16,880 rows sorted by phone

View and edit SQL

Suggested facets: picture_entrance_url, identifiers_2_namespace

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone ▼ fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
444 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Perhep\u00e4iv\u00e4hoidonohjaaja", "sv": "Familjedagv\u00e5rdsledare", "en": "Family day care coordinator"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 46808", "contact_person": "Mansikka Saila"}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 22878     3c80af96-1984-4b69-ac8f-952dce16abf2 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Ryhmäperhepäiväkoti Pikkarainen, varakoti Group family day care Pikkarainen, varakoti Kaivolahdenkatu 8 D 58 Brunnsviksgatan 8 D 58                             2007-11-15T00:00:00+02:00 00810 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:54.955269+02:00   [1405] helsinki [963] [664] {"fi": ["lastentarha"], "en": ["daycare", "day care"]} Point 25.037739 60.187717 PL 81756, 00099 Helsingin kaupunki         Ryhmäperhepäiväkoti Pikkarainen, varakoti             P.O. Box 81756, 00099 City of Helsinki           PB 81756, 00099 Helsingfors stad            
6840 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Kuraattori", "sv": "Kuraattori", "en": "Kuraattori"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 40 669 4883", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Psykologi", "sv": "Psykologi", "en": "Psykologi"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 40 676 4964", "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 79}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "3", "variable": 64}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "va… internal 17804     91c2f726-5e81-49d8-ab93-88ec224211af 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED PRIVATE_ENTERPRISE state_service valtion palvelu statlig tjänst state service 1             Helsingin ranskalais-suomalainen koulu on Opetushallituksen alainen kaksikielinen yhtenäiskoulu, joka noudattaa suomalaista opetussuunnitelmaa esikoulusta lukioon. Koulun erityisenä tehtävänä on antaa oppilailleen hyvä ranskan kielen taito ja ranskankielisen kulttuurin tuntemus laaja-alaisen opetusohjelman ja monipuolisen kieliohjelman lisäksi. Oppilaita kasvatetaan kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen oppilasvaihtojen ja opintomatkojen avulla ja heille annetaan hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Koulun erityistehtävään kuuluu edistää ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin tuntemusta myös kouluyhteisön ulkopuolella.     Helsingin Ranskalais-suomalainen koulu The French-Finnish School of Helsinki Raumantie 4 Raumovägen 4 Raumantie 4 http://www.hrsk.fi http://www.hrsk.fi http://www.hrsk.fi               +358 9 5615 5200 kanslia@hrsk.fi http://www.hrsk.fi 2015-11-27T12:11:49+02:00 00350 hrsk.fi kaikki helsinki 2020-11-30T16:30:57.052480+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087] helsinki [1102, 1112, 1259] [658, 568, 567] {"fi": ["lukio", "lukiot"]} Point 24.869864 60.207634           Fransk-finska skolan i Helsingfors Helsingin ranskalais-suomalainen koulu on Opetushallituksen alainen kaksikielinen yhtenäiskoulu, joka noudattaa suomalaista opetussuunnitelmaa. 2 3     1         3         5      
7010 [] [] internal 20279     d3968764-2cfc-4116-bdf8-ed2b642d333a 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED PRIVATE_ENTERPRISE state_service valtion palvelu statlig tjänst state service 1                   Suomalais-venäläinen koulu Finnish-Russian School Kaarelankuja 2 Kårbölegränden 2 Kaarelankuja 2 https://www.svk-edu.fi/ https://www.svk-edu.fi/ https://www.svk-edu.fi/                     2015-11-27T12:11:49+02:00 00430 www.svk-edu.fi kaikki helsinki 2020-11-30T16:30:57.298041+02:00   [1087] helsinki [1259, 1104, 1114] [772, 771, 658] {"fi": ["lukio", "lukiot"]} Point 24.899303 60.238308           Finsk-ryska skolan                                      
7048 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Kuraattori", "sv": "Kuraattori", "en": "Kuraattori"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 40 662 0329", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Psykologi", "sv": "Psykologi", "en": "Psykologi"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 40 669 2074", "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 113}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "floor_0", "variable": 108}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "6", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value":… internal 17828     acf5cd5b-f1cc-48ee-9526-2390e2d5bdbc 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED GOVERNMENT state_service valtion palvelu statlig tjänst state service 1                   Helsingin normaalilyseo Helsinki Normal Lyceum Ratakatu 6 Bangatan 6 Ratakatu 6 https://www.helsinki.fi/fi/harjoittelukoulut/helsingin-normaalilyseo https://www.helsinki.fi/sv/ovningsskolor/helsingin-normaalilyseo https://www.helsinki.fi/en/training-schools/helsingin-normaalilyseo               +358 9 1912 8162 posti-norssi@helsinki.fi http://www.norssi.helsinki.fi 2015-11-27T12:11:49+02:00 00120 www.helsinki.fi kaikki helsinki 2020-11-30T16:30:57.371221+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087] helsinki [1172, 1123, 1129, 1122, 1135, 1141, 1134, 1146, 1164, 1165, 1166, 1167, 1259, 1110] [662, 658, 123, 121, 119, 118, 108, 34, 33, 27, 22, 21, 15, 3] {"fi": ["norssi", "lukio", "lukiot"]} Point 24.944138 60.1628 PL 38, 00014 Helsingin yliopisto         Normallyceum i Helsingfors   3 6     2 P.O. Box 38, 00014 University of Helsinki       6   PB 38, 00014 Helsingfors universitet     3      
7101 [] [] internal 20254     1a4026a8-b3eb-4442-96a2-a1f25d117ed6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED PRIVATE_ENTERPRISE state_service valtion palvelu statlig tjänst state service 1                   Valteri-koulu Valteri School Tenholantie 15 Tenalavägen 15 Tenholantie 15 http://www.ruskis.fi http://www.ruskis.fi http://www.ruskis.fi                     2015-11-27T12:11:49+02:00 00280 www.valteri.fi kaikki helsinki 2020-11-30T16:30:57.469382+02:00   [1087] helsinki [1100, 1110] [662, 661] {} Point 24.907375 60.203804           Valteriskola                                      
7190 [] [{"value": "true", "variable": 118}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "4", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "is_heavy", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 47}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 41}, {"value": "3_consecutive_steps", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 44}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 45}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 32}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30… internal 17934     4bc45624-7d94-4a13-bd05-373a962a00e6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 CONTRACT_SCHOOL PRIVATE_ENTERPRISE private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsinki Finnish Coeducational School Isonnevantie 8 Stormyrvägen 8 Isonnevantie 8 http://www.syk.fi http://www.syk.fi http://www.syk.fi               +358 9 477 4180 janne.marttunen@syk.fi   2015-11-27T12:11:49+02:00 00320 www.syk.fi kaikki helsinki 2020-11-30T16:30:57.593231+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] helsinki [1260, 1259, 1100, 1110] [662, 661, 658, 658, 148] {"fi": ["lukio", "lukiot"]} Point 24.88966 60.211605           Samskolan Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu   3 4     2   1     4         3      
7207 [] [] internal 2766     db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   service_by_municipal_group_entity kunnan konserniyhteisön palvelu tjänst från kommunal koncernsammanslutning service by municipal group entity 1                   Hanasaaren voimalaitos Hanasaari power plant Parrukatu 1-3 Bjälkgatan 1-3                             2008-12-01T00:00:00+02:00 00580 www.helen.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:57.743405+02:00   [1400] helsinki [27, 275] [798] {"fi": ["enegiahuolto", "energiantuotanto", "voimalaitos"]} Point 24.970207 60.18429           Hanaholmens kraftverk                                      
7208 [] [] internal 2767     db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   service_by_municipal_group_entity kunnan konserniyhteisön palvelu tjänst från kommunal koncernsammanslutning service by municipal group entity 1                   Salmisaaren voimalaitokset Salmisaari power plants Porkkalankatu 9-11 Porkalagatan 9-11                             2008-12-01T00:00:00+02:00 00180 www.helen.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:57.750987+02:00   [1400] helsinki [27, 275] [798] {} Point 24.90712 60.164482           Sundholmens kraftverk                                      
7209 [] [] internal 2768     db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   service_by_municipal_group_entity kunnan konserniyhteisön palvelu tjänst från kommunal koncernsammanslutning service by municipal group entity 1                   Vuosaaren voimalaitokset Vuosaari power plants Käärmeniementie 8 Ormuddsvägen 8                             2008-12-01T00:00:00+02:00 00980 www.helen.fi kaikki helsinki 2020-07-10T08:00:57.247707+03:00   [1400] helsinki [27, 275] [798] {} Point 25.169909 60.21904           Nordsjö kraftverk                                      
7210 [] [] internal 2769     db1a08b5-fdfe-4950-8549-6948a3fcc584 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   service_by_municipal_group_entity kunnan konserniyhteisön palvelu tjänst från kommunal koncernsammanslutning service by municipal group entity 1                   Vanhankaupungin vesivoimalaitos Vanhakaupunki hydropower plant Hämeentie 163 Tavastvägen 163                             2008-12-01T00:00:00+02:00 00560 www.helen.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:57.765030+02:00   [1400] helsinki [27, 275] [798] {} Point 24.980742 60.215942           Gammelstadens vattenkraftverk                                      
7421 [{"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Arbis, kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Arbis, kursanm\u00e4lning", "en": "Arbis, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2371", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2371", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2371"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2784     e3d3c48e-22b6-40ef-a9f1-a21137f31c0b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Svenska arbetarinstitutets kansli Office Dagmarinkatu 3 Dagmarsgatan 3 Dagmarinkatu 3 https://www.hel.fi/arbis/sv/kontakt-och-info/ https://www.hel.fi/arbis/sv/kontakt-och-info/ https://www.hel.fi/arbis/sv/suomeksi-in-english/in-english                     2008-12-05T00:00:00+02:00 00100 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:53.100055+02:00   [1087] helsinki [1366, 1365] [605, 66] {"fi": ["arbis"]} Point 24.92969 60.173885 PL 5200, 00099 Helsingin kaupunki         Svenska arbetarinstitutets kansli             P.O. Box 5200, 00099 City of Helsinki           PB 5200, 00099 Helsingfors stad            
