85 rows where organizer_type = "ASSOCIATION"

View and edit SQL

Suggested facets: department, root_department, provider_type, contract_type_id, contract_type_description_fi, contract_type_description_sv, contract_type_description_en, organizer_business_id, name_en, data_source, extensions_maintenance_organization, root_service_nodes, municipality, service_nodes, services, address_postal_full_fi, picture_caption_fi, name_sv, short_description_fi, address_postal_full_en, address_postal_full_sv, created_time (date), last_modified_time (date)

organizer_type

 • ASSOCIATION · 85
id ▼ connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
464 [{"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om svenskspr\u00e5kig sm\u00e5barnspedagogik"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4512", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=4512"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen", "sv": "Ans\u00f6kan om sm\u00e5barnspedagogik eller f\u00f6rskoleundervisning", "en": "Application for early education or pre-primary education"}, "www": {"fi": "https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=506", "sv": "https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/tjanster/e-tjanster?id=506", "en": "https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=506"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 927     1ba3dd78-2e7b-486f-a557-13ba0623f704 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1   Haga privata svenska barnträdgårds garantiförening r.f. 0221721-1             Daghemmet Haga privata svenska barnträdgård Day care Haga privata svenska barnträdgård Haagan urheilutie 5 Haga sportväg 5 Haagan urheilutie 5 http://hagalekis.hemochskola.fi/start/ http://hagalekis.hemochskola.fi/start/ http://hagalekis.hemochskola.fi/start/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 44 083 3809, +358 9 587 9355         2007-11-15T00:00:00+02:00 00320 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-12-03T13:00:55.037155+02:00   [1405] helsinki [882, 881] [603] {"fi": ["varhaiskasvatus", "tarha"], "en": ["daycare", "day care"]} Point 24.894373 60.216343           Daghemmet Haga privata svenska barnträdgård                                      
6806 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Kuraattori", "sv": "Kuraattori", "en": "Kuraattori"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 7206 7338", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Psykologi", "sv": "Psykologi", "en": "Psykologi"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 7206 7353", "contact_person": null}] [] internal 17922     eb77b857-79e1-4045-b739-09eee3489431 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 CONTRACT_SCHOOL ASSOCIATION contract_school sopimuskoulu avtalsskola contract school 1   Oulunkylän yhteiskoulu               Oulunkylän yhteiskoulu Oulunkylä Coeducational School Siltavoudintie 24 Brofogdevägen 24 Siltavoudintie 24 http://www.oulunkylanyhteiskoulu.fi http://www.oulunkylanyhteiskoulu.fi http://www.oulunkylanyhteiskoulu.fi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 720 6730         2015-11-27T12:11:49+02:00 00640 oulunkylanyhteiskoulu.fi kaikki helsinki 2020-11-30T16:30:57.023149+02:00   [1087] helsinki [1172, 1123, 1129, 1122, 1130, 1135, 1141, 1134, 1142, 1146, 1165, 1166, 1259, 1110] [662, 658, 121, 119, 108, 35, 34, 33, 27, 23, 22, 21, 15, 3] {"fi": ["lukio", "lukiot"]} Point 24.963255 60.23592           Högstadieskolan Oulunkylän yhteiskoulu                                      
6914 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe klo 17 asti", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre tills kl. 17", "en": "open Mon-Fri until 17 o'clock"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Asiakasmaksu on 100 \u20ac/kk, kun toiminta p\u00e4\u00e4ttyy klo 16.00 ja 120 \u20ac/kk, kun toiminta p\u00e4\u00e4ttyy klo 17.00."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Aluekoordinaattori", "sv": "Regional koordinator", "en": "Regional coordinator"}, "www": null, "email": "maija.jaskara@hel.fi", "phone": "+358 9 310 87103, +358 40 334 5826", "contact_person": "Maija Jaskara"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Iltap\u00e4iv\u00e4toiminta painottuu monipuoliseen ulkoiluun ja liikuntaan, l\u00e4hipuistoissa ja koulun pihalla. Teemme kuukausittain my\u00f6s retki\u00e4 lapsia kiinnostaviin kohteisiin, n\u00e4yttelyihin, teatteriin, luontoon jne. Omassa tilassamme, Meri Messiss\u00e4, joka sijaitsee koulun v\u00e4litt\u00f6m\u00e4ss\u00e4 l\u00e4heisyydess\u00e4, olemme p\u00e4ivitt\u00e4in, ja siell\u00e4 lapset askartelevat, leikkiv\u00e4t, pelailevat, piirtelev\u00e4t ja tutustuvat toisiinsa. Viikoittain leivomme l\u00e4mpim\u00e4isi\u00e4 kotiinkin viet\u00e4v\u00e4ksi. V\u00e4lipalan sy\u00f6mme koulun ruokasalissa."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 20621     9d25d046-18ad-4908-a7b5-780d92935d4e 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SUPPORTED_OPERATIONS ASSOCIATION supported_operations avustettava toiminta verksamhet som beviljas bidrag supported operations 1       https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/Elias-koulu-6914.jpg           Iltapäivätoiminta / Elias-koulu, Elias-Koulun Kouluyhdistys ry Afternoon activities / Elias School, Elias-Koulun Kouluyhdistys ry Ehrensvärdintie 31-35 Ehrensvärdsvägen 31-35 Ehrensvärdintie 31-35 https://eliaskoulu.fi/iltapaivakerho/ https://eliaskoulu.fi/iltapaivakerho/ https://eliaskoulu.fi/iltapaivakerho/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 622 4686         2015-11-27T12:11:49+02:00 00150 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:31:00.002605+02:00   [1087] helsinki [1181, 1183, 2053, 2049] [656, 229] {"fi": ["ip Elias-koulu"]} Point 24.936584 60.157364           Finskspråkig eftermiddagsverksamhet / Elias-koulu, Elias-Koulun Kouluyhdistys ry                                      
18409 [] [] internal 5100     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Mikkolan sos.dem. Yhdistys ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 453 463 266         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:08.540190+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 25.107325 60.33663                                                  
18573 [] [] internal 5290     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Simonkallion palstaviljelijät                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 829 0392         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:08.784762+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 25.015884 60.305294                                                  
18749 [] [] internal 5254     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Rajatorppaseura ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 44 027 0445         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:09.208359+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 24.83072 60.255672                                                  
19062 [] [] internal 5355     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Havukosken Palstaviljelijät ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 874 5684         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:09.733482+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 25.086311 60.31987                                                  
19383 [] [] internal 5425     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Kartanon Viljelijät ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 590 4201         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:10.276661+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 25.111118 60.272858                                                  
19457 [] [] internal 5372     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Länsimäki-Rajakylän Sosialidemokraatit ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 400 500 585         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:10.395548+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 25.089544 60.252438                                                  
19537 [] [] internal 5528     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Koivukylän sos.dem. työväenyhdistys ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 595 2067         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:10.479902+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 25.06089 60.314625                                                  
20269 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Espoon Montessori-leikkikoulun omat kotisivut"}, "www": {"fi": "http://www.espoonmontessorileikkikoulu.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 5721     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Espoon Montessori leikkikoulu   Meteorinkatu 4 C Meteorgatan 4 C Meteorinkatu 4 C https://espoonmontessorileikkikoulu.fi/ https://espoonmontessorileikkikoulu.fi/ https://espoonmontessorileikkikoulu.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 41 531 3301         2015-11-03T12:03:45+02:00 02210 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-06-01T07:31:18.261524+03:00   [1405] espoo [871, 870] [663] {"fi": ["eskari", "montessori", "tarha", "koulu"]} Point 24.733164 60.16845             päiväkotiesiopetus                                    
20270 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Mesimarjan omat kotisivut"}, "www": {"fi": "http://www.mesimarja.com/?sivu=etusivu"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 5745     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Espoon Steiner päiväkoti Mesimarja   Sammalkallionkuja 2 D Mossbergsgränden 2 D Sammalkallionkuja 2 D https://www.paivakotimesimarja.fi/ https://www.paivakotimesimarja.fi/ https://www.paivakotimesimarja.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 408 1083         2015-11-03T12:03:45+02:00 02210 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:11.676540+02:00   [1405] espoo [871, 870] [663] {"fi": ["eskari", "tarha", "steriner", "lastentarha"]} Point 24.733492 60.17623             päiväkoti                                    
20273 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Papinniityn p\u00e4iv\u00e4kodin omat kotisivut"}, "www": {"fi": "http://papinniitynpvk.wordpress.com/category/papinniityn-paivakoti/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 5766     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Papinniityn päiväkoti   Komeetankuja 3 Kometgränden 3 Komeetankuja 3 https://papinniitynpvk.wordpress.com/category/papinniityn-paivakoti/ https://papinniitynpvk.wordpress.com/category/papinniityn-paivakoti/ https://papinniitynpvk.wordpress.com/category/papinniityn-paivakoti/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 578 0934         2015-11-03T12:03:45+02:00 02210 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:31:16.014339+02:00   [1405] espoo [871, 870] [663] {"fi": ["tarha", "lastentarha"]} Point 24.73352 60.16771             Päiväkoti                                    
20274 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Pikku Omenan omat kotisivut"}, "www": {"fi": "http://olakary.nettisivu.org/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 5529     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Pikku Omenan päiväkoti   Nelikkokuja 2 Fjärdingsgränden 2 Nelikkokuja 2 http://www.paivakotipikkuomena.fi/ http://www.paivakotipikkuomena.fi/ http://www.paivakotipikkuomena.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 373 0496         2015-11-03T12:03:45+02:00 02230 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:11.702729+02:00   [1405] espoo [871, 870] [663] {"fi": ["tarha", "lastentarha"]} Point 24.741957 60.161953             Päiväkoti                                    
20275 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "P\u00e4iv\u00e4koti Pikkulan omat kotisivut"}, "www": {"fi": "http://www.pikkula.fi/joomla/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 5530     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Muksulan päiväkoti   Meteorinkatu 4, Espoo Meteorgatan 4, Espoo Meteorinkatu 4, Espoo http://muksula.easyhostplace.net/ http://muksula.easyhostplace.net/ http://muksula.easyhostplace.net/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 385 9089         2015-11-03T12:03:45+02:00 02210 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:31:16.029672+02:00   [1405] espoo [871, 870] [663] {"fi": ["tarha", "lastentarha"]} Point 24.732689 60.16853             Päiväkoti                                    
20278 [] [] internal 5555     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Tarjalaxin päiväkoti   Kuusikallionkuja 3 C Granbackagränden 3 C Kuusikallionkuja 3 C https://tarjalax.wordpress.com/ https://tarjalax.wordpress.com/ https://tarjalax.wordpress.com/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 462 5517         2015-11-03T12:03:45+02:00 02210 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:11.729188+02:00   [1405] espoo [871, 870] [663] {"fi": ["tarha", "lastentarha"]} Point 24.730946 60.176037             päiväkoti                                    
20328 [] [] internal 5670     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Everstinkadun päiväkoti   Miekka 2 Värjan 2 Miekka 2 http://everstinkadunpaivakoti.fi/ http://everstinkadunpaivakoti.fi/ http://everstinkadunpaivakoti.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 307 5677         2015-11-03T12:03:45+02:00 02600 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:12.009221+02:00   [1405] espoo [871, 870] [663] {"fi": ["ostopalvelu", "tarha", "lastentarha"]} Point 24.825397 60.213333             päiväkoti                                    
20331 [] [] internal 5856     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Päiväkoti Humiseva   Veininkatu 5 Sveinsgatan 5 Veininkatu 5 http://www.humiseva.fi/ http://www.humiseva.fi/ http://www.humiseva.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 452 799 556         2015-11-03T12:03:45+02:00 02730 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-11-05T14:31:01.880045+02:00   [1087, 1405] espoo [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["eskari", "tarha", "ostopalvelu", "lastentarha"]} Point 24.767023 60.242977             päiväkotiesiopetus                                    
20340 [] [] internal 5694     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1   Espoon englanninkielinen leikkikoulu               Espoon englanninkielinen leikkikoulu   Kalasääksentie 6 Fiskgjusvägen 6 Kalasääksentie 6 http://www.espoonenglanninkielinenleikkikoulu.fi/ http://www.espoonenglanninkielinenleikkikoulu.fi/ http://www.espoonenglanninkielinenleikkikoulu.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 41 513 7773         2015-11-03T12:03:45+02:00 02620 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-11-05T14:31:01.906444+02:00   [1087, 1405] espoo [905, 911, 1090, 2125, 906] [160, 160, 151] {"fi": ["tarha", "vieraskielinen", "eskari"]} Point 24.774014 60.231003             päiväkotiesiopetus                                    
20387 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Honey Monstersin omat kotisivut"}, "www": {"fi": "http://www.honeymonsters.fi/yhteystiedot.html"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 5770     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1   Honey Monsters -englanninkielisen kielikylpypäiväkodin kannatusyhdistys r.y. 0995451-3             Honey Monsters - englanninkielinen kielikylpypäiväkoti   Joupinpuisto 2 Jofsparken 2 Joupinpuisto 2 https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Englanninkielinen_varhaiskasvatus https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Englanninkielinen_varhaiskasvatus https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Englanninkielinen_varhaiskasvatus   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 805 3355         2015-11-03T12:03:45+02:00 02760 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-06-23T14:31:13.764102+03:00   [1087, 1405] espoo [905, 911, 1090, 2125, 906] [160, 151] {"fi": ["english", "kielikylpy", "englanti", "eskari", "lastentarha"]} Point 24.682102 60.201313 Joupinpuisto 2, 02760 Espoo                                                
20388 [] [] internal 5771     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1   Lakistonpuron päiväkotiyhdistys ry 0200767-9             Lakistonpuron päiväkoti   Alajyrkäntie 4 Alajyrkkävägen 4 Alajyrkäntie 4 https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Yksityinen_varhaiskasvatus/Espoon_keskuksen_yksityinen_varhaiskasvatus https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Yksityinen_varhaiskasvatus/Espoon_keskuksen_yksityinen_varhaiskasvatus https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Yksityinen_varhaiskasvatus/Espoon_keskuksen_yksityinen_varhaiskasvatus   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 855 0861         2015-11-03T12:03:45+02:00 02980 www.espoo.fi kaikki espoo 2021-01-04T23:01:19.080503+02:00   [1405] espoo [871, 870] [663] {"fi": ["lakisto", "p\u00e4iv\u00e4koti", "tarha", "lastentarha"]} Point 24.65056 60.354794                                                  
21440 [] [] internal 6186     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1   Daghemmet Mymlanin kannatusyhdistys r.y. 0615352-6       Mymlan on yksityinen päiväkoti Olarissa. Espoon kaupungilla on sen kanssa ostopalvelusopimus.Kokopäivähoitoa 1-5 vuotiaille lapsille.Avoinna arkisin klo. 7:30-17:00     Daghemmet Mymlan   Avaruuskatu 3 F Rymdgatan 3 F Avaruuskatu 3 F https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_smabarnspedagogik/Hagalund__Mattby__Olars/Daghemmet_Mymlan(4035) https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_smabarnspedagogik/Hagalund__Mattby__Olars/Daghemmet_Mymlan(4035) https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_smabarnspedagogik/Hagalund__Mattby__Olars/Daghemmet_Mymlan(4035)   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 156 9345         2015-11-03T12:03:45+02:00 02210 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-12-04T17:01:08.600054+02:00   [1405] espoo [882, 881] [603] {"sv": ["dagv\u00e5rd", "daghem", "sm\u00e5barnspedagogik", "svensk dagv\u00e5rd", "k\u00f6pavtalsdaghem", "daghem i olars", "dagis"], "fi": ["ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4hoito", "ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4koti", "ruotsinkielinen varhaiskasvatus", "p\u00e4iv\u00e4koti olarissa", "ostopalvelup\u00e4iv\u00e4koti"]} Point 24.72716 60.169495           Daghemmet Mymlan Mymlan on yksityinen päiväkoti Olarissa.                         Mymlan är ett privat daghem i Olars. Mymlan är ett privat daghem i Olarsoch har köpavtal med Esbo stad.Heldagsvård för barn i åldern 1-5 år.Öppet vardagar kl. 7.30-17.00.        
