11 rows where organizer_type = "FOUNDATION"

View and edit SQL

Suggested facets: connections, accessibility_properties, department, root_department, provider_type, contract_type_id, contract_type_description_fi, contract_type_description_sv, contract_type_description_en, address_zip, data_source, extensions_maintenance_organization, accessibility_viewpoints, root_service_nodes, municipality, service_nodes, services, keywords, accessibility_shortcoming_count_visually_impaired, created_time (date), last_modified_time (date)

organizer_type

 • FOUNDATION · 11
id ▼ connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
14424 [{"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Esiopetukseen hakeminen", "sv": "F\u00f6rskoleans\u00f6kan"}, "www": {"fi": "http://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/ajankohtaista/lomakkeet/k_-_o", "sv": "http://www.kauniainen.fi/sv/staden_och_beslutsfattande/aktuellt/blanketter/a-_j"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 38}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "soft", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "1_step", "variable": 39}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 52}] internal 4396     8ba2f57e-0e4d-4050-b3ec-82f4dfc6c70c 6f0458d4-42a3-434a-b9be-20c19fcfa5c3 PURCHASED_SERVICE FOUNDATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Daghemmet Lyan   Gresantie 3-5 Gräsavägen 3-5 Gresantie 3-5 https://www.kauniainen.fi/koulutus_ja_varhaiskasvatus/varhaiskasvatus/paivakodit/ostopalvelupaivakodit/lyan https://www.kauniainen.fi/sv/utbildning_och_smabarnspedagogik/smabarnspedagogik/daghem/daghem_av_vilka_staden_koper_tjanster/daghemmet_lyan https://www.kauniainen.fi/koulutus_ja_varhaiskasvatus/varhaiskasvatus/paivakodit/ostopalvelupaivakodit/lyan   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 300 3531         2014-03-26T16:39:26+02:00 02700 www.kauniainen.fi kaikki kauniainen 2020-10-05T10:00:57.195316+03:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] kauniainen [882, 881] [603] {"sv": ["dagv\u00e5rd", "dagis"], "fi": ["lastenhoito", "p\u00e4iv\u00e4hoito", "eskari", "tarha"]} Point 24.73631 60.207855 PL 52, 02700 Kauniainen         Daghemmet Lyan ruotsinkielinen päiväkoti 1-7-vuotiaille. 5 8       P.O. Box 52, 02700 Kauniainen 1     8   PB 52, 02700 Kauniainen Daghemmet Lyan består av Lilla Lyan med plats för 12 barn i åldern 1- 3 år samt Stora Lyan med plats för 30 barn i åldern 3 -7 år. Lyan är beläget mitt i skogen men ändå på kort avstånd från stadens centrum. Detta ser vi som en stor fördel eftersom det ger möjlighet till uteaktiviteter av varierande slag.Även inomhusmiljön, på såväl Lilla som Stora Lyan, bjuder på estetik och hemkänsla.Personalstyrkan är 11 personer vilket inkluderar daghemmets egen husmor. På Lyan arbetar vi i kontinuerlig växelverkan med barnen. Det är synnerligen viktigt för oss alla att vara lyhörda för barnens behov, utveckling och erfarenheter. Samarbetet med föräldrarna är centralt och gemensamma samtal förs kontinuerligt.Vi vill bjuda på möjligheter till nya upplevelser och inlärningsmöjligheter med leken och experimenterandet som de viktigaste redskapen. Vi rör oss mycket i skog och mark och på vintern finns det fina möjligheter i vår egen terräng att skida samt att få öva sig på skridsko på den närbelägna skridskoplanen.Förutom leken som inlärningsmetod, i såväl ledd som fri verksamhet, har även musiken, drama och övrigt skapande en betydande roll på Lyan.Vårt mål är att barnen ska växa upp till trygga och rättvisa människor med en sund självkänsla och en stark tro på sig själva. 5      
