   3 9     1 P.O. Box 71996, 00099 City of Helsinki       9   PB 71996, 00099 Helsingfors stad     4      
101 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 52996", "contact_person": "Roponen Hannele"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "soft", "variable": 17}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 111}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 62}] internal 451     8c67fdec-0c89-4dfa-8cfd-5de677c66a4d 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Kumpula Day care Kumpula Valtimontie 1 Valtimovägen 1 Valtimontie 1 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/kumpula https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/kumpula https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/kumpula   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 52996, +358 9 310 46830   +358 9 310 52628 pk.kumpula@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00610 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:52.207826+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] helsinki [871, 870] [663] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 24.964947 60.214203 PL 61973, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Kumpula   2 3       P.O. Box 61973, 00099 City of Helsinki 1     3   PB 61973, 00099 Helsingfors stad     4      
112 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": "kirsti.stenroos@hel.fi", "phone": "+358 9 310 73458", "contact_person": "Stenroos Kirsti"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 84}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 114}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "varia… internal 399     8c67fdec-0c89-4dfa-8cfd-5de677c66a4d 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Nurmikko Day care Nurmikko Väinö Auerin katu 3 Väinö Auers gata 3 Väinö Auerin katu 3 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/nurmikko https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/nurmikko https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/nurmikko   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 73458, +358 9 310 29299   +358 9 310 52639 pk.nurmikko@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00560 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:52.320933+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 663, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 24.965088 60.20814 PL 56973, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Nurmikko   2 3     1 P.O. Box 56973, 00099 City of Helsinki 1     3   PB 56973, 00099 Helsingfors stad     4      
119 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": " tiina.m.vuori@hel.fi", "phone": "+358 9 310 42715", "contact_person": "Vuori Tiina"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 50}] internal 614     8c67fdec-0c89-4dfa-8cfd-5de677c66a4d 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1           https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D119&ll=60.192031,24.963233&spn=0.001013,0.007349&layer=c&cbll=60.192029,24.963233&cbp=12,335,,0,-1.56&t=h&panoid=6ycpr3JJY5D0JRqZc5Zl1A&z=17       Päiväkoti Runo Day care Runo Päijänteentie 3-5 Päijännevägen 3-5 Päijänteentie 3-5 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/runo https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/runo https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/runo   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 42715, +358 9 310 29511   +358 9 310 42717 pk.runo@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00550 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:52.392370+02:00 {"00": null, "11": "green", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "red", "31": "green", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 24.962563 60.192116 PL 55971, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Runo   2 2       P.O. Box 55971, 00099 City of Helsinki       2   PB 55971, 00099 Helsingfors stad     4      
127 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 74310", "contact_person": "Kyyhkynen Janne"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 21}] internal 603     326ac97f-7118-4d92-aad5-77dc7efa7851 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Terhi Day care Terhi Viides linja 4 Femte linjen 4 Viides linja 4 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/terhi https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/terhi https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/terhi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 74310, +358 9 310 42568   +358 9 310 74310 kristina.esko@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00530 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:52.453447+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] helsinki [871, 870] [663] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["daycare", "day care"]} Point 24.953878 60.18237 PL 53976, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Terhi   4 5       P.O. Box 53976, 00099 City of Helsinki 1     5   PB 53976, 00099 Helsingfors stad     4      
128 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja"}, "www": null, "email": "heidi.laukkasuo@hel.fi", "phone": "+358 50 553 9303", "contact_person": "Laukkasuo Heidi"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "floor_1", "variable": 120}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 51}] internal 605     05067af6-b1b7-47bf-a93d-56cacc9bf668 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Lokki Day care Lokki Puistokaari 4 Parksvängen 4 Puistokaari 4 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/lokki https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/lokki https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/lokki   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 29341, +358 9 310 56921   +358 9 310 29341 pk.lokki@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00200 www.hel.fi kaikki helsinki 2021-01-01T07:30:42.274952+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 876, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 294, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 24.862284 60.160473 PL 20913, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Lokki   3 4     1 P.O. Box 20913, 00099 City of Helsinki       4   PB 20913, 00099 Helsingfors stad     4      
181 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja"}, "www": null, "email": " maijaliisa.jokela@hel.fi", "phone": "+358 9 310 56424", "contact_person": "Maija-Liisa Jokela"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "opens_easily_manually", "variable": 77}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 78}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "under_2… internal 626     ff8cf2e5-13c7-4da8-80e9-1d44da854d32 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Satama Day care Satama Sisselenkuja 3 Cisselegränden 3 Sisselenkuja 3 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/satama https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/satama https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/satama   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 56424, +358 9 310 69728         2007-11-15T00:00:00+02:00 00810 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:52.860764+02:00 {"00": null, "11": "green", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "red", "31": "green", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1405] helsinki [879, 872, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 200, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo - avoinna l\u00e4pi kes\u00e4n", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.036423 60.19163 PL 81966, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Satama   2 2       P.O. Box 81966, 00099 City of Helsinki 1     2   PB 81966, 00099 Helsingfors stad     4      
188 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 73821", "contact_person": "Hietanoro Sanna-Linnea"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "soft", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 77}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable":… internal 627     ff8cf2e5-13c7-4da8-80e9-1d44da854d32 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Tammisalo Day care Tammisalo Paasitie 5 Klobbvägen 5 Paasitie 5 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/tammisalo https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/tammisalo https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/tammisalo   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 73821, +358 9 310 21812   +358 9 310 56471 pk.tammisalo@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00830 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:52.911714+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.06546 60.192318 PL 83950, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Tammisalo   2 3       P.O. Box 83950, 00099 City of Helsinki 1     3   PB 83950, 00099 Helsingfors stad     4      
189 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16:30", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16:30", "en": "open Mon-Fri 09-16:30"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "eija.sormunen@hel.fi", "phone": "+358 9 310 62591", "contact_person": "Sormunen Eija"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuistot tarjoavat koululaisille ohjattua toimintaa turvallisessa ja monipuolisessa \ntoimintaymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4. Koulujen loma-aikoina leikkipuistoissa j\u00e4rjestet\u00e4\u00e4n toimintaa; p\u00e4iv\u00e4leirej\u00e4, retki\u00e4 ja mukavaa tekemist\u00e4 koululaisille. Ohjelmasta tiedotetaan lomien l\u00e4hestyess\u00e4."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Ilmoittautuminen koululaisten iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-leikkipuistoissa/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/… [{"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 111}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "true", "variable": 83}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 116}] internal 580     3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp-Tuorinniemi-189.jpg     - leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- vesileikkimahdollisuus kesällä- aidattu piha pienille- pelikenttä- luistelukenttä talvella- maahan upotetut trampoliinit- apinakeinu- a-keinu- hämähäkkiverkko- iso kiipeilyteline- koripallokori Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games.   Leikkipuisto Tuorinniemi Playground Tuorinniemi Agnetankuja 4 Agnetagränden 4 Agnetankuja 4 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/tuorinniemi https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/tuorinniemi https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/tuorinniemi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 56515   +358 9 310 56515 lp.tuorinniemi@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00810 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:30:52.687318+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [1087, 1400, 1403, 1405] helsinki [978, 979, 2134, 648, 500, 69, 981] [475, 415, 341, 288] {"fi": ["ip Herttoniemenrannan ala-asteen koulu", "kes\u00e4lounas", "Kes\u00e4ruoka", "kes\u00e4ruokailu", "leikkipuistoruoka", "Leikkipuistoruokailu", "l\u00e4mmin kes\u00e4ruoka"]} Point 25.038631 60.18667 PL 81965, 00099 Helsingin kaupunki         Lekparken Tuorinniemi   1 4       P.O. Box 81965, 00099 City of Helsinki       4   PB 81965, 00099 Helsingfors stad   I en del av lekparkerna finns spelplaner som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparkerna finns även bollväggar, utrustning för balansövningar, klätternät och plaskdammar som stöder motionsaktiviteter. Lekparkerna erbjuder möjligheter till motion och spel. 4      