21441 [] [] internal 6215     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1   Ungdomsföreningen Södrik Svenskar r.f.         Lekskolan Sockan on yksityinen päiväkoti Suvelassa ja jossa on 14 2,5-5 vuotiasta lasta sekä kolme aikuista.Espoon kaupunki ostaa varhaiskasvatuspaikat ostopalveluna ja hakemus tehdään kaupungin lomakkeilla. Varhaiskasvatusmaksu on sama, kuin kaupungin omissa päiväkodeissa.Täällä leikitään, puuhataan, lauletaan, jumpataan ja mennään Mörri-metsään.Ruoka tulee HSIS Cateringista Tuomarilasta.Avoinna klo. 7-17.Toimintaa pitää yllä Undomsföreningen Södrik Svenskar r.f.     Daghemmet Sockan   Kirstintie 1 B Kirstivägen 1 B Kirstintie 1 B https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_smabarnspedagogik/Esbo_centrum__Norra_Esbo/Daghemmet_Sockan(4029) https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_smabarnspedagogik/Esbo_centrum__Norra_Esbo/Daghemmet_Sockan(4029) https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_smabarnspedagogik/Esbo_centrum__Norra_Esbo/Daghemmet_Sockan(4029)   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 805 6104         2015-11-03T12:03:45+02:00 02760 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-12-04T17:01:08.607761+02:00   [1405] espoo [882, 881] [603] {"sv": ["dagv\u00e5rd", "daghem", "svensk dagv\u00e5rd", "daghem i esbo centrum", "daghem i s\u00f6drik", "k\u00f6pavtalsdaghem", "dagis"], "fi": ["ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4hoito", "ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4koti", "ruotsinkielinen varhaiskasvatus", "p\u00e4iv\u00e4koti suvelassa"]} Point 24.66491 60.20023           Daghemmet Sockan Lekskolan Sockan on yksityinen päiväkoti Suvelassa ja jossa on 14 2,5-5 vuotiasta lasta sekä kolme aikuista.                         Lekskolan Sockan är ett privat daghem i Södrikmed 14 2,5-5-åriga barn och tre vuxna. Lekskolan Sockan är ett privat daghem i Södrikmed 14 2,5-5-åriga barn och tre vuxna.Esbo stad köper dagvårdsplatserna, vilket betyder att ansökan görs på stadens egna blanketter och dagvårdsavgiften är den samma som i stadens egna daghem.Vi leker, pysslar, sjunger, jumppar och går till Mulleskogen.Maten kommer från HSIS Catering i Domsby. Öppet kl. 7-17.Verksamhetens bedrivs av ungdomsföreningen Södrik Svenskar rf.        
21443 [] [] internal 5917     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1   Föreningen Folkhälsan i Hagalund r.f. 1440272-1 https://hagalunddagis.files.wordpress.com/2015/08/2015-04-20-07-01-29-quarter.jpg?w=300&h=200     Folkhälsans daghem i Hagalund on pieni ruotsinkielinen päiväkoti, jossa on lämmin ja viihtyisä tunnelma. Tarjoamme päivähoitoa 20 lapselle ikäryhmässä 1-5. Meillä on kaksi ryhmää; toinen pienimmille ja toinen 3-5 vuotiaille. Päiväkoti on yksityinen.Olemme toimineet Tapiolassa vuodesta 1985. Toimintaa pyörittää paikallisyhdistys Folkhälsan i Hagalund r.f.http://www.folkhalsan.fi/hagalund     Folkhälsans daghem i Hagalund   Kalevanvainio 6 D Kalevaängen 6 D Kalevanvainio 6 D http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Privat_dagvard http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Privat_dagvard http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Privat_dagvard   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 594 6390         2015-11-03T12:03:45+02:00 02100 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:16.419424+02:00   [1405] espoo [882, 881] [603] {"sv": ["dagv\u00e5rd", "daghem", "sm\u00e5barnspedagogik", "svensk dagv\u00e5rd", "daghem i hagalund", "dagv\u00e5rd dvs. sm\u00e5barnspedagogik", "privat daghem", "dagis"], "fi": ["ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4hoito", "ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4koti", "ruotsinkielinen varhaiskasvatus", "p\u00e4iv\u00e4koti tapiolassa", "yksityinen p\u00e4iv\u00e4koti"]} Point 24.80151 60.184     Folkhälsans daghem i Hagalund     Folkhälsans daghem i Hagalund Folkhälsans daghem i Hagalund on pieni ruotsinkielinen päiväkoti, jossa on lämmin ja viihtyisä tunnelma.       Folkhälsans daghem i Hagalund                 Folkhälsans daghem i Hagalund är ett litet svenskspråkigt daghem med en varm och mysig atmosfär. Folkhälsans daghem i Hagalund är ett litet svenskspråkigt daghem med en varm och mysig atmosfär. Vi erbjuder dagvård för 20 barn i åldern 1-5. Vi har två grupper i vårt daghem, en för de yngre barnen och en grupp för barnen i 3-5 års ålder. Vi fungerar på privat basis.Vi har varit verksamma i Hagalundsområdet sedan 1985. Verksamheten drivs av lokalföreningen Folkhälsan i Hagalund r.f. http://www.folkhalsan.fi/hagalund Under dagen serveras barnen frukost, lunch och mellanmål. Vi promenerar mycket i Hagalundsområdet, vi besöker olika lekplatser och ofta beger vi oss till exempel till biblioteket. På detta sätt lär vi också barnen att kunna röra sig tryggt i sitt närområde.        
21449 [] [] internal 6449     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1   Gäddvik svenska barnträdgård r.f. 0216934-4 https://www.lekis.fi/files/lekis.tarinoi.fi/tiedostot/gungan.jpg     Gäddvik svenska barnträdgård, "Lekis" on kotoisa ryhmäperhepäiväkoti, joka on ollut samalla paikalla 50 vuotta. Lekiksellä on oma piha ja se sijaitsee lähellä metsiä, puistoja ja on kävelymatkan päässä merestä. Meillä on tilaa kahdeksalle iloiselle 2-5 vuotiaalle ja olemme avoinna klo. 8-17. Lapset saavat päivittäin aamupalan, lämpimän lounaan sekä terveellisen välipalan.     Gäddvik svenska barnträdgård   Kuoretie 5 Norsvägen 5 Kuoretie 5 http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Privat_dagvard http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Privat_dagvard http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Privat_dagvard   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 451 109 495         2015-11-03T12:03:45+02:00 02170 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:16.455027+02:00   [1405] espoo [882, 881, 964] [604, 603] {"fi": ["p\u00e4iv\u00e4koti haukilahdessa", "ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4hoito", "ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4koti", "ruotsinkielinen varhaiskasvatus", "ruotsinkielinen ryhm\u00e4perhep\u00e4iv\u00e4koti", "yksityinen p\u00e4iv\u00e4koti"], "sv": ["barntr\u00e4dg\u00e5rd", "daghem i g\u00e4ddvik", "dvs. sm\u00e5barnspedagogik", "privata daghem", "daghem", "sm\u00e5barnspedagogik", "svensk dagv\u00e5rd", "gruppfamiljedaghem", "dagis", "dagv\u00e5rd", "lekis"]} Point 24.781538 60.164318     Lekiksen keinu     Gäddvik svenska barnträdgård Gäddvik svenska barnträdgård, "Lekis" on kotoisa ryhmäperhepäiväkoti, joka on ollut samalla paikalla 50 vuotta.       Gungan vid Lekis                 Gäddvik svenska barnträdgård, Lekis, är ett hemtrevligt gruppfamiljedaghem som funnits på samma plats i 50 år. Gäddvik svenska barnträdgård, Lekis, är ett hemtrevligt gruppfamiljedaghem som funnits på samma plats i 50 år. Lekis har egen gård samt ligger nära skogar, parker och är på gångavstånd till havet.Vi har plats för 8 glada 2-5 åringar och har öppet vardagar kl 8-17. Barnen serveras dagligen morgonmål, varm lunch samt ett hälsosamt mellanmål. Vi erbjuder både halvdagsvård och heldagsvård för barnen, beroende av familjens behov. Priset är dock detsamma, 300€/mån.Vi erbjuder en trygg vardagsverksamhet med pyssel, sagor, fri lek, 5-årsverksamhet, utevistelse, bakdag och fester. Barnen går regelbundet på musiklek, på gymnastik samt på teater och utställningar.Ifall du är intresserad av vår verksamhet kontakta oss gärna per telefon, e-post eller via ansökningsblanketten.        
