1 row where picture_entrance_url = "https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/styles/2_3_1380w_600h_n/public/2018-10/vare2.jpg?h=71976bb4&itok=98jtXOEb" sorted by root_department

View and edit SQL

Suggested facets: created_time (date), last_modified_time (date)

picture_entrance_url

 • https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/styles/2_3_1380w_600h_n/public/2018-10/vare2.jpg?h=71976bb4&itok=98jtXOEb · 1
id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department ▼ provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
62708 [] [{"value": "true", "variable": 58}, {"value": "true", "variable": 74}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "true", "variable": 112}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "true", "variable": 115}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "false", "variable": 86}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "floor_0", "variable": 119}, {"value": "true", "variable": 83}, {"value": "true", "variable": 57}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 111}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "opens_automatically_with_button", "variable": 54}, {"value": "false", "variable": 90}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "true", "variable": 21}, {"value": "true", "variable": 87}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "true", "variable": 114}, {"value": "4", "variable": 64}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 107}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "next_to_door_on_opening_side", "variable": 110}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 76}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "true", "varia… internal 31510     b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c SELF_PRODUCED   private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1       https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/styles/1_6_690w_431h_d/public/2019-05/itpalvelut.png?h=e27b2178&itok=kCh7WgTY https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/styles/2_3_1380w_600h_n/public/2018-10/vare2.jpg?h=71976bb4&itok=98jtXOEb   Aalto-yliopiston IT-palveluissa valvomme Aallon IT-ratkaisujen koko elinkaarta, infrastruktuuria ja niihin liittyvien operaatioiden hallintaa sekä loppukäyttäjien palveluja ja käyttäjäkokemusta. Vastaamme Aallon digitaalisen transformaation suunnittelusta ja toimeenpanosta yhdessä sisäisten ja ulkoisten kumppaneidemme kanssa ja tuemme Aallon tavoitetta olla digitalisaation edelläkävijä opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa. Aalto University IT is a service unit, which supports the operations of the university by meeting the users and units' needs concerning data systems, telecommunication networks and IT devices along with the Aalto organization.   Aalto-yliopiston IT-palvelupiste, Otaniementie 14, huone R101 Aalto University IT service desk, Otaniementie 14, R101 Otaniementie 14 Otnäsvägen 14 Otaniementie 14 https://www.aalto.fi/fi/palvelut/it-palvelut https://www.aalto.fi/sv/tjansteenheter/it-tjanster https://www.aalto.fi/en/service-entities/it-services   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 50 513 2000   +358 50 513 2000 access@aalto.fi https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/saavutettavuus 2020-05-23T10:34:48+03:00 02150   kaikki espoo 2020-08-02T08:02:21.321582+03:00 {"00": null, "11": "green", "12": "red", "13": "green", "21": "green", "22": "red", "23": "green", "31": "green", "32": "red", "33": "green", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [1087, 1402] espoo [2150, 1359] [848, 822] {"sv": ["Aalto ARTS", "V\u00e4re"], "fi": ["V\u00e4re", "Aalto ARTS"], "en": ["V\u00e4re", "Aalto ARTS"]} Point 24.82525 60.18526     IT-palvelut     Aalto-universitetet IT-service desk, Otnäsvägen 14, R101 IT Service Desk Väre 1 1   IT service           1     IT Service Desk Väre (Väre-byggnaden) Aalto-universitetets IT-tjänster är en tjänsteenhet som stödjer universitetets verksamhet genom att stödja användarnas behov gällande informationssystem, nätverk och teknisk infrastruktur. 1 IT Service Desk Väre   IT service

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [unit] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [connections] TEXT,
  [accessibility_properties] TEXT,
  [identifiers_0_namespace] TEXT,
  [identifiers_0_value] TEXT,
  [identifiers_1_namespace] TEXT,
  [identifiers_1_value] TEXT,
  [department] TEXT,
  [root_department] TEXT,
  [provider_type] TEXT,
  [organizer_type] TEXT,
  [contract_type_id] TEXT,
  [contract_type_description_fi] TEXT,
  [contract_type_description_sv] TEXT,
  [contract_type_description_en] TEXT,
  [is_active] INTEGER,
  [deleted_at] TEXT,
  [organizer_name] TEXT,
  [organizer_business_id] TEXT,
  [picture_url] TEXT,
  [picture_entrance_url] TEXT,
  [streetview_entrance_url] TEXT,
  [description_fi] TEXT,
  [description_en] TEXT,
  [short_description] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [street_address_fi] TEXT,
  [street_address_sv] TEXT,
  [street_address_en] TEXT,
  [www_fi] TEXT,
  [www_sv] TEXT,
  [www_en] TEXT,
  [address_postal_full] TEXT,
  [call_charge_info_fi] TEXT,
  [call_charge_info_sv] TEXT,
  [call_charge_info_en] TEXT,
  [picture_caption] TEXT,
  [phone] TEXT,
  [fax] TEXT,
  [email] TEXT,
  [accessibility_phone] TEXT,
  [accessibility_email] TEXT,
  [accessibility_www] TEXT,
  [created_time] TEXT,
  [address_zip] TEXT,
  [data_source] TEXT,
  [extensions_maintenance_group] TEXT,
  [extensions_maintenance_organization] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [accessibility_viewpoints] TEXT,
  [root_service_nodes] TEXT,
  [municipality] TEXT,
  [service_nodes] TEXT,
  [services] TEXT,
  [keywords] TEXT,
  [location_type] TEXT,
  [location_coordinates_0] FLOAT,
  [location_coordinates_1] FLOAT,
  [address_postal_full_fi] TEXT,
  [identifiers_2_value] TEXT,
  [picture_caption_fi] TEXT,
  [call_charge_info] TEXT,
  [www] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [short_description_fi] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT,
  [location] TEXT,
  [picture_caption_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT,
  [address_postal_full_en] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT,
  [street_address] TEXT,
  [contract_type] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT,
  [identifiers_2_namespace] TEXT,
  [address_postal_full_sv] TEXT,
  [short_description_sv] TEXT,
  [description_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT,
  [short_description_en] TEXT,
  [description] TEXT,
  [picture_caption_en] TEXT
);