7425 [{"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Arbis, kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Arbis, kursanm\u00e4lning", "en": "Arbis, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2371", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2371", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2371"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 84}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "floor_2", "variable": 108}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 117}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "6", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "next_to_door_… internal 2779     e3d3c48e-22b6-40ef-a9f1-a21137f31c0b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Arbetarinstitutets undervisning Educational Centre Dagmarinkatu 3 Dagmarsgatan 3 Dagmarinkatu 3 https://www.hel.fi/arbis/sv/suomeksi-in-english/arbis-suomeksi https://www.hel.fi/arbis/sv https://www.hel.fi/arbis/sv/suomeksi-in-english/arbis-suomeksi               +358 9 310 49494 kansliet@arbis.hel.fi   2008-12-05T00:00:00+02:00 00100 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:53.139151+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] helsinki [1367, 1365] [727, 605] {"fi": ["arbis"]} Point 24.92969 60.173885 PL 5200, 00099 Helsingin kaupunki         Arbetarinstitutets undervisning   4 7       P.O. Box 5200, 00099 City of Helsinki 1     7   PB 5200, 00099 Helsingfors stad     9      
7508 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Avoinna ma-to 7.30-19, pe ja arkkipyhien aattoina klo 7.30-17, la klo 10-15."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Liikenneneuvonta, matkakorttineuvonta ja kadonneet matkakortit", "sv": "Trafikr\u00e5dgivning, resekortsr\u00e5dgivning och borttappade resekort", "en": "Traffic guidance, Travel Card information and lost Travel Cards"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 4766 4000", "contact_person": null}] [] internal 2897     4f0d72c8-5d9a-4a78-aa41-6a465690f65a 4f0d72c8-5d9a-4a78-aa41-6a465690f65a SELF_PRODUCED   service_by_joint_municipal_authority kuntayhtymän palvelu tjänst från samkommunen service by joint municipal authority 1                   Rautatietorin asiakaspalvelupiste, HSL Service point at the Railway Station Square Rautatientorin metroasema Järnvägstorgets metrostation Rautatientorin metroasema https://www.hsl.fi/asiakaspalvelu https://www.hsl.fi/sv/kundservice https://www.hsl.fi/en/customer-service                     2008-12-12T00:00:00+02:00   www.hsl.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:01.354753+02:00   [1402] helsinki [514] [404, 63] {"fi": ["metrolippu", "ratikkalippu"]} Point 24.941122 60.1701           Järnvägstorgets servicepunkt, HRT                                      
7517 [] [] internal 2863     4f0d72c8-5d9a-4a78-aa41-6a465690f65a 4f0d72c8-5d9a-4a78-aa41-6a465690f65a SELF_PRODUCED   service_by_joint_municipal_authority kuntayhtymän palvelu tjänst från samkommunen service by joint municipal authority 1                   Matkalippujen tarkastus, HSL Ticket control Asema-aukio 1 Stationsplatsen 1 Asema-aukio 1 http://www.hsl.fi/FI/mikaonhsl/yhteystiedot/Sivut/default.aspx http://www.hsl.fi/FI/mikaonhsl/yhteystiedot/Sivut/default.aspx http://www.hsl.fi/FI/mikaonhsl/yhteystiedot/Sivut/default.aspx                     2008-12-12T00:00:00+02:00 00100 www.hsl.fi kaikki helsinki 2020-10-02T08:00:56.165876+03:00   [1402] helsinki [518] [431] {"fi": ["HSL kertalippu", "tarkastusmaksu"], "sv": ["HRT:s enkelbiljett"], "en": ["HSL single ticket"]} Point 24.940495 60.170918 PL 1400, 00099 Helsingin kaupunki         Biljettkontroll, HRT             P.O. Box 1400, 00099 City of Helsinki           PB 1400, 00099 Helsingfors stad            
7524 [] [] internal 2890     229e3504-3b8d-4e07-b3ad-f06be97b61a7 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   service_by_municipally_owned_company kunnan liikelaitoksen palvelu tjänst från kommunalt affärsverk service by municipally owned company 1                   Metrovarikko Metro depot Metrovarikonkuja 6 Metrodepågränden 6 Metrovarikonkuja 6                           2008-12-12T00:00:00+02:00 00880 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.282984+02:00   [1402] helsinki [516] [216] {} Point 25.065998 60.211662 PL 88250, 00099 Helsingin kaupunki         Metrodepån             P.O. Box 88250, 00099 City of Helsinki           PB 88250, 00099 Helsingfors stad            
7529 [] [] internal 2875     229e3504-3b8d-4e07-b3ad-f06be97b61a7 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   service_by_municipally_owned_company kunnan liikelaitoksen palvelu tjänst från kommunalt affärsverk service by municipally owned company 1                   Töölön varikko Töölö depot Eino Leinon katu 1 Eino Leinos gata 1 Eino Leinon katu 1                           2008-12-12T00:00:00+02:00 00250 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.289900+02:00   [1402] helsinki [516, 331] [806, 216] {} Point 24.921864 60.18418 PL 25250, 00099 Helsingin kaupunki         Tölö depå             P.O. Box 25250, 00099 City of Helsinki           PB 25250, 00099 Helsingfors stad            
7530 [] [] internal 2876     229e3504-3b8d-4e07-b3ad-f06be97b61a7 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   service_by_municipally_owned_company kunnan liikelaitoksen palvelu tjänst från kommunalt affärsverk service by municipally owned company 1                   Koskelan varikko Koskela depot Valtimontie 10 Valtimovägen 10 Valtimontie 10                           2008-12-12T00:00:00+02:00 00610 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.297137+02:00   [1402] helsinki [516] [216] {} Point 24.96988 60.21294 PL 61250, 00099 Helsingin kaupunki         Forsby depå             P.O. Box 61250, 00099 City of Helsinki           PB 61250, 00099 Helsingfors stad            
7531 [] [] internal 2877     229e3504-3b8d-4e07-b3ad-f06be97b61a7 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   service_by_municipally_owned_company kunnan liikelaitoksen palvelu tjänst från kommunalt affärsverk service by municipally owned company 1                   Vallilan varikko Vallila depot Hämeentie 86 Tavastvägen 86 Hämeentie 86                           2008-12-12T00:00:00+02:00 00550 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.304517+02:00   [1402] helsinki [516] [216] {} Point 24.962162 60.195072 PL 55250, 00099 Helsingin kaupunki         Vallgårds depå             P.O. Box 55250, 00099 City of Helsinki           PB 55250, 00099 Helsingfors stad            
7542 [] [] internal 2866     229e3504-3b8d-4e07-b3ad-f06be97b61a7 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   service_by_municipally_owned_company kunnan liikelaitoksen palvelu tjänst från kommunalt affärsverk service by municipally owned company 1                   Metrovalvomo   Hiihtomäentie 15 A Skidbacksvägen 15 A                             2008-12-12T00:00:00+02:00 00810 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.311810+02:00   [1402] helsinki [516] [216] {} Point 25.03201 60.19575 PL 1460, 00099 Helsingin kaupunki                       P.O. Box 1460, 00099 City of Helsinki           PB 1460, 00099 Helsingfors stad            
7577 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2925     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Drumsö Lågstadieskolanin opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Drumsö School Tallbergin puistotie 12, Lauttasaari Tallbergs allén 12, Lauttasaari Tallbergin puistotie 12, Lauttasaari https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00200 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:53.222772+02:00   [1087] helsinki [1363, 1361] [727, 665] {} Point 24.87721 60.157345           Drumsö Lågstadieskola verksamhetsställen                                      
7578 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2941     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Palvelukeskus Merikaaren opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Merikaari Service Centre Pohjoiskaari 9 A, Lauttasaari Norrsvängen 9 A, Lauttasaari Pohjoiskaari 9 A, Lauttasaari https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00200 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:53.236294+02:00   [1087] helsinki [1363, 1361] [727, 665] {} Point 24.89301 60.161053           Servicecentralen Merikaari verksamhetsställen                                      
7580 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2943     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Ressun peruskoulun opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Ressu Comprehensive School, Lower and Upper Stages Lapinlahdenkatu 10, Ruoholahti Lappviksgatan 10, Ruoholahti Lapinlahdenkatu 10, Ruoholahti https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00180 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:53.249751+02:00   [1087] helsinki [1363, 1361] [727, 665] {} Point 24.925034 60.16709           Ressu grundskola verksamhetsställen                                      
7582 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2946     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Töölön palvelukeskuksen opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Töölö Service Centre Töölönkatu 33, Töölö Tölögatan 33, Töölö Töölönkatu 33, Töölö https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00260 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:53.265070+02:00   [1087, 1403] helsinki [1363, 2218, 2221, 1361] [898, 895, 727, 665] {} Point 24.924204 60.181667           Tölö servicecentral verksamhetsställen                                      
7596 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 95}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "true", "variable": 94}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 26}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "true", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 31}, {"value": "ramp_under_6m_long", "variable": 30}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}] internal 2851     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Vesalan yläasteen koulun opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Vesala Comprehensive School, Upper Stage Sakara 5, Kontula Hornet 5, Kontula Sakara 5, Kontula https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi               +358 9 310 88570 itainen@opisto.hel.fi   2008-12-18T00:00:00+02:00 00940 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:53.325984+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087] helsinki [1363, 1361] [727, 665] {} Point 25.078653 60.24278           Vesala högstadieskola verksamhetsställen   4 10               9         6      
