4 rows where organizer_type = "ORGANIZATION"

View and edit SQL

Suggested facets: root_department, provider_type, contract_type_id, contract_type_description_fi, last_modified_time (date)

organizer_type

 • ORGANIZATION · 4
id ▼ connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
14425 [{"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Esiopetukseen hakeminen", "sv": "F\u00f6rskoleans\u00f6kan"}, "www": {"fi": "http://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/ajankohtaista/lomakkeet/k_-_o", "sv": "http://www.kauniainen.fi/sv/staden_och_beslutsfattande/aktuellt/blanketter/a-_j"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 79}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 42}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "soft", "variable": 17}, {"value": "handrails_on_one_side", "variable": 41}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 58}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 43}, {"value": "true", "variable": 40}, {"value": "false", "variable": 106}, {"value": "over_20mm", "variable": 91}, {"value": "opens_easily_manually", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 39}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 38}] internal 4368     8ba2f57e-0e4d-4050-b3ec-82f4dfc6c70c 6f0458d4-42a3-434a-b9be-20c19fcfa5c3 PURCHASED_SERVICE ORGANIZATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Folkhälsans Barnträdgård   Eteläinen Heikelintie 5 Södra Heikelvägen 5 Eteläinen Heikelintie 5 https://www.kauniainen.fi/koulutus_ja_varhaiskasvatus/varhaiskasvatus/paivakodit/ostopalvelupaivakodit/folkhalsans_barntradgard http://www.kauniainen.fi/sv/utbildning_och_smabarnsfostran/smabarnsfostran/daghem/daghem_av_vilka_staden_koper_tjanster/folkhalsans_barntradgard https://www.kauniainen.fi/koulutus_ja_varhaiskasvatus/varhaiskasvatus/paivakodit/ostopalvelupaivakodit/folkhalsans_barntradgard   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 356 5443         2014-03-26T16:39:26+02:00 02700 www.kauniainen.fi kaikki kauniainen 2020-10-05T10:00:57.203425+03:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1405] kauniainen [882, 881] [603] {"sv": ["dagv\u00e5rd", "dagis"], "fi": ["lastenhoito", "p\u00e4iv\u00e4hoito", "eskari", "tarha"]} Point 24.727036 60.215637 PL 52, 02700 Kauniainen         Folkhälsans Barnträdgård Ruotsinkielinen päiväkoti 3-6-vuotiaille. 4 9     2 P.O. Box 52, 02700 Kauniainen 1     9   PB 52, 02700 Grankulla I barnträdgården fungerar två heldagsgrupper för barn i åldern 3-6 år. En av grupperna är förskola och den andra är en grupp för 3-5 åringar Vår gård är mångsidig och ger möjlighet till olika aktiviteter. Våra barn leker, klättrar, spelar boll, undersöker naturen och åker skidor på gården.Barnträdgården arbetar enligt ett hälsofrämjande koncept som utarbetats av Folkhälsan och vilket vi kontinuerligt utvecklar i vår egen plan för småbarnsfostran samt läroplan för förskolan. Vi ser alla barn som enskilda individer och trygghet betonas. Riktlinjer i vår verksamhet är att barnen ska få leka - lära - uppleva med glädje.I vårt arbete kombinerar vi språk, musik, rörelse, drama och att skapa med våra händer. Vi experimenterar och laborerar genom lek. Vårt läge mitt i naturen ger ypperliga möjligheter till utfärder i naturen, vilket vi aktivt använder oss av.Vi arbetar för att ge barnen trygghet, vilket skapas av kommunikation och tydliga regler. Vi ser att glädje ger utrymme för god lek och fantasi. Vi uppmuntrar till omtänksamhet och tränar barnens sociala och empatiska förmågor genom bl.a. programmet StegVis, som utvecklats i syfte att förebygga mobbning. Stadens specialbarnträdgårdslärare stöder personalen i arbetet och ger individuellt stöd till enskilda barn vid behov. Vår egen talterapeut arbetar med barnen i barnträdgården en dag i veckan. 7      
33320 [] [] internal 14875     a897af2b-1f42-4772-b19a-ca7fe20a6704 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce PURCHASED_SERVICE ORGANIZATION purchased_service ostopalvelu köpt tjänst purchased service 1                   Cafe Popolo (Alvi ry)         http://www.vantaa.fi/fi/osallistu_ja_vaikuta/vapaaehtoistoiminta/asukastilat/myyrinki http://www.vantaa.fi/fi/osallistu_ja_vaikuta/vapaaehtoistoiminta/asukastilat/myyrinki http://www.vantaa.fi/fi/osallistu_ja_vaikuta/vapaaehtoistoiminta/asukastilat/myyrinki                     2014-11-19T17:01:21+02:00   www.vantaa.fi kaikki   2020-03-13T09:31:31.469488+02:00   [783] vantaa [851] [351] {"fi": ["ilmaista ruokaa", "ruoka-apu", "edullista ruokaa"]}       Liesitori 1, 01600 Vantaa           Lounasta ja kahvia edullisesti.                                    
