servicemap

Custom SQL query returning 101 rows (hide)

Query parameters

name_finame_svname_enidperiod_enabledclarification_enabledkeywordsroot_service_nodeunit_count_municipality_helsinkiunit_count_totalunit_count_municipality_hankounit_count_municipality_raaseporiunit_count_municipality_siuntiounit_count_municipality_sipoounit_count_municipality_janakkalaunit_count_municipality_nullunit_count_municipality_nurmijärviunit_count_municipality_virolahtiunit_count_municipality_pornainenunit_count_municipality_hämeenlinnaunit_count_municipality_salounit_count_municipality_lapinjärviunit_count_municipality_inkoounit_count_municipality_miehikkäläunit_count_municipality_porvoounit_count_municipality_lohjaunit_count_municipality_tuusulaunit_count_municipality_kirkkonummiunit_count_municipality_haminaunit_count_municipality_kouvolaunit_count_municipality_loviisaunit_count_municipality_espoounit_count_municipality_kotkaunit_count_municipality_askolaunit_count_municipality_mäntsäläunit_count_municipality_vantaaunit_count_municipality_hyvinkääunit_count_municipality_vihtiunit_count_municipality_kauniainenunit_count_municipality_karkkilaunit_count_municipality_järvenpääunit_count_municipality_keravaunit_count_municipality_pyhtää
B1-ruotsi (perusopetuksen kieliohjelma) B1-svenska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B1-Swedish (basic education language programme) 108 1 0 {} 1087 109 210                               1           75       24 1            
B1-saksa (perusopetuksen kieliohjelma) B1-tyska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B1-German (basic education language programme) 109 1 0 {} 1087   0                                                                  
B1-suomi (perusopetuksen kieliohjelma) B1-finska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B1-Finnish (basic education language programme) 110 1 0 {} 1087 6 6                                                                  
B1-venäjä (perusopetuksen kieliohjelma) B1-ryska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B1-Russian (basic education language programme) 111 1 0 {} 1087   0                                                                  
B1-viro (perusopetuksen kieliohjelma) B1-estniska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B1-Estonian (basic education language programme) 112 1 0 {} 1087   0                                                                  
B2-englanti (perusopetuksen kieliohjelma) B2-engelska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-English (basic education language programme) 113 1 0 {} 1087 4 4                                                                  
B2-espanja (perusopetuksen kieliohjelma) B2-spanska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Spanish (basic education language programme) 114 1 0 {} 1087 27 35                                           7       1              
B2-heprea (perusopetuksen kieliohjelma) B2-hebreiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Hebrew (basic education language programme) 115 1 0 {} 1087   0                                                                  
B2-italia (perusopetuksen kieliohjelma) B2-italienska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Italian (basic education language programme) 116 1 0 {} 1087 1 1                                                                  
B2-kiina (perusopetuksen kieliohjelma) B2-kinesiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Chinese (basic education language programme) 117 1 0 {} 1087 4 4                                                                  
B2-latina (perusopetuksen kieliohjelma) B2-latin (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Latin (basic education language programme) 118 1 0 {} 1087 4 4                                                                  
B2-ranska (perusopetuksen kieliohjelma) B2-franska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-French (basic education language programme) 119 1 0 {} 1087 52 77                                           23       2              
B2-ruotsi (perusopetuksen kieliohjelma) B2-svenska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Swedish (basic education language programme) 120 1 0 {} 1087   0                                                                  
B2-saksa (perusopetuksen kieliohjelma) B2-tyska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-German (basic education language programme) 121 1 0 {} 1087 47 76                                           26       3              
B2-suomi (perusopetuksen kieliohjelma) B2-finska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Finnish (basic education language programme) 122 1 0 {} 1087   0                                                                  
B2-venäjä (perusopetuksen kieliohjelma) B2-ryska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Russian (basic education language programme) 123 1 0 {} 1087 11 13                                           2                      