21451 [] [] internal 6451     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1   Skärgårdens Vänner i Esbo r.f. 0101344-4 https://www.svie.fi/Site/Data/501/Images/vikingahem/gard1.jpg     Vikingaborgissa toimii päivisin Lekskolan Vikingahem, johon sisältyy sekä päiväkoti- että iltapäiväkerho-toimintaa. Leikkikoulu perustettiin vuonna 2003 vanhempien aloitteesta, jotta lapsille turvattaisiin ruotsinkielinen hoitopalvelu lähistöltä. Tilaa on 16 3-6 vuotiaalle päiväkotilapselle sekä 15 esikoululaiselle.Päiväkodin viikkoaikatauluun kuuluvat musiikkipäivä, voimistelupäivä, askartelupäivä, metsäpäivä ja leikkikalupäivä.     Lekskolan Vikingahem   Suvisaarentie 8 B Sommarövägen 8 B Suvisaarentie 8 B http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Privat_dagvard http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Privat_dagvard http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Privat_dagvard   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 888 4354         2015-11-03T12:03:45+02:00 02380 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:31:16.464822+02:00   [1405] espoo [882, 881] [603] {"sv": ["privata daghem", "daghem i s\u00f6k\u00f6", "daghem p\u00e5 sommar\u00f6arna", "daghem", "sm\u00e5barnspedagogik", "svensk dagv\u00e5rd", "dagis", "dagv\u00e5rd", "lekis", "dagv\u00e5rd dvs. sm\u00e5barnspedagogik"], "fi": ["p\u00e4iv\u00e4koti soukassa", "ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4hoito", "ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4koti", "ruotsinkielinen varhaiskasvatus", "p\u00e4iv\u00e4koti suvisaaristossa", "yksityinen p\u00e4iv\u00e4koti"]} Point 24.695368 60.12846     Lekskolan Vikingahemin leikkipaikka     Lekskolan Vikingahem Vikingaborgissa toimii päivisin Lekskolan Vikingahem, johon sisältyy sekä päiväkoti- että iltapäiväkerho-toimintaa.       Lekskolan Vikingahems lekplats                 I Vikingaborg fungerar dagtid Lekskolan Vikingahem som omfattar dagis- och eftisverksamhet. I Vikingaborg fungerar dagtid Lekskolan Vikingahem som omfattar dagis- och eftisverksamhet. Lekskolan grundades på föräldrainitiativ år 2003 för att trygga möjligheten till nära barnvårdsservice på svenska. Vi har plats för 16 dagisbarn i ålderna 3-6 år och 15 eftis-barn.På dagis har vi ett veckoschema med musikdag, gymnastikdag, pysseldag, skogsdag och leksaksdag.        
23778 [] [] internal 7053     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Martinlaakso Seura ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 400 776 146         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:21.031813+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 24.830252 60.27258                                                  
28382 [] [] internal 8810     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Etelä-Vantaan Kokoomus ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 730 5750         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:27.365096+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 24.863106 60.274864                                                  
29914 [] [] internal 8597     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Pähkinärinne-seura ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 504 9650         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:29.137523+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 24.793839 60.26118                                                  
33053 [] [] internal 15438     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Etelä-Vantaan Sosialidemokraatit ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 733 1647         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:30.724355+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 24.861486 60.2545                                                  
33068 [] [] internal 14858     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Martinlaakson Sosialidemokraatit ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 400 501 220         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:30.738050+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 24.831297 60.26771                                                  
33079 [] [] internal 15163     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Vantaanpuisto-Seura ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 400 817 890         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:30.759702+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 24.8702 60.31261                                                  
33112 [] [] internal 15322     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Etelä-Vantaan Sosialidemokraatit ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 733 1647         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:30.808901+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 24.860146 60.255955                                                  
43224 [] [] internal 19646     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Hyötykasviyhdistys ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 592 2122         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:32:10.025946+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 24.886835 60.289974                                                  
43225 [] [] internal 19647     cf66aaaa-c219-49b8-b00d-15babc9952a7 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1                   Palstaviljelyalue Vantaan 4H-yhdistys ry                 pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 400 501 135         2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:32:10.034757+02:00   [1400, 1401, 1403] vantaa [139, 251, 73, 503] [532, 419] {"sv": ["landsg\u00e5rd", "odling"], "en": ["plantation", "vegetable garden"], "fi": ["kasvimaa", "perunamaa", "plantaasi", "puutarha"]} Point 24.886995 60.28917                                                  
44188 [] [] internal 19656     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Everstinkadun päiväkoti   Everstinkuja 6 Överstegränden 6 Everstinkuja 6 http://everstinkadunpaivakoti.fi/ http://everstinkadunpaivakoti.fi/ http://everstinkadunpaivakoti.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 307 5677         2015-11-03T12:03:45+02:00 02600 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:32:11.148367+02:00   [1405] espoo [871, 870] [663] {"fi": ["ostopalvelu", "tarha", "lastentarha"]} Point 24.822342 60.213642             päiväkoti                                    
44581 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe klo 17 asti", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre tills kl. 17", "en": "open Mon-Fri until 17 o'clock"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Asiakasmaksu on 100 \u20ac/kk, kun toiminta p\u00e4\u00e4ttyy klo 16.00 ja 120 \u20ac/kk, kun toiminta p\u00e4\u00e4ttyy klo 17.00."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Koordinaattori"}, "www": null, "email": "anita.salo@hjk.fi", "phone": "+358 40 824 5655", "contact_person": "Anita Salo"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Iltap\u00e4iv\u00e4toiminnanryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "ip.maunula@hjk.fi", "phone": "+358 40 550 9900", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Aluekoordinaattori", "sv": "Regional koordinator", "en": "Regional coordinator"}, "www": null, "email": "anni.lopponen@hel.fi", "phone": "+358 9 310 82249, +358 40 531 9718", "contact_person": "Anni L\u00f6pp\u00f6nen"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "HJK:n iltap\u00e4iv\u00e4toiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta, liikunnallista, lapsil\u00e4ht\u00f6ist\u00e4 ja luotettavaa koulup\u00e4iv\u00e4n j\u00e4lkeist\u00e4 toimintaa. Ryhm\u00e4 toimii koulun tiloissa. Toimintakieli on suomi."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 21146     9d25d046-18ad-4908-a7b5-780d92935d4e 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SUPPORTED_OPERATIONS ASSOCIATION supported_operations avustettava toiminta verksamhet som beviljas bidrag supported operations 1   Helsingin Jalkapalloklubi ry   https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/ip-toiminta/kuvat/maunula.jpg           Iltapäivätoiminta / Maunulan ala-aste, Helsingin Jalkapalloklubi ry   Maunulanmäki 5 Månsasbacken 5 Maunulanmäki 5 https://www.hjk-j.fi/toiminta/hjk-iltapaivatoiminta/ https://www.hjk-j.fi/toiminta/hjk-iltapaivatoiminta/ https://www.hjk-j.fi/toiminta/hjk-iltapaivatoiminta/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 760 0829         2015-11-27T12:11:49+02:00 00630 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:32:17.018884+02:00   [1087] helsinki [1181, 1183, 2053, 2049] [656, 229] {"fi": ["ip Maunulan ala-asteen koulu", "ip M\u00e5nsas l\u00e5gstadieskola"], "sv": ["ip Maunulan ala-asteen koulu", "ip M\u00e5nsas l\u00e5gstadieskola"]} Point 24.93006 60.2287           Finskspråkig eftermiddagsverksamhet / Maunulan ala-aste, Helsingin Jalkapalloklubi ry                                      
48358 [] [] internal 12832     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Montessori Lastentalo   Leppävaarankatu 24 Albergagatan 24 Leppävaarankatu 24 http://montessori-lastentalo.net/ http://montessori-lastentalo.net/ http://montessori-lastentalo.net/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 548 7029         2016-03-14T10:54:42+02:00 02600 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-11-05T14:31:45.763247+02:00   [1087, 1405] espoo [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {"fi": ["eskari"]} Point 24.802635 60.217064             päiväkotiesiopetus                                    
52448 [] [] internal 22664     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Päiväkoti Leikkis   Aalto 6 Vågen 6 Aalto 6 http://www.leikkis.fi/index.html http://www.leikkis.fi/index.html http://www.leikkis.fi/index.html   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 409 6659         2017-02-15T10:41:30+02:00 02320 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:32:24.459104+02:00   [1405] espoo [871, 870] [663] {"fi": ["lastentarha", "varhaiskasvatus", "Espoonlahti"]} Point 24.639036 60.1497                                                  
52969 [] [] internal 22736     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce PURCHASED_SERVICE ASSOCIATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Laaksolahden Montessori leikkikoulu   Ansatie 16 A Snarvägen 16 A Ansatie 16 A http://www.montessorileikkikoulu.fi/ http://www.montessorileikkikoulu.fi/ http://www.montessorileikkikoulu.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 590 292         2017-03-01T12:45:17+02:00 02940 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-11-05T14:31:50.058762+02:00   [1087, 1405] espoo [879, 1090, 2125, 871, 870] [861, 861, 663, 160, 160] {} Point 24.721485 60.23162             päiväkotiesiopetus                                    
52970 [] [] internal 22737     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1   Espoon englanninkielinen leikkikoulu               Espoon englanninkielinen leikkikoulu   Vanharaide 3 A Gamla banan 3 A Vanharaide 3 A http://www.espoonenglanninkielinenleikkikoulu.fi/ http://www.espoonenglanninkielinenleikkikoulu.fi/ http://www.espoonenglanninkielinenleikkikoulu.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 41 513 7773         2017-03-01T13:09:00+02:00 02610 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-11-05T14:31:50.073196+02:00   [1087, 1405] espoo [905, 911, 1090, 2125, 906] [292, 160, 160, 151] {"fi": ["eskari"]} Point 24.78414 60.217457             päiväkotiesiopetus                                    
53105 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Vt. rehtori"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 358 407 037 460", "contact_person": "Gitte Forsberg"}] [] internal 22820     3fbfe3d5-a034-499e-b83c-0cc5e0c84140 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 CONTRACT_SCHOOL ASSOCIATION contract_school sopimuskoulu avtalsskola contract school 1   Elias-koulun kouluyhdistys ry.               Elias-koulu   Ehrensvärdintie 31-35 Ehrensvärdsvägen 31-35 Ehrensvärdintie 31-35 http://www.eliaskoulu.fi http://www.eliaskoulu.fi http://www.eliaskoulu.fi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 4577 333 862         2017-04-10T11:20:26+03:00 00150 eliaskoulu.fi kaikki helsinki 2020-11-30T16:31:59.773387+02:00   [1087] helsinki [1259] [658] {"fi": ["lukio", "lukiot"]} Point 24.936584 60.157364                                                  
57032 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe klo 17 asti", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre tills kl. 17", "en": "open Mon-Fri until 17 o'clock"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Asiakasmaksu on 100 \u20ac/kk, kun toiminta p\u00e4\u00e4ttyy klo 16.00 ja 120 \u20ac/kk, kun toiminta p\u00e4\u00e4ttyy klo 17.00."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Koordinaattori"}, "www": null, "email": "anita.salo@hjk.fi", "phone": "+358 40 924 5655", "contact_person": "Anita Salo"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Iltap\u00e4iv\u00e4toiminnanryhm\u00e4"}, "www": null, "email": "ip.munkkivuori@hjk.fi", "phone": "+358 40 649 7195", "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Aluekoordinaattori", "sv": "Regional koordinator", "en": "Regional coordinator"}, "www": null, "email": "anni.lopponen@hel.fi", "phone": "+358 9 310 82249, +358 40 531 9718", "contact_person": "Anni L\u00f6pp\u00f6nen"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "HJK:n iltap\u00e4iv\u00e4toiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta, liikunnallista, lapsil\u00e4ht\u00f6ist\u00e4 ja luotettavaa koulup\u00e4iv\u00e4n j\u00e4lkeist\u00e4 toimintaa. Ryhm\u00e4 toimii koulun tiloissa."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 26076     9d25d046-18ad-4908-a7b5-780d92935d4e 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SUPPORTED_OPERATIONS ASSOCIATION supported_operations avustettava toiminta verksamhet som beviljas bidrag supported operations 1   Helsingin Jalkapalloklubi ry 0288719-4 https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/HJK-Munkkivuori-57032.jpg           Iltapäivätoiminta / Munkkivuoren ala-aste, Helsingin Jalkapalloklubi ry Afternoon activities / Munkkivuori Comprehensive School, Lower Stage, Helsingin Jalkapalloklubi ry Raumantie 2 Raumovägen 2 Raumantie 2 https://www.hjk-j.fi/toiminta/hjk-iltapaivatoiminta/ https://www.hjk-j.fi/toiminta/hjk-iltapaivatoiminta/ https://www.hjk-j.fi/toiminta/hjk-iltapaivatoiminta/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 760 0829         2018-04-12T14:34:22+03:00 00350 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:32:40.158331+02:00   [1087] helsinki [1181, 1183, 2053, 2049] [656, 229] {"fi": ["ip Helsingin ranskalais-suomalainen koulu", "ip Munkkivuoren ala-asteen koulu"]} Point 24.871643 60.20608           Finskspråkig eftermiddagsverksamhet / Munkkivuoren ala-aste, Helsingin Jalkapalloklubi ry                                      
57033 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe klo 17 asti", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre tills kl. 17", "en": "open Mon-Fri until 17 o'clock"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Asiakasmaksu on 100 \u20ac/kk, kun toiminta p\u00e4\u00e4ttyy klo 16.00 ja 120 \u20ac/kk, kun toiminta p\u00e4\u00e4ttyy klo 17.00."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Aluekoordinaattori", "sv": "Regional koordinator", "en": "Regional coordinator"}, "www": null, "email": "elina.kauppinen@hel.fi", "phone": "+358 9 310 79638, +358 40 728 5607", "contact_person": "Elina Kauppinen"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Ryhm\u00e4n yhteystiedot"}, "www": null, "email": "vesala@hnmky.fi", "phone": "+358 50 911 7936", "contact_person": null}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Monipuolista liikuntaa, ulkoilua, askartelua ja l\u00e4ksyjen tekemist\u00e4. P\u00e4ivitt\u00e4in ohjattua toimintaa sek\u00e4 vapaata leikki\u00e4 ja v\u00e4lipala."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 26075     9d25d046-18ad-4908-a7b5-780d92935d4e 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SUPPORTED_OPERATIONS ASSOCIATION supported_operations avustettava toiminta verksamhet som beviljas bidrag supported operations 1   Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys r.y. 0199970-9 https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/HNMKY-Vesala-57033.jpg           Iltapäivätoiminta / Vesalan peruskoulu / sivukoulu Ruuti, Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys r.y. Afternoon activities / Vesala Comprehensive School / Ruuti, Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys r.y. Kontulankaari 22 Gårdsbackabågen 22 Kontulankaari 22 http://www.hnmky.fi/lapset-ja-perheet/iltapaivakerhot/ http://www.hnmky.fi/lapset-ja-perheet/iltapaivakerhot/ http://www.hnmky.fi/lapset-ja-perheet/iltapaivakerhot/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 449 9289         2018-04-12T14:28:07+03:00 00940 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:32:40.171201+02:00   [1087] helsinki [1181, 1183, 2053, 2049] [656, 229] {"fi": ["ip Vesalan peruskoulu"]} Point 25.07652 60.24495           Finskspråkig eftermiddagsverksamhet / Vesalan peruskoulu / sivukoulu Ruuti, Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys r.y.                                      