60749 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "parittomien viikkojen tiistaisin klo 16-18"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [] internal 29580     2bcdc397-87f1-42df-9579-c409b4f06008 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce OTHER_PRODUCTION_METHOD ORGANIZATION private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1       https://www.martat.fi/wp-content/themes/martat/dist/images/logo.png     Martta-iltamme muodostuvat erilaisista Martta-perinteeseen kuuluvista luennoista, keskusteluista ja kulttuurista. Martta-illat ovat parittomien viikkojen tiistaisin klo 16-18. Sisäänkäynti on kerrostalon päädystä. Marttataloa ylläpitää Leppävaaran Martat ry.     Marttatalo   Armas Launiksen katu 12, sisäänkäynti kerrostalon päädystä Armas Launis gata 12, ingång från slutet av flervåningshuset Armas Launiksen katu 12, entrance from the end of the apartment building https://www.martat.fi/marttayhdistykset/leppavaaran-martat-ry/ https://www.martat.fi/marttayhdistykset/leppavaaran-martat-ry/ https://www.martat.fi/marttayhdistykset/leppavaaran-martat-ry/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 400 495 170         2019-10-30T14:43:58+02:00 02650 www.uusimaalaiset.fi kaikki espoo 2020-03-13T09:33:00.905292+02:00   [1401] espoo [768] [230] {"fi": ["naiset", "kulttuuri", "lepp\u00e4vaara", "martat", "martta", "martta-ilta", "ruoka", "askartelu", "harrastus", "harrastukset", "k\u00e4den taidot", "k\u00e4sity\u00f6t", "marttailu", "naisille", "tekeminen", "toiminta", "vapaa-aika", "yhdess\u00e4 oleminen", "espoon j\u00e4rjest\u00f6t", "j\u00e4rjest\u00f6t"]} Point 24.81886 60.222866     Martat-logo       Martta-iltamme muodostuvat erilaisista Martta-perinteeseen kuuluvista luennoista, keskusteluista ja kulttuurista.                                    
63297 [{"section_type": "PHONE_OR_EMAIL", "name": {"fi": "Harrasteliikuntap\u00e4\u00e4llikk\u00f6"}, "www": null, "email": "toimisto@vantaanvoimisteluseura.fi", "phone": "+358 9 407 638 995", "contact_person": null}] [] internal 32099     ead5bb5f-235d-4f78-99c8-d5712a143088 6d78f89c-9fd7-41d9-84e0-4b78c0fa25ce OTHER_PRODUCTION_METHOD ORGANIZATION         1   Vantaan voimisteluseura 0934456-3       Oman salin lisäksi myös Myyrmäen urheilutalo ja Metropolia, Myyrmäen campus. Lajeina: rivitanssi, zumba gold, pilates, hikijumppa, venyttely, ryhtijumppa.     VVS Temppis   Vetokuja 1 B Draggränden 1 B Vetokuja 1 B https://www.vantaanvoimisteluseura.fi/harrastetoiminta/aikuiset/ https://www.vantaanvoimisteluseura.fi/harrastetoiminta/aikuiset/ https://www.vantaanvoimisteluseura.fi/harrastetoiminta/aikuiset/                     2020-12-08T15:01:42+02:00 01610 www.vantaa.fi kaikki vantaa 2020-12-09T11:02:22.600025+02:00   [1403] vantaa [2221] [895] {} Point 24.876947 60.26974                                                  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [unit] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [connections] TEXT,
  [accessibility_properties] TEXT,
  [identifiers_0_namespace] TEXT,
  [identifiers_0_value] TEXT,
  [identifiers_1_namespace] TEXT,
  [identifiers_1_value] TEXT,
  [department] TEXT,
  [root_department] TEXT,
  [provider_type] TEXT,
  [organizer_type] TEXT,
  [contract_type_id] TEXT,
  [contract_type_description_fi] TEXT,
  [contract_type_description_sv] TEXT,
  [contract_type_description_en] TEXT,
  [is_active] INTEGER,
  [deleted_at] TEXT,
  [organizer_name] TEXT,
  [organizer_business_id] TEXT,
  [picture_url] TEXT,
  [picture_entrance_url] TEXT,
  [streetview_entrance_url] TEXT,
  [description_fi] TEXT,
  [description_en] TEXT,
  [short_description] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [street_address_fi] TEXT,
  [street_address_sv] TEXT,
  [street_address_en] TEXT,
  [www_fi] TEXT,
  [www_sv] TEXT,
  [www_en] TEXT,
  [address_postal_full] TEXT,
  [call_charge_info_fi] TEXT,
  [call_charge_info_sv] TEXT,
  [call_charge_info_en] TEXT,
  [picture_caption] TEXT,
  [phone] TEXT,
  [fax] TEXT,
  [email] TEXT,
  [accessibility_phone] TEXT,
  [accessibility_email] TEXT,
  [accessibility_www] TEXT,
  [created_time] TEXT,
  [address_zip] TEXT,
  [data_source] TEXT,
  [extensions_maintenance_group] TEXT,
  [extensions_maintenance_organization] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [accessibility_viewpoints] TEXT,
  [root_service_nodes] TEXT,
  [municipality] TEXT,
  [service_nodes] TEXT,
  [services] TEXT,
  [keywords] TEXT,
  [location_type] TEXT,
  [location_coordinates_0] FLOAT,
  [location_coordinates_1] FLOAT,
  [address_postal_full_fi] TEXT,
  [identifiers_2_value] TEXT,
  [picture_caption_fi] TEXT,
  [call_charge_info] TEXT,
  [www] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [short_description_fi] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT,
  [location] TEXT,
  [picture_caption_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT,
  [address_postal_full_en] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT,
  [street_address] TEXT,
  [contract_type] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT,
  [identifiers_2_namespace] TEXT,
  [address_postal_full_sv] TEXT,
  [short_description_sv] TEXT,
  [description_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT,
  [short_description_en] TEXT,
  [description] TEXT,
  [picture_caption_en] TEXT
);