33403 [] [] internal 14789     de363a63-45be-487c-bbec-e98accf372a2 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce PURCHASED_SERVICE FOUNDATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1   Sininauhasäätiö         Päihteetön asumis- ja päiväkeskuspalvelu.     Asumispalvelu Myrri   Solkikuja 5 Spännegränden 5 Solkikuja 5 https://www.sininauhakoti.fi/asumisyksikot-ja-asunnot/myrri-vantaa/ https://www.sininauhakoti.fi/asumisyksikot-ja-asunnot/myrri-vantaa/ https://www.sininauhakoti.fi/asumisyksikot-ja-asunnot/myrri-vantaa/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 513 0105         2014-11-19T17:01:21+02:00 01600 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-06-30T11:31:35.723104+03:00   [783, 986] vantaa [847, 836, 1057] [543, 49] {} Point 24.859346 60.258213 Solkikuja 5, 01600 Vantaa         Serviceboenden Myrri Asumispalvelu                                    
34961 [] [] internal 17859     8217ff49-6fff-43c1-8bdb-8d1fa000f185 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 CONTRACT_SCHOOL FOUNDATION         1   Munkkiniemen koulutussäätiö sr 2728271-4             Munkkiniemen yhteiskoulu   Laajalahdentie 21 Bredviksvägen 21 Laajalahdentie 21 http://www.munkka.fi http://www.munkka.fi http://www.munkka.fi   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 477 7630 +358 9 4777 6310       2014-06-05T09:41:12+03:00 00330 www.munkka.fi kaikki helsinki 2020-12-30T15:01:23.778999+02:00   [1087] helsinki [1172, 1123, 1129, 1122, 1130, 1135, 1141, 1134, 1142, 1146, 1165, 1166, 1259, 1110, 1269] [816, 662, 658, 121, 119, 108, 35, 34, 33, 27, 23, 22, 21, 15, 3] {"fi": ["lukio", "lukiot"]} Point 24.878336 60.200233                                                  
53077 [] [] internal 22788     b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c OTHER_PRODUCTION_METHOD FOUNDATION         1                   Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun juhlasali   Runeberginkatu 14 Runebergsgatan 14 Runeberginkatu 14 http://biz.aalto.fi/fi/ http://biz.aalto.fi/fi/ http://biz.aalto.fi/en/                     2017-03-30T10:20:53+03:00 00100   kaikki helsinki 2020-03-13T09:32:25.464931+02:00   [1087] helsinki [1359] [822] {} Point 24.92261 60.171795 PL 21210, 00076 Aalto-yliopisto                       P.O. Box 21210, 00076 Aalto University           PB 21210, 00076 Aalto universitet            
53553 [] [] internal 23229     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD FOUNDATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1   Kilo Svenska Stiftelse sr 0216933-6       Ruotsinkielinen yksityinen päiväkoti Kilossa.     Kilo svenska lekskola   Törmäniityntie 4 Brinkängsvägen 4 Törmäniityntie 4 https://kilolekskola.fi/ https://kilolekskola.fi/ https://kilolekskola.fi/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 452 081 708         2017-06-20T13:53:19+03:00 02710 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:32:27.093049+02:00   [1405] espoo [882, 881] [603] {"fi": ["ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4hoito", "ruotsinkielinen p\u00e4iv\u00e4koti", "ruotsinkielinen varhaiskasvatus", "yksityinen p\u00e4iv\u00e4koti", "p\u00e4iv\u00e4koti kilossa"], "sv": ["lekis", "sm\u00e5barnspedagogik", "svensk dagv\u00e5rd", "dagis", "dagv\u00e5rd dvs. sm\u00e5barnspedagogik", "daghem i kilo", "privat dagv\u00e5rd"]} Point 24.739357 60.22678           Kilo svenska lekskola Ruotsinkielinen yksityinen päiväkoti Kilossa.                         Ett privat daghem i Kilo. Ett privat daghem i Kilo.        
