1 row where picture_entrance_url = "https://www.flickr.com/photos/rumaquva/20939543162/in/album-72157657844591312/" sorted by contract_type

View and edit SQL

Suggested facets: created_time (date), last_modified_time (date)

picture_entrance_url

 • https://www.flickr.com/photos/rumaquva/20939543162/in/album-72157657844591312/ · 1
id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type ▼ accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
46043 [{"section_type": "OPENING_HOURS", "name": {"fi": "avoinna ma-to 07:45-20, pe 07:45-18, suljettu la-su", "sv": "\u00f6ppet m\u00e5n-tor 07:45-20, fre 07:45-18, st\u00e4ngt l\u00f6r-s\u00f6n", "en": "open Mon-Thu 07:45-20, Fri 07:45-18, closed Sat-Sun"}, "www": null, "email": null, "phone": null, "contact_person": null}] [{"value": "true", "variable": 6}, {"value": "floor_2", "variable": 119}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 75}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "true", "variable": 92}, {"value": "true", "variable": 35}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "2", "variable": 1}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 24}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 73}, {"value": "outdoors", "variable": 2}, {"value": "true", "variable": 103}, {"value": "true", "variable": 70}, {"value": "true", "variable": 72}, {"value": "true", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 89}, {"value": "true", "variable": 88}, {"value": "long_term_stay", "variable": 60}, {"value": "true", "variable": 117}, {"value": "floor_1", "variable": 108}, {"value": "opens_automatically", "variable": 77}, {"value": "true", "variable": 113}, {"value": "at_least_4_steps", "variable": 93}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "false", "variable": 44}, {"value": "on_door", "variable": 110}, {"value": "true", "variable": 109}, {"value": "true", "variable": 96}, {"value": "true", "variable": 97}, {"value": "false", "variable": 5}, {"value": "over_10m", "variable": 4}, {"value": "no_handrails", "variable": 26}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "not_guided_but_clear", "variable": 19}, {"value": "true", "variable": 58}, {"value": "no_handrails", "variable": 32}, {"value": "false", "variable": 90}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "true", "variable": 118}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "true", "variable": 87}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "true", "variable": 78}, {"value": "true", "variable": 29}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "false", "variable": 31}, {"value": "true", "variable": 25}, {"value": "true", "variable": 84}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "floor_3", "vari… internal 15824     b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c b5c38de6-66f7-4d1e-befb-eeca69e4f99c SELF_PRODUCED   private_service yksityinen palvelu privat tjänst private service 1       https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2018-04/otakaari1-002.jpg https://www.flickr.com/photos/rumaquva/20939543162/in/album-72157657844591312/ https://goo.gl/maps/emmu6 Rakennuksen eteläpuolella sijaitsee kampuksen rakennustaiteellinen huippukohta, ympäristöään ylemmäksi terassoitu juhla-aukio. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja suojeltu Kandidaattikeskus kätkee sisäänsä 11 keskisuurta salia. Vuonna 2015 valmistuneessa peruskorjauksessa huomioitiin onnistuneesti tilan käyttäjien monimuotoisuus - Kandidaattikeskukselle myönnettiin vuoden 2015 Esteetön Suomi -palkinto. The south side of the building houses the architectural masterpiece of the campus, a terrassed festival square. The culturally and historically significant, protected Undergraduate Centre houses 11 medium-sized halls. The building was renovated in 2015 with user diversity in mind, and it received the 2015 Esteetön Suomi (Accessible Finland) award.   Aalto-yliopisto kandidaattikeskus Aalto University Undergraduate Centre Otakaari 1 Otsvängen 1 Otakaari 1 https://www.aalto.fi/fi/sijainnit/kandidaattikeskus https://www.aalto.fi/sv/locations/kandidatcentret https://www.aalto.fi/locations/undergraduate-centre   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 29 442 9280         2015-08-25T09:52:35+03:00 02150   kaikki espoo 2020-11-05T16:32:20.441750+02:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "green", "32": "green", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "green"} [986, 1087, 1403] espoo [1377, 1041, 504, 1359] [822, 587, 525, 485] {"en": ["BA studies", "Bachelor building", "ARTS", "BIZ", "SCI"], "fi": ["kandiopetus", "kanditalo", "ARTS", "BIZ", "SCI"], "sv": ["ARTS", "BIZ", "SCI"]} Point 24.827047 60.1859     Kandidaattikeskus, Otakaari 1     Aalto-universitetet kandidatcentret Alvar Aallon suunnittelema Kandidaattikeskus tunnettiin ennen Teknillisen korkeakoulun päärakennuksena. 2 2   Otnäsvägnen 1           1     Kandidatcentret designat av Alvar Aalto fungerade tidigare som Tekniska högskolans huvudbyggnad. På södra sidan om byggnaden finns campus arkitektoniska höjdpunkt, en upphöjd festivalplats. Det kulturhistoriska och skyddade Kandidatcentret har 11 medelstora salar. Byggnaden renoverades 2015 med utgångspunkt i användarnas mångfald och fick samma år Esteetön Suomi-pris. 4 The Undergraduate Centre designed by Alvar Aalto was previously known as the University of Technology main building.   Undergraduate Centre, Otakaari 1