B2-viro (perusopetuksen kieliohjelma) B2-estniska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Estonian (basic education language programme) 124 1 0 {} 1087   0                                                                  
beachvolleykentät beachvolleyplaner beach volleyball courts 125 0 0 {} 1403 39 85                                           27       18     1        
biljardi (nuorten harrastustila) biljard (fritidslokal för ungdomar) billiards (youth recreational facility) 126 0 0 {} 1403   16                                           13       3              
bio- ja puutarhajätteen keräys insamling av organiskt avfall och trädgårdsavfall bio-waste and garden waste collection 127 0 0 {} 1400 2 4                                           1       1              
bänditoiminta tai -tila (nuorten harrastustila) bandverksamhet eller bandlokal (fritidslokal för ungdomar) band activity or practice space (youth recreational facility) 128 0 0 {} 1403 2 12                                           5       5              
curlingradat curlingbanor curling sheets 129 0 0 {} 1403 1 1                                                                  
demostudio (nuorten harrastustila) demostudio (fritidslokal för ungdomar) demo studio (youth recreational facility) 130 0 0 {} 1403 1 2                                                   1              
edunvalvonta (laki holhoustoimesta) intressebevakning (lagen om förmyndarverksamhet) trusteeship (Guardianship Services Act) 131 0 0 {} 1401 1 3                                           2                      
elinkeinoasiat näringslivsfrågor trade and industry matters 132 0 0 {} 1401 2 2                                                                  
elinkeinomarkkinointi näringslivsmarknadsföring business marketing 133 0 0 {} 1401 2 2                                                                  
elinkeinoneuvottelukunta näringsdelegationen economic development advisory board 134 0 0 {} 1401   0                                                                  
elinkeinopalvelujen sähköinen asiointi ja lomakkeet elektroniska tjänster och formulär för näringslivsservicen electronic services and forms related to business services 135 0 0 {} 1401   1           1                                                      
elinkeinopolitiikka näringspolitik economic development policy 136 0 0 {} 1401   0                                                                  
elintarvikevalvonta (ympäristöterveydenhuolto) livsmedelstillsyn (miljöhälsovård) food control (environmental health care) 137 0 0 {} 1400 1 4                                 1         1       1              
elokuvateatterit biografer cinemas 138 0 0 {} 1403 15 21                                           2       4              
ELY-keskukset NTM-centraler ELY Centres 139 0 0 {} 1401   0                                                                  
eläinlääkäripalvelut (ympäristöterveydenhuolto) veterinärtjänster (miljöhälsovård) vet services (environmental health care) 140 0 0 {} 1400 1 4                                 1         1       1              
eläinsuojelu (ympäristöterveydenhuolto) djurskydd (miljöhälsovård) animal protection (environmental health care) 141 0 0 {} 1400 1 4                                           1       2              
eläintarhat djurparker zoos 142 0 0 {} 1403 9 9                                                                  
eläkeasiat pensionsfrågor pension matters 143 0 0 {} 1401 4 10       1                                   2       2           1  
energia-avustukset (rakentaminen) energiunderstöd (byggande) energy grants (construction) 144 0 0 {} 1400   1                                           1                      
energiajätteen keräys insamling av energiavfall energy waste collection 145 0 0 {} 1400   1                                                   1              
energianeuvonta energirådgivning energy counselling 146 0 0 {} 1400 1 1                                                                  
englanninkielinen ammattikorkeakoulukoulutus yrkeshögskoleutbildning på engelska polytechnic education in English 147 0 0 {} 1087   0                                                                  
englanninkielinen lukiokoulutus gymnasieutbildning på engelska general upper secondary education in English 148 1 0 {"fi": ["englanti"]} 1087 3 5                                           1       1              
englanninkielinen perusopetus luokille 1-6 grundläggande utbildning på engelska för årskurserna 1-6 basic education for grades 1-6 in English 149 1 0 {} 1087 5 7                                                   2              
englanninkielinen perusopetus luokille 7-9 grundläggande utbildning på engelska för årskurserna 7-9 basic education for grades 7-9 in English 150 1 0 {} 1087 6 7                                                   1              
