5 rows where organizer_type = "MUNICIPAL_ENTERPRISE_GROUP"

View and edit SQL

Suggested facets: department, street_address_fi, street_address_sv, www_fi, www_sv, phone, email, created_time, address_zip, service_nodes, created_time (date), last_modified_time (date)

organizer_type

 • MUNICIPAL_ENTERPRISE_GROUP · 5
id ▼ connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
42667 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 10095 lipas 78523 c8fc61df-3e17-40b3-b96c-2097c29304c2 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce SELF_PRODUCED MUNICIPAL_ENTERPRISE_GROUP municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Pintamateriaali kumimatto.     Myyrmäen jäähallin kuntosali   Raappavuorentie 10 Skrapbergsvägen 10 Raappavuorentie 10                           2014-09-05T13:30:44+03:00 01600 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-03-13T09:32:07.801159+02:00   [1403] vantaa [611] [350] {} Point 24.84049 60.263763                                                  
42700 [] [] internal 10848 lipas 89317 b4e07809-a34e-4476-b210-2c29c1fd52cb 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce SELF_PRODUCED MUNICIPAL_ENTERPRISE_GROUP municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Parkettilattia. Mahdollisuus myös pöytätenniksen pelaamiseen.     Myyrmäen jäähallin squash-halli   Raappavuorentie 10 Skrapbergsvägen 10 Raappavuorentie 10 https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/urheilupuistot/myyrmaen_urheilupuisto/jaahallit https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/urheilupuistot/myyrmaen_urheilupuisto/jaahallit https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/urheilupuistot/myyrmaen_urheilupuisto/jaahallit   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 482 5053         2014-09-05T13:30:44+03:00 01600 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-09-01T07:31:21.872226+03:00   [1403] vantaa [621] [645] {} Point 24.840454 60.264023           Myrbacka ishalls squash-hall                                      
42706 [] [] internal 10852 lipas 79129 b4e07809-a34e-4476-b210-2c29c1fd52cb 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce SELF_PRODUCED MUNICIPAL_ENTERPRISE_GROUP municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Korkeus 2,4-10 metriä. Tilan pääasiallinen käyttö auditoriona, myös teatteritoimintaa.     Lumo sali   Urpiaisentie 14 Gråsiskvägen 14 Urpiaisentie 14 http://www.vantaa.fi/lumo http://www.vantaa.fi/lumo http://www.vantaa.fi/lumo   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8393 2148         2014-09-05T13:30:44+03:00 01450 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-05-25T07:31:52.723355+03:00   [1403] vantaa [612] [402] {} Point 25.076828 60.351807                                                  
42811 [] [] internal 11027 lipas 88966 b4e07809-a34e-4476-b210-2c29c1fd52cb 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce SELF_PRODUCED MUNICIPAL_ENTERPRISE_GROUP municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Pintamateriaali Kanadan vaahtera. Sali voidaan jakaa kolmeen osaan. Salibandykenttä. Halli toimii monitoimihallina.     Monitoimikeskus Lumo   Urpiaisentie 14 Gråsiskvägen 14 Urpiaisentie 14 http://www.vantaa.fi/lumo http://www.vantaa.fi/lumo http://www.vantaa.fi/lumo   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 8393 2148         2014-09-05T13:30:44+03:00 01450 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-05-25T07:31:53.273993+03:00   [1403] vantaa [616] [400] {} Point 25.076675 60.351616           Multicenter Lumo                                      
42937 [] [] internal 11384 lipas 78276 b4e07809-a34e-4476-b210-2c29c1fd52cb 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce SELF_PRODUCED MUNICIPAL_ENTERPRISE_GROUP municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1             Tilaa käyttävät pääasiassa lukion oppilaat ja liikuntatilojen käyttövuoron saaneiden seurojen urheilijat     Lumo kuntosali   Urpiaisentie 14 Gråsiskvägen 14 Urpiaisentie 14 http://www.vantaa.fi/lumo http://www.vantaa.fi/lumo http://www.vantaa.fi/lumo   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 983 932 148         2010-06-15T00:00:00+03:00 01450 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-05-25T07:31:53.843562+03:00   [1403] vantaa [611] [350] {} Point 25.076487 60.35205                                                  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [unit] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [connections] TEXT,
  [accessibility_properties] TEXT,
  [identifiers_0_namespace] TEXT,
  [identifiers_0_value] TEXT,
  [identifiers_1_namespace] TEXT,
  [identifiers_1_value] TEXT,
  [department] TEXT,
  [root_department] TEXT,
  [provider_type] TEXT,
  [organizer_type] TEXT,
  [contract_type_id] TEXT,
  [contract_type_description_fi] TEXT,
  [contract_type_description_sv] TEXT,
  [contract_type_description_en] TEXT,
  [is_active] INTEGER,
  [deleted_at] TEXT,
  [organizer_name] TEXT,
  [organizer_business_id] TEXT,
  [picture_url] TEXT,
  [picture_entrance_url] TEXT,
  [streetview_entrance_url] TEXT,
  [description_fi] TEXT,
  [description_en] TEXT,
  [short_description] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [street_address_fi] TEXT,
  [street_address_sv] TEXT,
  [street_address_en] TEXT,
  [www_fi] TEXT,
  [www_sv] TEXT,
  [www_en] TEXT,
  [address_postal_full] TEXT,
  [call_charge_info_fi] TEXT,
  [call_charge_info_sv] TEXT,
  [call_charge_info_en] TEXT,
  [picture_caption] TEXT,
  [phone] TEXT,
  [fax] TEXT,
  [email] TEXT,
  [accessibility_phone] TEXT,
  [accessibility_email] TEXT,
  [accessibility_www] TEXT,
  [created_time] TEXT,
  [address_zip] TEXT,
  [data_source] TEXT,
  [extensions_maintenance_group] TEXT,
  [extensions_maintenance_organization] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [accessibility_viewpoints] TEXT,
  [root_service_nodes] TEXT,
  [municipality] TEXT,
  [service_nodes] TEXT,
  [services] TEXT,
  [keywords] TEXT,
  [location_type] TEXT,
  [location_coordinates_0] FLOAT,
  [location_coordinates_1] FLOAT,
  [address_postal_full_fi] TEXT,
  [identifiers_2_value] TEXT,
  [picture_caption_fi] TEXT,
  [call_charge_info] TEXT,
  [www] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [short_description_fi] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT,
  [location] TEXT,
  [picture_caption_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT,
  [address_postal_full_en] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT,
  [street_address] TEXT,
  [contract_type] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT,
  [identifiers_2_namespace] TEXT,
  [address_postal_full_sv] TEXT,
  [short_description_sv] TEXT,
  [description_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT,
  [short_description_en] TEXT,
  [description] TEXT,
  [picture_caption_en] TEXT
);