199 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16:30", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16:30", "en": "open Mon-Fri 09-16:30"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "Hanne.Latva@hel.fi", "phone": "+358 9 310 62511", "contact_person": "Latva Hanne"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuistot tarjoavat koululaisille ohjattua toimintaa turvallisessa ja monipuolisessa \ntoimintaymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4. Koulujen loma-aikoina leikkipuistoissa j\u00e4rjestet\u00e4\u00e4n toimintaa; p\u00e4iv\u00e4leirej\u00e4, retki\u00e4 ja mukavaa tekemist\u00e4 koululaisille. Ohjelmasta tiedotetaan lomien l\u00e4hestyess\u00e4."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Ilmoittautuminen koululaisten iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-leikkipuistoissa/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad… [{"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 112}] internal 700     3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp-Hilleri-199.jpg     - leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- pelikenttä- luistelukenttä talvella Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games.   Leikkipuisto Hilleri Playground Hilleri Hillerikuja 6 Illergränd 6 Hillerikuja 6 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/hilleri/hilleri https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/hilleri/hilleri https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/hilleri/hilleri   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 56501 +358 9 310 62511 +358 9 310 56501 lp.hilleri@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00800 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:30:52.809942+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1400, 1403, 1405] helsinki [979, 2134, 648, 69, 500, 981] [475, 415, 341] {"fi": ["ip Hertsikan ala-asteen koulu"]} Point 25.043625 60.210014 PL 80954, 00099 Helsingin kaupunki         Lekparken Hilleri   4 6       P.O. Box 80954, 00099 City of Helsinki       6   PB 80954, 00099 Helsingfors stad   I lekparken illern finns spelplan som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparken finns även utrustning för balansövningar, klätterstälningar som stöder motionsaktiviteter. Här ordnas svenskspråkig verksamhet. 4      
200 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16:30", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16:30", "en": "open Mon-Fri 09-16:30"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "eija.sormunen@hel.fi", "phone": "+358 9 310 62591", "contact_person": "Sormunen Eija"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuistot tarjoavat koululaisille ohjattua toimintaa turvallisessa ja monipuolisessa \ntoimintaymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4. Koulujen loma-aikoina leikkipuistoissa j\u00e4rjestet\u00e4\u00e4n toimintaa; p\u00e4iv\u00e4leirej\u00e4, retki\u00e4 ja mukavaa tekemist\u00e4 koululaisille. Ohjelmasta tiedotetaan lomien l\u00e4hestyess\u00e4."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Ilmoittautuminen koululaisten iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-leikkipuistoissa/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/… [{"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "1_step", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 38}] internal 704     3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp_Herttoniemi-200.jpg     - leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- pelikenttä- luistelukenttä talvella- hämähäkkiverkko- iso nurmialue Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games.   Leikkipuisto Orava Playground Orava Karhutie 11 Björnvägen 11 Karhutie 11 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/orava/orava https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/orava/orava https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/orava/orava   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 56499   +358 9 310 56499 lp.herttoniemi@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00800 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:30:52.829507+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1400, 1403, 1405] helsinki [978, 979, 2134, 648, 500, 69, 981] [475, 415, 341, 288] {"fi": ["ip Hertsikan ala-asteen koulu", "kes\u00e4lounas", "Kes\u00e4ruoka", "kes\u00e4ruokailu", "leikkipuistoruoka", "Leikkipuistoruokailu", "l\u00e4mmin kes\u00e4ruoka"]} Point 25.033724 60.19785 PL 80953, 00099 Helsingin kaupunki         Lekparken Orava   2 4       P.O. Box 80953, 00099 City of Helsinki       3   PB 80953, 00099 Helsingfors stad   I en del av lekparkerna finns spelplaner som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparkerna finns även bollväggar, utrustning för balansövningar, klätternät och plaskdammar som stöder motionsaktiviteter. Lekparkerna erbjuder möjligheter till motion och spel. 4      
205 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 46622", "contact_person": "Hyt\u00f6nen Marja-Liisa"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 47}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 100}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 99}, {"value": "… internal 636     0806282e-23c6-418a-ad9b-1ff39152ca5d 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Mustikka Day care Mustikka Tupasvillanpolku 10 Ängsullsstigen 10 Tupasvillanpolku 10 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/mustikka https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/mustikka https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/mustikka   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 46622, +358 9 310 69690   +358 9 310 62995 pk.mustikka@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00930 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:53.026897+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 880, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 489, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.086353 60.208008 PL 93938, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Mustikka   2 5     1 P.O. Box 93938, 00099 City of Helsinki       5   PB 93938, 00099 Helsingfors stad     4      
206 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 62913", "contact_person": "Turtiainen Jaana"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 114}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 111}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}] internal 642     0806282e-23c6-418a-ad9b-1ff39152ca5d 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Myllytonttu Day care Myllytonttu Mustapuronpolku 4 Svartbäcksstigen 4   https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/myllytonttu https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/myllytonttu https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/myllytonttu   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 62913, +358 9 310 69772   +358 9 310 62914 pk.myllytonttu@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00900 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:53.035902+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1405] helsinki [879, 876, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 294, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.081364 60.21681 PL 90931, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Myllytonttu   2 3       P.O. Box 90931, 00099 City of Helsinki 1     3   PB 90931, 00099 Helsingfors stad     4      
207 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 40 637 5557", "contact_person": "Kortelainen P\u00e4ivi"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 6}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 31}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 46}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "canopy_above_entrance", "v… internal 648     fddbe743-0c5f-4b3e-8d70-d97e5c12ebfd 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Myllytupa Day care Myllytupa Myllärintie 2 A Mjölnarvägen 2 A Myllärintie 2 A https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/myllytupa https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/myllytupa https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/myllytupa   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 69763   +358 9 310 62978 pk.myllytupa@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00920 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:53.043961+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1405] helsinki [871, 870] [663] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["daycare", "day care"]} Point 25.048466 60.219067 PL 92933, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Myllytupa   3 6       P.O. Box 92933, 00099 City of Helsinki       4   PB 92933, 00099 Helsingfors stad     4      
209 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 62910", "contact_person": "Lallukka Leena"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 79}] internal 458     fddbe743-0c5f-4b3e-8d70-d97e5c12ebfd 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Nalli Day care Nalli Nallitie 3 Knallvägen 3 Nallitie 3 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/nalli https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/nalli https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/nalli   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 62910, +358 9 310 69758   +358 9 310 62911 pk.nalli2hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00940 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:53.061384+02:00 {"00": null, "11": "green", "12": "red", "13": "green", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "green", "32": "red", "33": "green", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.060972 60.235336 PL 94937, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Nalli   1 1       P.O. Box 94937, 00099 City of Helsinki       1   PB 94937, 00099 Helsingfors stad     4      