englanninkielinen päivähoito dagvård på engelska day care in English 151 0 0 {} 1405 39 62                                           21       1     1        
englanninkielinen ryhmäperhepäivähoito gruppfamiljedagvård på engelska group family day care in English 152 0 0 {} 1405   0                                                                  
ennakkoäänestyspaikat förhandsröstningsställen advance voting locations 153 0 0 {} 1401   0                                                                  
ensihoito akutvård emergency care 154 0 0 {} 986   0                                                                  
erikoiskirjastot specialbibliotek special libraries 155 0 0 {"fi": ["kirjastot"]} 1402 27 29                                           2                      
erityisryhmä (lasten päivähoito) specialgrupp (barndagvård) special group (child day care) 156 0 0 {} 1405 52 80                                                   28              
erityistehtävän mukaiset lukiot gymnasier enligt specialuppgift special educational mission upper secondary schools 157 1 0 {} 1087 7 10                                                   3              
erämaa-alueet vildmarksområden wilderness areas 158 0 0 {} 1403   0                                                                  
esiopetus (koulun järjestämä) förskoleundervisning (som skolan ordnar) pre-primary education (organised by a school) 159 1 0 {} 1087 7 11                                                   4              
esiopetus (päivähoidon järjestämä) förskoleundervisning (som dagvården ordnar) pre-primary education (organised by day care) 160 1 0 {} 1405 568 822                                           138       116              
espanjankielinen lukiokoulutus gymnasieutbildning på spanska general upper secondary education in Spanish 161 1 0 {} 1087   0                                                                  
espanjankielinen perusopetus luokille 1-6 grundläggande utbildning på spanska för årskurserna 1-6 basic education for grades 1-6 in Spanish 162 1 0 {} 1087   0                                                                  
espanjankielinen perusopetus luokille 7-9 grundläggande utbildning på spanska för årskurserna 7-9 basic education for grades 7-9 in Spanish 163 1 0 {} 1087   0                                                                  
espanjankielinen päivähoito dagvård på spanska day care in Spanish 164 0 0 {} 1405 2 2                                                                  
espanjankielinen ryhmäperhepäivähoito gruppfamiljedagvård på spanska group family day care in Spanish 165 0 0 {} 1405   0                                                                  
esteratsastuskentät banhoppningsbanor show jumping fields 166 0 0 {} 1403 3 3                                                                  
etuuskäsittely förmånshandläggning benefit processing 167 0 0 {} 783 1 2                                           1                      
fillari- ja moottoripaja (nuorten harrastustila) cykel- och motorverkstad (fritidslokal för ungdomar) workshop for bicycles and mopeds (youth recreational facility) 168 0 0 {} 1403 4 5                                           1                      
frisbeegolf-radat frisbeegolfbanor disc golf courses 169 0 0 {} 1403 8 27                                           10       8     1        
futsal (nuorten harrastustila) futsal (fritidslokal för ungdomar) futsal (youth recreational facility) 170 0 0 {} 1403   1                                                   1              
fysiatria fysiatri physiatrics 171 0 0 {} 986   0                                                                  
fysioterapia fysioterapi physiotherapy 172 0 0 {"fi": ["kuntoutus"]} 986 11 21                                           4       5     1        
golfin harjoitusalueet träningsområden för golf golf training areas 173 0 0 {} 1403 1 6                                           3       2              
golfin harjoitushallit övningshallar för golf golf training halls 174 0 0 {} 1403 6 10                                           4                      
golfkentät golfbanor golf courses 175 0 0 {} 1403 4 16                                           9       3              
hallinnon ja talouden sisäinen tarkastus intern revision av förvaltning och ekonomi internal administrative and financial auditing 176 0 0 {} 1401 1 2                                           1                      
hallinnon ja talouden ulkoinen tarkastus extern revision av förvaltning och ekonomi external administrative and financial auditing 177 0 0 {} 1401   1                                           1                      
hallinto (kiinteistöt) förvaltning (fastigheter) administration (real estate) 178 0 0 {} 1400 1 1                                                                  
hallinto (opetus ja koulutus) förvaltning (undervisning och utbildning) administration (education and training) 179 0 0 {} 1087 12 12                                                                  
