900 rows

View and edit SQL

id ▼ name_fi name_sv name_en period_enabled clarification_enabled keywords root_service_node unit_count_municipality_helsinki unit_count_total unit_count_municipality_hanko unit_count_municipality_raasepori unit_count_municipality_siuntio unit_count_municipality_sipoo unit_count_municipality_janakkala unit_count_municipality_null unit_count_municipality_nurmijärvi unit_count_municipality_virolahti unit_count_municipality_pornainen unit_count_municipality_hämeenlinna unit_count_municipality_salo unit_count_municipality_lapinjärvi unit_count_municipality_inkoo unit_count_municipality_miehikkälä unit_count_municipality_porvoo unit_count_municipality_lohja unit_count_municipality_tuusula unit_count_municipality_kirkkonummi unit_count_municipality_hamina unit_count_municipality_kouvola unit_count_municipality_loviisa unit_count_municipality_espoo unit_count_municipality_kotka unit_count_municipality_askola unit_count_municipality_mäntsälä unit_count_municipality_vantaa unit_count_municipality_hyvinkää unit_count_municipality_vihti unit_count_municipality_kauniainen unit_count_municipality_karkkila unit_count_municipality_järvenpää unit_count_municipality_kerava unit_count_municipality_pyhtää
108 B1-ruotsi (perusopetuksen kieliohjelma) B1-svenska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B1-Swedish (basic education language programme) 1 0 {} 1087 109 210                               1           75       24 1            
109 B1-saksa (perusopetuksen kieliohjelma) B1-tyska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B1-German (basic education language programme) 1 0 {} 1087   0                                                                  
110 B1-suomi (perusopetuksen kieliohjelma) B1-finska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B1-Finnish (basic education language programme) 1 0 {} 1087 6 6                                                                  
111 B1-venäjä (perusopetuksen kieliohjelma) B1-ryska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B1-Russian (basic education language programme) 1 0 {} 1087   0                                                                  
112 B1-viro (perusopetuksen kieliohjelma) B1-estniska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B1-Estonian (basic education language programme) 1 0 {} 1087   0                                                                  
113 B2-englanti (perusopetuksen kieliohjelma) B2-engelska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-English (basic education language programme) 1 0 {} 1087 4 4                                                                  
114 B2-espanja (perusopetuksen kieliohjelma) B2-spanska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Spanish (basic education language programme) 1 0 {} 1087 27 35                                           7       1              
115 B2-heprea (perusopetuksen kieliohjelma) B2-hebreiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Hebrew (basic education language programme) 1 0 {} 1087   0                                                                  
116 B2-italia (perusopetuksen kieliohjelma) B2-italienska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Italian (basic education language programme) 1 0 {} 1087 1 1                                                                  
117 B2-kiina (perusopetuksen kieliohjelma) B2-kinesiska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Chinese (basic education language programme) 1 0 {} 1087 4 4                                                                  
118 B2-latina (perusopetuksen kieliohjelma) B2-latin (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Latin (basic education language programme) 1 0 {} 1087 4 4                                                                  
119 B2-ranska (perusopetuksen kieliohjelma) B2-franska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-French (basic education language programme) 1 0 {} 1087 52 77                                           23       2              
120 B2-ruotsi (perusopetuksen kieliohjelma) B2-svenska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Swedish (basic education language programme) 1 0 {} 1087   0                                                                  
121 B2-saksa (perusopetuksen kieliohjelma) B2-tyska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-German (basic education language programme) 1 0 {} 1087 47 76                                           26       3              
122 B2-suomi (perusopetuksen kieliohjelma) B2-finska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Finnish (basic education language programme) 1 0 {} 1087   0                                                                  
123 B2-venäjä (perusopetuksen kieliohjelma) B2-ryska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Russian (basic education language programme) 1 0 {} 1087 11 13                                           2                      
124 B2-viro (perusopetuksen kieliohjelma) B2-estniska (språkprogrammet för den grundläggande utbildningen) B2-Estonian (basic education language programme) 1 0 {} 1087   0                                                                  
125 beachvolleykentät beachvolleyplaner beach volleyball courts 0 0 {} 1403 39 85                                           27       18     1        
126 biljardi (nuorten harrastustila) biljard (fritidslokal för ungdomar) billiards (youth recreational facility) 0 0 {} 1403   16                                           13       3              
127 bio- ja puutarhajätteen keräys insamling av organiskt avfall och trädgårdsavfall bio-waste and garden waste collection 0 0 {} 1400 2 4                                           1       1              
128 bänditoiminta tai -tila (nuorten harrastustila) bandverksamhet eller bandlokal (fritidslokal för ungdomar) band activity or practice space (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 2 12                                           5       5              