211 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 62789", "contact_person": "Saariluoma Taina"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "0", "variable": 1}] internal 466     fddbe743-0c5f-4b3e-8d70-d97e5c12ebfd 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Pihapirtti Day care Pihapirtti Ostostie 5 Köpvägen 5 Ostostie 5 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/pihapirtti https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/pihapirtti https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/pihapirtti   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 62789, +358 9 310 69678   +358 9 310 62925 pk.pihapirtti@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00940 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:53.082122+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 663, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.083563 60.23851 PL 94950, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Pihapirtti   3 5       P.O. Box 94950, 00099 City of Helsinki       5   PB 94950, 00099 Helsingfors stad     4      
212 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 62948", "contact_person": "Puurula Merja-Liisa"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 44}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 41}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 32}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "false", "variable": 103}, … internal 447     fddbe743-0c5f-4b3e-8d70-d97e5c12ebfd 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Portti Day care Portti Lohkarekuja 3 Blockgränden 3 Lohkarekuja 3 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/portti https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/portti https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/portti   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 62948, +358 9 310 69754   +358 9 310 62948 merja.puurula@el.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00940 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:53.093419+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1405] helsinki [871, 870] [663] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["daycare", "day care"]} Point 25.069931 60.23933 PL 94939, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Portti   2 3       P.O. Box 94939, 00099 City of Helsinki       3   PB 94939, 00099 Helsingfors stad     4      
213 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 62795", "contact_person": "Suomalainen Merja"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 115}] internal 452     0806282e-23c6-418a-ad9b-1ff39152ca5d 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Puotila Day care Puotila Rusthollarinkuja 5 Rusthållargränden 5 Rusthollarinkuja 5 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/puotila https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/puotila https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/puotila   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 62795, +358 9 310 69696   +358 9 310 62795 pk.puotila@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00910 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:53.103621+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [875, 879, 880, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 489, 160, 160, 156] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo - avoinna l\u00e4pi kes\u00e4n", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.091208 60.212997 PL 91932, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Puotila   4 5     1 P.O. Box 91932, 00099 City of Helsinki       4   PB 91932, 00099 Helsingfors stad     4      
214 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 62212", "contact_person": "Koljonen Jani"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 24}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 26}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 105}, {"… internal 455     0806282e-23c6-418a-ad9b-1ff39152ca5d 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Puotinharju Day care Puotinharju Olavinlinnantie 1 b Olofsborgsvägen 1 b Olavinlinnantie 1 b https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/puotinharju https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/puotinharju https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/puotinharju   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 62212, +358 9 310 69699   +358 9 310 62212 jani.koljonen@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00900 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:53.113562+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870, 874] [861, 861, 831, 663, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo - avoinna l\u00e4pi kes\u00e4n", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.078663 60.211468 PL 90930, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Puotinharju   3 4       P.O. Box 90930, 00099 City of Helsinki       4   PB 90930, 00099 Helsingfors stad     4      
224 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 62721", "contact_person": "Merja Kari"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 6}] internal 553     0806282e-23c6-418a-ad9b-1ff39152ca5d 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Vellamo Day care Vellamo Kaivonkatsojantie 9 Brunnsökarvägen 9 Kaivonkatsojantie 9 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/vellamo https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/vellamo https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/vellamo   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 62721, +358 9 310 69715   +358 9 310 62279 pk.vellamo@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00980 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:53.201906+02:00 {"00": null, "11": "green", "12": "red", "13": "green", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "green", "32": "red", "33": "green", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.135145 60.203663 PL 98937, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Vellamo   1 1       P.O. Box 98937, 00099 City of Helsinki       1   PB 98937, 00099 Helsingfors stad     4      
225 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 62203", "contact_person": "Salonen Sari"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}] internal 559     0806282e-23c6-418a-ad9b-1ff39152ca5d 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Viikinki Day care Viikinki Viikingintie 15 Vikingavägen 15 Viikingintie 15 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/viikinki https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/viikinki https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/viikinki   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 62203, +358 9 310 69704   +358 9 310 62203 irmeli.tanskanen@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00950 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:53.211426+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.111313 60.216473 PL 95930, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Viikinki   2 5       P.O. Box 95930, 00099 City of Helsinki       5   PB 95930, 00099 Helsingfors stad     4      
227 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu toistaiseksi"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "Hanne.Latva@hel.fi", "phone": "+358 9 310 62511", "contact_person": "Latva Hanne"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 106}] internal 566     3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       http://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/pt-Kajuutta-227.jpg     Perhetalon tilat ovat kodinomaiset ja lelut, muut välineet on suunnattu erityisesti vauva- ja pikkulapsiperheille.Perhetalo Kajuutassa ei ole omaa pihaa, vain sisätilat ovat käytössä; keittiö, vessat, sali, leikkihuone sekä muuta leikkitilaa.     Perhetalo Kajuutta Family House Kajuutta Kaivonkatsojanpolku 4 Brunnsökarstigen 4 Kaivonkatsojanpolku 4 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/kajuutta https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/kajuutta https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/kajuutta   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 61796         2007-11-15T00:00:00+02:00 00980 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-10-05T10:00:45.634115+03:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1400, 1403, 1405] helsinki [648, 69, 500, 981] [475, 415] {} Point 25.137627 60.201912 PL 98949, 00099 Helsingin kaupunki         Familjehuset Kajuutta   2 4     1 P.O. Box 98949, 00099 City of Helsinki 1     4   PB 98949, 00099 Helsingfors stad     4      
239 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16", "en": "open Mon-Fri 09-16"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "Jyrki.J.Ronkko@hel.fi", "phone": "+358 9 310 69929", "contact_person": "R\u00f6nkk\u00f6 Jyrki"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuistot tarjoavat koululaisille ohjattua toimintaa turvallisessa ja monipuolisessa \ntoimintaymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4. Koulujen loma-aikoina leikkipuistoissa j\u00e4rjestet\u00e4\u00e4n toimintaa; p\u00e4iv\u00e4leirej\u00e4, retki\u00e4 ja mukavaa tekemist\u00e4 koululaisille. Ohjelmasta tiedotetaan lomien l\u00e4hestyess\u00e4."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Ilmoittautuminen koululaisten iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-leikkipuistoissa/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv… [{"value": "false", "variable": 104}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "1_step", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 49}] internal 616     3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp-Mellunmaki-239.jpg     - leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- kahluuallas kesällä- pelikenttä Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games.   Leikkipuisto Mellunmäki Playground Mellunmäki Pyhätunturintie 2 Pyhätunturivägen 2 Pyhätunturintie 2 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/mellunmaki https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/mellunmaki https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/mellunmaki   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 62785, +358 40 334 4209   +358 9 310 62785 lp.mellunmaki@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00970 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:30:53.341696+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1400, 1403, 1405] helsinki [978, 979, 2134, 648, 500, 69, 981] [475, 415, 341, 288] {"fi": ["ip Laakavuoren ala-asteen koulu", "ip Mellunm\u00e4en ala-asteen koulu", "kes\u00e4lounas", "Kes\u00e4ruoka", "kes\u00e4ruokailu", "leikkipuistoruoka", "Leikkipuistoruokailu", "l\u00e4mmin kes\u00e4ruoka"]} Point 25.122543 60.23536 PL 97933, 00099 Helsingin kaupunki         Lekparken Mellunmäki   3 8     1 P.O. Box 97933, 00099 City of Helsinki 1     6   PB 97933, 00099 Helsingfors stad   I en del av lekparkerna finns spelplaner som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparkerna finns även bollväggar, utrustning för balansövningar, klätternät och plaskdammar som stöder motionsaktiviteter. Lekparkerna erbjuder möjligheter till motion och spel. 4      