hallinto (perhe- ja sosiaalipalvelut) förvaltning (familje- och socialtjänster) administration (family and social services) 180 0 0 {} 783   1                                                   1              
hallinto (rakentaminen) förvaltning (byggande) administration (construction) 181 0 0 {} 1400   0                                                                  
hallinto (terveyspalvelut) förvaltning (hälsovårdstjänster) administration (health care) 182 0 0 {} 986   0                                                                  
hallinto (vesiliikenteen satamat) förvaltning (hamnar för båttrafiken) administration (water traffic harbours) 183 0 0 {} 1402 2 2                                                                  
hammashoito tandvård dental care 184 0 0 {"fi": ["hammashoitola", "hammasl\u00e4\u00e4k\u00e4ri", "hammass\u00e4rky", "hammashuolto"]} 986 36 98                                           20       41     1        
hankepalvelut projekttjänster project services 185 0 0 {} 1400   3                                                   3              
harjoitushyppyrimäet träningshoppbackar ski jumping hills for training 186 0 0 {} 1403 1 1                                                                  
harjoitusjäähallit övningsishallar training ice arenas 187 0 0 {} 1403 10 17                                           5       2              
hepreankielinen päivähoito dagvård på hebreiska day care in Hebrew 188 0 0 {} 1405 1 1                                                                  
hepreankielinen ryhmäperhepäivähoito gruppfamiljedagvård på hebreiska group family day care in Hebrew 189 0 0 {} 1405   0                                                                  
hevosreitit hästleder horse tracks 190 0 0 {} 1403 2 3                                                   1              
hiihtoladut skidspår ski tracks 191 0 0 {} 1403 45 208       2                         1         39       117   3 1        
hiihtomaat skidterränger cross-country ski parks 192 0 0 {} 1403 3 3                                                                  
hiihtosuunnistusalueet områden för skidorientering ski orienteering areas 193 0 0 {} 1403   0                                                                  
hiihtotunnelit skidtunnlar ski tunnels 194 0 0 {} 1403 1 1                                                                  
hissien hankinta (vanhat kerrostalot) anskaffning av hissar (gamla höghus) lift procurement (old residential buildings) 195 0 0 {} 1405 1 1                                                                  
hoitoalan ruokapalvelut måltidstjänster inom vårdbranschen meal services in the care sector 196 0 0 {} 783 12 12                                                                  
hotellit ja majoitus hotell och logi hotels and accommodation 197 0 0 {} 1403 89 115         1               1   1     2       7       13   1          
hyppyrimäet hoppbackar ski jumping hills 198 0 0 {} 1403   0                                                                  
ikääntyvien neuvonta rådgivning för äldre information and advice for elderly people 199 0 0 {} 986   4                                           2       2              
iltahoito (lasten päivähoito) kvällsvård (barndagvård) evening care (child day care) 200 0 0 {} 1405 8 16                                           3       4     1        
info- ja näyttelytilat (kaavoitus ja rakentaminen) informations- och utställningslokaler (planläggning och byggande) info and exhibition premises (planning and construction) 201 0 0 {} 1400 2 4                                                   1     1        
internet (nuorten harrastustila) internet (fritidslokal för ungdomar) internet (youth recreational facility) 202 0 0 {} 1403 2 15                                           13                      
jalkapallo (nuorten harrastustila) fotboll (fritidslokal för ungdomar) football (youth recreational facility) 203 0 0 {} 1403   2                                                   2              
jalkapallohallit fotbollshallar football halls 204 0 0 {} 1403 8 18                                           6       3     1        
jalkapallostadionit fotbollsstadion football stadiums 205 0 0 {} 1403 1 4                                           1       1     1        
jalkaterapia fotterapi podiatry 206 0 0 {} 986 7 10                                                   2     1        
johtotietopalvelu ja maanalaisten tilojen tietopalvelu ledningstjänst och information om underjordiska utrymmen information service on cabling and underground facilities 207 0 0 {} 1402 2 6                                           1       3              
jokamies- ja rallicrossradat allemans- och rallycrossbanor everyman racing and rallycross tracks 208 0 0 {} 1403   1                                                   1