7621 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2881     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Honkaluoto (saari) Honkaluoto (island) Mustikkamaa Blåbärslandet Mustikkamaa                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00570 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-10-15T11:01:00.018777+03:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 25.002718 60.18138           Furuskär (ö)                                      
7633 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2878     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Villaluodot Itäinen saari Villaluodot, Eastern island Satamasaari Hamnholmen Satamasaari                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00980 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-10-15T12:01:04.813687+03:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 25.109179 60.175785           Östra Ullholmen                                      
7642 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2966     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Koirakari (saari) Koirakari (island) Koirakari Hundskär Koirakari                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00099 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.469099+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.91002 60.12392           Hundskär (ö)                                      
7661 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2960     5647f05f-5c30-43ee-9309-e0c7f75d88c9 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Niemenapaja Niemenapaja Niemenapaja Uddvarpet Niemenapaja                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00990 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.483267+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 25.167652 60.19541           Uddvarpet                                      
7684 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2972     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Mäntykari (saari) Mäntykari (island) Mäntykari Tallskärs Mäntykari                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00099 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.490423+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.923042 60.117237           Tallskär (ö)                                      
7701 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2919     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Koirasaari ja -luodot (ulkosaari) Koirasaari ja -luodot (outer island) Koirasaari (Ulkosaaret) Hundören Koirasaari (Ulkosaaret)                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00099 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.498779+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.847015 60.08504           Hundholmen och -ören (utö)                                      
7723 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2892     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Syväkari (saari) Syväkari (island) Syväkari Djupgrundet Syväkari                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00099 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.505962+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.932312 60.119232           Djupgrundet (ö)                                      
7726 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2849     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Hietaniemenkarit (saari) (telakka) Hietaniemenkarit (island) (dock)                                 2008-09-05T15:01:19+03:00   www.hel.fi kaikki   2020-03-13T09:30:58.515190+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.898878 60.17022           Sanduddsgrunden (ö) (docka)                                      
7728 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2850     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Räntty (saari) Räntty (island) Räntty Räntan Räntty                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00099 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.522328+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.961527 60.12035           Räntan (ö)                                      
7733 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2870     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Ytterskär (ulkosaari) Ytterskär (outer island) Ulkokari Ytterskär Ulkokari                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00099 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.529085+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.934294 60.091053           Ytterskär (utö)                                      
7742 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2975     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Söderholminkupu (saari) Söderholminkupu (island) Söderholminkupu Söderholskobben Söderholminkupu                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00099 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.535595+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.9256 60.12208           Söderholmskobben (ö)                                      
7758 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2968     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Pihlajaluoto (saari) Pihlajaluoto (island)                                 2008-09-05T15:01:19+03:00   www.hel.fi kaikki   2020-03-13T09:30:58.543652+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 25.173527 60.16892           Rönnskär (ö)                                      
7761 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2974     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Taulukari (ulkosaari) Taulukari (outer island) Taulukari Tavelgrundet Taulukari                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00140 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.553311+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.956772 60.127968           Tavelgrundet (utö)                                      
7762 [] [] internal 2931     8bdb8e14-b243-4a1d-b162-ad7b778c3e66 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Venepaikkavaraukset   Paavo Nurmen kuja 1 E Paavo Nurmis gränd 1 E   https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/veneily/kaupungin-venepaikat/ https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/veneily/kaupungin-venepaikat/ https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/veneily/kaupungin-venepaikat/                     2008-09-05T15:01:19+03:00 00250 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-04-22T11:30:49.706664+03:00   [1402] helsinki [549, 2143] [847, 768] {} Point 24.925901 60.183353 PL 4800, 00099 Helsingin kaupunki                       P.O. Box 4800, 00099 City of Helsinki           PB 4800, 00099 Helsingfors stad            
7780 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2976     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Långören (ulkosaari) Långören (outer island) Särkkä Långören Särkkä                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00140 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.567810+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.96042 60.125435           Långören (utö)                                      
7801 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2856     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Neitsytsaaret (saari) Neitsytsaaret (island)                                 2008-09-05T15:01:19+03:00   www.hel.fi kaikki   2020-03-13T09:30:58.576059+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 25.161842 60.189297           Jungfruholmarna (ö)                                      
7824 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2957     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Abrahaminluoto (saari) Abrahaminluoto (island) Abrahaminluoto Abrahamsholmen Abrahaminluoto                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00099 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.592304+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.958004 60.122604           Abrahamsholmen (ö)                                      
7828 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2895     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Laakapaasi (saari) Laakapaasi (island) Laakapaasi Flathällen Laakapaasi                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00099 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.598950+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.930172 60.094273           Flathällen (ö)                                      
7836 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3024     5647f05f-5c30-43ee-9309-e0c7f75d88c9 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Ourit (Talviuimarit) Ourit (winter swimming club) Hiekkarannantie Sandstrandsvägen                             2008-09-05T15:01:19+03:00 00100 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.605909+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.899948 60.171528           Örarna (Vinterbadplats)                                      
7841 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3104     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Tiirakari (saari) Tiirakari (island) Tiirakari Tirgrundet Tiirakari                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00150 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.613827+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.92722 60.12781           Tirgrundet (ö)                                      
7845 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3108     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Louekari (saari) Louekari (island) Louekari Trutkobben Louekari                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00099 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.621152+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.876232 60.09792           Trutkobben (ö)                                      
7918 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2977     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Villaluodot Läntinen saari Villaluodot, Western Island Satamasaari Hamnholmen Satamasaari                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00980 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-10-15T11:01:00.192562+03:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 25.098087 60.176777           Västra Ullholmen                                      