259 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 73497", "contact_person": "Vesanen Maarit"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 105}] internal 633     203f6084-59f4-4498-975a-3bc2d73d9012 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Pikkuprinssi Day care Pikkuprinssi Maatullinkuja 12 Landtullsgränden 12 Maatullinkuja 12 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/pikkuprinssi https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/pikkuprinssi https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/pikkuprinssi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 73497, +358 9 310 69564   +358 9 310 73497 maarit.vesanen@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00750 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:53.430889+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] helsinki [872, 978, 871, 870] [663, 288, 200] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.026052 60.275364 PL 75991, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Pikkuprinssi   2 6       P.O. Box 75991, 00099 City of Helsinki 1     6   PB 75991, 00099 Helsingfors stad     4      
266 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Perhep\u00e4iv\u00e4hoidonohjaaja", "sv": "Familjedagv\u00e5rdsledare", "en": "Family day care coordinator"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 46610", "contact_person": "Meril\u00e4inen-Riuttala Merja"}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 27}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 77}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 24}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "1", "variable": 63}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "var… internal 657     d73a76a6-469c-4a8e-b2e9-7531e58e0a2a 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Ryhmäperhepäiväkoti Kultahippu Group family day care Kultahippu Maakaarenkuja 3 G 127 Landbågegränden 3 G 127   https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/latokartano-pukinmaki/latokartano-pukinmaki https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/latokartano-pukinmaki/latokartano-pukinmaki https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/latokartano-pukinmaki/latokartano-pukinmaki   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 58080   +358 9 310 58080 rpph.kultahippu@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00790 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:53.469519+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] helsinki [963] [664] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "lastentarha"], "en": ["daycare", "day care"]} Point 25.026436 60.23147 PL 79995, 00099 Helsingin kaupunki         Ryhmäperhepäiväkoti Kultahippu   1 6     1 P.O. Box 79995, 00099 City of Helsinki 1     6   PB 79995, 00099 Helsingfors stad     4      
285 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16:30", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16:30", "en": "open Mon-Fri 09-16:30"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "Nina.Vuori@hel.fi", "phone": "+358 9 310 58693", "contact_person": "Vuori Nina"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuistot tarjoavat koululaisille ohjattua toimintaa turvallisessa ja monipuolisessa \ntoimintaymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4. Koulujen loma-aikoina leikkipuistoissa j\u00e4rjestet\u00e4\u00e4n toimintaa; p\u00e4iv\u00e4leirej\u00e4, retki\u00e4 ja mukavaa tekemist\u00e4 koululaisille. Ohjelmasta tiedotetaan lomien l\u00e4hestyess\u00e4."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Ilmoittautuminen koululaisten iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-leikkipuistoissa/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-o… [{"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 57}] internal 570     3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp-Traktrori-285.jpg     - leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- kahluuallas kesällä- pelikenttä- hämähäkkiverkko- paljon pyöriä- iso hiekkalaatikko- metsäinen miljöö Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games.   Leikkipuisto Traktori Playground Traktori Tyynelänkuja 7 Tyynelägränden 7 Tyynelänkuja 7 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/traktori https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/traktori https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/traktori   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 58617         2007-11-15T00:00:00+02:00 00700 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:30:53.923813+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1400, 1403, 1405] helsinki [978, 979, 2134, 648, 500, 69, 981] [475, 415, 341, 288] {"fi": ["ip Malmin peruskoulu", "ip Pukinm\u00e4enkaaren peruskoulu", "kes\u00e4lounas", "Kes\u00e4ruoka", "kes\u00e4ruokailu", "leikkipuistoruoka", "Leikkipuistoruokailu", "l\u00e4mmin kes\u00e4ruoka"]} Point 24.996552 60.251804 PL 78997, 00099 Helsingin kaupunki         Lekparken Traktori   3 4     1 P.O. Box 78997, 00099 City of Helsinki       4   PB 78997, 00099 Helsingfors stad   I en del av lekparkerna finns spelplaner som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparkerna finns även bollväggar, utrustning för balansövningar, klätternät och plaskdammar som stöder motionsaktiviteter. Lekparkerna erbjuder möjligheter till motion och spel. 4      
295 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16", "en": "open Mon-Fri 09-16"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja"}, "www": null, "email": "noora.hynynen@hel.fi", "phone": "+358 9 310 58514", "contact_person": "Hynynen Noora"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuistot tarjoavat koululaisille ohjattua toimintaa turvallisessa ja monipuolisessa \ntoimintaymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4. Koulujen loma-aikoina leikkipuistoissa j\u00e4rjestet\u00e4\u00e4n toimintaa; p\u00e4iv\u00e4leirej\u00e4, retki\u00e4 ja mukavaa tekemist\u00e4 koululaisille. Ohjelmasta tiedotetaan lomien l\u00e4hestyess\u00e4."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Ilmoittautuminen koululaisten iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-leikkipuistoissa/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "… [{"value": "true", "variable": 37}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 42}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 48}] internal 532     3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp-linnunrata-295.jpg     - leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- kahluuallas kesällä- pelikenttä- luistelukenttä talvella- Keilarata- 2 golfrataa Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games.   Leikkipuisto Linnunrata Playground Linnunrata Linnunradantie 8 Vintergatsvägen 8 Linnunradantie 8 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/linnunrata https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/linnunrata https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/linnunrata   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 57414   +358 9 310 57414 lp.linnunrata@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00740 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:30:54.046016+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1400, 1403, 1405] helsinki [978, 979, 2134, 648, 500, 69, 981] [475, 415, 341, 288] {"fi": ["ip Suutarilan ala-asteen koulu", "kes\u00e4lounas", "Kes\u00e4ruoka", "kes\u00e4ruokailu", "leikkipuistoruoka", "Leikkipuistoruokailu", "l\u00e4mmin kes\u00e4ruoka"]} Point 25.006727 60.28031 PL 74998, 00099 Helsingin kaupunki         Lekparken Linnunrata   4 7     3 P.O. Box 74998, 00099 City of Helsinki 1     7   PB 74998, 00099 Helsingfors stad   I en del av lekparkerna finns spelplaner som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparkerna finns även bollväggar, utrustning för balansövningar, klätternät och plaskdammar som stöder motionsaktiviteter. Lekparkerna erbjuder möjligheter till motion och spel. 4      
