1 row where picture_entrance_url = "https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/37340122_275323369733316_3050775369826172928_o.jpg?_nc_cat=0&oh=f66788f45bd6d130827ab9f7ea7c0c0a&oe=5BC9851A" sorted by accessibility_email

View and edit SQL

Suggested facets: created_time (date), last_modified_time (date)

picture_entrance_url

 • https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/37340122_275323369733316_3050775369826172928_o.jpg?_nc_cat=0&oh=f66788f45bd6d130827ab9f7ea7c0c0a&oe=5BC9851A · 1
id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email ▼ accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
57369 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "Ma, ke ja pe klo 12-16\nTi ja to klo 10-16", "sv": "M\u00e5n, ons, fre kl. 12-16 \nTis och tors kl. 10-16", "en": "Open Monday, Wednesday, Friday from 12 pm to 4 pm and Tuesday, Thursday from 10 pm to 4 pm"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "LINK", "name": {"fi": "Anna palautetta"}, "www": {"fi": "https://easiointi.espoo.fi/efeedback/"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Harrastushaku.fi"}, "www": {"fi": "http://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Liikunta/Ohjattu_liikunta/Lapset_nuoret_perheet"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}, {"section_type": "ESERVICE_LINK", "name": {"fi": "Nuorisoj\u00e4rjest\u00f6t ja avustukset", "sv": "Ungdomsf\u00f6reningar och underst\u00f6d"}, "www": {"fi": "https://www.espoo.fi/fi-FI/Nuoret/Yhteystiedot(756)", "sv": "https://www.esbo.fi/sv-FI/Unga/Kontaktuppgifter(7942)"}, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "false", "variable": 23}, {"value": "over_20mm", "variable": 56}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "narrow", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "otherwise_stands_out_clearly", "variable": 36}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "is_heavy_or_otherwise_hard_to_open", "variable": 54}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 80}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "false", "variable": 102}] internal 26421     d8dab34f-a68f-4244-b906-84e7f651b8e1 520a4492-cb78-498b-9c82-86504de88dce SELF_PRODUCED   municipal_service kunnallinen palvelu kommunal tjänst municipal service 1       https://www.espoo.fi/download/noname/%7BA2414D57-4937-44DB-820F-494BADECE0C3%7D/93393 https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/37340122_275323369733316_3050775369826172928_o.jpg?_nc_cat=0&oh=f66788f45bd6d130827ab9f7ea7c0c0a&oe=5BC9851A   Ohjaamotalosta saat tietoa ja apua- opiskelumahdollisuuksista- työelämästä, työnhausta ja toimeentulosta - asumisesta, arjenhallinnasta ja hyvinvoinnista- vapaa-ajanmahdollisuuksista Ohjaamo offers information, guidance and support regarding:education and studiesthe labour market, looking for work and finding incomeeveryday life, housing, well-being and social services   Ohjaamotalo, Leppävaaran Starttipiste Ohjaamo, The Startpoint in Leppävaara Lintuvaarantie 2, Katutaso Fågelbergavägen 2, Katutaso Lintuvaarantie 2, Katutaso http://www.espoo.fi/ohjaamotalo http://www.espoo.fi/ohjaamotalo http://www.espoo.fi/ohjaamotalo   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 40 126 7513   +358 40 126 7513 ohjaamotalo@espoo.fi   2018-07-13T15:05:37+03:00 02650 www.espoo.fi kaikki espoo 2020-11-12T12:31:54.985946+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "red", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1403] espoo [490] [471] {} Point 24.810558 60.221695           Navigatorhuset, Startpunkten i Alberga Tukea elämään alle 30-vuotiaille espoolaisille 3 5     2   1     5       I Navigatorhuset får du information och råd om - studiemöjligheter - arbetslivet, jobbsökning och utkomst - boende, hantering av vardagen och välbefinnande - fritidsmöjligheter 2      

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [unit] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [connections] TEXT,
  [accessibility_properties] TEXT,
  [identifiers_0_namespace] TEXT,
  [identifiers_0_value] TEXT,
  [identifiers_1_namespace] TEXT,
  [identifiers_1_value] TEXT,
  [department] TEXT,
  [root_department] TEXT,
  [provider_type] TEXT,
  [organizer_type] TEXT,
  [contract_type_id] TEXT,
  [contract_type_description_fi] TEXT,
  [contract_type_description_sv] TEXT,
  [contract_type_description_en] TEXT,
  [is_active] INTEGER,
  [deleted_at] TEXT,
  [organizer_name] TEXT,
  [organizer_business_id] TEXT,
  [picture_url] TEXT,
  [picture_entrance_url] TEXT,
  [streetview_entrance_url] TEXT,
  [description_fi] TEXT,
  [description_en] TEXT,
  [short_description] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [street_address_fi] TEXT,
  [street_address_sv] TEXT,
  [street_address_en] TEXT,
  [www_fi] TEXT,
  [www_sv] TEXT,
  [www_en] TEXT,
  [address_postal_full] TEXT,
  [call_charge_info_fi] TEXT,
  [call_charge_info_sv] TEXT,
  [call_charge_info_en] TEXT,
  [picture_caption] TEXT,
  [phone] TEXT,
  [fax] TEXT,
  [email] TEXT,
  [accessibility_phone] TEXT,
  [accessibility_email] TEXT,
  [accessibility_www] TEXT,
  [created_time] TEXT,
  [address_zip] TEXT,
  [data_source] TEXT,
  [extensions_maintenance_group] TEXT,
  [extensions_maintenance_organization] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [accessibility_viewpoints] TEXT,
  [root_service_nodes] TEXT,
  [municipality] TEXT,
  [service_nodes] TEXT,
  [services] TEXT,
  [keywords] TEXT,
  [location_type] TEXT,
  [location_coordinates_0] FLOAT,
  [location_coordinates_1] FLOAT,
  [address_postal_full_fi] TEXT,
  [identifiers_2_value] TEXT,
  [picture_caption_fi] TEXT,
  [call_charge_info] TEXT,
  [www] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [short_description_fi] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT,
  [location] TEXT,
  [picture_caption_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT,
  [address_postal_full_en] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT,
  [street_address] TEXT,
  [contract_type] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT,
  [identifiers_2_namespace] TEXT,
  [address_postal_full_sv] TEXT,
  [short_description_sv] TEXT,
  [description_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT,
  [short_description_en] TEXT,
  [description] TEXT,
  [picture_caption_en] TEXT
);