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [unit] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [connections] TEXT,
  [accessibility_properties] TEXT,
  [identifiers_0_namespace] TEXT,
  [identifiers_0_value] TEXT,
  [identifiers_1_namespace] TEXT,
  [identifiers_1_value] TEXT,
  [department] TEXT,
  [root_department] TEXT,
  [provider_type] TEXT,
  [organizer_type] TEXT,
  [contract_type_id] TEXT,
  [contract_type_description_fi] TEXT,
  [contract_type_description_sv] TEXT,
  [contract_type_description_en] TEXT,
  [is_active] INTEGER,
  [deleted_at] TEXT,
  [organizer_name] TEXT,
  [organizer_business_id] TEXT,
  [picture_url] TEXT,
  [picture_entrance_url] TEXT,
  [streetview_entrance_url] TEXT,
  [description_fi] TEXT,
  [description_en] TEXT,
  [short_description] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [street_address_fi] TEXT,
  [street_address_sv] TEXT,
  [street_address_en] TEXT,
  [www_fi] TEXT,
  [www_sv] TEXT,
  [www_en] TEXT,
  [address_postal_full] TEXT,
  [call_charge_info_fi] TEXT,
  [call_charge_info_sv] TEXT,
  [call_charge_info_en] TEXT,
  [picture_caption] TEXT,
  [phone] TEXT,
  [fax] TEXT,
  [email] TEXT,
  [accessibility_phone] TEXT,
  [accessibility_email] TEXT,
  [accessibility_www] TEXT,
  [created_time] TEXT,
  [address_zip] TEXT,
  [data_source] TEXT,
  [extensions_maintenance_group] TEXT,
  [extensions_maintenance_organization] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [accessibility_viewpoints] TEXT,
  [root_service_nodes] TEXT,
  [municipality] TEXT,
  [service_nodes] TEXT,
  [services] TEXT,
  [keywords] TEXT,
  [location_type] TEXT,
  [location_coordinates_0] FLOAT,
  [location_coordinates_1] FLOAT,
  [address_postal_full_fi] TEXT,
  [identifiers_2_value] TEXT,
  [picture_caption_fi] TEXT,
  [call_charge_info] TEXT,
  [www] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [short_description_fi] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT,
  [location] TEXT,
  [picture_caption_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT,
  [address_postal_full_en] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT,
  [street_address] TEXT,
  [contract_type] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT,
  [identifiers_2_namespace] TEXT,
  [address_postal_full_sv] TEXT,
  [short_description_sv] TEXT,
  [description_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT,
  [short_description_en] TEXT,
  [description] TEXT,
  [picture_caption_en] TEXT
);