299 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16", "en": "open Mon-Fri 09-16"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Iltap\u00e4iv\u00e4toiminnan asiakasmaksu on 100 \u20ac/kk"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk (lukuvuonna 2019-2020)"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja"}, "www": null, "email": "noora.hynynen@hel.fi", "phone": "+358 9 310 58514", "contact_person": "Hynynen Noora"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Aluekoordinaattori", "sv": "Regional koordinator", "en": "Regional coordinator"}, "www": null, "email": "eeva.elsinen@hel.fi", "phone": "+358 9 310 89205, +358 40 334 5825", "contact_person": "Eeva Elsinen"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuiston ryhm\u00e4ss\u00e4 lapset saavat leikki\u00e4, ulkoilla, tehd\u00e4 l\u00e4ksyj\u00e4 ja rentoutua. Vaihtelevat ohjatut toiminnat sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t k\u00e4dentaitoja, liikkumista, musisointia, lasten itse keksimi\u00e4 leikkej\u00e4, kerhoja sek\u00e4 retki\u00e4 l\u00e4hialueille ja ymp\u00e4ri Helsinki\u00e4. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun. Yhdess\u00e4 luomme turvallisen, toisia kunnioittavan ja kannustavan toimintaymp\u00e4rist\u00f6n. Toiminta k\u00e4ynnistyy jos toimintapaikkaan tulee riitt\u00e4v\u00e4sti hakemuksia."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Hakeminen iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-kouluissa/hakeminen-valinnat"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"sect… [{"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}] internal 624     3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp_Kankarepuisto-299.jpg     - leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- aidattu piha pienille- pelikenttä- metsät ympärillä innostavat leikkiin Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games.   Leikkipuisto Kankarepuisto Playground Kankarepuisto Jakomäenpolku 6 Jakobackastigen 6 Jakomäenpolku 6 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/jakomaki/jakomaki https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/jakomaki/jakomaki https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/jakomaki/jakomaki   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 57498   +358 9 310 57498 lp.jakomaki@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00770 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:30:54.114350+02:00 {"00": null, "11": "green", "12": "red", "13": "green", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "green", "32": "red", "33": "green", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1400, 1403, 1405] helsinki [1181, 978, 1182, 2050, 648, 981, 500, 69, 2049] [656, 475, 415, 342, 288] {"fi": ["ip Jakom\u00e4en peruskoulu"]} Point 25.080439 60.259502 PL 77996, 00099 Helsingin kaupunki         Lekparken Kankarepuisto   1 1       P.O. Box 77996, 00099 City of Helsinki 1     1   PB 77996, 00099 Helsingfors stad   I en del av lekparkerna finns spelplaner som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparkerna finns även bollväggar, utrustning för balansövningar, klätternät och plaskdammar som stöder motionsaktiviteter. Lekparkerna erbjuder möjligheter till motion och spel. 4      
313 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 73716", "contact_person": "Pekonmaa Merja"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 62}] internal 610     33c95a0c-364d-4713-8691-685c797af438 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Suvi Day care Suvi Vilppulantie 17 Filpusvägen 17 Vilppulantie 17 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/suvi https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/suvi https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/suvi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 73716, +358 9 310 69634   +358 9 310 58616, +358 9 310 73967 pk.suvi@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00700 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:53.843644+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] helsinki [871, 870] [663] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.018337 60.24923 PL 70917, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Suvi   3 6       P.O. Box 70917, 00099 City of Helsinki 1     6   PB 70917, 00099 Helsingfors stad     4      
339 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16:30", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16:30", "en": "open Mon-Fri 09-16:30"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "kalle.lindholm@hel.fi", "phone": "+358 9 310 41341", "contact_person": "Lindholm Kalle"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuistot tarjoavat koululaisille ohjattua toimintaa turvallisessa ja monipuolisessa \ntoimintaymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4. Koulujen loma-aikoina leikkipuistoissa j\u00e4rjestet\u00e4\u00e4n toimintaa; p\u00e4iv\u00e4leirej\u00e4, retki\u00e4 ja mukavaa tekemist\u00e4 koululaisille. Ohjelmasta tiedotetaan lomien l\u00e4hestyess\u00e4."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Ilmoittautuminen koululaisten iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-leikkipuistoissa/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/s… [{"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}] internal 505     3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp-Nuoli-339.jpg     - leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- kahluuallas kesällä- pelikenttä- luistelukenttä talvella- hämähäkkiverkko- köysikeinu- metsäalue-Pyöräilykaupunkimaalaukset Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games.   Leikkipuisto Nuoli Playground Nuoli Nuolitie 5 Pilvägen 5 Nuolitie 5 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/nuoli https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/nuoli https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/nuoli   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 41689   +358 9 310 4689 lp.nuoli@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00370 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:30:54.663093+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1400, 1403, 1405] helsinki [978, 979, 2134, 648, 500, 69, 981] [475, 415, 341, 288] {"fi": ["ip Pit\u00e4j\u00e4nm\u00e4en peruskoulu", "kes\u00e4lounas", "Kes\u00e4ruoka", "kes\u00e4ruokailu", "leikkipuistoruoka", "Leikkipuistoruokailu", "l\u00e4mmin kes\u00e4ruoka"]} Point 24.862585 60.229073 PL 37914, 00099 Helsingin kaupunki         Lekparken Nuoli   3 4     1 P.O. Box 37914, 00099 City of Helsinki 1     4   PB 37914, 00099 Helsingfors stad   I en del av lekparkerna finns spelplaner som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparkerna finns även bollväggar, utrustning för balansövningar, klätternät och plaskdammar som stöder motionsaktiviteter. Lekparkerna erbjuder möjligheter till motion och spel. 4      
343 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": "sari.manninen@hel.fi", "phone": "+358 9 310 41763", "contact_person": "Manninen Sari"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 40}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "vari… internal 557     a1a3a5ea-39bd-482b-b90d-7dfc436c3afb 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Muksulaakso Day care Muksulaakso Lääkärinkatu 8 C Läkaregatan 8 C Lääkärinkatu 8 C https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/muksulaakso https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/muksulaakso https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/muksulaakso   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 41763, +358 9 310 46850   +358 9 310 41789 pk.muksulaakso@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00250 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:54.109320+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] helsinki [871, 870] [663] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 24.917477 60.193058 PL 25913, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Muksulaakso   5 7     1 P.O. Box 25913, 00099 City of Helsinki 1     6   PB 25913, 00099 Helsingfors stad     4      
346 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16:30", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16:30", "en": "open Mon-Fri 09-16:30"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Koululaisilla on mahdollisuus maksulliseen v\u00e4lipalaan 36,10 \u20ac/kk."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Johtava leikkipuisto-ohjaaja", "sv": "Ledande lekparksledare", "en": "Leading playground instructor"}, "www": null, "email": "outi.halme@hel.fi", "phone": "+358 9 310 41358", "contact_person": "Halme Outi"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Leikkipuistot tarjoavat koululaisille ohjattua toimintaa turvallisessa ja monipuolisessa \ntoimintaymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4. Koulujen loma-aikoina leikkipuistoissa j\u00e4rjestet\u00e4\u00e4n toimintaa; p\u00e4iv\u00e4leirej\u00e4, retki\u00e4 ja mukavaa tekemist\u00e4 koululaisille. Ohjelmasta tiedotetaan lomien l\u00e4hestyess\u00e4."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Ilmoittautuminen koululaisten iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iptoiminta-leikkipuistoissa/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakastiedote 18.3.2020"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistotoiminnan+rajaaminen"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-o… [{"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 109}, {"value": "false", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "no_handrails", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 5… internal 564     3e9714d7-fdbc-4812-a04d-b8c6c97fe521 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/lp-Tullinpuomi-346.jpg     - leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille- pelikenttä- luistelukenttä talvella Some play parks include playing fields, which are frozen in the winter to serve as ice skating rinks. Play parks also include ball game walls, balancing equipment, climbing nets and wading pools, which support sporting activities. Play parks offer opportunities for sports and games.   Leikkipuisto Tullinpuomi Playground Tullinpuomi Mannerheimintie 81a Mannerheimvägen 81a Mannerheimintie 81a https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/tullinpuomi https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/tullinpuomi https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/leikkipuistotjaperhetalot/tullinpuomi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 41772, +358 40 334 4214   +358 50 347 0988 lp.tullinpuomi@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00270 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:30:54.718355+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1400, 1403, 1405] helsinki [978, 979, 2134, 648, 500, 69, 981] [475, 415, 341, 288] {"fi": ["ip Meilahden ala-asteen koulu", "ip The English School", "ip Helsingin Rudolf Steiner-koulu"]} Point 24.908485 60.19374 PL 27912, 00099 Helsingin kaupunki         Lekparken Tullinpuomi   3 5       P.O. Box 27912, 00099 City of Helsinki 1     4   PB 27912, 00099 Helsingfors stad   I en del av lekparkerna finns spelplaner som på vintern fryses till skridskobanor. I lekparkerna finns även bollväggar, utrustning för balansövningar, klätternät och plaskdammar som stöder motionsaktiviteter. Lekparkerna erbjuder möjligheter till motion och spel. 4      
347 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 62721", "contact_person": "Anssi Manninen"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}] internal 536     0806282e-23c6-418a-ad9b-1ff39152ca5d 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Ahti Day care Ahti Leikosaarentie 24 Lekholmsvägen 24 Leikosaarentie 24 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/ahti https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/ahti https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/ahti   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 62721, +358 9 310 69715   +358 9 310 62717 pk.ahti@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00980 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:54.136075+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1405] helsinki [871, 870] [663] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["daycare", "day care"]} Point 25.144938 60.204098 PL 98936, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Ahti   2 3       P.O. Box 98936, 00099 City of Helsinki       3   PB 98936, 00099 Helsingfors stad     4      