57044 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe klo 17 asti", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre tills kl. 17", "en": "open Mon-Fri until 17 o'clock"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Asiakasmaksu on 100 \u20ac/kk, kun toiminta p\u00e4\u00e4ttyy klo 16.00 ja 120 \u20ac/kk, kun toiminta p\u00e4\u00e4ttyy klo 17.00."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Aluekoordinaattori", "sv": "Regional koordinator", "en": "Regional coordinator"}, "www": null, "email": "elina.kauppinen@hel.fi", "phone": "+358 9 310 79638, +358 40 728 5607", "contact_person": "Elina Kauppinen"}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Ryhm\u00e4n yhteystiedot"}, "www": null, "email": "hilleri@helsinginmontessori.fi", "phone": "+358 50 340 7601", "contact_person": null}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Montessori-koulun iltap\u00e4iv\u00e4toiminta on liikuntapainotteista toimintaa. Luvassa on mukavaa yhdess\u00e4oloa, kasvua ryhm\u00e4ss\u00e4 ja toiminnallista harrastuksien kokeilua monipuolisesti."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 26089     9d25d046-18ad-4908-a7b5-780d92935d4e 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SUPPORTED_OPERATIONS ASSOCIATION supported_operations avustettava toiminta verksamhet som beviljas bidrag supported operations 1   Helsingin Montessori-yhdistys ry 0415123-6 https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/Montessori-Hertsikan-a-a-57044.jpg           Iltapäivätoiminta / Hertsikan ala-asteen koulu / Hillerikujan toimintapaikka, Helsingin Montessori-yhdistys ry Afternoon activities / Hertsika Comprehensive School, Lower Stage / Hillerikujan toimintapaikka, Helsingin Montessori-yhdistys ry Hillerikuja 4 Illergränd 4 Hillerikuja 4 https://www.helsinginmontessori.fi/peruskoulu/iltapaivatoiminta/ https://www.helsinginmontessori.fi/peruskoulu/iltapaivatoiminta/ https://www.helsinginmontessori.fi/peruskoulu/iltapaivatoiminta/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 41 530 3678         2018-04-16T12:37:53+03:00 00800 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:32:40.226743+02:00   [1087] helsinki [1181, 1183, 2053, 2049] [656, 229] {"fi": ["ip Hertsikan ala-asteen koulu"]} Point 25.04388 60.209064           Finskspråkig eftermiddagsverksamhet / Hertsikan ala-asteen koulu / Hillerikujan toimintapaikka, Helsingin Montessori-yhdistys ry                                      
57045 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe klo 17 asti", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre tills kl. 17", "en": "open Mon-Fri until 17 o'clock"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Asiakasmaksu on 100 \u20ac/kk"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Aluekoordinaattori", "sv": "Regional koordinator", "en": "Regional coordinator"}, "www": null, "email": "elina.kauppinen@hel.fi", "phone": "+358 9 310 79638, +358 40 728 5607", "contact_person": "Elina Kauppinen"}, {"section_type": "OTHER_INFO", "name": {"fi": "Icehearts on pitk\u00e4kestoinen varhaisen tuen toimintamalli lapsen hyv\u00e4ksi sek\u00e4 sosiaality\u00f6n, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Valinnat Iceheartsin iltap\u00e4iv\u00e4toimintaan liittymiseksi tehd\u00e4\u00e4n yhteisty\u00f6ss\u00e4 perheiden, varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 26090     9d25d046-18ad-4908-a7b5-780d92935d4e 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 SUPPORTED_OPERATIONS ASSOCIATION supported_operations avustettava toiminta verksamhet som beviljas bidrag supported operations 1   Helsingin Icehearts ry 2033244-0 https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ip-toiminta/Kuvat/Hgin-Icehearts-Merilahti-57045.jpg           Iltapäivätoiminta / Merilahden peruskoulu / Kallvikinniementien toimintapaikka, Helsingin Icehearts ry Afternoon activities / Merilahti Comprehensive School / Kallvikinniementien toimintapaikka, Helsingin Icehearts ry Kallvikinniementie 1 Kallviksuddsvägen 1 Kallvikinniementie 1 http://icehearts.fi http://icehearts.fi http://icehearts.fi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 44 739 4989         2018-04-16T12:45:11+03:00 00980 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-05T16:32:40.238064+02:00   [1087] helsinki [1181, 1183, 2053, 2049] [656, 229] {"fi": ["ip Merilahden peruskoulu", "ip Vuoniityn peruskoulu"]} Point 25.132538 60.201607           Finskspråkig eftermiddagsverksamhet / Merilahden peruskoulu / Kallvikinniementien toimintapaikka, Helsingin Icehearts ry                                      
62040 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ti, to 11-15", "sv": "\u00f6ppet tis, tor 11-15", "en": "open Tue, Thu 11-15"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 30840     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1       https://www.uusimaalaiset.fi/assets/files/sites/2/2020/01/Powerpoint-olohuone-1024x576.jpg     Tervetuloa!ViaDia Espoon kohtaamispaikassa toimii avoin olohuonekahvila tiistaisin ja torstaisin klo 11 - 15.Toivoisitko tukea elämän haasteisiin, koetko yksinäisyyttä tai kaipaatko kuuntelevaa lähimmäistä? Kahvilaan saa tulla omana itsenään jutustelemaan ja kahvittelemaan.Huom! Noudatamme toiminnassamme koronarajoituksia ja turvavälejä. Mikäli sinulla on koronaan viittavia oireita, niin jääthän tuolloin kotiin.     Avoin olohuonekahvila (ViaDia Espoon kohtaamispaikka)   Muurarinkuja 1 Murargränden 1 Muurarinkuja 1 http://www.viadia.fi/espoo http://www.viadia.fi/espoo http://www.viadia.fi/espoo   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 44 989 5086         2020-02-27T10:20:31+02:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:33:07.509822+02:00   [1400, 1401, 1403] espoo [2208, 2209, 2210, 768, 738] [888, 239, 230] {"fi": ["arabia", "kahvila", "maahanmuuttajat", "j\u00e4rjest\u00f6toiminta", "asunnottomuus", "avoin kahvila", "avoin olohuone", "hyvinvoinnin edist\u00e4minen", "keskustelu", "kohtaaminen", "kohtaamispaikka", "kriminaality\u00f6", "kuntoutujat", "kuuntelu", "monikulttuurinen kahvila", "monikulttuurisuus", "olohuone", "pakolaiset", "p\u00e4ihdekuntoutuja", "p\u00e4ihteett\u00f6myys", "terveyden edist\u00e4minen", "viadia", "yksin\u00e4isyys"]} Point 24.812664 60.223976     Tervetuloa avoimeen olohuoneeseen       ViaDia Espoon kohtaamispaikassa toimii avoin olohuonekahvila tiistaisin ja torstaisin klo 11 - 15.                                    
62041 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma 18-20", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n 18-20", "en": "open Mon 18-20"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Maanantaisin klo 18-20", "en": "On Mondays 18-20"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 30841     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1       https://i0.wp.com/www.viadia.fi/espoo/wp-content/uploads/2020/01/Powerpoint-olohuone-1.jpg?resize=768%2C432&ssl=1     ViaDia Espoon monikulttuurinen kahvila on avoinna maanantaisin klo 18-20. Ilta on tarkoitettu kaikenikäisille maahanmuuttajille ja suomalaisille, myös perheille. Kahvilassa voit opiskella suomenkieltä, pelata pelejä ja jutella toisten kanssa. Voit saada myös tukea koulutehtävien tekemiseen.Tarvitsetko ohjausta turvapaikka-asiassa? Haluatko löytää kotoisan yhteisön? Tarvitsetko tukea elämäntilanteessasi? Haluamme löytää sinulle apua ja kulkea rinnallasi. In the cafe you can train your Finnish language, play games and chat with others on Mondays at 18-20.Do you need help with asylum matters or with finding a cozy community? If you need help with your life circumstances, we would like to be there for you!   International café - Kansainvälinen kahvila International café Muurarinkuja 1 Murargränden 1 Muurarinkuja 1 https://www.viadia.fi/espoo/toiminta/monikulttuurinen-tyo/ https://www.viadia.fi/espoo/toiminta/monikulttuurinen-tyo/ https://www.viadia.fi/espoo/toiminta/monikulttuurinen-tyo/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 44 989 5086         2020-02-27T10:32:58+02:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:33:07.522180+02:00   [1400, 1401, 1403] espoo [2208, 2209, 2210, 768, 738] [888, 239, 230] {"fi": ["kahvila", "maahanmuuttajat", "cafe", "kohtaamispaikka", "avoin kahvila", "avoin olohuone", "monikulttuurisuus", "viadia", "monikulttuurinen", "pakolaisuus", "suomen kielen opetus", "suomen kieli", "neuvontapalvelu", "kansalaisuus", "keskustelutuki", "kotiteht\u00e4v\u00e4t", "l\u00e4ksyapu", "oleskelulupa", "turvapaikka", "vieraskieliset"], "en": ["cafe", "international", "living room", "multicultural", "asylum"]} Point 24.812664 60.223976     Tervetuloa avoimeen olohuoneeseen       ViaDia Espoon monikulttuurisessa kahvilassa voit opiskella suomenkieltä, pelata pelejä ja jutella toisten kanssa 18-20.                               In the cafe you can train your Finnish language, play games and chat with others on Mondays at 18-20.   Welcome to Via Dia
63038 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ke 09-15", "sv": "\u00f6ppet ons 09-15", "en": "open Wed 09-15"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 31840     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Apua ja ohjausta kotoutumiseen liittyviin kysymyksiin. Jos sinulla on hankaluuksia erikielisyyden vuoksi hakemuksen täyttämisessä, ymmärtämisessä tai liitteiden hankkimisessa, pystymme auttamaan sinua englannin ja arabian kielellä. Voit myös poiketa pelkästään kahville!Kotoutumisneuvonta on auki klo 9 - 15 Ajurinkatu 3, johon pitää varata aika puhelimitse.Puh. 044 9895086     Kotoutumisneuvonta (ViaDia Espoo ry)   Ajurinkatu 3 Formansgatan 3 Ajurinkatu 3 http://www.viadia.fi/espoo/toiminta/monikulttuurinen-tyo/ http://www.viadia.fi/espoo/toiminta/monikulttuurinen-tyo/ http://www.viadia.fi/espoo/toiminta/monikulttuurinen-tyo/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 44 989 5086         2020-09-10T17:31:45+03:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:33:14.086060+02:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["neuvontapalvelu", "kotoutuminen", "monikulttuurisuus", "maahanmuuttajat", "asioinitipalvelu", "kotoutumisen tuki", "palveluohjaus"], "en": ["immigrants", "integration"]} Point 24.814138 60.226498             Apua ja ohjausta kotoutumiseen liittyviin kysymyksiin.                                    