54390 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Tokyo ry", "en": "Tokyo ry"}, "www": {"fi": "https://tokyo.fi/", "en": "https://tokyo.fi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "5", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "opens_automatically_with_button", "variable": 54}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 83}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true"… internal 24046     b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c OTHER_PRODUCTION_METHOD FOUNDATION         1       https://tokyo.fi/en/wp-content/uploads/2019/05/IMG_7055.jpg           Aalto-yliopiston Tokyo Space Aalto University Tokyo Space Otakaari 1 Otsvängen 1 Otakaari 1 https://tokyo.fi/ https://tokyo.fi/ https://tokyo.fi/?lang=en                 hallitus@tokyo.fi https://tokyo.fi/ 2017-08-29T16:12:43+03:00 02150   kaikki espoo 2020-05-22T16:02:11.795755+03:00 {"00": null, "11": "green", "12": "green", "13": "green", "21": "green", "22": "green", "23": "green", "31": "green", "32": "green", "33": "green", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [1087] espoo [1377, 1359] [822, 485] {"fi": ["ylioppilaskunta"], "en": ["student union"]} Point 24.828218 60.187027     Tokyo       Aalto ARTS, ylioppilaskunta Tokyon toimipiste       Tokyo                     3 Aalto ARTS, student union Tokyo   Toko
54394 [] [{"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "under_10m", "variable": 4}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "4", "variable": 64}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "opens_automatically_with_button", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "1", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 52}, {… internal 24050     b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c OTHER_PRODUCTION_METHOD FOUNDATION         1       http://health.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-1e6ac0c2155be16ac0c11e69fbe6d36072d6d276d27/health_technology_house_otakaari_3.jpg http://health.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-1e6ac0c2155be16ac0c11e69fbe6d36072d6d276d27/health_technology_house_otakaari_3.jpg https://goo.gl/maps/jcxcL3f3wdt Health Technology House (HTH) Otakaari 3:ssa on kotipaikka muun muassa seuraaville:- Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos (Perustieteiden korkeakoulu)- Eräät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkimusryhmät- Biodesign Finland (Otaniemen toimisto)- Aalto Brain Centre- Aalto NeuroImaging (toimisto)- Aalto Health Platform (toimisto)- Health Capital Helsinki (Otaniemen toimisto)- Aalto Health Factory- Opiskelijaravintola Kvarkki- Lääketieteellisen tekniikan ja neurotieteen ja - teknologian alojen opetusSuunnitelmien mukaan HTH:n tiloissa toimii tulevaisuudessa yksi tai useampia terveysteknologian alan yrityksiä. The Health Technology House (HTH), located on Aalto University's main campus in Otaniemi, unites research groups whose work revolves around electrical devices, neuroscience, or related signal processing. The House contains most of the faculty of the Biomedical Engineering and Neuroscience and -technology subareas of Aalto's Health & Wellbeing research community. Examples of research focus areas are medical imaging equipment, neurological therapy devices, rehabilitation technologies, and neurosciences. Faculty and staff in the House produce research with high scientific quality, and there is high productivity in innovation as well. More broadly, Aalto Health Platform, uniting the university's Health & Wellbeing professors and research groups for increased collaboration, is managed from the House.Health Technology House is the current home for the following units and activities:- Department of Neuroscience and Biomedical Engineering (School of Science)- Research groups of School of Electrical Engineering- Biodesign Finland (office in Otaniemi) - Aalto Brain Centre- Aalto NeuroImaging (office)- Aalto Health Platform (office)- Health Capital Helsinki (office in Otaniemi)- Aalto Health Factory- Student restaurant Kvarkki (run by Sodexo)- Learning and teaching activities in biomedical engineering and neuroscience and -technologyIn the future, it is planned that HTH will become the new home for one or several companies in the field of health technology.   