367 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 73747", "contact_person": "Ter\u00e4 Hannu"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 52}] internal 771     0806282e-23c6-418a-ad9b-1ff39152ca5d 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1           https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D367&ll=60.207106,25.136328&spn=0.000011,0.013036&layer=c&cbll=60.207106,25.136328&cbp=12,22.16,,0,-6.81&t=h&z=17&panoid=Z3rr8myA6vOZneR4CmsrJQ       Päiväkoti Hanna Day care Hanna Tyynylaavantie 19 Kuddlavevägen 19 Tyynylaavantie 19 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/hanna https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/hanna https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/hanna   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 73747, +358 9 310 61798   +358 9 310 73747 anu.lammiola@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00980 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:54.372537+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 663, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.13684 60.207493 PL 98955, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Hanna   5 5     1 P.O. Box 98955, 00099 City of Helsinki       5   PB 98955, 00099 Helsingfors stad     4      
372 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 62749", "contact_person": "Tarmo Niemi"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 98}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "1_step", "variable": 24}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 79}] internal 915     0806282e-23c6-418a-ad9b-1ff39152ca5d 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1           https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D372&ll=60.221401,25.141604&spn=0.000011,0.013036&layer=c&cbll=60.221401,25.141604&cbp=12,45.55,,0,-1.26&t=m&z=17&panoid=W3wUUCrTIi_f2OFiskg5AQ       Päiväkoti Meritähti Day care Meritähti Kivisaarentie 1 Stenholmsvägen 1 Kivisaarentie 1 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/meritahti https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/meritahti https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/meritahti   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 62749, +358 9 310 69710   +358 9 310 62749 tarja.mohell@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00960 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:54.443616+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.139975 60.22037 PL 96930, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Meritähti   4 8     1 P.O. Box 96930, 00099 City of Helsinki       8   PB 96930, 00099 Helsingfors stad     4      
379 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 61222", "contact_person": "J\u00e4ntti-Reini Terttu"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "smooth", "variable": 17}] internal 930     fddbe743-0c5f-4b3e-8d70-d97e5c12ebfd 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1           https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D379&ll=60.230783,25.065361&spn=0.000011,0.013036&layer=c&cbll=60.230701,25.065462&cbp=12,36.77,,0,-7.11&t=h&z=17&panoid=aLNhbEHj41_lomU3QC-pVw       Päiväkoti Haikara Day care Haikara Kurkimäentie 17 Tranbackavägen 17 Kurkimäentie 17 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/haikara https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/haikara https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/haikara   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 61222, +358 9 310 61229   +358 9 310 62959 pk.haikara@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00940 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:54.521136+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1405] helsinki [871, 870] [663] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.06586 60.23115 PL 94933, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Haikara   2 7     2 P.O. Box 94933, 00099 City of Helsinki       7   PB 94933, 00099 Helsingfors stad     4      
424 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 73320", "contact_person": "Dan Engstr\u00f6m"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "opens_with_access_control_key", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 52}] internal 818     d065f77d-4aa2-4c1f-8178-1973f7aa7264 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Toppans förskola Toppans förskola Stenbäckinkatu 14 Stenbäcksgatan 14 Stenbäckinkatu 14 https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-yhteystietoja/toimipistekuvaus?id=424 https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/forskola/forskolor_svenska1 https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-yhteystietoja/toimipistekuvaus?id=424   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 84371         2007-11-15T00:00:00+02:00 00250 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:54.841230+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087, 1405] helsinki [887, 1094, 2129, 882, 1093, 2126, 881] [862, 862, 603, 160, 160] {"fi": ["eskari"], "en": ["preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool"]} Point 24.91279 60.187603 PL 25301, 00099 Helsingin kaupunki         Toppans förskola   3 6       P.O. Box 25301, 00099 City of Helsinki 1     6   PB 25301, 00099 Helsingfors stad     4      
446 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Perhep\u00e4iv\u00e4hoidonohjaaja", "sv": "Familjedagv\u00e5rdsledare", "en": "Family day care coordinator"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 72976", "contact_person": "Tikkala Aira"}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "1_step", "variable": 24}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "at_least_4_turning_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 6}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}] internal 888     48668732-3db7-4e41-890f-e53bb8f3e4bf 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen Group family day care Peukaloinen Lastenkodinkatu 2-10 Barnhemsgatan 2-10   https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/kampinmalmi/kampinmalmi https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/kampinmalmi/kampinmalmi https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/kampinmalmi/kampinmalmi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 44640   +358 9 310 44640 rpph.peukaloinen@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00180 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:54.976560+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1405] helsinki [963] [664] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "lastentarha"], "en": ["daycare", "day care"]} Point 24.925352 60.16575 PL 18911, 00099 Helsingin kaupunki         Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen   5 10     2 P.O. Box 18911, 00099 City of Helsinki       10   PB 18911, 00099 Helsingfors stad     4      
498 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Vs.P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 58895", "contact_person": "Marja-Liisa K\u00e4rkk\u00e4inen"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "T\u00e4yt\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hoitohakemus", "sv": "Ans\u00f6kan om barndagv\u00e5rd", "en": "Application for day care"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito/paivakotihoito/hakeminen", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/ansokan/ansokan-dagvard", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/day-care-education/day-care/options/applying"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 103}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 58}] internal 722     33c95a0c-364d-4713-8691-685c797af438 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Päiväkoti Leskenlehti Day care Leskenlehti Leskirouva Freytagin kuja 9 Änkefru Freytags gränd 9 Leskirouva Freytagin kuja 9 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/leskenlehti https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/leskenlehti https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/paivakodit/leskenlehti   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 58895, +358 9 310 46813   +358 9 310 58940 pk.leskenlehti@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00790 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:55.238314+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087, 1405] helsinki [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["kes\u00e4aukiolo", "eskari", "varhaiskasvatus", "tarha", "lastentarha", "Esiopetus 2021-2022"], "en": ["day care", "preprimaryeducation", "pre-primary education", "preschool", "daycare"]} Point 25.033005 60.231262 PL 79994, 00099 Helsingin kaupunki         Päiväkoti Leskenlehti   3 5     1 P.O. Box 79994, 00099 City of Helsinki       5   PB 79994, 00099 Helsingfors stad     4      
537 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja", "sv": "Daghemsf\u00f6rest\u00e5ndare", "en": "Manager of daycare centre"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 64890", "contact_person": "Ahlskog Mia"}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}] internal 844     186c981b-1905-41d0-ac12-68b8c7a42b66 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Gruppfamiljedaghemmet Lyckostugan Group family day care Lyckostugan Mörssäriaukio 1 Mörsarplatsen 1 Mörssäriaukio 1 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/familjedagvardsomraden/svenska-familjedagsvardsomraden https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/familjedagvardsomraden/svenska-familjedagsvardsomraden https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/familjedagvardsomraden/svenska-familjedagsvardsomraden   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 73813, +358 40 334 0015         2007-11-15T00:00:00+02:00 00430 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:55.367425+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] helsinki [964] [604] {"en": ["daycare", "day care"]} Point 24.901114 60.24448 PL 43318, 00099 Helsingin kaupunki         Gruppfamiljedaghemmet Lyckostugan   2 4     1 P.O. Box 43318, 00099 City of Helsinki 1     4   PB 43318, 00099 Helsingfors stad     4      
