1 row where picture_entrance_url = "https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/PublishingImages/HSY_paatoimipiste_Ilmala.jpg" sorted by email

View and edit SQL

Suggested facets: created_time (date), last_modified_time (date)

picture_entrance_url

 • https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/PublishingImages/HSY_paatoimipiste_Ilmala.jpg · 1
id connections accessibility_properties identifiers_0_namespace identifiers_0_value identifiers_1_namespace identifiers_1_value department root_department provider_type organizer_type contract_type_id contract_type_description_fi contract_type_description_sv contract_type_description_en is_active deleted_at organizer_name organizer_business_id picture_url picture_entrance_url streetview_entrance_url description_fi description_en short_description name_fi name_en street_address_fi street_address_sv street_address_en www_fi www_sv www_en address_postal_full call_charge_info_fi call_charge_info_sv call_charge_info_en picture_caption phone fax accessibility_phone accessibility_email accessibility_www created_time address_zip data_source extensions_maintenance_group extensions_maintenance_organization last_modified_time accessibility_viewpoints root_service_nodes municipality service_nodes services keywords location_type location_coordinates_0 location_coordinates_1 address_postal_full_fi identifiers_2_value picture_caption_fi call_charge_info www name_sv short_description_fi accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility accessibility_shortcoming_count_wheelchair location picture_caption_sv accessibility_shortcoming_count_stroller address_postal_full_en accessibility_shortcoming_count_hearing_aid street_address contract_type accessibility_shortcoming_count_rollator identifiers_2_namespace address_postal_full_sv short_description_sv description_sv accessibility_shortcoming_count_visually_impaired short_description_en description picture_caption_en
22704 [] [{"value": "false", "variable": 21}, {"value": "false", "variable": 46}, {"value": "chairs_available", "variable": 81}, {"value": "true", "variable": 5}, {"value": "true", "variable": 59}, {"value": "no_handrails", "variable": 47}, {"value": "false", "variable": 23}, {"value": "false", "variable": 107}, {"value": "false", "variable": 48}, {"value": "false", "variable": 83}, {"value": "false", "variable": 102}, {"value": "false", "variable": 80}, {"value": "true", "variable": 104}, {"value": "false", "variable": 103}, {"value": "false", "variable": 92}, {"value": "false", "variable": 51}, {"value": "true", "variable": 6}, {"value": "under_20mm", "variable": 56}, {"value": "true", "variable": 50}, {"value": "false", "variable": 84}, {"value": "true", "variable": 106}, {"value": "true", "variable": 20}, {"value": "false", "variable": 38}, {"value": "false", "variable": 57}, {"value": "false", "variable": 22}, {"value": "true", "variable": 52}, {"value": "opens_automatically_with_motion_sensor", "variable": 54}, {"value": "short_term_stay", "variable": 60}, {"value": "guided_and_clear", "variable": 19}, {"value": "false", "variable": 82}, {"value": "0", "variable": 1}, {"value": "false", "variable": 33}, {"value": "ramp_over_6m_long_no_intermediate_landing", "variable": 45}, {"value": "false", "variable": 29}, {"value": "under_20mm", "variable": 91}, {"value": "false", "variable": 98}, {"value": "false", "variable": 79}, {"value": "canopy_above_entrance", "variable": 36}, {"value": "true", "variable": 37}, {"value": "false", "variable": 34}, {"value": "true", "variable": 62}, {"value": "true", "variable": 53}, {"value": "false", "variable": 49}, {"value": "indoor_facility", "variable": 500}, {"value": "sufficiently_wide", "variable": 18}, {"value": "smooth", "variable": 17}, {"value": "true", "variable": 105}, {"value": "true", "variable": 44}] internal 6639     e34b3a4a-27f1-4ed1-8954-876efcba62ad e34b3a4a-27f1-4ed1-8954-876efcba62ad SELF_PRODUCED   service_by_joint_municipal_authority kuntayhtymän palvelu tjänst från samkommunen service by joint municipal authority 1       https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/PublishingImages/HSY_paatoimipiste_Ilmala.jpg https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/PublishingImages/HSY_paatoimipiste_Ilmala.jpg   Päätoimipisteessä on asiointipiste, jossa palvelemme liittymissopimuksiin, liitoskohtalausuntoihin ja liitostöiden tilaamiseen liittyvissä asioissa.     HSY:n päätoimipaikka ja asiakaspalvelu Helsinki Region Environmental Services Authority HSY, Main office Ilmalantori 1 Ilmalatorget 1 Ilmalantori 1 http://www.hsy.fi http://www.hsy.fi/se http://www.hsy.fi/en   pvm/mpm lna/msa local network charge/mobile call charge   +358 9 156 11 +358 9 1561 2110       2014-02-28T10:10:16+02:00 00240 www.hsy.fi kaikki helsinki 2020-04-02T16:00:55.683211+03:00 {"00": null, "11": "red", "12": "red", "13": "red", "21": "red", "22": "red", "23": "red", "31": "red", "32": "red", "33": "red", "41": "green", "51": "red", "52": "red", "61": "red"} [1401] helsinki [2004] [271] {} Point 24.92083 60.207077 PL 100, 00066 HSY   HSY, Ilmalantori 1, 00240 Helsinki     Helsingforsregionens miljötjänster HRM, huvudkontor Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pää​kaupunkiseudusta ja ympäristö 2 2   HRM, Ilmalatorget 1, 00240 Helsingfors   P.O. Box 100, 00066 HSY 1     2   PB 100, 00066 HSY     4      