Aalto-yliopiston terveysteknologian talo Aalto University Health Technology House Otakaari 3 Otsvängen 3 Otakaari 3 http://health.aalto.fi/en/healthtechnologyhouse/ http://health.aalto.fi/en/healthtechnologyhouse/ http://health.aalto.fi/en/healthtechnologyhouse/               +358 9 470 01 health@aalto.fi http://health.aalto.fi/en/healthtechnologyhouse/driving_instructions/ 2017-08-30T11:47:51+03:00 02150   kaikki espoo 2020-03-13T09:32:29.960438+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] espoo [1359] [822] {} Point 24.829647 60.188343     Terveysteknologian talo       Talossa toimii useita terveysteknologian yrityksiä opetus- ja tutkimustilojen lisäksi, 1 1         1     1         1 HTH will become the home for several companies in the field of health technology.   Health Technology House
58492 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-to 08-18, pe 08-19, suljettu la-su", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-tor 08-18, fre 08-19, st\u00e4ngt l\u00f6r-s\u00f6n", "en": "open Mon-Thu 08-18, Fri 08-19, closed Sat-Sun"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Ravintolap\u00e4\u00e4llikk\u00f6"}, "www": null, "email": "kipsarioy@gmail.com", "phone": "+358 44 775 0446", "contact_person": "Marjo Katainen"}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Kipsarin kotisivu"}, "www": {"fi": "http://www.kipsari.com/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 62}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "true", "variable": 88}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 90}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "true", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "true", "variable": 87}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "same_floor_as_entrance", "variable": 108}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "opens_automatically_with_button", "variable": 54}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "floor_0", "variable": 119}, {"value": "false", "variable": 86}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "next_to_door_on_opening_side", "variable": 110}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "4", "variable": 64}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 85}, {"value": "true",… internal 27349 visithelsinki 3610 b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c OTHER_PRODUCTION_METHOD FOUNDATION         1       http://www.kipsari.com/wp-content/uploads/2018/08/food@2x-1.png     Kipsari tarjoilee herkullista kasvis- ja vegaaniruokaa. Kipsarissa ruokaileminen on artsilaiselle kuin laittaisi rahaa omaan taskuun, sillä Kipsarin omistavat TOKYOn kautta ARTSin opiskelijat! Kipsari serves delicious vegetarian and vegan food for student price (2,60€ per meal). Students may choose between a warm dish, sandwich and a salad. The lunch always includes a simple salad as well as Kipsari's own bread and spread.Kipsari also serves sandwiches, fair trade coffee, ecological sodas, and home made baked goods. Kipsari also serves as a bar, serving beer and cider. Kipsari aims to be as ecological as possible, favoring naturally produced and fair trade products.   Kipsari Kipsari Otaniementie 14 Otnäsvägen 14 Otaniementie 14 http://www.kipsari.com/ http://www.kipsari.com/ https://tokyo.fi/kipsari/?lang=en                     2019-01-23T10:32:13+02:00 02150   kaikki espoo 2020-11-05T16:32:45.338093+02:00 {"00": null, "11": "green", "12": "green", "13": "green", "21": "green", "22": "green", "23": "green", "31": "green", "32": "green", "33": "green", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [1087, 1403] espoo [1376, 751] [577, 338] {"sv": ["vegetarisk mat"], "en": ["vegetable food"], "fi": ["kasvisruoka"]} Point 24.82525 60.18526           Kipsari Kipsari on TOKYOn omistama opiskelijaravintola, baari ja kahvila, joka sijaitsee Otaniemessä Väreessä pajakerroksessa.                             1 Kipsari is a student restaurant, a bar, and a cafe owned by TOKYO. Kipsari can be found in Väre, Otaniemi, the G floor.    