129 curlingradat curlingbanor curling sheets 0 0 {} 1403 1 1                                                                  
130 demostudio (nuorten harrastustila) demostudio (fritidslokal för ungdomar) demo studio (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 1 2                                                   1              
131 edunvalvonta (laki holhoustoimesta) intressebevakning (lagen om förmyndarverksamhet) trusteeship (Guardianship Services Act) 0 0 {} 1401 1 3                                           2                      
132 elinkeinoasiat näringslivsfrågor trade and industry matters 0 0 {} 1401 2 2                                                                  
133 elinkeinomarkkinointi näringslivsmarknadsföring business marketing 0 0 {} 1401 2 2                                                                  
134 elinkeinoneuvottelukunta näringsdelegationen economic development advisory board 0 0 {} 1401   0                                                                  
135 elinkeinopalvelujen sähköinen asiointi ja lomakkeet elektroniska tjänster och formulär för näringslivsservicen electronic services and forms related to business services 0 0 {} 1401   1           1                                                      
136 elinkeinopolitiikka näringspolitik economic development policy 0 0 {} 1401   0                                                                  
137 elintarvikevalvonta (ympäristöterveydenhuolto) livsmedelstillsyn (miljöhälsovård) food control (environmental health care) 0 0 {} 1400 1 4                                 1         1       1              
138 elokuvateatterit biografer cinemas 0 0 {} 1403 15 21                                           2       4              
139 ELY-keskukset NTM-centraler ELY Centres 0 0 {} 1401   0                                                                  
140 eläinlääkäripalvelut (ympäristöterveydenhuolto) veterinärtjänster (miljöhälsovård) vet services (environmental health care) 0 0 {} 1400 1 4                                 1         1       1              
141 eläinsuojelu (ympäristöterveydenhuolto) djurskydd (miljöhälsovård) animal protection (environmental health care) 0 0 {} 1400 1 4                                           1       2              
142 eläintarhat djurparker zoos 0 0 {} 1403 9 9                                                                  
143 eläkeasiat pensionsfrågor pension matters 0 0 {} 1401 4 10       1                                   2       2           1  
144 energia-avustukset (rakentaminen) energiunderstöd (byggande) energy grants (construction) 0 0 {} 1400   1                                           1                      
145 energiajätteen keräys insamling av energiavfall energy waste collection 0 0 {} 1400   1                                                   1              
146 energianeuvonta energirådgivning energy counselling 0 0 {} 1400 1 1                                                                  
147 englanninkielinen ammattikorkeakoulukoulutus yrkeshögskoleutbildning på engelska polytechnic education in English 0 0 {} 1087   0                                                                  
148 englanninkielinen lukiokoulutus gymnasieutbildning på engelska general upper secondary education in English 1 0 {"fi": ["englanti"]} 1087 3 5                                           1       1              
149 englanninkielinen perusopetus luokille 1-6 grundläggande utbildning på engelska för årskurserna 1-6 basic education for grades 1-6 in English 1 0 {} 1087 5 7                                                   2              
150 englanninkielinen perusopetus luokille 7-9 grundläggande utbildning på engelska för årskurserna 7-9 basic education for grades 7-9 in English 1 0 {} 1087 6 7                                                   1              
151 englanninkielinen päivähoito dagvård på engelska day care in English 0 0 {} 1405 39 62                                           21       1     1        
152 englanninkielinen ryhmäperhepäivähoito gruppfamiljedagvård på engelska group family day care in English 0 0 {} 1405   0                                                                  
153 ennakkoäänestyspaikat förhandsröstningsställen advance voting locations 0 0 {} 1401   0                                                                  
154 ensihoito akutvård emergency care 0 0 {} 986   0                                                                  
155 erikoiskirjastot specialbibliotek special libraries 0 0 {"fi": ["kirjastot"]} 1402 27 29                                           2                      
156 erityisryhmä (lasten päivähoito) specialgrupp (barndagvård) special group (child day care) 0 0 {} 1405 52 80                                                   28              
157 erityistehtävän mukaiset lukiot gymnasier enligt specialuppgift special educational mission upper secondary schools 1 0 {} 1087 7 10                                                   3              
158 erämaa-alueet vildmarksområden wilderness areas 0 0 {} 1403   0                                                                  
159 esiopetus (koulun järjestämä) förskoleundervisning (som skolan ordnar) pre-primary education (organised by a school) 1 0 {} 1087 7 11                                                   4              
160 esiopetus (päivähoidon järjestämä) förskoleundervisning (som dagvården ordnar) pre-primary education (organised by day care) 1 0 {} 1405 568 822                                           138       116              
161 espanjankielinen lukiokoulutus gymnasieutbildning på spanska general upper secondary education in Spanish 1 0 {} 1087   0                                                                  
162 espanjankielinen perusopetus luokille 1-6 grundläggande utbildning på spanska för årskurserna 1-6 basic education for grades 1-6 in Spanish 1 0 {} 1087   0                                                                  