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [unit] (
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [connections] TEXT,
  [accessibility_properties] TEXT,
  [identifiers_0_namespace] TEXT,
  [identifiers_0_value] TEXT,
  [identifiers_1_namespace] TEXT,
  [identifiers_1_value] TEXT,
  [department] TEXT,
  [root_department] TEXT,
  [provider_type] TEXT,
  [organizer_type] TEXT,
  [contract_type_id] TEXT,
  [contract_type_description_fi] TEXT,
  [contract_type_description_sv] TEXT,
  [contract_type_description_en] TEXT,
  [is_active] INTEGER,
  [deleted_at] TEXT,
  [organizer_name] TEXT,
  [organizer_business_id] TEXT,
  [picture_url] TEXT,
  [picture_entrance_url] TEXT,
  [streetview_entrance_url] TEXT,
  [description_fi] TEXT,
  [description_en] TEXT,
  [short_description] TEXT,
  [name_fi] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [street_address_fi] TEXT,
  [street_address_sv] TEXT,
  [street_address_en] TEXT,
  [www_fi] TEXT,
  [www_sv] TEXT,
  [www_en] TEXT,
  [address_postal_full] TEXT,
  [call_charge_info_fi] TEXT,
  [call_charge_info_sv] TEXT,
  [call_charge_info_en] TEXT,
  [picture_caption] TEXT,
  [phone] TEXT,
  [fax] TEXT,
  [email] TEXT,
  [accessibility_phone] TEXT,
  [accessibility_email] TEXT,
  [accessibility_www] TEXT,
  [created_time] TEXT,
  [address_zip] TEXT,
  [data_source] TEXT,
  [extensions_maintenance_group] TEXT,
  [extensions_maintenance_organization] TEXT,
  [last_modified_time] TEXT,
  [accessibility_viewpoints] TEXT,
  [root_service_nodes] TEXT,
  [municipality] TEXT,
  [service_nodes] TEXT,
  [services] TEXT,
  [keywords] TEXT,
  [location_type] TEXT,
  [location_coordinates_0] FLOAT,
  [location_coordinates_1] FLOAT,
  [address_postal_full_fi] TEXT,
  [identifiers_2_value] TEXT,
  [picture_caption_fi] TEXT,
  [call_charge_info] TEXT,
  [www] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [short_description_fi] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_reduced_mobility] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_wheelchair] TEXT,
  [location] TEXT,
  [picture_caption_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_stroller] TEXT,
  [address_postal_full_en] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_hearing_aid] TEXT,
  [street_address] TEXT,
  [contract_type] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_rollator] TEXT,
  [identifiers_2_namespace] TEXT,
  [address_postal_full_sv] TEXT,
  [short_description_sv] TEXT,
  [description_sv] TEXT,
  [accessibility_shortcoming_count_visually_impaired] TEXT,
  [short_description_en] TEXT,
  [description] TEXT,
  [picture_caption_en] TEXT
);