7922 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3002     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Långskär (ulkosaari) Långskär (outer island) Pitkäkari Långskär Pitkäkari                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00099 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.635273+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.922853 60.09567           Långskär (utö)                                      
7927 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3111     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Hattusaari (saari) Hattusaari (island) Hattusaari Hattholmen Hattusaari                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00980 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.642549+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 25.173878 60.163895           Hattholmen (ö)                                      
7941 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3086     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Viinakupu (saari) Viinakupu (island) Viinakupu Brännvinskobben Viinakupu                           2008-09-05T15:01:19+03:00 00099 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.649505+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 24.945847 60.12068           Brännvinskobben (ö)                                      
7952 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Taksivene ilman ennakkovarausta 0306363700", "sv": "Taxiboat +358306363700", "en": "Taxiboat +358306363700"}, "www": {"fi": "https://www.venekyyti.fi/", "sv": "https://www.venekyyti.fi/", "en": "https://www.venekyyti.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3087     b7517181-f645-481d-801d-87b184bb111b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Kotiluoto (saari) Kotiluoto (island) Kotiluoto Hemholmen                             2008-09-05T15:01:19+03:00 00980 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:30:58.657072+02:00   [1402] helsinki [548] [735] {} Point 25.104532 60.17509           Hemholmen (ö)                                      
8074 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Kysymys & vastauspalsta Pulmakulma", "sv": "Fr\u00e5ge- & svarspalten Pulmakulma", "en": "Forum for questions and answers"}, "www": {"fi": "http://www.nuoret.info/", "sv": "http://www.nuoret.info/", "en": "http://www.nuoret.info/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Harrastushaku.fi", "sv": "Harrastushaku.fi", "en": "Harrastushaku.fi"}, "www": {"fi": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "sv": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "en": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "difficult_to_perceive", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "rough", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "not_guided_not_clear", "variable": 19}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 92}] internal 2951     cfe4d81b-7366-4ae2-b87b-b986e10cd220 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Länsiluotsi   Piianpolku 3-5 Pigstigen 3-5 Piianpolku 3-5 http://luotsi.munstadi.fi/ http://luotsi.munstadi.fi/ http://luotsi.munstadi.fi/               +358 40 334 5330     2008-09-09T20:14:31+03:00 00410 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:02.461878+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1403] helsinki [2156, 490] [854, 471] {} Point 24.858398 60.24396 PL 42404, 00099 Helsingin kaupunki             4 6     1 P.O. Box 42404, 00099 City of Helsinki       6   PB 42404, 00099 Helsingfors stad     5      
8105 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Kysymys & vastauspalsta Pulmakulma", "sv": "Fr\u00e5ge- & svarspalten Pulmakulma", "en": "Forum for questions and answers"}, "www": {"fi": "http://www.nuoret.info/", "sv": "http://www.nuoret.info/", "en": "http://www.nuoret.info/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Harrastushaku.fi", "sv": "Harrastushaku.fi", "en": "Harrastushaku.fi"}, "www": {"fi": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "sv": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/", "en": "http://nk.hel.fi/harrastushaku/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 2997     cfe4d81b-7366-4ae2-b87b-b986e10cd220 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             AV-Lainaamo on palvelu helsinkiläisille yksityishenkilöille ja ryhmille. Vastuullisen lainaajan tulee olla täysi-ikäinen. Palvelun kautta on ilmaiseksi lainattavissa valo- ja äänikalustoa. Lainaamon varasto sijaitsee Itäkeskuksessa kulttuurikeskus Stoassa osoitteessa Turunlinnantie 1. Varaukset hoidetaan sähköpostin kautta hyvissä ajoin ennen varausta. Laitteiston nouto mahdollista Itäkeskuksen kirjaston aukioloaikoina kirjaston henkilökunnan kautta. Lisätietoja AV-Lainaamon kotisivulta: http://kipina.munstadi.fi/av-lainaamo/     AV-lainaamo AV and camp equipment (AV lending centre) Turunlinnantie 1 Åbohusvägen 1 Turunlinnantie 1 http://kipina.munstadi.fi/av-lainaamo/ http://kipina.munstadi.fi/av-lainaamo/ http://kipina.munstadi.fi/av-lainaamo/                     2008-09-09T20:14:31+03:00 00900 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:02.674255+02:00   [1402, 1403] helsinki [374, 335] [689, 81] {} Point 25.07989 60.212097 PL 10400, 00099 Helsingin kaupunki         AV-utlåning             P.O. Box 10400, 00099 City of Helsinki           PB 10400, 00099 Helsingfors stad            
8178 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma, to 08-20, ti, pe 08-18, la 10-16, suljettu ke, su", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n, tor 08-20, tis, fre 08-18, l\u00f6r 10-16, st\u00e4ngt ons, s\u00f6n", "en": "open Mon, Thu 08-20, Tue, Fri 08-18, Sat 10-16, closed Wed, Sun"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Aukioloajat", "sv": "\u00d6ppettider", "en": "Opening hours"}, "www": {"fi": "http://www.helmet.fi/kirjasto/84863/Aukioloajat/", "sv": "http://www.helmet.fi/bibliotek/84863/Kontaktuppgifter/", "en": "http://www.helmet.fi/library/84863/Contact_information/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "COVID-19: Kirjastojen ohjeita epidemiakaudelle."}, "www": {"fi": "https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Kirjastoasioinnista_koronavirusepidemian(208997)"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "SOCIAL_MEDIA_LINK", "name": {"fi": "Facebook", "sv": "Facebook", "en": "Facebook"}, "www": {"fi": "http://www.facebook.com/Kontulankirjasto", "sv": "http://www.facebook.com/Kontulankirjasto", "en": "http://www.facebook.com/Kontulankirjasto"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "waiting_by_standing", "variable": 81}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "true", "variable": 111}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "opens_automatically_w… internal 3052 kirkanta 84863 dc7d39db-b35a-4612-a921-1b7b24b0baa3 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://kirkanta.kirjastot.fi/files/photos/medium/5ede2fa95f736462015286.jpg           Kontulan kirjasto Kontula Library Ostostie 4 Köpvägen 4 Ostostie 4 http://www.helmet.fi/gardsbackabibliotek http://www.helmet.fi/gardsbackabibliotek http://www.helmet.fi/gardsbackabibliotek                     2008-09-11T18:47:26+03:00 00940 www.hel.fi kaikki helsinki 2021-01-04T07:30:49.899711+02:00 {"00": null, "11": "green", "12": "red", "13": "green", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "green", "32": "red", "33": "green", "41": "green", "51": "green", "52": "green", "61": "red"} [1402, 1403] helsinki [410, 341, 338, 331, 328, 349] [813, 806, 692, 483, 330] {} Point 25.085348 60.23764 PL 94455, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI         Gårdsbacka bibliotek   1 1       P.O. Box 94455, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1     1   PB 94455, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI            
8264 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Kirjasto on suljettu 17.3.2020 l\u00e4htien toistaiseksi. Meihin saa yhteytt\u00e4 s\u00e4hk\u00f6postilla: kaupunkitieto.kirjasto@hel.fi ja puhelimitse 0931036377. Pahoittelemme tilannetta."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 116}, {"value": "false", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "5", "variable": 63}, {"value": "waiting_not_necessary", "variable": 81}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 104}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 59}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": … internal 3120 kirkanta 86167 dc7d39db-b35a-4612-a921-1b7b24b0baa3 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Helsingin kaupungin tietokeskuksen kirjasto Helsingin kaupungin tietokeskuksen kirjasto Siltasaarenkatu 18-20 A, 5. kerros Broholmsgatan 18-20 A, 5. kerros Siltasaarenkatu 18-20 A, 5. kerros http://www.hel.fi/www/tieke/fi/kirjasto-ja-tietopalvelu/ http://www.hel.fi/www/tieke/fi/kirjasto-ja-tietopalvelu/ http://www.hel.fi/www/tieke/fi/kirjasto-ja-tietopalvelu/               +358 9 310 36293     2008-09-11T18:47:26+03:00 00530 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:03.342324+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1402, 1403] helsinki [325, 346, 342, 331] [806, 709, 155] {"fi": ["julkaisu", "julkaisut", "kirjasto", "kirjastopalvelut", "kirjastot", "tietopalvelut", "tutkimus", "Ympyr\u00e4talo"]} Point 24.949593 60.180237 PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki         Helsingin kaupungin tietokeskuksen kirjasto   2 4     1 P.O. Box 5500, 00099 City of Helsinki 1     4   PB 5500, 00099 Helsingfors stad     6      
8342 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "COVID-19: Kirjastojen ohjeita epidemiakaudelle."}, "www": {"fi": "https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Kirjastoasioinnista_koronavirusepidemian(208997)"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3123     33f727d3-8788-4121-9e5e-77f133a41018 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Kaukopalvelu Interlibrary loan Rautatieläisenkatu 8 Järnvägsmannagatan 8 Rautatieläisenkatu 8 http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kaukopalvelu http://www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster/Fjarrlan http://www.helmet.fi/en-US/Libraries_and_services/Interlibrary_loans             +358 9 310 85434       2008-09-11T18:47:26+03:00 00520 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-27T09:31:35.105953+02:00   [1402, 1403] helsinki [328, 349] [813] {} Point 24.935839 60.200844 PL 52401, 00099 Helsingin kaupunki         Fjärrlån             P.O. Box 52401, 00099 City of Helsinki           PB 52401, 00099 Helsingfors stad            
