1 row where picture_entrance_url = "https://www.flickr.com/photos/rumaquva/20939536002/in/album-72157657844591312/" sorted by services

View and edit SQL

Suggested facets: created_time (date)

picture_entrance_url

 • https://www.flickr.com/photos/rumaquva/20939536002/in/album-72157657844591312/ · 1

last_modified_time (date)

id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services ▼ keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
46081 [{"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Palvelut ja liikkuminen"}, "www": {"fi": "http://www.aalto.fi/fi/about/campus/around_campus/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 109}, {"value": "at_least_3600mm", "variable": 3}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "same_floor_as_service_point", "variable": 108}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "waiting_not_necessary", "variable": 81}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "true", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 105}, {"value": "false", "variable": 28}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 116}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value":… internal 16748     b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c SELF_PRODUCED   private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1       https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/styles/1_6_1280w_800h_n/public/2018-06/aalto_university_y_block_102013_by_tuomas_uusheimo_039_pienennetty.jpg?h=9e580b19&itok=-TzWj5bF https://www.flickr.com/photos/rumaquva/20939536002/in/album-72157657844591312/ https://goo.gl/maps/z4jbr Aallon aulapalveluhenkilöstö palvelee ja opastaa kiinteistöissä työskenteleviä ja siellä liikkuvia vierailijoita sekä huolehtii tilojen yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Aulapalveluhenkilöstön tunnistaa punaisista Aalto-yliopiston logolla varustetuista punaisista työpaidoista tai huppareista tai Securitaksen logolla varustetuista asuista. Heidät tavoittaa rakennuksen joko pääsisäänkäynnin läheisyydessä sijaitsevasta aulapalvelupisteestä tai tilapäisesti puhelimitse aulapalvelupisteessä ilmoitetusta numerosta. Aalto University Lobby Services provides guidance and other services to employees and visitors of Aalto facilities, while helping to maintain the general safety and security of campus facilities. You can recognise Lobby Service staff by the red workshirts and hoodies they wear with the Aalto University logo or the uniforms they wear with the Securitas logo. They can be reached at the reception desk by building main entrances, or if temporarily away, by calling the number indicated at the reception desk.   Aalto-yliopiston kandidaattikeskuksen vahtimestarit, Otakaari 1Ä Aalto University Undergraduate Centre, lobby services, Otakaari 1Ä Otakaari 1 Otsvängen 1 Otakaari 1 https://www.aalto.fi/fi/palvelut/aulapalvelut https://www.aalto.fi/sv/tjansteenheter/entretjanster https://www.aalto.fi/en/service-entities/lobby-services   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 384 1588     sci-vahtimestarit@list.aalto.fi http://sci.aalto.fi/en/contact/facilities_janitors/ 2015-08-27T13:35:25+03:00 02150   kaikki espoo 2020-05-22T14:32:05.442815+03:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1087] espoo [1359] [822] {} Point 24.827225 60.185688 PL 11000, 00076 Aalto   Otakaari 1, H-siipi     Entrétjänster i kandidatcentret Aallon aulapalveluhenkilöstö palvelee ja opastaa kiinteistöissä työskenteleviä ja siellä liikkuvia vierailijoita. 2 2   Otnäsvägnen 1 1 P.O. Box 11000, 00076 Aalto 1     2   PB 11000, 00076 Aalto Aalto-universitetets entrépersonal betjänar och råder både personal och gäster. Aalto-universitetets entrépersonal betjänar och råder både personal och gäster och försäkrar utrymmenas allmänna ordning och säkerhet. Entrépersonalen bär röda arbetsskjortor eller munkjackor med Aalto-universitetets logga eller kostymer med Securitas-logga. De är anträffbara vid huvudentréns servicepunkt eller tillfälligt per telefon vid numret som anvisats vid servicepunkten. 4 Aalto University Lobby Services provides guidance and other services to employees and visitors.   Otakaari 1, H wing

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [unit] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [connections] TEXT,
  [accessibility_properties] TEXT,
  [identifiers_0_namespace] TEXT,
  [identifiers_0_value] TEXT,
  [identifiers_1_namespace] TEXT,
  [identifiers_1_value] TEXT,
  [department] TEXT,
  [root_department] TEXT,
  [provider_type] TEXT,
  [organizer_type] TEXT,
  [contract_type_id] TEXT,
  [contract_type_description_fi] TEXT,
  [contract_type_description_sv] TEXT,
  [contract_type_description_en] TEXT,
  [is_active] INTEGER,
  [deleted_at] TEXT,
  [organizer_name] TEXT,
  [organizer_business_id] TEXT,
  [picture_url] TEXT,
  [picture_entrance_url] TEXT,
  [streetview_entrance_url] TEXT,
  [description_fi] TEXT,
  [description_en] TEXT,
  [short_description] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [street_address_fi] TEXT,
  [street_address_sv] TEXT,
  [street_address_en] TEXT,
  [www_fi] TEXT,
  [www_sv] TEXT,
  [www_en] TEXT,
  [address_postal_full] TEXT,
  [call_charge_info_fi] TEXT,
  [call_charge_info_sv] TEXT,
  [call_charge_info_en] TEXT,
  [picture_caption] TEXT,
  [phone] TEXT,
  [fax] TEXT,
  [email] TEXT,
  [accessibility_phone] TEXT,
  [accessibility_email] TEXT,
  [accessibility_www] TEXT,
  [created_time] TEXT,
  [address_zip] TEXT,
  [data_source] TEXT,
  [extensions_maintenance_group] TEXT,
  [extensions_maintenance_organization] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [accessibility_viewpoints] TEXT,
  [root_service_nodes] TEXT,
  [municipality] TEXT,
  [service_nodes] TEXT,
  [services] TEXT,
  [keywords] TEXT,
  [location_type] TEXT,
  [location_coordinates_0] FLOAT,
  [location_coordinates_1] FLOAT,
  [address_postal_full_fi] TEXT,
  [identifiers_2_value] TEXT,
  [picture_caption_fi] TEXT,
  [call_charge_info] TEXT,
  [www] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [short_description_fi] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT,
  [location] TEXT,
  [picture_caption_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT,
  [address_postal_full_en] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT,
  [street_address] TEXT,
  [contract_type] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT,
  [identifiers_2_namespace] TEXT,
  [address_postal_full_sv] TEXT,
  [short_description_sv] TEXT,
  [description_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT,
  [short_description_en] TEXT,
  [description] TEXT,
  [picture_caption_en] TEXT
);