63039 [] [] internal 31841     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Toimintaa rahapelihaittojen ehkäisemiseksi.Espoon ja Kymenlaakson pilottialueilla kehitetään rahapelihaittojen toimintamalli. Yhteispelillä! - hankkeessa lisätään ammattilaisten tietoisuutta rahapelaamisesta kouluttamalla kunta- ja järjestötoimijoita sekä käynnistetään tukipalveluita ongelmallisesti pelaaville ja heidän läheisilleen.Lisätietoja toiminnasta antaa Espoon projektikoordinaattori Johanna Vakkuri p. 050 534 35 89, johanna.vakkuri@a-klinikka.fi     Yhteispelillä! -hanke (A-klinikkasäätiö)   Leppävaarankatu 10 Albergagatan 10 Leppävaarankatu 10         pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 534 3589         2020-09-10T17:39:31+03:00 02600 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-09-22T15:01:58.225010+03:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["l\u00e4heiset", "j\u00e4rjest\u00f6toiminta", "koulutus", "omaiset", "neuvontapalvelu", "rahapelaaminen", "rahapeli", "rahapelihaitat", "rahapeliriippuvuus", "tukipalvelu", "velkaantuneet", "mielenterveys", "espoon kaupungin ty\u00f6ntekij\u00e4t"]} Point 24.810759 60.2168             Toimintaa rahapelihaittojen ehkäisemiseksi.                                    
63041 [] [] internal 31843     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Toiminto tukee arabiankielisten maahanmuuttajien toimintakykyä uudessa ympäristössä sekä edistää kohderyhmän, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä. Toiminto tukee muun muassa arabiankielistä neuvontapalvelua sekä järjestää kerhotoimintaa ja verkostoitumisseminaareja.Asiakaspalvelua varten tulee varata aika, yksittäisiä tapahtumia varten ei. Osoite Kutojankatu 3 (5.krs), 02630 EspooLisätietoja järjestämistämme tapahtumista järjestön Facebook-sivuilla Suomi-Syyria Ystävyysseura ry جمعية الصداقة الفنلندية السوريا.     Siltoja arabiankielisille   Kutojantie 3 Vävarsvägen 3 Kutojantie 3 http://www.ssys.fi http://www.ssys.fi http://www.ssys.fi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 44 982 2360         2020-09-10T18:02:52+03:00 02630 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-16T11:02:19.755076+02:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["yhdess\u00e4olo", "neuvontapalvelu", "kerhotoiminta", "arabia", "kotoutuminen", "kansalaisj\u00e4rjest\u00f6", "yhteis\u00f6llisyys", "maahanmuuttajat", "verkostoituminen", "arabiankieliset", "j\u00e4rjest\u00f6", "kohtaamispaikat"]} Point 24.752762 60.210075             Arabiankielisten maahanmuuttajien toimintakyvyn tukeminen.                                    
63051 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 09-15", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 09-15", "en": "open Mon-Fri 09-15"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 31853     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Me-talo Espoon keskuksessa tarjoaa ainutlaatuisen paikan alueen asukkaille osallistua, innostua, harrastaa, työllistyä sekä olla iloksi ja hyödyksi.Me-talo tarjoaa vapaa-ajan harrastustoimintaa, kursseja, kerhoja ja tapahtumia, kokoustilaa sekä apua ja neuvoa eri elämäntilanteisiin ja ongelmakohtiin. Mukana toiminnassamme on yhdistyksiä, paikallisorganisaatioita, vapaaehtoisia ja alueen asukkaita, jotka järjestävät myös itsenäisesti toimintaa me-talolla.Me-talo tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, saada vertaistukea tai esimerkiksi leikkiä ja pelata. Tarjoamme tiloja kaikenlaiselle toiminnalle mikä tukee asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.Lähtökohtana on, että toimintaa suunnitellaan kaupunkilaisten tarpeista käsin. Kuuntelemme ja tartumme aktiivisesti asukkailta nouseviin ideoihin ja toiveisiin toiminnalle. Millaista toimintaa sinä haluaisit Espoon me-taloon?Me-talon toimintaa Espoossa koordinoi Nicehearts ry.     Me-talo Espoo   Terveyskuja 2 Hälsogränden 2 Terveyskuja 2 https://www.facebook.com/Metaloespoo/ https://www.facebook.com/Metaloespoo/ https://www.facebook.com/Metaloespoo/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 462 1771         2020-09-15T11:59:05+03:00 02770 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:33:14.185326+02:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["kotoutuminen", "naiset", "vanhemmuus", "kohtaamispaikka", "aamup\u00e4iv\u00e4toiminta", "aktiivinen kansalaisuus", "espoon me-talo", "j\u00e4rjest\u00f6- ja vapaaehtoistoiminnan keskus", "me-talo", "perheet", "ryhm\u00e4toiminta", "asukastoiminta", "ty\u00f6llisyys", "ty\u00f6nhaku", "maahanmuuttajat", "lapset", "nuoret", "nicehearts"]} Point 24.653538 60.202545             Me-talo Espoon keskuksessa tarjoaa ainutlaatuisen paikan alueen asukkaille osallistua, innostua, harrastaa, työllistyä sekä olla iloksi ja hyödyksi.                                    
63055 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ti 17:30-20", "sv": "\u00f6ppet tis 17:30-20", "en": "open Tue 17:30-20"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 31857     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Rentoa yhdessäoloa ja nuorten itsensä suunnittelemaa ohjelmaa 18-29 -vuotiaille nuorille aikuisille. Kahvia, teetä, pientä purtavaa. Kaikille avoin ja maksuton.Kohtaamiskahvila on auki tiistaisin klo 17.30 - 20.00.Voit ilmoittautua myös auttamaan toiminnan pyörittämisessä, tähän ei ole yläikärajaa.     Nuorten aikuisten kohtaamiskahvila   Konstaapelinkatu 1 Konstapelsgatan 1 Konstaapelinkatu 1 https://rednet.punainenristi.fi/node/60615 https://rednet.punainenristi.fi/node/60615 https://rednet.punainenristi.fi/node/60615                     2020-09-21T19:20:14+03:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:33:14.206717+02:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["yhdess\u00e4olo", "Aikuiset nuoret", "avoin", "iloa arkeen", "kahvilatoiminta", "kohtaamisia", "kulttuurit kohtaavat", "maksuton", "matalan kynnyksen kohtaamispaikka", "ohjelmaa", "organisoi", "osallistuminen", "rento", "py\u00f6rit\u00e4 kahvilaa", "teet\u00e4", "suunnittele ohjelmaa", "tutustuminen", "uusia yst\u00e4vi\u00e4", "yst\u00e4vyys", "keskustelu", "harrastus", "virkistys", "ryhm\u00e4toiminta", "kahvila", "vertaistuki", "osallisuus", "vapaaehtoisuus", "vapaa-aika", "kahvia"]} Point 24.814077 60.22201             Rentoa yhdessäoloa ja nuorten itsensä suunnittelemaa ohjelmaa 18-29 -vuotiaille nuorille aikuisille.                                    
63056 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 10-14", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 10-14", "en": "open Mon-Fri 10-14"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 31858     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Raitin Pysäkki Espoon Leppävaarassa on kaikille avoin matalan kynnyksen olotila, piipahtamispaikka, lukusali, askartelupaikka ja paljon muuta. Myös iltaisin ja viikonloppuisin Raitin Pysäkillä kokoontuu erilaisia ryhmiä, järjestetään luentoja, kursseja ja muita tilaisuuksia. Raitin Pysäkki on myös SPR Kehä-Espoon osaston toimintakeskus.Päivän ohjelmasta riippumatta Raitin Pysäkiltä löytyy:Kahvipöytä on katettuna joka arkipäivä klo 10.00-14.00Puuroa syödään maanantaisin ja perjantaisin klo 12.00SPR Kehä-Espoon osasto on yksi Raitin Pysäkin taustayhteisöistä, muita ovat Espoon kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja Espoon Mielenterveysyhdistys (EMY). Koronatilanteesta johtuen toiminta on suppeampaa. Aukiolotilanne sekä tarjonta voi muuttua uusien ohjeistuksien myötä. Myös vapaaehtoisten oma korona-tilanne voi aiheuttaa muutoksia.     Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Raitin Pysäkki   Konstaapelinkatu 1 Konstapelsgatan 1 Konstaapelinkatu 1 https://rednet.punainenristi.fi/node/8307 https://rednet.punainenristi.fi/node/8307 https://rednet.punainenristi.fi/node/8307   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 510 2792         2020-09-21T19:35:42+03:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:33:14.218052+02:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["yhdess\u00e4olo", "kerhot", "asukastoiminta", "kahvilatoiminta", "matalan kynnyksen kohtaamispaikka", "tutustuminen", "kirjoja", "kokkailu", "lukupaikka", "kohtaamispaikka", "puurolounas", "p\u00e4iv\u00e4n lehti", "vapaaehtoisteht\u00e4v\u00e4", "keskustelu", "yhteinen olotila", "askartelu", "harrastus", "yst\u00e4vi\u00e4", "virkistys", "ryhm\u00e4toiminta", "kahvila", "k\u00e4sity\u00f6t", "vapaa-aika", "ohjaus", "neuvonta", "vapaaehtoisuus"]} Point 24.814077 60.22201             Raitin Pysäkki Espoon Leppävaarassa on kaikille avoin matalan kynnyksen olotila, piipahtamispaikka, lukusali, askartelupaikka ja paljon muuta.                                    
63059 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ti 16-18", "sv": "\u00f6ppet tis 16-18", "en": "open Tue 16-18"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 31861     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Kurssilla käydään opintoteemaisia aiheita. Asiakas saa kattavia tietoja erilaisista koulutusmahdollisuuksista ja opintopoluista. Motivoidaan ja inspiroidaan nuoria kouluttautumaan. Kurssin kohderyhmänä on arabian -ja somalinkieliset nuoret. Kurssi järjestetään tiistaisin kello 16-18.Ilmoittaudu mukaan kurssille sähköpostitse info@esmary.fi     Menestystä opintoihin-kurssi (ESMA ry)   Läkkisepänkuja 3 Bleckslagargränden 3 Läkkisepänkuja 3 http://www.esmary.fi http://www.esmary.fi http://www.esmary.fi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 44 988 1747         2020-09-22T09:15:27+03:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:33:14.258584+02:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["kotoutuminen", "opetus", "opintokurssit", "keskustelu", "vertaistuki", "maahanmuuttajat", "neuvonta", "esmary", "kurssi", "opinnot", "nuoret", "opiskelut", "somaliankieliset", "arabiankieliset"]} Point 24.813063 60.220703             Asiakas saa kattavia tietoja erilaisista koulutusmahdollisuuksista ja opintopoluista. Kurssin kohderyhmänä on arabian -ja somalinkieliset nuoret.                                    
63060 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-ti 16-18", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-tis 16-18", "en": "open Mon-Tue 16-18"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 31862     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Työvalmennus-pajat ovat urateemaisia työpajoja, joissa pääsee pintaa syvemälle tutustumaan käytönnön tietoihin ja taitoihin, joita eri alojen ammattilaiset jakavat. Työpaja on tarkoitettu arabian ja somalinkielisille 12-29 ikäisille nuorille. Työpajassa opetetaan miten laaditaan hyvää CV. Saat myös apua työnhakuun liittyvät asiat. mm:-Uraohjausta ja työllistymistä edistävät palvelut-Yritys/Messuvierailut-AsiantuntijavierailutTyöpajat järjestetään järjestetään maanantaisin ja tiistaisin kello 16-18.Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse info@esmary.fi     Työvalmennus-työpaja (ESMA ry)   Läkkisepänkuja 3 Bleckslagargränden 3 Läkkisepänkuja 3 http://www.esmary.fi http://www.esmary.fi http://www.esmary.fi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge             2020-09-22T09:41:42+03:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:33:14.272015+02:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["kotoutuminen", "ty\u00f6nhaku", "maahanmuuttajat", "nuoret", "esmary", "somalinkieliset", "ty\u00f6llistymisen tuki", "arabiankieliset", "ty\u00f6\u00f6llistyminen", "ty\u00f6valmennus"]} Point 24.813063 60.220703             Työvalmennus-pajat ovat urateemaisia työpajoja, jotka ovat tarkoitettu arabian ja somalinkielisille 12-29 ikäisille nuorille.                                    