59168 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-pe 08-16", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-fre 08-16", "en": "open Mon-Fri 08-16"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "SOCIAL_MEDIA_LINK", "name": {"fi": "Caf\u00e9 Factory", "en": "Caf\u00e9 Factory"}, "www": {"fi": "https://www.facebook.com/cafefactoryotaniemi/", "en": "https://www.facebook.com/cafefactoryotaniemi/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 27975     b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c OTHER_PRODUCTION_METHOD FOUNDATION         1       https://aaltocre.fi/wp-content/uploads/2018/08/Factory-Otaniemi-kuva-1024x768.jpeg           Café Otaniemi Café Otaniemi Otakaari 5 Otsvängen 5 Otakaari 5 https://ravintolafactory.com/lounasravintolat/ravintolat/espoo-otaniemi-cafe/ https://ravintolafactory.com/lounasravintolat/ravintolat/espoo-otaniemi-cafe/ https://ravintolafactory.com/lounasravintolat/ravintolat/espoo-otaniemi-cafe/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 10 320 5528         2019-03-05T10:47:18+02:00 02150   kaikki espoo 2020-11-05T16:32:50.879137+02:00   [1403] espoo [751] [577] {"fi": ["Aalto-yliopisto", "A Grid", "ACRE"], "sv": ["Aalto-universitetet", "A Grid", "ACRE"], "en": ["Aalto University", "A Grid", "ACRE"]} Point 24.830029 60.18912     Café Factory Otaniemi     Café Otaniemi Aamiais- ja lounasravintola       Café Factory Otaniemi                       Welcome for a healthy and/or tasty breakfast at Aalto A Grid lobby!   Café Factory Otaniemi
62090 [{"section_type": "HIGHLIGHT", "name": {"fi": "Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita ja tarvitset toimintaohjeet, soita Helsingin koronavirusneuvontaan p. 09\u202f310 10024 (p\u00e4ivitt\u00e4in klo 8-18). Koronavirusneuvonnasta voit varata ajan koronavirustestiin. Sinut ohjataan my\u00f6s tarvittaessa koronaterveysasemalle.\nJos asia ei voi odottaa koronaneuvonnan aukeamista tai kyse on muusta kiireellisest\u00e4 sairaudesta, soita P\u00e4ivystysapuun, p. 116\u202f117.", "sv": "Om du har symtom p\u00e5 coronavirus och beh\u00f6ver r\u00e5d om vad du ska g\u00f6ra, ring Helsingfors coronavirusr\u00e5dgivning p\u00e5 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusr\u00e5dgivningen kan du boka tid f\u00f6r ett coronavirustest. Vid behov kan du ocks\u00e5 h\u00e4nvisas till en h\u00e4lsostation f\u00f6r coronapatienter.\nOm \u00e4rendet inte kan v\u00e4nta tills coronavirusr\u00e5dgivningen \u00f6ppnar eller om det \u00e4r fr\u00e5ga om n\u00e5gon annan akut sjukdom, betj\u00e4nar jourhj\u00e4lpen p\u00e5 tfn 116 117.", "en": "If you have symptoms indicative of a coronavirus infection and need instructions on what to do, call Helsinki's Coronavirus Helpline, open every day of the week from 8 am to 6 pm at tel. 09 310 10024. You can book an appointment for a coronavirus test via the helpline. If necessary, you will also be directed to a coronavirus health station.\nIf you cannot wait for the Coronavirus Helpline to open or need assistance with an urgent health concern, please contact the Medical Helpline at tel. 116 11"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "TOPICAL", "name": {"fi": "Palvelukeskustoimintaa ei toistaiseksi j\u00e4rjestet\u00e4.", "sv": "Servicecentralverksamhet ordnas inte tillsvidare.", "en": "Service centre activities ar not organised at present."}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 30890     d4b3a166-9fa0-4846-9d63-ff1fdab670b6 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 OTHER_PRODUCTION_METHOD FOUNDATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1   Helsingin Seniorisäätiö 1729947-5             Mariankodin toimipiste/ Pohjois-Haagan palvelukeskus   Schildtinpolku 6 Schildtsstigen 6 Schildtinpolku 6 https://www.seniorisaatio.fi/ https://www.seniorisaatio.fi/ https://www.seniorisaatio.fi/                     2020-03-10T11:48:51+02:00 00440 www.hel.fi kaikki helsinki 2020-11-27T13:02:34.928721+02:00   [783] helsinki [823] [761] {} Point 24.886019 60.229755             Pohjois-Haagan palvelukeskuksen Mariankodin toimipiste                                    