1315 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 103}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "opens_automatically_with_button", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 29}] internal 990     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Karviaismäen ryhmäkoti Karviaismäki group home Karviaistie 2 F 56 Stickelvägen 2 F 56 Karviaistie 2 F 56 https://www.hel.fi/vammaiset/fi/asuminen/kehitysvammaisten-asumispalvelut/ryhmakodit/karviaismaki/ https://www.hel.fi/vammaiset/fi/asuminen/kehitysvammaisten-asumispalvelut/ryhmakodit/karviaismaki/ https://www.hel.fi/vammaiset/fi/asuminen/kehitysvammaisten-asumispalvelut/ryhmakodit/karviaismaki/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 58403   +358 9 310 58403 MATTI.BUCHT@HEL.FI   2007-11-15T00:00:00+02:00 00700 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:01:00.337388+02:00 {"00": null, "11": "green", "12": "green", "13": "green", "21": "green", "22": "green", "23": "green", "31": "green", "32": "green", "33": "green", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [783] helsinki [815] [275] {} Point 25.008251 60.246895 PL 70791, 00099 Helsingin kaupunki         Stickelbackens grupphem             P.O. Box 70791, 00099 City of Helsinki           PB 70791, 00099 Helsingfors stad     4      
1409 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 5}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 50}] internal 1081     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskus Haavikko teaching and adult education centre Metsäpurontie 13 i Skogsbäcksvägen 13 i Metsäpurontie 13 i https://www.hel.fi/vammaiset/fi/tyollistyminen/valmennus/haavikko/ https://www.hel.fi/vammaiset/fi/tyollistyminen/valmennus/haavikko/ https://www.hel.fi/vammaiset/fi/tyollistyminen/valmennus/haavikko/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 69857   +358 9 310 69857 kaija.tynkkynen@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00630 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:01:00.555446+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [783] helsinki [813, 814] [282, 278] {} Point 24.930826 60.23031 PL 63831, 00099 Helsingin kaupunki         Haavikko undervisnings- och vuxenutbildningscenter   1 5     1 P.O. Box 63831, 00099 City of Helsinki       5   PB 63831, 00099 Helsingfors stad     4      
1414 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Vammaisten ty\u00f6- ja p\u00e4iv\u00e4toimintayksikk\u00f6 on suljettuna toistaiseksi.", "sv": "Enheterna f\u00f6r dag- och arbetsverksamhet f\u00f6r handikappade \u00e4r st\u00e4ngda tillsvidare.", "en": "Day and work activities for the disabled ar closed until further notice."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "floor_0", "variable": 119}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "less_than_3600mm", "variable": 3}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "4", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "requires_use_of_door_phone_opening_automatically", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "floor_0", "variable": 120}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "under_10m", "variable":… internal 1012     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Toimintakeskus Tanhua Activity centre Tanhua Tanhuankuja 4 Tungränden 4 Tanhuankuja 4 https://www.hel.fi/vammaiset/fi/osallisuus/osallisuutta-edistava-toiminta/tanhua/ https://www.hel.fi/vammaiset/fi/osallisuus/osallisuutta-edistava-toiminta/tanhua/ https://www.hel.fi/vammaiset/fi/osallisuus/osallisuutta-edistava-toiminta/tanhua/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 62235   +358 9 310 62235 elina.welander@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00940 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:01:00.609352+02:00 {"00": null, "11": "green", "12": "red", "13": "green", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "green", "32": "red", "33": "green", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [783] helsinki [813] [278] {} Point 25.097874 60.23595 PL 7753, 00099 Helsingin kaupunki         Verksamhetscentret Tanhua   1 1       P.O. Box 7753, 00099 City of Helsinki       1   PB 7753, 00099 Helsingfors stad     4      
1563 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-16", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-16", "en": "open Mon-Fri 09-16"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Asukastalot ovat koronatilanteen vuoksi suljettuja maanantaista 30.11. alkaen. \nSulku koskee my\u00f6s tilojen ilta- ja viikonloppuvarauksia. P\u00e4ivisin ajanvarauksella mahdollistuvaa toimintaa, esim. digineuvontaa, toteutetaan talokohtaisesti erillisen ohjeen mukaisesti. Seuraa asukastalojen tiedotteita sosiaalisessa mediassa ja l\u00f6yd\u00e4t lis\u00e4\u00e4 tietoa ajanvarauksella toteutettavasta palvelusta. \nTiedote ajanvarauksesta tulee esille my\u00f6s talojen oviin."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 3… [{"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "ramp_over_6m_long_with_intermediate_landing", "variable": 30}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "floor_-1", "variable": 119}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 26}, {"value": "true", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "2_consecutive_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "floor_-1", "variable": 120}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 41}, {"value": "smooth", "variab… internal 949     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Malmin toimintakeskus Malmi activity centre Kirkonkyläntie 2 Kyrkobyvägen 2 Kirkonkyläntie 2 https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/pohjoinen/malmi/ https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/pohjoinen/malmi/ https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/pohjoinen/malmi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 58576, +358 50 337 4375   +358 9 310 58566 eeva.laine@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00700 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:01:00.736104+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [783, 1402] helsinki [847, 341] [483, 49] {"fi": ["tilavaraus", "vapaaehtoisty\u00f6", "aulapalvelut", "Soten aulapalvelut", "Aulapalvelualue1", "Aulapalvelualue 1"]} Point 25.007774 60.2512 PL 7971, 00099 Helsingin kaupunki         Malms verksamhetscenter   2 4       P.O. Box 7971, 00099 City of Helsinki       4   PB 7971, 00099 Helsingfors stad     4      
2194 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Perhep\u00e4iv\u00e4hoidonohjaaja", "sv": "Familjedagsv\u00e5rdsledare", "en": "Family day care coordinator"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 62941", "contact_person": "Ida M\u00e4kinen"}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 53}] internal 1222     db8819de-5971-41db-9a8d-481267d7597a 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Perhepäivähoito Itäkeskus-Marjaniemi-Myllypuro Family day care Itäkeskus-Marjaniemi-Myllypuro Asiakkaankatu 2 Kundgatan 2 Asiakkaankatu 2 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/itakeskus-marjaniemi-myllypuro/itakeskus-marjaniemi-myllypuro https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/itakeskus-marjaniemi-myllypuro/itakeskus-marjaniemi-myllypuro https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi/pph-alueittain/itakeskus-marjaniemi-myllypuro/itakeskus-marjaniemi-myllypuro   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 62941   +358 9 310 28623 arja.a.vayrynen@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00930 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:30:56.741639+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] helsinki [962] [506] {} Point 25.08012 60.207836 PL 93932, 00099 Helsingin kaupunki             2 5       P.O. Box 93932, 00099 City of Helsinki 1     5   PB 93932, 00099 Helsingfors stad     4      
2694 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-ti 09-16, ke-to 08-14", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-tis 09-16, ons-tor 08-14", "en": "open Mon-Tue 09-16, Wed-Thu 08-14"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Asukastalot ovat koronatilanteen vuoksi suljettuja maanantaista 30.11. alkaen. \nSulku koskee my\u00f6s tilojen ilta- ja viikonloppuvarauksia. P\u00e4ivisin ajanvarauksella mahdollistuvaa toimintaa, esim. digineuvontaa, toteutetaan talokohtaisesti erillisen ohjeen mukaisesti. Seuraa asukastalojen tiedotteita sosiaalisessa mediassa ja l\u00f6yd\u00e4t lis\u00e4\u00e4 tietoa ajanvarauksella toteutettavasta palvelusta. \nTiedote ajanvarauksesta tulee esille my\u00f6s talojen oviin."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day… [{"value": "true", "variable": 50}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 37}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 109}] internal 1322     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Betania Punavuori community centre Betania Perämiehenkatu 13 Styrmansgatan 13 Perämiehenkatu 13 https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/etela/betania/ https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/etela/betania/ https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastalot/etela/betania/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 5015         2007-11-15T00:00:00+02:00 00150 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:01:01.259125+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [783, 1402] helsinki [847, 341, 337, 338] [692, 691, 483, 49] {"fi": ["tilavaraus"]} Point 24.934402 60.159683 PL 15750, 00099 Helsingin kaupunki         Rödbergets invånarhus Betania   4 6     1 P.O. Box 15750, 00099 City of Helsinki 1     6   PB 15750, 00099 Helsingfors stad     4      
3125 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "4", "variable": 63}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "opens_automatically_with_motion_sensor", "variable": 54}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "smooth… internal 1410     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Perheneuvola etelän työryhmä/neuvolatoiminta Family counselling, Southern team Toinen linja 4 C, 3. krs Andra linjen 4 C, 3. vån. Toinen linja 4 C, 3. floor https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/perheneuvola/etela https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/perheneuvola/etela https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/perheneuvola/etela   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 44960   +358 9 310 42751 pirkko-liisa maarela@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00530 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:01:01.381488+02:00 {"00": null, "11": "green", "12": "red", "13": "green", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "green", "32": "red", "33": "green", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [783] helsinki [793] [504] {} Point 24.947641 60.181168 PL 6450, 00099 Helsingin kaupunki         Familjerådgivningsbyrå, södra arbetsgruppen   1 1       P.O. Box 6450, 00099 City of Helsinki 1     1   PB 6450, 00099 Helsingfors stad     4      