63064 [] [] internal 31866     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Henkilökohtaista digiopastusta mobiililaitteiden ja tietokoneiden sekä sähköisten palvelujen käytössä Sellon kirjastossa. Opastajina toimivat ENTER ry:n vapaaehtoiset vertasopastajat. Palvelu on maksuton.Lähiopastus on tauolla syksyllä 2020. Etäopastusta on saatavilla. Voit pyytää etäopastusta: https://www.entersenior.fi/enter-opastaa/etaopastus/     Tietotekniikan vertaisopastusta senioreille   Leppävaarankatu 9 Albergagatan 9 Leppävaarankatu 9 http://www.entersenior.fi http://www.entersenior.fi http://www.entersenior.fi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 307 9366         2020-09-28T14:53:57+03:00 02600 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-10-23T10:02:17.513007+03:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["ik\u00e4\u00e4ntyneet", "apua tietokoneen k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n", "enter ry", "entersenior", "et\u00e4opastus", "henkil\u00f6kohtainen opastus", "tietotekniikkaopastus", "vertaisopastus", "neuvonta", "seniorit", "digiopastus", "digituki", "vapaaehtoisuus"]} Point 24.809319 60.21728             Henkilökohtaista digiopastusta mobiililaitteiden ja tietokoneiden sekä sähköisten palvelujen käytössä.                                    
63071 [] [] internal 31873     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Kotipolku tukee 18-24-vuotiaita niin arjen haasteissa, asunnon etsimisessä kuin oman polun löytämisessä. Ratkaisuja etsitään yhdessä nuoren, lähiyhteisön, vapaaehtoisten ja ammattilaisten kanssa nuoren omia tarpeita ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.Ilmoittaudu soittamalla numeroon 040 182 4072.Toimintaa järjestää Suomen Punainen Risti.     Tukea nuorille aikuisille asumisen haasteissa   Läkkisepänkuja 2 Bleckslagargränden 2 Läkkisepänkuja 2 https://www.punainenristi.fi/kotipolku https://www.punainenristi.fi/kotipolku https://www.punainenristi.fi/kotipolku   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 182 4072         2020-09-30T15:35:52+03:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-10-07T15:32:19.659584+03:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["asuminen", "nuori", "keskustelutuki", "itsen\u00e4istymisentuki", "nuoret", "keskusteluapu"]} Point 24.811552 60.220875             Kotipolku tukee 18-24-vuotiaita niin arjen haasteissa, asunnon etsimisessä kuin oman polun löytämisessä. Toimintaa järjestää Suomen Punainen Risti.                                    
63072 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna joka p\u00e4iv\u00e4 17-10", "sv": "\u00f6ppet varje dag 17-10", "en": "open every day 17-10"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 31874     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Tarjoamme nuorelle turvallisen yösijan tarvittaessa. Autamme nuoria ja perheitä löytämään helpotusta ja ratkaisuja haastaviin elämäntilanteisiin.Toimintaa järjestää Suomen Punainen Risti Espoon Nuorten turvatalo.     Tilapäismajoitus nuorille   Läkkisepänkuja 2 Bleckslagargränden 2 Läkkisepänkuja 2 https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta/tietoa-turvataloista https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta/tietoa-turvataloista https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta/tietoa-turvataloista   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8195 5360         2020-09-30T15:39:14+03:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:33:14.371292+02:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["nuoret aikuiset", "arjen apu", "keskustelutuki", "perheet", "ty\u00f6nhaku", "kriisiapu", "maahanmuuttajat", "nuoret", "keskusteluapu", "mielenterveys", "tilap\u00e4inen majoitus", "tilap\u00e4ismajoitus", "tuki nuorille", "vuorovaikutussuhteet", "yksin\u00e4iset"]} Point 24.811552 60.220875             Tarjoamme nuorelle turvallisen yösijan tarvittaessa. Autamme nuoria ja perheitä löytämään helpotusta ja ratkaisuja haastaviin elämäntilanteisiin.                                    
63073 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 10-17", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 10-17", "en": "open Mon-Fri 10-17"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 31875     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Tuemme ja autamme nuorta ja hänen perhettään keskustelun keinoin. Etsimme ratkaisuja yhdessä nuoren, perheen ja muiden nuorta tukevien tahojen kanssa. Myös vanhemmat saavat tukeamme vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.Hakeudu toimintaan soittamalla 09-81955360 tai lähettämällä sähköpostia turvatalo.espoo@redcross.fi. Olemme tavoitettavissa lähes 24/7 vuoden jokaisena päivänä.Toimintaa järjestää Suomen Punainen Risti Espoon Nuorten turvatalo.     Keskusteluapua nuorille ja perheille   Läkkisepänkuja 2 Bleckslagargränden 2 Läkkisepänkuja 2 https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta/tietoa-turvataloista https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta/tietoa-turvataloista https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta/tietoa-turvataloista   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8195 5360         2020-09-30T15:42:12+03:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:33:14.383034+02:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["vanhemmuus", "perheet", "nuori", "vanhemmat", "mielenterveys", "nuoret aikuiset", "arjen apu", "maahanmuuttajat", "nuoret", "vuorovaikutussuhteet", "yksin\u00e4iset", "huoltajat", "keskustaluapu", "tukiverkosto", "ty\u00f6nhakijat", "ty\u00f6ss\u00e4k\u00e4yv\u00e4t", "verkosto", "yhteisty\u00f6", "yhteis\u00f6", "keskustelutuki", "vieraskieliset"]} Point 24.811552 60.220875             Tuemme ja autamme nuorta ja hänen perhettään keskustelun keinoin. Etsimme ratkaisuja yhdessä nuoren, perheen ja muiden nuorta tukevien tahojen kanssa.                                    
63074 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna joka p\u00e4iv\u00e4 17-10", "sv": "\u00f6ppet varje dag 17-10", "en": "open every day 17-10"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 31876     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Autamme nuorta korjaamaan sekaisin menneen vuorokausirytmin, joka haittaa koulussa käymistä ja muuta arjessa selviytymistä.Toimintaa järjestää Suomen Punainen Risti Espoon Nuorten turvatalo     Tukea vuorokausirytmitykseen nuorille   Läkkisepänkuja 2 Bleckslagargränden 2 Läkkisepänkuja 2 https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta/tietoa-turvataloista https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta/tietoa-turvataloista https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta/tietoa-turvataloista   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8195 5360         2020-09-30T15:58:47+03:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:33:14.393502+02:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["koulu", "apua arkeen", "arki", "koulunk\u00e4ynti", "uni", "unirytmi", "keskustelutuki", "nuori", "vuorokausirytmitys", "nuoret"]} Point 24.811552 60.220875             Autamme nuorta korjaamaan sekaisin menneen vuorokausirytmin, joka haittaa koulussa käymistä ja muuta arjessa selviytymistä.                                    
63091 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna la 11-16", "sv": "\u00f6ppet l\u00f6r 11-16", "en": "open Sat 11-16"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 31893     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Arabialaisen kulttuurin yhdistys Äs-sänääbil on järjestö, joka tarjoaa arabian kielen opetusta ja arabian kulttuurin tuntemusta.Järjestön tavoitteisiin kuuluu suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuminen säilyttämällä arabialaisen kulttuurin ja oman identiteetin.Kasvattaamme sukua joka voi osallistuu ja vaikuttaa positiivisesti suomen yhteiskuntaan.Tarjoamme lapsille laadukasta, monipuolista ja virikkeellistä arabian opetusta iloisessa ja oppimaan innostavassa ympäristössä.Kurssin ilmoittautuminen 2 krt/vv     Arabian kielen opetus lapsille   Leppävaarankatu 24 Albergagatan 24 Leppävaarankatu 24 http://www.as-sanaabil.org http://www.as-sanaabil.org http://www.as-sanaabil.org                     2020-10-07T11:54:33+03:00 02600 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:33:14.502753+02:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["kotoutuminen", "opetus", "arabia", "vieraskieliset", "maahanmuuttajat", "lapset", "nuoret", "arabian kielen opetus", "arabian kulttuuri", "arabiankieliset"]} Point 24.802635 60.217064             Arabialaisen kulttuurin yhdistys Äs-sänääbil on järjestö, joka tarjoaa arabian kielen opetusta ja arabian kulttuurin tuntemusta.                                    
63092 [] [] internal 31894     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Leppävaaran vpk osallistuu pelastustoimen järjestämiseen Länsi-Uudellamaalla pelastuslaitoksen yhtenä alihankkijana. Tarjolla nuorisokoulutusta, veteraanitoimintaa sekä hälytysmiehistö.Ilmoittaudu mukaan toimintaan ottamalla yhteys palokuntaan.     Pelastustoimintaa vapaaehtoisten avulla   Portinvartijantie 3 Portvaktsvägen 3 Portinvartijantie 3 http://www.leppavaaranvpk.fi http://www.leppavaaranvpk.fi http://www.leppavaaranvpk.fi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 541 5690         2020-10-07T12:05:39+03:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-10-07T14:02:25.710121+03:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["veteraanitoiminta", "osallisuus", "vapaaehtoisuus", "nuoret", "kansalaisvaikuttaminen", "avunanto", "kansalaistaidot", "vpk", "kilpailutoiminta", "nuorisotoiminta", "pelastustoiminta", "vapaapalokunta"]} Point 24.806742 60.220734             Leppävaaran vpk osallistuu pelastustoimen järjestämiseen Länsi-Uudellamaalla pelastuslaitoksen yhtenä alihankkijana.                                    
63093 [] [] internal 31895     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki 10-29-vuotiaat tytöt ja nuoret naiset. Jos tyttöys tai naiseus pohdituttaa, tämä on oikea paikka sinulle. Haluamme tukea tyttöjen ainutlaatuista kasvua omannäköisiksi naisiksi! Espoon Tyttöjen Talo on turvallinen ja viihtyisä paikka, jonne voi tulla omana itsenään erilaisissa elämäntilanteissa. Meille on tärkeää, että jokaisella on tervetullut olo. Talolla voit oleskella kunnioittavassa ilmapiirissä vaikkapa sohvalla istuen joko omassa rauhassa tai monenlaisten tyttöjen ja naisten kanssa ajatuksia vaihtaen, pelaillen, askarrellen, osallistumalla erilaisiin ryhmiin tai keskustelemalla luottamuksellisesti aikuisen kanssa. Katso ryhmäkohtaiset ilmoittautumiset nettisivuiltamme.Ryhmä koot ovat tällä hetkellä koronan vuoksi max. 10, joten ilmoittautumiset otetaan aina etukäteen. Mikäli haluat varata ajan tutustumaan otathan yhteyttä info@espoontyttojentalo.fiToimintamme on maksutonta sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.     Espoon Tyttöjen Talo   Lintuvaarantie 2 Fågelbergavägen 2 Lintuvaarantie 2 https://www.espoontyttojentalo.fi/ https://www.espoontyttojentalo.fi/ https://www.espoontyttojentalo.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 463 7506         2020-10-07T12:12:56+03:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-10-07T14:02:25.720449+03:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["yhdess\u00e4olo", "aikuiseksi", "ajanviettoa", "ajatusten vaihto", "Harrastus", "itsen\u00e4istyminen", "naiset", "nuoret naiset", "Ryhm\u00e4toiminta", "seksuaalisuus", "sukupuoli", "tuki", "tyt\u00f6t", "v\u00e4kivallan uhrit", "kohtaamispaikka", "vapaa-aika", "yksin\u00e4isyys", "virkistys", "mielenterveys", "vapaaehtoisuus"]} Point 24.810558 60.221695             Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki 10-29-vuotiaat tytöt ja nuoret naiset. Jos tyttöys tai naiseus pohdituttaa, tämä on oikea paikka sinulle.                                    
63094 [] [] internal 31896     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Leppävaaran Korvenkävijät on aktiivinen partiolippukunta. Meillä on käytössämme tavallisen partio-ohjelman lisäksi lippukunnan ikioma eräohjelma. Lippukunnassa on tällä hetkellä noin 140 jäsentä, joka viikko kokoontuu yli kymmenen ryhmää.Partio sopii kaikille, joita kiinnostaa monipuolinen ja luonnonläheinen toiminta yhdessä toisten kanssa. Partio on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa.Tietoa siitä, miten mukaan toimintaan: http://www.leppavaarankorvenkavijat.fi/liittymis-ja-osallistumismaksut/Myös aikuiset ovat tervetulleita vapaaehtoiseksi lippukuntaamme.     Partiotoimintaa Leppävaaran korvenkävijöissä   Kaivomäki 9 Brunnsbacken 9 Kaivomäki 9 http://www.leppavaarankorvenkavijat.fi/tietoa-lippukunnasta/ http://www.leppavaarankorvenkavijat.fi/tietoa-lippukunnasta/ http://www.leppavaarankorvenkavijat.fi/tietoa-lippukunnasta/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 354 8112         2020-10-07T13:08:19+03:00 02600 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-10-07T14:02:25.730408+03:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["yhdess\u00e4olo", "virkistys", "kohtaamispaikka", "ryhm\u00e4toiminta", "harrastus", "er\u00e4ohjelma", "kansainv\u00e4lisyys", "leiritoiminta", "liikunta", "luontoliikunta", "partio", "vapaa-aika", "lapset", "nuoret", "vapaaehtoisuus", "luonto"]} Point 24.801872 60.21256             Leppävaaran Korvenkävijät on aktiivinen partiolippukunta. Meillä on käytössämme tavallisen partio-ohjelman lisäksi lippukunnan ikioma eräohjelma.                                    