8387 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3240     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Puistolanraitin ala-asteen opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Puistolanraitti Comprehensive School Nurkkatie 2, Puistola Hörnvägen 2, Puistola Nurkkatie 2, Puistola https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00760 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:54.139448+02:00   [1087] helsinki [1363, 1361] [727, 665] {} Point 25.057022 60.270943           Puistolanraitti lågstadieskola verksamhetsställen                                      
8389 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3246     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Siltamäen nuorisoseuran opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Siltamäki Youth Club Kiertotähdenpolku 2, Siltamäki Planetstigen 2, Siltamäki Kiertotähdenpolku 2, Siltamäki https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00740 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:54.152034+02:00   [1087, 1403] helsinki [1363, 2218, 2221, 1361] [898, 895, 727, 665] {} Point 24.994627 60.27793                                                  
8406 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3258     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Munkkiniemen palvelukeskuksen opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Munkkiniemi Service Centre Laajalahdentie 30, Munkkiniemi Bredviksvägen 30, Munkkiniemi Laajalahdentie 30, Munkkiniemi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00330 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:54.201109+02:00   [1087] helsinki [1363, 1361] [727, 665] {} Point 24.876303 60.20155           Munksnäs servicecenter                                      
8410 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3215     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Pitäjänmäen-Konalan korttelikerhon opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Pitäjänmäki-Konala Quarter Home Vähäntuvantie 4, Konala Lillstuvägen 4, Konala Vähäntuvantie 4, Konala https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00390 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:54.216668+02:00   [1087] helsinki [1363, 1361] [727, 665] {"fi": ["kuninkaankolmio"]} Point 24.854197 60.233894           Sockenbacka-Kånala kvartersstugan verksamhetsställen                                      
8411 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 75}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "3", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "floor_2", "variable": 119}, {"value": "false", "va… internal 3216     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Pitäjänmäen yläasteen opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Pitäjänmäki Comprehensive School, Lower and Upper Stages Turkismiehenpolku 2, B-talo, Pitäjänmäki Skinnhandlarstigen 2, B-huset, Pitäjänmäki Turkismiehenpolku 2, B-house, Pitäjänmäki https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi               +358 9 310 80938 arja.rajala@hel.fi   2008-12-18T00:00:00+02:00 00370 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:54.234201+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "green", "22": "green", "23": "green", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": null} [1087] helsinki [1363, 1361] [727, 665] {} Point 24.86033 60.226818           Pitäjänmäki högstadien verksamhetsställen     1               1         5      
8413 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3220     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Riistavuoren palvelukeskuksen opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Riistavuori Service Centre Isonnevantie 28, Etelä-Haaga Stormyrvägen 28, Etelä-Haaga Isonnevantie 28, Etelä-Haaga https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00320 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:54.247165+02:00   [1087] helsinki [1363, 1361] [727, 665] {} Point 24.887007 60.217213           Djurbergets servicecenter verksamhetsställen                                      
8414 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3066     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Strömbergin ala-asteen opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Strömberg's Comprehensive School, Lower Stage Takomotie 13, Pitäjänmäki Smedjevägen 13, Pitäjänmäki Takomotie 13, Pitäjänmäki https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00380 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:54.258953+02:00   [1087] helsinki [1363, 1361] [727, 665] {} Point 24.873535 60.21895           Strömberg lågstadieskola verksamhetsställen                                      
8418 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3090     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Koneneulomo, Rajametsäntien opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities on Rajametsäntie Rajametsäntie 32, H-talon pääty, Maunula Råskogsvägen 32, H-husetn pääty, Maunula Rajametsäntie 32, H-housen pääty, Maunula https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00630 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:54.284231+02:00   [1087] helsinki [1363, 1361] [727, 665] {} Point 24.932867 60.228874           Råskogsvägen verksamhetsställen                                      
8426 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3175     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskuksen opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Kustaankartano Service Centre N-talo, Kivalterintie 16/ Oltermannintie 32, Oulunkylä N-huset/Gevaldigervägen 16 N-house/Kivalterintie 16 https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00620 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:54.302668+02:00   [1087, 1403] helsinki [1363, 2218, 2221, 1361] [898, 895, 727, 665] {}                 Gustafsgårds servicecentral                                      
8435 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3146     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Saunabaarin opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Saunabaari Metsäpurontie 25, Maunula Skogsbäcksvägen 25, Maunula Metsäpurontie 25, Maunula https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00630 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:54.316741+02:00   [1087, 1403] helsinki [1363, 2221, 2225, 1361] [900, 895, 727, 665] {} Point 24.926237 60.22775           Saunabaari verksamhetsställen                                      
8438 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "COVID-19: Suljettu 13.5.2020 asti.", "sv": "COVID-19: St\u00e4ngd till 13.5.2020.", "en": "COVID-19: Closed until 13.5.2020."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Asiakaspalvelu", "sv": "Kundtj\u00e4nst", "en": "Customer services"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "sv": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet", "en": "https://www.hel.fi/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Ty\u00f6v\u00e4enopiston kurssi-ilmoittautuminen", "sv": "Finska arbetarinstitutets kursanm\u00e4lning", "en": "Adult Education Institutes, online enrolment"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2358", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2358", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2358"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3192     e3013da8-64fa-47ae-aaa7-e4ca696e5631 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Torpparinmäen peruskoulun opetuspaikka, Helsingin työväenopisto Teaching facilities at Torpparinmäki School Ylä-Fallin tie 54, Torpparinmäki Övre Fallsvägen 54, Torpparinmäki Ylä-Fallin tie 54, Torpparinmäki https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi https://www.hel.fi/sto/fi                     2008-12-18T00:00:00+02:00 00690 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-18T07:30:54.332734+02:00   [1087] helsinki [1363, 1361] [727, 665] {} Point 24.950504 60.263668           Torpparinmäki grundskola verksamhetsställen                                      
8448 [] [] internal 3147     8f9c0bf4-5855-4cbd-b130-37da20a9595b 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   service_by_municipally_owned_company kunnan liikelaitoksen palvelu tjänst från kommunalt affärsverk service by municipally owned company 1                   Tuotanto Catering Pakkala Pakkalantie 30 Backasvägen 30   https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/Ateriapalvelut/ https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/Ateriapalvelut/ https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/Ateriapalvelut/                     2009-03-11T13:52:39+02:00 01530 www.hel.fi kaikki vantaa 2020-03-13T09:30:59.930609+02:00   [1087, 1401, 1402, 1403] vantaa [183, 1376, 504, 331] [806, 587, 338, 221] {} Point 24.940039 60.300446 PL 9510, 00099 Helsingin kaupunki         Tuotanto             P.O. Box 9510, 00099 City of Helsinki           PB 9510, 00099 Helsingfors stad            
8637 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Varaa aika erityissuunnitelmien esittelyyn, ma-pe 8.30-16, p. 09 3102 6300.", "sv": "Reservera tid f\u00f6r presentering av specialplaner, m\u00e5-fr 8.30-16, tfn 09 3102 6300.", "en": "Get hours for presenting specific plans to the inspector: Mon-Fri 8:30am-4pm at 09 310 26300."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Hae alueesi rakennustarkastaja (vastuualuekartta)", "sv": "S\u00f6k ditt omr\u00e5des byggnadsinspekt\u00f6r (kontaktuppgifter omr\u00e5desvis, kartan)", "en": "Contact information on map"}, "www": {"fi": "https://kartta.hel.fi/link/6up9RB", "sv": "https://kartta.hel.fi/link/6upEyW", "en": "https://kartta.hel.fi/link/6upVFU"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Tarkista poikkeavat aukioloajat!", "sv": "Kolla avvikande \u00f6ppettider!", "en": "Exceptional opening hours"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot", "sv": "https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons/avvikande-oppettidet", "en": "https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/en/feedback/exceptional-opening-hours"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Aloittamisoikeus", "sv": "Inledningsr\u00e4tt"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4065", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4065"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Johtoselvitys", "sv": "Ledningsutredning, e-tj\u00e4nst", "en": "Cable report, e-service"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=2812", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=2812", "en": "https://www.… [] internal 3333     7e9c506b-a2f3-4f28-b5ec-8734b7d47e6e 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Rakennusvalvonta, katselmukset ja erityissuunnitelmat Building Control Services, inspections and special drawings Työpajankatu 8 Verkstadsgatan 8 Työpajankatu 8 https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/tyomaavaihe/rakennustyomaa https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/byggande/byggplatsskedet/byggplatser https://www.hel.fi/helsinki/en/housing/construction/construction-stage                     2008-11-12T09:58:36+02:00 00580 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-14T07:30:49.657443+02:00   [1400] helsinki [284] [560] {} Point 24.975857 60.188583 PL 58234, 00099 Helsingin kaupunki         Byggnadstillsynen, syner och specialritningar             P.O. Box 58234, 00099 City of Helsinki           PB 58234, 00099 Helsingfors stad            
