1 row where picture_entrance_url = "https://forumbox.fi/hallinta/wp-content/uploads/2020/11/Gallerian-kynnys-462x616.jpg" sorted by address_postal_full_en

View and edit SQL

Suggested facets: last_modified_time (date)

picture_entrance_url

 • https://forumbox.fi/hallinta/wp-content/uploads/2020/11/Gallerian-kynnys-462x616.jpg · 1
id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en ▼ accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
20742 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ti-su 12-17", "sv": "\u00f6ppet tis-s\u00f6n 12-17", "en": "open Tue-Sun 12-17"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "waiting_not_necessary", "variable": 81}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "handrails_on_both_sides", "variable": 95}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 96}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 97}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 94}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 5}] internal 6099 visithelsinki 443 7ef7b350-bf83-4238-ba1e-a70bbc5c8f65 83e74666-0836-4c1d-948a-4b34a8b90301 UNKNOWN_PRODUCTION_METHOD   private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1         https://forumbox.fi/hallinta/wp-content/uploads/2020/11/Gallerian-kynnys-462x616.jpg   Forum Box on kuvanveistäjä, akateemikko Kain Tapperin (1930-2004) aloitteesta vuonna 1996 perustettu taideosuuskunta, jonka tarkoituksena on ylläpitää vapaata, voittoa tavoittelematonta tilaa kaikelle taiteelle Suomen kulttuurielämän sisällön tukemiseksi. Forum Boxin toiminnan takana on yli 80 suomalaista eturivin taiteilijaa ja kulttuurin kentällä toimijaa. Forum Box on taidetila, joka iltaisin muuttuu monitaiteelliseksi kulttuurinäyttämöksi, jossa järjestetään kuukausittain vaihtuvien korkeatasoisten kuvataidenäyttelyiden ohella erilaisia taidetapahtumia ja taiteilijatapaamisia. Forum Box is a non-profit artist-run co-operative society, which was initiated in 1996 by sculptor Kain Tapper (1930-2004). Its main purpose is to maintain an art space in Helsinki in order to enrich and support the Finnish cultural life. Currently Forum Box co-op has over 80 artist members, all of which are prominent Finnish artists and actors in the field of contemporary art. Forum Box organizes approx.12 exhibitions a year, plus several arts events. Forum Box aims to be a space open for all forms of art.   Forum Box Forum Box Ruoholahdenranta 3 a Gräsvikskajen 3 a Ruoholahdenranta 3 a https://forumbox.fi/ https://forumbox.fi/sv/ https://forumbox.fi/en/   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 524 1781   +358 50 524 1781 info@forumbox.fi https://forumbox.fi/vierailu/#esteettomyys 2011-05-25T14:54:37+03:00 00180 forumbox.fi kaikki helsinki 2020-11-05T17:31:08.483340+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1400, 1401, 1403] helsinki [152, 261, 508, 737, 357] [474, 214] {} Point 24.92455 60.161625           Forum Box   4 4     1   1     4       Forum Box är ett konstandelslag som grundades år 1996 på initiativ av finska skulptören och akademikern Kain Tapper (1930-2004).Syftet med Forum Box är att berika konstlivet med att upprätthålla ett oberoende, icke-marknadsinriktat rum för samtidskonst i Helsingfors. Forum Box presenterar ett livligt och högklassigt konstprogram som omfattar både bildkonst och multidisciplinära konstformer. Årligen arrangeras 12-20 utställningar och dessutom ett flertal olika evenemang. 5      

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [unit] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [connections] TEXT,
  [accessibility_properties] TEXT,
  [identifiers_0_namespace] TEXT,
  [identifiers_0_value] TEXT,
  [identifiers_1_namespace] TEXT,
  [identifiers_1_value] TEXT,
  [department] TEXT,
  [root_department] TEXT,
  [provider_type] TEXT,
  [organizer_type] TEXT,
  [contract_type_id] TEXT,
  [contract_type_description_fi] TEXT,
  [contract_type_description_sv] TEXT,
  [contract_type_description_en] TEXT,
  [is_active] INTEGER,
  [deleted_at] TEXT,
  [organizer_name] TEXT,
  [organizer_business_id] TEXT,
  [picture_url] TEXT,
  [picture_entrance_url] TEXT,
  [streetview_entrance_url] TEXT,
  [description_fi] TEXT,
  [description_en] TEXT,
  [short_description] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [street_address_fi] TEXT,
  [street_address_sv] TEXT,
  [street_address_en] TEXT,
  [www_fi] TEXT,
  [www_sv] TEXT,
  [www_en] TEXT,
  [address_postal_full] TEXT,
  [call_charge_info_fi] TEXT,
  [call_charge_info_sv] TEXT,
  [call_charge_info_en] TEXT,
  [picture_caption] TEXT,
  [phone] TEXT,
  [fax] TEXT,
  [email] TEXT,
  [accessibility_phone] TEXT,
  [accessibility_email] TEXT,
  [accessibility_www] TEXT,
  [created_time] TEXT,
  [address_zip] TEXT,
  [data_source] TEXT,
  [extensions_maintenance_group] TEXT,
  [extensions_maintenance_organization] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [accessibility_viewpoints] TEXT,
  [root_service_nodes] TEXT,
  [municipality] TEXT,
  [service_nodes] TEXT,
  [services] TEXT,
  [keywords] TEXT,
  [location_type] TEXT,
  [location_coordinates_0] FLOAT,
  [location_coordinates_1] FLOAT,
  [address_postal_full_fi] TEXT,
  [identifiers_2_value] TEXT,
  [picture_caption_fi] TEXT,
  [call_charge_info] TEXT,
  [www] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [short_description_fi] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT,
  [location] TEXT,
  [picture_caption_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT,
  [address_postal_full_en] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT,
  [street_address] TEXT,
  [contract_type] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT,
  [identifiers_2_namespace] TEXT,
  [address_postal_full_sv] TEXT,
  [short_description_sv] TEXT,
  [description_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT,
  [short_description_en] TEXT,
  [description] TEXT,
  [picture_caption_en] TEXT
);