63095 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna 17.8.2020 - 31.5.2021 ke 14:15-16:15", "sv": "\u00f6ppet 17.8.2020 - 31.5.2021 ons 14:15-16:15", "en": "open 17 Aug 2020 - 31 May 2021 Wed 14:15-16:15"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 31897     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Äs-sänääbil Arabian kulttuurin yhdistys ry järjestää Espoon kaupungin ja Esma ry:n kanssa Ruusutorpan koulussa oppimista tukevaa ohjausta (OPTU) (läksykerho). Yläasteen oppilailla, 7-9 luokkalaisilla, on mahdollisuus saada opintoja tukevaa ohjausta koulupäivien jälkeen kerran viikossa opettajan ohjauksella.Tunneilla tuetaan oppilaiden koulunkäyntiä opettamalla opiskelutaitoja sekä auttamalla kotitehtävien tekemisessä, kokeeseen valmistautumisessa tai muussa oppimiseen liittyvässä.Ruusutorpan koulun kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 14:15-16:15, koulun neuvottelutilassa E111 ja luokassa E102.Jos tulee koulun ulkopuolelta, sisäänpääsy tapahtuu sisäpihan puolella G 4:sta.Koulun vahtimestarin tavoitat puhelimella 046 8772347.Ruusutorpan koulun yhteyshenkilö Heli Husso ja Vaula Kyyhkynen.Kerhon Kerhonohjaaja: ESMA ry, Aden Hussein, puh. 044 9881747,Kerhon Kerhonohjaaja; Äs-sänääbil ry, Eman Ibraheem, puh. 0415078364 & yhteyshenkilö Moussa Ahmad, puh. 0451390850..مدرسة السنابل بالتعاون مع بلدية إيسبو تنظم نادي حل الواجبات المدرسية لطلاب الصف السابع و الثامن و التاسع في مدرسة رووسوتوربا في منطقة ليبافارايستطيع الطالب ان يحصل على دعم في الدراسة و حل الواجبات المدرسية بعد المدرسة مباشرة كل يوم أربعاء من الساعة الثانية و الربع حتى الساعة الرابعة و الربع مساءا باللغة الفنلندية أو العربيةالنادي مجانا ولا يحتاج إلى تسجيل بشكل مسبقأهلا وسهلا بطلابنا الأعزاءBarmaamijka Taageeridda Waxbarashada Ardeyda Ajaabiinta Espoo.Espoon kaupunki iyo Iskuulka Ruusutorpa iyo Ururka ESMA ry waxay si wada jira uga hirgelinayaan Barmaamijka Taageeridda waxbarashada ajaaniibta Espoo dagan.Ardeyga waxaa lagu caawinayaa Iskuulka Ruusutorpa ee Leppävaara Arbaca kasta 14:15 illaa 16:15, Qolka shirarka E111 iyo fasalka E102.Macalimiinta fasaladu waxay ka caawinayaan casharka guriga, diyaarinta imtixaanka iyo talooyin la xiriira waxbarashada.     OPTU-Kerho (läksykerho)   Leppävaarankatu 24 Albergagatan 24 Leppävaarankatu 24 http://www.as-sanaabil.org/ http://www.as-sanaabil.org/ http://www.as-sanaabil.org/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 451 390 850         2020-10-07T14:34:26+03:00 02600 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-11-05T16:33:14.528584+02:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["kotoutuminen", "arabia", "kerho", "koulunk\u00e4ynti", "l\u00e4ksyapu", "vieraskieliset", "l\u00e4ksykerho", "maahanmuuttajat", "somali", "opinnot"]} Point 24.802635 60.217064             Äs-sänääbil Arabian kulttuurin yhdistys ry järjestää Espoon kaupungin ja Esma ry:n kanssa Ruusutorpan koulussa oppimista tukevaa ohjausta.                                    
63112 [] [] internal 31914     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1             Leppävaarassa kokoontuu venäjänkielinen äiti-lapsi ryhmä.KlubOk toimii pääkaupunkiseudulla asuvien venäjänkielisten perheiden kanssa. Tuemme naisia arkielämässä ja haastetilanteissa.KlubOk järjestää vertaistoimintaa, kielikehitysryhmiä, mielenterveystukea ja synnytysvalmennuskurssi.     Klubok ry - Perhetukiyhdistys venäjänkielisille perheille   Majurinpolku 3 Majorsgången 3 Majurinpolku 3 http://klub-ok.fi/ http://klub-ok.fi/ http://klub-ok.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 451 377 374         2020-10-13T11:27:47+03:00 02600 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-10-13T13:02:31.223390+03:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["yhdess\u00e4olo", "kotoutuminen", "naiset", "virkistys", "kohtaamispaikka", "tuki", "ryhm\u00e4toiminta", "harrastus", "vertaistuki", "keskustelutuki", "maahanmuuttajat", "neuvonta", "erityislapsille toimintaa", "mielenterveystuki", "perhetuki", "ven\u00e4j\u00e4nkieliset", "vapaaehtoisuus"]} Point 24.822811 60.21418                                                  
63290 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Ohjaaja", "sv": "Instrukt\u00f6r", "en": "Exercise instructor"}, "www": null, "email": "toimisto@tnv.fi", "phone": "+358 40 123 456", "contact_person": null}] [] internal 32092     ead5bb5f-235d-4f78-99c8-d5712a143088 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Tikkurilan naisvoimistelijat 1454742-9             Tikkurilan naisvoimistelijat, Tikkurilan ala-asteen toimipiste Tikkurilan naisvoimistelijat en Kielotie 3 Konvaljvägen 3 Kielotie 3 https://www.tikkurilanvoimistelijat.fi https://www.tikkurilanvoimistelijat.fi https://www.tikkurilanvoimistelijat.fi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 123 456         2020-12-08T14:35:48+02:00 01300 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-12-09T11:02:22.454673+02:00   [1403] vantaa [2221, 2225] [900, 895] {} Point 25.030458 60.285686 PL 543, 01461 Vantaa         Tikkurilan naisvoimistelijat sv             P.O. Box 543, 01461 Vantaa           PB 543, 01461 Vantaa            
63291 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Puuhamies"}, "www": null, "email": "info@ksry.fi", "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 32093     0ad6625f-cb33-4e30-bf0c-c62f178245db 6f0458d4-42a3-434a-b9be-20c19fcfa5c3 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry 3043038-6             Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry Leankuja 4 Leagränden 4 Leankuja 4 https://www.kssry.fi https://www.kssry.fi https://www.kssry.fi                     2020-12-08T14:35:48+02:00 02700 www.kauniainen.fi kaikki kauniainen 2020-12-09T11:02:22.477484+02:00   [1403] kauniainen [2220, 2221, 2225] [901, 900, 895] {} Point 24.727339 60.20709           Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry                                      
63292 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Harrastekordinaattori"}, "www": null, "email": "tapvo@nic.fi", "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 32094     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Tapiolan Voimistelijat ry 0930062-4       Seniori voimistelu     Tapiolan voimistelija ry Tapiolan Voimistelijat ry Ahertajantie 6 C Flitarvägen 6 C Ahertajantie 6 C https://www.tapiolanvoimistelijat.fi/ https://www.tapiolanvoimistelijat.fi/ https://www.tapiolanvoimistelijat.fi/                     2020-12-08T14:35:48+02:00 02100   kaikki espoo 2020-12-09T11:02:22.501218+02:00   [1403] espoo [2218, 2221] [898, 895] {} Point 24.795248 60.178146           Tapiolan Voimistelijat ry                                      
63293 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Puheenjohtaja"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 9 400 402 172", "contact_person": null}] [] internal 32095     ead5bb5f-235d-4f78-99c8-d5712a143088 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Korson Eläkkeensaajat ry 3029265-7       Tuolijumppa , boccia, rivitanssi     Korson asukastila, Korson Eläkkeensaajat   Korsontie 2, radan puolelta sisään Korsovägen 2, radan puolelta sisään Korsontie 2, radan puolelta sisään https://korso.elakkeensaajat.fi/ https://korso.elakkeensaajat.fi/ https://korso.elakkeensaajat.fi/                     2020-12-08T15:01:42+02:00 01450 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-12-09T11:02:22.523654+02:00   [1403] vantaa [2221] [895] {} Point 25.07651 60.350113                                                  
63298 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Tiedotus- ja myyntisihteeri"}, "www": null, "email": "raatikko@raatikko.fi", "phone": "+358 9 9873 2306", "contact_person": null}] [] internal 32100     ead5bb5f-235d-4f78-99c8-d5712a143088 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Tanssiteatteri Raatikko 0124598-2       Tanssikurssi, yhteisötanssi     Virtatalo, Tanssiteatteri Raatikko   Rajatorpantie 8 A Råtorpsvägen 8 A Rajatorpantie 8 A https://www.raatikko.fi https://www.raatikko.fi https://www.raatikko.fi                     2020-12-08T15:01:42+02:00 01600 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-12-09T11:02:22.625334+02:00   [1403] vantaa [2221, 2225] [900, 895] {} Point 24.850779 60.258774                                                  
63299 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Projektikoordinaattori"}, "www": null, "email": "info@sporttiakaikille.fi", "phone": "+358 451 657 003", "contact_person": null}] [] internal 32101     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Sporttia kaikille ry 2964638-2             Myyrmäen asukastila, Sporttia kaikille ry   Liesitori 1, Isomyyrin 3. krs Eldstadstorget 1, Isomyyrin, 3. vån. Liesitori 1, Isomyyrin, 3. floor https://sporttiakaikille.fi/sportti/ https://sporttiakaikille.fi/sportti/ https://sporttiakaikille.fi/sportti/                     2020-12-08T15:01:42+02:00 01600   kaikki vantaa 2020-12-09T11:02:22.645166+02:00   [1403] vantaa [2221] [895] {} Point 24.853394 60.263004                                                  
63314 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Toimisto"}, "www": null, "email": "pnv@pnv.fi", "phone": "+358 40 502 1443", "contact_person": null}] [] internal 32158     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Pakilan voimistelijat 0215257-7       Senioritanssi, latino-fit, lempeä jooga, ikämiesjumppa, pilates     Pakilan voimistelijat Pakilan voimistelijat Pakilantie 122 Baggbölevägen 122 Pakilantie 122 https://pnv.fi/ https://pnv.fi/ https://pnv.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 502 1443         2020-12-11T14:48:01+02:00 00670   kaikki helsinki 2020-12-11T15:32:24.023575+02:00   [1403] helsinki [2221] [895] {} Point 24.917093 60.253464 Pakilantie 122, 00670 Helsinki         Pakilan voimistelijat             Pakilantie 122, 00670 Helsinki           Baggbölevägen 122, 00670 Helsingfors            
63315 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Toimisto"}, "www": null, "email": "hey.jv@gmail.com", "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 32159     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 SELF_PRODUCED ASSOCIATION         1   Helsingin Jyry 1022671-6       Esiintyvä senioritanssiryhmä     Helsingin Jyry Helsingin Jyry Hämeentie 80 Tavastvägen 80 Hämeentie 80 https://hejyvoimistelu.sporttisaitti.com/esiintyvat-ryhmat/lipstikka/ https://hejyvoimistelu.sporttisaitti.com/esiintyvat-ryhmat/lipstikka/ https://hejyvoimistelu.sporttisaitti.com/esiintyvat-ryhmat/lipstikka/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge             2020-12-11T14:48:01+02:00 00550   kaikki helsinki 2020-12-11T15:32:24.034239+02:00   [1403] helsinki [2225] [900] {} Point 24.96379 60.19294 Hämeentie 80, 00550 Helsinki         Helsingin Jyry             Hämeentie 80, 00550 Helsinki           Hämeentie 80, 00550 Helsinki            
63316 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Toimisto"}, "www": null, "email": "hey.jv@gmail.com", "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 32160     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Helsingin Jyry 1022671-6       Esiintyvä senioritanssiryhmä     Helsingin Jyry Helsingin Jyry Hämeentie 80 Tavastvägen 80 Hämeentie 80 https://hejyvoimistelu.sporttisaitti.com/esiintyvat-ryhmat/lipstikka/ https://hejyvoimistelu.sporttisaitti.com/esiintyvat-ryhmat/lipstikka/ https://hejyvoimistelu.sporttisaitti.com/esiintyvat-ryhmat/lipstikka/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge             2020-12-11T14:48:01+02:00 00550   kaikki helsinki 2020-12-11T15:32:24.051911+02:00   [1403] helsinki [2221] [895] {} Point 24.96379 60.19294 Hämeentie 80, 00550 Helsinki         Helsingin Jyry             Hämeentie 80, 00550 Helsinki           Hämeentie 80, 00550 Helsinki            