8672 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "suljettu poikkeuksellisesti 30.11.2020 - 10.1.2021", "sv": "undantagsvis st\u00e4ngt 30.11.2020 - 10.1.2021", "en": "exceptionally closed 30 Nov 2020 - 10 Jan 2021"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Puhelinpalvelu ma-to 9-10, p. 09 310 26301", "sv": "Telefontj\u00e4nsten m\u00e5-to 9-10, tfn 09 310 26301", "en": "Archive phone service Mon-Thu, tel. 09 310 26301"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Auki ma-ti 8.15-12, ke-pe 12-15", "sv": "\u00d6ppet m\u00e5n-ti 8.15-12, ons-fre 12-15", "en": "Open Mon-Tue 8.15-12, Wed-Fri 12-15"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Rakennuspiirustusten s\u00e4hk\u00f6inen myyntipalvelu Arska", "sv": "Tj\u00e4nst f\u00f6r f\u00f6rs\u00e4ljning av byggnadsritningar, Arska", "en": "Service for selling architectural drawings, Arska"}, "www": {"fi": "https://asiointi.hel.fi/arska/", "sv": "https://asiointi.hel.fi/arska/", "en": "https://asiointi.hel.fi/arska/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Lupapiste Kauppa", "sv": "Lupapiste Kauppa", "en": "Lupapiste Kauppa"}, "www": {"fi": "https://kauppa.lupapiste.fi/", "sv": "https://kauppa.lupapiste.fi/", "en": "https://kauppa.lupapiste.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Rakennuspiirustusten myyntipalvelu", "sv": "Tj\u00e4nst f\u00f6r f\u00f6rs\u00e4ljning av byggnadsritningar", "en": "Service for selling architectural drawings"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=275", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=275", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/serv… [] internal 3409     d0bd676a-1515-4926-b9ef-dada76089ff4 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Rakennusvalvonnan arkisto Building Control Services Archives Työpajankatu 8 Verkstadsgatan 8 Työpajankatu 8 https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/ennakkotietoa-rakentamiseen/arkisto-palvelut/ https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/byggande/forhand/arkivtjanster/ https://www.hel.fi/helsinki/en/housing/construction/info-builders/archive/                     2008-11-12T09:58:36+02:00 00580 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-18T08:30:53.723360+02:00   [1402] helsinki [312] [561] {"fi": ["arkistopalvelut"]} Point 24.975857 60.188583 PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki         Byggnadstillsynens arkiv Arkiston asiakaspalvelu on osa maankäytön ja rakentamisen asiakaspalvelua.           P.O. Box 58231, 00099 City of Helsinki           PB 58231, 00099 Helsingfors stad Arkivets kundtjänst är en del av kundtjänsten för markanvändning och byggande.     Archive's customer service is located at the Customer Services for Land Use and Construction.    
8953 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Palop\u00e4\u00e4llikk\u00f6", "sv": "Brandchef", "en": "Fire manager"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 30102", "contact_person": "Vesa Hyv\u00f6nen"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Onnettomuuksien ehk\u00e4isy", "sv": "F\u00f6rebyggande av olyckor", "en": "Preventing accidents"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/pela/fi/Onnettomuuksien+ehkaisy/", "sv": "https://www.hel.fi/pela/sv/forebyggande+av+olyckor", "en": "https://www.hel.fi/pela/en/preventing-accidents/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3725 visithelsinki 2428 420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Peruskorjaus 2011-2013Toiminnot Jätkäsaaren asemalla.     Erottajan pelastusasema Erottaja Rescue Station Korkeavuorenkatu 26 Högbergsgatan 26   https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet                     2009-03-25T09:21:54+02:00 00130 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.547390+02:00   [1061, 1403] helsinki [749, 1072] [501, 473] {} Point 24.945602 60.16503 PL 112, 00099 Helsingin kaupunki         Skillnadens räddningsstation             P.O. Box 112, 00099 City of Helsinki           PB 112, 00099 Helsingfors stad   Grundreparation 2011-2013Verksamheter i Busholmens station.        
8954 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Palop\u00e4\u00e4llikk\u00f6", "sv": "Brandchef", "en": "Fire manager"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 30104", "contact_person": "Juha-Pekka Lassila"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Onnettomuuksien ehk\u00e4isy", "sv": "F\u00f6rebyggande av olyckor", "en": "Preventing accidents"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/pela/fi/Onnettomuuksien+ehkaisy/", "sv": "https://www.hel.fi/pela/sv/forebyggande+av+olyckor", "en": "https://www.hel.fi/pela/en/preventing-accidents/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3726     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Haagan pelastusasema Haaga Rescue Station Vanha Turun maantie 2 Gamla Åbo landsväg 2 Vanha Turun maantie 2 https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/Toimipisteet/ https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/Toimipisteet/ https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/Toimipisteet/                     2009-03-25T09:21:54+02:00 00320 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.561594+02:00   [1061, 1402] helsinki [1072, 331] [806, 501] {} Point 24.893782 60.208958 PL 112, 00099 Helsingin kaupunki         Haga räddningsstation             P.O. Box 112, 00099 City of Helsinki           PB 112, 00099 Helsingfors stad            
8955 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Palop\u00e4\u00e4llikk\u00f6", "sv": "Brandchef", "en": "Fire manager"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 30103", "contact_person": "Anja Aatsinki"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Onnettomuuksien ehk\u00e4isy", "sv": "F\u00f6rebyggande av olyckor", "en": "Preventing accidents"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/pela/fi/Onnettomuuksien+ehkaisy/", "sv": "https://www.hel.fi/pela/sv/forebyggande+av+olyckor", "en": "https://www.hel.fi/pela/en/preventing-accidents/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3727     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Käpylän pelastusasema Käpylä Rescue Station Kullervonkatu 7 Kullervogatan 7   https://www.hel.fi/pela/fi https://www.hel.fi/pela/fi https://www.hel.fi/pela/fi                     2009-03-25T09:21:54+02:00 00600 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.574311+02:00   [1061, 1402] helsinki [1072, 331] [806, 501] {} Point 24.957027 60.21672 PL 112, 00099 Helsingin kaupunki         Kottby räddningsstation             P.O. Box 112, 00099 City of Helsinki           PB 112, 00099 Helsingfors stad            
8956 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Palop\u00e4\u00e4llikk\u00f6", "sv": "Brandchef", "en": "Fire manager"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 30103", "contact_person": "Anja Aatsinki"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Onnettomuuksien ehk\u00e4isy", "sv": "F\u00f6rebyggande av olyckor", "en": "Preventing accidents"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/pela/fi/Onnettomuuksien+ehkaisy/", "sv": "https://www.hel.fi/pela/sv/forebyggande+av+olyckor", "en": "https://www.hel.fi/pela/en/preventing-accidents/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3733     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Malmin pelastusasema Malmi Rescue Station Malmin lentoasema Malms flygfält   https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet                     2009-03-25T09:21:54+02:00 00700 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.586653+02:00   [1061, 1402] helsinki [1072, 331] [806, 501] {} Point 25.04475 60.2484 PL 112, 00099 Helsingin kaupunki         Malm räddningsstation             P.O. Box 112, 00099 City of Helsinki           PB 112, 00099 Helsingfors stad            
8957 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Palop\u00e4\u00e4llikk\u00f6", "sv": "Brandchef", "en": "Fire manager"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 30102", "contact_person": "Vesa Hyv\u00f6nen"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Onnettomuuksien ehk\u00e4isy", "sv": "F\u00f6rebyggande av olyckor", "en": "Preventing accidents"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/pela/fi/Onnettomuuksien+ehkaisy/", "sv": "https://www.hel.fi/pela/sv/forebyggande+av+olyckor", "en": "https://www.hel.fi/pela/en/preventing-accidents/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3734     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Mellunkylän pelastusasema Mellunkylä Rescue Station Linnanpajantie 6 Borgsmedjevägen 6   https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet                     2009-03-25T09:21:54+02:00 00950 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.600161+02:00   [1061, 1402] helsinki [1072, 331] [806, 501] {} Point 25.123793 60.227097 PL 112, 00099 Helsingin kaupunki         Mellungsby räddningsstation             P.O. Box 112, 00099 City of Helsinki           PB 112, 00099 Helsingfors stad            
8958 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Palop\u00e4\u00e4llikk\u00f6", "sv": "Brandchef", "en": "Fire manager"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 30102", "contact_person": "Vesa Hyv\u00f6nen"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Onnettomuuksien ehk\u00e4isy", "sv": "F\u00f6rebyggande av olyckor", "en": "Preventing accidents"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/pela/fi/Onnettomuuksien+ehkaisy/", "sv": "https://www.hel.fi/pela/sv/forebyggande+av+olyckor", "en": "https://www.hel.fi/pela/en/preventing-accidents/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3644     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Herttoniemen pelastusasema Herttoniemi Rescue Station Sorvaajankatu 16 Svarvaregatan 16   https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet                     2009-03-25T09:21:54+02:00 00880 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.623667+02:00   [1061, 1402] helsinki [1072, 331] [806, 501] {} Point 25.043083 60.19699 PL 112, 00099 Helsingin kaupunki         Hertonäs räddningsstation             P.O. Box 112, 00099 City of Helsinki           PB 112, 00099 Helsingfors stad            