63294 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Ohjaaja"}, "www": null, "email": null, "phone": "+358 50 302 9073", "contact_person": null}] [] internal 32096     ead5bb5f-235d-4f78-99c8-d5712a143088 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD FOUNDATION         1   Marjatta säätiö 0197124-7             Havukeskus/ Marjatta-Säätiö/ Senioriliikunta   Eteläinen rastitie 12 Södra Rastvägen 12 Eteläinen Rastitie 12 https://marjattasaatio.fi/ https://marjattasaatio.fi/ https://marjattasaatio.fi/                     2020-12-08T15:01:42+02:00 01360 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-12-09T11:02:22.548820+02:00   [1403] vantaa [2221] [895] {} Point 25.070347 60.321903                                                  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [unit] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [connections] TEXT,
  [accessibility_properties] TEXT,
  [identifiers_0_namespace] TEXT,
  [identifiers_0_value] TEXT,
  [identifiers_1_namespace] TEXT,
  [identifiers_1_value] TEXT,
  [department] TEXT,
  [root_department] TEXT,
  [provider_type] TEXT,
  [organizer_type] TEXT,
  [contract_type_id] TEXT,
  [contract_type_description_fi] TEXT,
  [contract_type_description_sv] TEXT,
  [contract_type_description_en] TEXT,
  [is_active] INTEGER,
  [deleted_at] TEXT,
  [organizer_name] TEXT,
  [organizer_business_id] TEXT,
  [picture_url] TEXT,
  [picture_entrance_url] TEXT,
  [streetview_entrance_url] TEXT,
  [description_fi] TEXT,
  [description_en] TEXT,
  [short_description] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [street_address_fi] TEXT,
  [street_address_sv] TEXT,
  [street_address_en] TEXT,
  [www_fi] TEXT,
  [www_sv] TEXT,
  [www_en] TEXT,
  [address_postal_full] TEXT,
  [call_charge_info_fi] TEXT,
  [call_charge_info_sv] TEXT,
  [call_charge_info_en] TEXT,
  [picture_caption] TEXT,
  [phone] TEXT,
  [fax] TEXT,
  [email] TEXT,
  [accessibility_phone] TEXT,
  [accessibility_email] TEXT,
  [accessibility_www] TEXT,
  [created_time] TEXT,
  [address_zip] TEXT,
  [data_source] TEXT,
  [extensions_maintenance_group] TEXT,
  [extensions_maintenance_organization] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [accessibility_viewpoints] TEXT,
  [root_service_nodes] TEXT,
  [municipality] TEXT,
  [service_nodes] TEXT,
  [services] TEXT,
  [keywords] TEXT,
  [location_type] TEXT,
  [location_coordinates_0] FLOAT,
  [location_coordinates_1] FLOAT,
  [address_postal_full_fi] TEXT,
  [identifiers_2_value] TEXT,
  [picture_caption_fi] TEXT,
  [call_charge_info] TEXT,
  [www] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [short_description_fi] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT,
  [location] TEXT,
  [picture_caption_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT,
  [address_postal_full_en] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT,
  [street_address] TEXT,
  [contract_type] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT,
  [identifiers_2_namespace] TEXT,
  [address_postal_full_sv] TEXT,
  [short_description_sv] TEXT,
  [description_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT,
  [short_description_en] TEXT,
  [description] TEXT,
  [picture_caption_en] TEXT
);