3131 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "floor_2", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "requires_use_of_buzzer_and_is_heavy", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 55}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "true", "variable": 8… internal 1461     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Perheneuvola koillinen työryhmä/neuvolatoiminta Family counselling, North-Eastern team Malmin asematie 3 A Malms stationsväg 3 A Malmin asematie 3 A https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/perheneuvola/koillinen https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/perheneuvola/koillinen https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/perheneuvola/koillinen   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 58252   +358 9 310 58243 etunimi.sukunimi@hl.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00700 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:01:01.435224+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [783] helsinki [793] [504] {} Point 25.008816 60.24802 PL 8315, 00099 Helsingin kaupunki         Familjerådgivningsbyrå, nordöstra arbetsgruppen   4 5     1 P.O. Box 8315, 00099 City of Helsinki 1     5   PB 8315, 00099 Helsingfors stad     4      
3449 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "floor_1", "variable": 119}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "floor_0", "variable": 120}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "floor_0", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 38}] internal 1678     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Pihlajamäen tukikoti Pihlajamäki support home Liuskekuja 10 Skiffergränden 10 Liuskekuja 10 https://www.hel.fi/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/tukikodit/#pihlajanmaki https://www.hel.fi/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/tukikodit/#pihlajanmaki https://www.hel.fi/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/tukikodit/#pihlajanmaki   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 73468   +358 9 310 73468 tuulikki.forsström@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00710 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:01:01.804969+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [783] helsinki [852] [637] {} Point 25.020184 60.235714 PL 8660, 00099 Helsingin kaupunki         Rönnbacka stödhem   3 3       P.O. Box 8660, 00099 City of Helsinki       3   PB 8660, 00099 Helsingfors stad     4      
3453 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 117}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "floor_0", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "true", "variable": 50}] internal 1727     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Pukinmäen tukikoti Pukinmäki support home Sunilantie 2 Sonabyvägen 2 Sunilantie 2 https://www.hel.fi/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/tukikodit/#pukinmaki https://www.hel.fi/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/tukikodit/#pukinmaki https://www.hel.fi/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/tukikodit/#pukinmaki   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 73936   +358 9 310 73936 mia.salmi@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00720 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:01:01.827420+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [783] helsinki [852] [637] {} Point 24.984064 60.242695 PL 8660, 00099 Helsingin kaupunki         Bocksbacka stödhem   3 6       P.O. Box 8660, 00099 City of Helsinki       6   PB 8660, 00099 Helsingfors stad     4      
3456 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 92}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 112}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "floor_0", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "2", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 107}] internal 1732     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Pakilan tukikoti Pakila support home Kyläkunnantie 95 Byalagsvägen 95 Kyläkunnantie 95 https://www.hel.fi/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/tukikodit/#pakila https://www.hel.fi/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/tukikodit/#pakila https://www.hel.fi/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asunnottomien-tuet-ja-palvelut/tukikodit/#pakila   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 73336   +358 9 310 73336 paivi.tauriainen@hel.fi   2007-11-15T00:00:00+02:00 00660 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:01:01.843535+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [783] helsinki [852] [637] {} Point 24.9209 60.2396 PL 8660, 00099 Helsingin kaupunki         Baggböle stödhem   3 6       P.O. Box 8660, 00099 City of Helsinki       6   PB 8660, 00099 Helsingfors stad     4      
3852 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4kodinjohtaja"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 32438", "contact_person": "Daniela Spring"}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 98}] internal 1710     186c981b-1905-41d0-ac12-68b8c7a42b66 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan Group family day care Stjärnan Margareetanpolku 1 Margaretastigen 1 Margareetanpolku 1 https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/familjedagvardsomraden/svenska-familjedagsvardsomraden https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/familjedagvardsomraden/svenska-familjedagsvardsomraden https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/familjedagvardsomraden/svenska-familjedagsvardsomraden   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 46871         2008-02-28T00:00:00+02:00 00810 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:56.118562+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] helsinki [964] [604] {"en": ["daycare", "day care"]} Point 25.03884 60.19073 PL 81358, 00099 Helsingin kaupunki         Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan   3 4     1 P.O. Box 81358, 00099 City of Helsinki 1     4   PB 81358, 00099 Helsingfors stad     4      
4138 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hammashoidon asiointipalvelu", "sv": "Tandv\u00e5rdens e-tj\u00e4nster", "en": "Dental care e-service"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=562", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=562", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administra… [{"value": "3", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 32}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 47}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}… internal 1790     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1           https://maps.google.fi/?q=http:%2F%2Fwww.hel.fi%2Fpalvelukartta%2Fkml.aspx%3Flang%3Dfi%26id%3D4138&ll=60.178644,25.056059&spn=0.002043,0.014699&layer=c&cbll=60.178642,25.056059&cbp=12,236.97,,0,-4.5&t=h&z=17&panoid=kSYehGxbTf-IhJeLrpjjNQ       Laajasalon terveysaseman hammashoitola Laajasalo Health Station Dental Clinic Koulutanhua 2a Skoltået 2a Koulutanhua 2a         pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 51400 +358 9 310 55026 +358 9 310 61450     2008-07-10T22:13:17+03:00 00840 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:01:02.102910+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [986] helsinki [995] [184] {} Point 25.055986 60.178337 PL 6310, 00099 Helsingin kaupunki         Tandkliniken vid Degerö hälsostation   1 1       P.O. Box 6310, 00099 City of Helsinki 1     1   PB 6310, 00099 Helsingfors stad     4      
4233 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hammashoidon asiointipalvelu", "sv": "Tandv\u00e5rdens e-tj\u00e4nster", "en": "Dental care e-service"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=562", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=562", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administra… [{"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "2", "variable": 63}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "smooth", "variable": 17}] internal 1916     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Suutarilan hammashoitola Suutarila Dental Clinic Seulastentie 11 Plejadvägen 11 Seulastentie 11         pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 51400 +358 9 310 53442 +358 9 310 53441 Suutarilan.Hammashoitola.@hel.fi   2008-07-10T22:13:17+03:00 00740 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:01:02.338478+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [986] helsinki [995] [184] {} Point 24.99842 60.275635 PL 6563, 00099 Helsingin kaupunki         Skomakarböle tandklinik   3 4     2 P.O. Box 6563, 00099 City of Helsinki 1     4   PB 6563, 00099 Helsingfors stad     4      
4246 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "K\u00e4yntiosoite: Valpurintie 5a"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hammashoidon asiointipalvelu", "sv": "Tandv\u00e5rdens e-tj\u00e4nster", "en": "Dental care e-service"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=562", "sv": "h… [{"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 32}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "less_than_3600mm", "variable": 3}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": … internal 1687     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Meilahden hammashoitola Meilahti Dental Clinic Jalavatie 6a Almvägen 6a Jalavatie 6a         pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 310 51400 +358 9 310 86571       2008-07-10T22:13:17+03:00 00270 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:01:02.377800+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [986] helsinki [995] [184] {} Point 24.90364 60.192497 PL 6655, 00099 Helsingin kaupunki         Mejlans tandklinik   2 4     1 P.O. Box 6655, 00099 City of Helsinki 1     4   PB 6655, 00099 Helsingfors stad     4      
4313 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 08-16", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 08-16", "en": "open Mon-Fri 08-16"}, "www": null, "