8959 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Palop\u00e4\u00e4llikk\u00f6", "sv": "Brandchef", "en": "Fire manager"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 310 30102", "contact_person": "Vesa Hyv\u00f6nen"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Onnettomuuksien ehk\u00e4isy", "sv": "F\u00f6rebyggande av olyckor", "en": "Preventing accidents"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/pela/fi/Onnettomuuksien+ehkaisy/", "sv": "https://www.hel.fi/pela/sv/forebyggande+av+olyckor", "en": "https://www.hel.fi/pela/en/preventing-accidents/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3645     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Suomenlinnan pelastusasema Suomenlinna Rescue Station Suomenlinna Sveaborg Suomenlinna https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/toimipisteet/toimipisteet                     2009-03-25T09:21:54+02:00 00190 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.641091+02:00   [1061, 1402] helsinki [1072, 331] [806, 501] {} Point 24.991518 60.14629 PL 112, 00099 Helsingin kaupunki         Sveaborgs räddningsstation             P.O. Box 112, 00099 City of Helsinki           PB 112, 00099 Helsingfors stad            
8964 [] [] internal 3697     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Öljyntorjuntavarikko Oil destruction measures depot Santahamina Sandhamn Santahamina https://www.hel.fi/pela/fi https://www.hel.fi/pela/sv https://www.hel.fi/pela/en                     2009-03-25T09:21:54+02:00 00860 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-10-15T11:01:01.756132+03:00   [1061] helsinki [1075] [839] {} Point 25.037477 60.149197 PL 112, 00099 Helsingin kaupunki         Oljebekämpningsdepån             P.O. Box 112, 00099 City of Helsinki           PB 112, 00099 Helsingfors stad            
8966 [] [] internal 3699     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Pelastuskoulu   Tyynenmerenkatu 1 Stillahavsgatan 1   https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/pelastuskoulu/ https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/pelastuskoulu/ https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/pelastuskoulu/                     2009-03-25T09:21:54+02:00 00320 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:31:00.557844+02:00   [1061] helsinki [1073] [502] {} Point 24.921146 60.15957 PL 112, 00099 Helsingin kaupunki         Räddningsskolan             P.O. Box 112, 00099 City of Helsinki           PB 112, 00099 Helsingfors stad            
8972 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Yrj\u00f6nkatu 3 / Mannerheimintien etel\u00e4p\u00e4\u00e4", "sv": "Entr\u00e9: Yrj\u00f6nkatu 3 / Mannerheimintien etel\u00e4p\u00e4\u00e4", "en": "Entrance: Yrj\u00f6nkatu 3 / Mannerheimintien etel\u00e4p\u00e4\u00e4"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3590     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Erottajan yleinen väestönsuoja Erottaja public bomb shelter Yrjönkatu 3 Georgsgatan 3                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00120 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.678830+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.943691 60.16474           Skillnadens allmänna befolkningsskyddsrum                                      
8973 [] [] internal 3600     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Hakaniemen metroaseman yleinen väestönsuoja Hakaniemi Metro Station public bomb shelter Hakaniemen metroasema Hagnäs metrostation                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00530 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:31:00.570187+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.949787 60.17945           Allmänna befolkningsskyddsrummet på Hagnäs metrostation                                      
8974 [] [] internal 3601     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Kampin metroaseman yleinen väestönsuoja Kamppi Metro Station public bomb shelter Kampin metroasema Kampens metrostation                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00100 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:31:00.576257+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.930206 60.16853           Allmänna befolkningsskyddsrummet på Kampens metrostation                                      
8975 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Katajanokan laituri 3-5 / Pormestarinrinne 2 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4", "sv": "Entr\u00e9: Katajanokan laituri 3-5 / Pormestarinrinne 2 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4", "en": "Entrance: Katajanokan laituri 3-5 / Pormestarinrinne 2 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3602     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Kanavapuiston yleinen väestönsuoja Kanavapuisto public bomb shelter Katajanokanlaituri 3 Skatuddskajen 3                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00160 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.699173+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.958776 60.16767           Kanalparkens allmänna befolkningsskyddsrum                                      
8976 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Kangasalantie 13 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4", "sv": "Entr\u00e9: Kangasalantie 13 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4", "en": "Entrance: Kangasalantie 13 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3610     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Kangasalantien yleinen väestönsuoja Kangasalantie public bomb shelter Kangasalantie 13 vastapäätä Kangasalavägen 13 mittemot                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00550 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.709792+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.955477 60.19698           Kangasalavägens allmänna befolkningsskyddsrum                                      
8977 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Vilhonvuorenkatu 9-11 / Katri Valan puiston kaakkoisreuna / Vilhonvuorenkuja 10 ja 14 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4", "sv": "Entr\u00e9: Vilhonvuorenkatu 9-11 / Katri Valan puiston kaakkoisreuna / Vilhonvuorenkuja 10 ja 14 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4", "en": "Entrance: Vilhonvuorenkatu 9-11 / Katri Valan puiston kaakkoisreuna / Vilhonvuorenkuja 10 ja 14 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3611     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Katri Valan puiston yleinen väestönsuoja Katri Vala Park public bomb shelter Vilhonvuorenkatu 9-11 Vilhelmsbergsgatan 9-11                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00500 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.721772+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.966154 60.186832           Allmänna befolkningsskyddsrummet i Katri Valas park                                      
8978 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Puutarhakatu 1", "sv": "Entr\u00e9: Puutarhakatu 1", "en": "Entrance: Puutarhakatu 1"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3518     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Kluuvin tunnelin yleinen väestönsuoja Kluuvi Tunnel public bomb shelter Puutarhakatu 1 Trädgårdsgatan 1                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00100 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.732883+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.948524 60.173107           Allmänna befolkningsskyddsrummet i Gloets tunnel                                      
8979 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Laajalahdentie 11-13", "sv": "Entr\u00e9: Laajalahdentie 11-13", "en": "Entrance: Laajalahdentie 11-13"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3519     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Laajalahdenaukion yleinen väestönsuoja Laajalahdenaukio public bomb shelter Laajalahdentie 11-13 Bredviksvägen 11-13                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00330 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.745227+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.875864 60.19773           Bredviksplatsens allmänna befolkningsskyddsrum                                      
8981 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Nervanderinkatu 9 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4", "sv": "Entr\u00e9: Nervanderinkatu 9 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4", "en": "Entrance: Nervanderinkatu 9 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3530     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Nervanderinkadun yleinen väestönsuoja Nervanderinkatu public bomb shelter Nervanderinkatu 9 vastapäätä Nervandersgatan 9 mittemot                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00100 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.768944+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.929674 60.172977           Nervandersgatans allmänna befolkningsskyddsrum                                      
8982 [] [] internal 3537     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Ruoholahden metroaseman yleinen väestönsuoja Ruoholahti Metro Station public bomb shelter Ruoholahden metroasema Gräsviken metrostation                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00180 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:31:00.632994+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.914776 60.16313           Allmänna befolkningsskyddsrummet på Gräsvikens metrostation                                      
8983 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Siltavuorenranta 16 piha", "sv": "Entr\u00e9: Siltavuorenranta 16 piha", "en": "Entrance: Siltavuorenranta 16 piha"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3538     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Siltavuorenrannan yleinen väestönsuoja Siltavuorenranta public bomb shelter Siltavuorenranta 16 piha Brobergskajen 16 gården                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00170 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.788865+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.95421 60.176456           Brobergskajens allmänna befolkningsskyddsrum                                      