63317 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Toimisto"}, "www": null, "email": "pihaus@pihaus.com", "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 32161     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Pihaus 1508255-5       Sulkapalloa, kuntojumppaa ja joogaa. Toimipisteinä Pikku Hupalahden ala-aste, Talin sulkapallo ja squash- keskus, kerho- Hilda, kerho kyläpaja ja Ruskeasuon palloiluhalli.     Pikku Huopalahden alueen urheiluseura RY (Pihaus) Pihaus Tilkankatu 19 Tilkgatan 19 Tilkankatu 19 https://pikkuhuopalahti.fi/ https://pikkuhuopalahti.fi/ https://pikkuhuopalahti.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge             2020-12-11T14:48:01+02:00 00300   kaikki helsinki 2020-12-11T15:32:24.067002+02:00   [1403] helsinki [2221] [895] {} Point 24.895178 60.20154 Tilkankatu 19, 00300 Helsinki         Pihaus             Tilkankatu 19, 00300 Helsinki           Tilkgatan 19, 00300 Helsingfors            
63319 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Toiminnanjohtaja", "sv": "Direkt\u00f6r", "en": "Manager"}, "www": null, "email": "toimisto@selkayhdistykset.fi", "phone": "+358 44 450 4866", "contact_person": null}] [] internal 32163     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistykset 1460504-3       Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla fysioterapeuttien ohjaamaa selkäjumppaa, vesijumppaa, pilatesta, kehonhuoltoa sekä tällä hetkellä myös nettijumppaa. Lisäksi erilaisia lyhytkursseja, mm. spiraalistabilaatio ja selkäjooga.     Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistykset Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistykset Oltermanninkatu 8     http://www.selkayhdistykset.fi/ http://www.selkayhdistykset.fi/ http://www.selkayhdistykset.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 44 360 0201         2020-12-11T14:48:01+02:00     kaikki helsinki 2020-12-11T15:32:24.092682+02:00   [1403] helsinki [2221] [895] {}       Oltermanninkatu 8, Helsinki         Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistykset             Oltermanninkatu 8, Helsinki                        
63325 [] [] internal 32169     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Käpylän Voimistelijat ry. 0278762-8       Tiistain tunnin nimi on Aerodance & Lihaskunto, torstain tunnin nimi Rauhallinen tanssillinen voimistelu. Molemmat ovat kello 10.30-12.00.     Karjalatalo, Käpylän voimistelijat, Senioriliikunta   Käpylänkuja 1 Kottbygränd 1 Käpylänkuja 1 https://kapylannv.sporttisaitti.com/aikuiset/ryhmaliikunta/tuntitarjonta/ https://kapylannv.sporttisaitti.com/aikuiset/ryhmaliikunta/tuntitarjonta/ https://kapylannv.sporttisaitti.com/aikuiset/ryhmaliikunta/tuntitarjonta/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 44 961 9050         2020-12-14T08:53:28+02:00 00610   kaikki helsinki 2020-12-14T10:02:21.682832+02:00   [1403] helsinki [2218, 2221] [898, 895] {} Point 24.956932 60.215076                                                  
63330 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Sihteeri"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 32174     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Leppävaaran Eläkkeensaajat ry 3032239-3             Leppävaaran palvelukeskus Leppävaaran palvelukeskus Säterinkatu 3 Säterigatan 3 Säterinkatu 3 https://leppavaara.elakkeensaajat.fi/ https://leppavaara.elakkeensaajat.fi/ https://leppavaara.elakkeensaajat.fi/                     2020-12-14T12:27:47+02:00 02600   kaikki espoo 2021-01-04T23:02:53.075081+02:00   [1403] espoo [2218, 2221] [898, 895] {} Point 24.812262 60.213478           Leppävaaran palvelukeskus                                      
63331 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Senioriohjaaja", "sv": "Seniorinstrukt\u00f6r", "en": "Senior exercise instructor"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 32175     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Espoonlahden Eläkkeensaajat ry 2808697-7             Soukan Elä- ja Asu seniorikeskus   Suokankaari 7     https://espoonlahti.elakkeensaajat.fi https://espoonlahti.elakkeensaajat.fi https://espoonlahti.elakkeensaajat.fi                     2020-12-14T12:27:47+02:00     kaikki espoo 2020-12-14T13:32:20.784253+02:00   [1403] espoo [2221, 2225] [900, 895] {}                                                        
63332 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Senioriohjaaja", "sv": "Seniorinstrukt\u00f6r", "en": "Senior exercise instructor"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 32176     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Tanssipivot ry 3052905-2             Soukan nuorisotila   Soukantie 13 Sökövägen 13 Soukantie 13 https://www.tanssipivot.fi/37002 https://www.tanssipivot.fi/37002 https://www.tanssipivot.fi/37002                     2020-12-14T12:27:47+02:00 02360   kaikki espoo 2020-12-14T13:32:20.794029+02:00   [1403] espoo [2221, 2225] [900, 895] {} Point 24.67128 60.14216                                                  
63335 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Toimisto"}, "www": null, "email": "info@itcca.fi", "phone": "+358 451 300 434", "contact_person": null}] [] internal 32179     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   ITCCA Finland ry 1912469-5       Taiji alkeiskursseja, myös etätunteja.     ITCCA Finland, Viertolan koulu, Jokirannan opetuspiste, Senioriliikunta ITCCA Finland, Viertolan koulu, Jokirannan opetuspiste, Senioriliikunta Viertolankuja 1 Bäckbygränden 1 Viertolankuja 1 https://taiji.fi/ https://taiji.fi/ https://taiji.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 456 503 213         2020-12-15T12:29:28+02:00 01300   kaikki vantaa 2020-12-15T14:02:20.500876+02:00   [1403] vantaa [2221] [895] {} Point 25.016712 60.290154           ITCCA Finland, Viertolan koulu, Jokirannan opetuspiste, Senioriliikunta                                      
63337 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Kehonhuolto"}, "www": null, "email": "kehonhuolto@budoviikingit.fi ", "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "ZNKR iaido"}, "www": null, "email": "iaido@budoviikingit.fi ", "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Aikido"}, "www": null, "email": "aikido@budoviikingit.fi ", "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 32181     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Vuosaaren Viikingit ry 0215416-9       KEHONHUOLTO: sisältää japanilaisia, kiinalaisia ja länsimaalaisia fyysisen terveyden ylläpitoharjoituksia.ZNKR iaido: Japanilaisen miekkailun osa-alue, jossa harjoitellaan pääsääntöisesti yksin tehtäviä liikesarjoja. Fyysisesti sopii eri ikäisille harjoiteltavaksi lajiksi.AIKIDO: Aikido on vanhaan japanilaiseen perinteeseen nojautuva traditio. Se sisältää mm. aseettomia (taijutsu) ja aseellisia tekniikoita kuten aikijo (sauvatekniikat) ja aikiken (miekkatekniikat) sekä kulttuuritietoa.Aikido sopii kaiken ikäisille ja kokoisille ihmisille. Siitä on olemassa myös nk terveysliikunta aikido, jossa sovelletaan harjoiteltavia tekniikoita harjoittelijan fyysisen kunnon mukaisiksi.     Budoviikingit, Vuosaaren Urheilutalo, Senioriliikunta Budoviikingit, Vuosaaren Urheilutalo, Senioriliikunta Vuosaarentie 5 Nordsjövägen 5 Vuosaarentie 5 http://vuosaarenviikingit.org/wp/ http://vuosaarenviikingit.org/wp/ http://vuosaarenviikingit.org/wp/                     2020-12-15T12:40:36+02:00 00980   kaikki helsinki 2020-12-15T14:02:20.522259+02:00   [1403] helsinki [2221] [895] {"fi": ["Aikido", "Kehonhuolto", "ZNKR iaido"]} Point 25.141438 60.20889           Budoviikingit, Vuosaaren Urheilutalo, Senioriliikunta Lajeina Kehonhuolto, ZNKR iaido ja Aikido.                                    
63338 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Kehonhuolto"}, "www": null, "email": "kehonhuolto@budoviikingit.fi ", "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "ZNKR iaido"}, "www": null, "email": "iaido@budoviikingit.fi ", "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Aikido"}, "www": null, "email": "aikido@budoviikingit.fi ", "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 32182     0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 0154f8e4-443c-4d0c-821a-c3271a47a455 OTHER_PRODUCTION_METHOD ASSOCIATION         1   Vuosaaren Viikingit ry 0215416-9       KEHONHUOLTO: sisältää japanilaisia, kiinalaisia ja länsimaalaisia fyysisen terveyden ylläpitoharjoituksia.ZNKR iaido: Japanilaisen miekkailun osa-alue, jossa harjoitellaan pääsääntöisesti yksin tehtäviä liikesarjoja. Fyysisesti sopii eri ikäisille harjoiteltavaksi lajiksi.AIKIDO: Aikido on vanhaan japanilaiseen perinteeseen nojautuva traditio. Se sisältää mm. aseettomia (taijutsu) ja aseellisia tekniikoita kuten aikijo (sauvatekniikat) ja aikiken (miekkatekniikat) sekä kulttuuritietoa.Aikido sopii kaiken ikäisille ja kokoisille ihmisille. Siitä on olemassa myös nk terveysliikunta aikido, jossa sovelletaan harjoiteltavia tekniikoita harjoittelijan fyysisen kunnon mukaisiksi.     Budoviikingit, Treenipaja, Senioriliikunta Budoviikingit, Treenipaja, Senioriliikunta Mekaanikonkatu 3B, 3. krs Mekanikergatan 3B, 3. vån. Mekaanikonkatu 3B, 3. floor http://vuosaarenviikingit.org/wp/ http://vuosaarenviikingit.org/wp/ http://vuosaarenviikingit.org/wp/                     2020-12-15T12:40:36+02:00 00880   kaikki helsinki 2020-12-15T14:02:20.532413+02:00   [1403] helsinki [2221] [895] {"fi": ["Aikido", "Kehonhuolto", "ZNKR iaido"]} Point 25.043468 60.20052           Budoviikingit, Treenipaja, Senioriliikunta Lajeina Kehonhuolto, ZNKR iaido ja Aikido                                    

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [unit] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [connections] TEXT,
  [accessibility_properties] TEXT,
  [identifiers_0_namespace] TEXT,
  [identifiers_0_value] TEXT,
  [identifiers_1_namespace] TEXT,
  [identifiers_1_value] TEXT,
  [department] TEXT,
  [root_department] TEXT,
  [provider_type] TEXT,
  [organizer_type] TEXT,
  [contract_type_id] TEXT,
  [contract_type_description_fi] TEXT,
  [contract_type_description_sv] TEXT,
  [contract_type_description_en] TEXT,
  [is_active] INTEGER,
  [deleted_at] TEXT,
  [organizer_name] TEXT,
  [organizer_business_id] TEXT,
  [picture_url] TEXT,
  [picture_entrance_url] TEXT,
  [streetview_entrance_url] TEXT,
  [description_fi] TEXT,
  [description_en] TEXT,
  [short_description] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [street_address_fi] TEXT,
  [street_address_sv] TEXT,
  [street_address_en] TEXT,
  [www_fi] TEXT,
  [www_sv] TEXT,
  [www_en] TEXT,
  [address_postal_full] TEXT,
  [call_charge_info_fi] TEXT,
  [call_charge_info_sv] TEXT,
  [call_charge_info_en] TEXT,
  [picture_caption] TEXT,
  [phone] TEXT,
  [fax] TEXT,
  [email] TEXT,
  [accessibility_phone] TEXT,
  [accessibility_email] TEXT,
  [accessibility_www] TEXT,
  [created_time] TEXT,
  [address_zip] TEXT,
  [data_source] TEXT,
  [extensions_maintenance_group] TEXT,
  [extensions_maintenance_organization] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [accessibility_viewpoints] TEXT,
  [root_service_nodes] TEXT,
  [municipality] TEXT,
  [service_nodes] TEXT,
  [services] TEXT,
  [keywords] TEXT,
  [location_type] TEXT,
  [location_coordinates_0] FLOAT,
  [location_coordinates_1] FLOAT,
  [address_postal_full_fi] TEXT,
  [identifiers_2_value] TEXT,
  [picture_caption_fi] TEXT,
  [call_charge_info] TEXT,
  [www] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [short_description_fi] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT,
  [location] TEXT,
  [picture_caption_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT,
  [address_postal_full_en] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT,
  [street_address] TEXT,
  [contract_type] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT,
  [identifiers_2_namespace] TEXT,
  [address_postal_full_sv] TEXT,
  [short_description_sv] TEXT,
  [description_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT,
  [short_description_en] TEXT,
  [description] TEXT,
  [picture_caption_en] TEXT
);