8984 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Rantapolku 7-9", "sv": "Entr\u00e9: Rantapolku 7-9", "en": "Entrance: Rantapolku 7-9"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3583     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Tiilimäen yleinen väestönsuoja Tiilimäki public bomb shelter Rantapolku 7-9 Strandstigen 7-9                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00330 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.800058+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.870705 60.196598           Tegelbackens allmänna befolkningsskyddsrum                                      
8985 [] [] internal 3591     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Sörnäisten metroaseman yleinen väestönsuoja Sörnäinen Metro Station public bomb shelter Sörnäisten metroasema Sörnäs metrostation                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00500 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:31:00.653316+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.96081 60.187786           Allmänna befolkningsskyddsrummet på Sörnäs metrostation                                      
8986 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Lutherinkatu 6 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4 / Oksasenkadun etel\u00e4p\u00e4\u00e4 / Sammonpuistikko", "sv": "Entr\u00e9: Lutherinkatu 6 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4 / Oksasenkadun etel\u00e4p\u00e4\u00e4 / Sammonpuistikko", "en": "Entrance: Lutherinkatu 6 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4 / Oksasenkadun etel\u00e4p\u00e4\u00e4 / Sammonpuistikko"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3592     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Temppeliaukion yleinen väestönsuoja Temppeliaukio public bomb shelter Lutherinkatu 6 vastapäätä Luthergatan 6 mittemot                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00100 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.818051+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.924505 60.173756           Tempelplatsens allmänna befolkningsskyddsrum                                      
8987 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Helsinginkatu 10-12 v\u00e4liss\u00e4 / Franz\u00e9ninaukio/ Torkkelink.-Agricolank. kulma/ Pengerk. 17 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4", "sv": "Entr\u00e9: Helsinginkatu 10-12 v\u00e4liss\u00e4 / Franz\u00e9ninaukio/ Torkkelink.-Agricolank. kulma/ Pengerk. 17 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4", "en": "Entrance: Helsinginkatu 10-12 v\u00e4liss\u00e4 / Franz\u00e9ninaukio/ Torkkelink.-Agricolank. kulma/ Pengerk. 17 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3593     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Torkkelinmäen yleinen väestönsuoja Torkkelinmäki public bomb shelter Helsinginkatu 10-12 välissä Helsingegatan 10-12 emellan                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00500 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.833869+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.955523 60.186977           Torkelsbackens allmänna befolkningsskyddsrum                                      
8988 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Laivasillankatu 1 / Ullanpuistikko", "sv": "Entr\u00e9: Laivasillankatu 1 / Ullanpuistikko", "en": "Entrance: Laivasillankatu 1 / Ullanpuistikko"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3603     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Tähtitorninvuoren yleinen väestönsuoja Tähtitorninvuori public bomb shelter Laivasillankatu 1 Skeppsbrogatan 1                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00140 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.846488+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.954815 60.162678           Observatoriebergets allmänna befolkningsskyddsrum                                      
8989 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Kuusitie 12-14 / Valpurinpuiston kaakkoisp\u00e4\u00e4", "sv": "Entr\u00e9: Kuusitie 12-14 / Valpurinpuiston kaakkoisp\u00e4\u00e4", "en": "Entrance: Kuusitie 12-14 / Valpurinpuiston kaakkoisp\u00e4\u00e4"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3604     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Valpurinpuiston yleinen väestönsuoja Valpurinpuisto public bomb shelter Kuusitie 12-14 Granvägen 12-14                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00270 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.857637+02:00   [1061] helsinki [1086] [815] {} Point 24.897633 60.19419           Valborgsparkens allmänna befolkningsskyddsrum                                      
8991 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: El\u00e4intarhantie 7 / Ensi linja 1 / El\u00e4intarhantie 3", "sv": "Entr\u00e9: El\u00e4intarhantie 7 / Ensi linja 1 / El\u00e4intarhantie 3", "en": "Entrance: El\u00e4intarhantie 7 / Ensi linja 1 / El\u00e4intarhantie 3"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3511     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Eläintarhantien kallioväestönsuoja Eläintarhantie bomb shelter Eläintarhantie 7 Djurgårdsvägen 7                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00530 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.867927+02:00   [1061] helsinki [1084, 1086] [815, 808] {} Point 24.940018 60.182255           Djurgårdsvägens bergskyddsrum                                      
8992 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Laivurinrinne 4 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4", "sv": "Entr\u00e9: Laivurinrinne 4 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4", "en": "Entrance: Laivurinrinne 4 vastap\u00e4\u00e4t\u00e4"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3520     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Johanneksenpuiston kallioväestönsuoja Johanneksenpuisto bomb shelter Laivurinrinne 4 vastapäätä Skepparebrinken 4 mittemot                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00120 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.878595+02:00   [1061] helsinki [1084, 1086] [815, 808] {} Point 24.943207 60.16185           Johannesparkens bergskyddsrum                                      
8993 [] [] internal 3521     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Kaisaniemen metroaseman kallioväestönsuoja Kaisaniemi Metro Station bomb shelter Helsingin yliopiston metroasema Helsingfors universitet metrostation Helsingin yliopiston metroasema                           2009-03-25T09:21:54+02:00 00100 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-03-13T09:31:00.710259+02:00   [1061] helsinki [1084, 1086] [815, 808] {} Point 24.9479 60.171528           Bergskyddsrummet på Kajsaniemi metrostation                                      
8994 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Fabianinkatu 29 / Aleksanterinkatu 36 / Kluuvin kauppakeskus", "sv": "Entr\u00e9: Fabianinkatu 29 / Aleksanterinkatu 36 / Kluuvin kauppakeskus", "en": "Entrance: Fabianinkatu 29 / Aleksanterinkatu 36 / Kluuvin kauppakeskus"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3522     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Kaisaniemi-Kluuvin kallioväestönsuoja Kaisaniemi-Kluuvi bomb shelter Fabianinkatu 29 Fabiansgatan 29                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00100 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.894190+02:00   [1061] helsinki [1084, 1086] [815, 808] {} Point 24.94959 60.168148           Bergskyddsrummet Kajsaniemi-Gloet                                      
8995 [{"section_type": "OTHER_ADDRESS", "name": {"fi": "Sis\u00e4\u00e4nk\u00e4ynti: Simonkatu 3 / Forum-kauppakeskus / Jaakonkatu", "sv": "Entr\u00e9: Simonkatu 3 / Forum-kauppakeskus / Jaakonkatu", "en": "Entrance: Simonkatu 3 / Forum-kauppakeskus / Jaakonkatu"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 3531     420121e5-e673-4549-b4fb-1d9347fb2cc1 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1                   Kamppi-Forumin kallioväestönsuoja Kamppi-Forum bomb shelter Simonkatu 3 Simonsgatan 3                             2009-03-25T09:21:54+02:00 00100 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:04.903536+02:00   [1061] helsinki [1084, 1086] [815, 808] {} Point 24.936195 60.169315           Bergskyddsrummet Kampen-Forum                                      

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [unit] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [connections] TEXT,
  [accessibility_properties] TEXT,
  [identifiers_0_namespace] TEXT,
  [identifiers_0_value] TEXT,
  [identifiers_1_namespace] TEXT,
  [identifiers_1_value] TEXT,
  [department] TEXT,
  [root_department] TEXT,
  [provider_type] TEXT,
  [organizer_type] TEXT,
  [contract_type_id] TEXT,
  [contract_type_description_fi] TEXT,
  [contract_type_description_sv] TEXT,
  [contract_type_description_en] TEXT,
  [is_active] INTEGER,
  [deleted_at] TEXT,
  [organizer_name] TEXT,
  [organizer_business_id] TEXT,
  [picture_url] TEXT,
  [picture_entrance_url] TEXT,
  [streetview_entrance_url] TEXT,
  [description_fi] TEXT,
  [description_en] TEXT,
  [short_description] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [street_address_fi] TEXT,
  [street_address_sv] TEXT,
  [street_address_en] TEXT,
  [www_fi] TEXT,
  [www_sv] TEXT,
  [www_en] TEXT,
  [address_postal_full] TEXT,
  [call_charge_info_fi] TEXT,
  [call_charge_info_sv] TEXT,
  [call_charge_info_en] TEXT,
  [picture_caption] TEXT,
  [phone] TEXT,
  [fax] TEXT,
  [email] TEXT,
  [accessibility_phone] TEXT,
  [accessibility_email] TEXT,
  [accessibility_www] TEXT,
  [created_time] TEXT,
  [address_zip] TEXT,
  [data_source] TEXT,
  [extensions_maintenance_group] TEXT,
  [extensions_maintenance_organization] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [accessibility_viewpoints] TEXT,
  [root_service_nodes] TEXT,
  [municipality] TEXT,
  [service_nodes] TEXT,
  [services] TEXT,
  [keywords] TEXT,
  [location_type] TEXT,
  [location_coordinates_0] FLOAT,
  [location_coordinates_1] FLOAT,
  [address_postal_full_fi] TEXT,
  [identifiers_2_value] TEXT,
  [picture_caption_fi] TEXT,
  [call_charge_info] TEXT,
  [www] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [short_description_fi] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT,
  [location] TEXT,
  [picture_caption_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT,
  [address_postal_full_en] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT,
  [street_address] TEXT,
  [contract_type] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT,
  [identifiers_2_namespace] TEXT,
  [address_postal_full_sv] TEXT,
  [short_description_sv] TEXT,
  [description_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT,
  [short_description_en] TEXT,
  [description] TEXT,
  [picture_caption_en] TEXT
);