163 espanjankielinen perusopetus luokille 7-9 grundläggande utbildning på spanska för årskurserna 7-9 basic education for grades 7-9 in Spanish 1 0 {} 1087   0                                                                  
164 espanjankielinen päivähoito dagvård på spanska day care in Spanish 0 0 {} 1405 2 2                                                                  
165 espanjankielinen ryhmäperhepäivähoito gruppfamiljedagvård på spanska group family day care in Spanish 0 0 {} 1405   0                                                                  
166 esteratsastuskentät banhoppningsbanor show jumping fields 0 0 {} 1403 3 3                                                                  
167 etuuskäsittely förmånshandläggning benefit processing 0 0 {} 783 1 2                                           1                      
168 fillari- ja moottoripaja (nuorten harrastustila) cykel- och motorverkstad (fritidslokal för ungdomar) workshop for bicycles and mopeds (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 4 5                                           1                      
169 frisbeegolf-radat frisbeegolfbanor disc golf courses 0 0 {} 1403 8 27                                           10       8     1        
170 futsal (nuorten harrastustila) futsal (fritidslokal för ungdomar) futsal (youth recreational facility) 0 0 {} 1403   1                                                   1              
171 fysiatria fysiatri physiatrics 0 0 {} 986   0                                                                  
172 fysioterapia fysioterapi physiotherapy 0 0 {"fi": ["kuntoutus"]} 986 11 21                                           4       5     1        
173 golfin harjoitusalueet träningsområden för golf golf training areas 0 0 {} 1403 1 6                                           3       2              
174 golfin harjoitushallit övningshallar för golf golf training halls 0 0 {} 1403 6 10                                           4                      
175 golfkentät golfbanor golf courses 0 0 {} 1403 4 16                                           9       3              
176 hallinnon ja talouden sisäinen tarkastus intern revision av förvaltning och ekonomi internal administrative and financial auditing 0 0 {} 1401 1 2                                           1                      
177 hallinnon ja talouden ulkoinen tarkastus extern revision av förvaltning och ekonomi external administrative and financial auditing 0 0 {} 1401   1                                           1                      
178 hallinto (kiinteistöt) förvaltning (fastigheter) administration (real estate) 0 0 {} 1400 1 1                                                                  
179 hallinto (opetus ja koulutus) förvaltning (undervisning och utbildning) administration (education and training) 0 0 {} 1087 12 12                                                                  
180 hallinto (perhe- ja sosiaalipalvelut) förvaltning (familje- och socialtjänster) administration (family and social services) 0 0 {} 783   1                                                   1              
181 hallinto (rakentaminen) förvaltning (byggande) administration (construction) 0 0 {} 1400   0                                                                  
182 hallinto (terveyspalvelut) förvaltning (hälsovårdstjänster) administration (health care) 0 0 {} 986   0                                                                  
183 hallinto (vesiliikenteen satamat) förvaltning (hamnar för båttrafiken) administration (water traffic harbours) 0 0 {} 1402 2 2                                                                  
184 hammashoito tandvård dental care 0 0 {"fi": ["hammashoitola", "hammasl\u00e4\u00e4k\u00e4ri", "hammass\u00e4rky", "hammashuolto"]} 986 36 98                                           20       41     1        
185 hankepalvelut projekttjänster project services 0 0 {} 1400   3                                                   3              
186 harjoitushyppyrimäet träningshoppbackar ski jumping hills for training 0 0 {} 1403 1 1                                                                  
187 harjoitusjäähallit övningsishallar training ice arenas 0 0 {} 1403 10 17                                           5       2              
188 hepreankielinen päivähoito dagvård på hebreiska day care in Hebrew 0 0 {} 1405 1 1                                                                  
189 hepreankielinen ryhmäperhepäivähoito gruppfamiljedagvård på hebreiska group family day care in Hebrew 0 0 {} 1405   0                                                                  
190 hevosreitit hästleder horse tracks 0 0 {} 1403 2 3                                                   1              
191 hiihtoladut skidspår ski tracks 0 0 {} 1403 45 208       2                         1         39       117   3 1        
192 hiihtomaat skidterränger cross-country ski parks 0 0 {} 1403 3 3                                                                  
193 hiihtosuunnistusalueet områden för skidorientering ski orienteering areas 0 0 {} 1403   0                                                                  
194 hiihtotunnelit skidtunnlar ski tunnels 0 0 {} 1403 1 1                                                                  
195 hissien hankinta (vanhat kerrostalot) anskaffning av hissar (gamla höghus) lift procurement (old residential buildings) 0 0 {} 1405 1 1                                                                  
196 hoitoalan ruokapalvelut måltidstjänster inom vårdbranschen meal services in the care sector 0 0 {} 783 12 12                                                                  
197 hotellit ja majoitus hotell och logi hotels and accommodation 0 0 {} 1403 89 115         1               1   1     2       7       13   1          
198 hyppyrimäet hoppbackar ski jumping hills 0 0 {} 1403   0                                                                  
199 ikääntyvien neuvonta rådgivning för äldre information and advice for elderly people 0 0 {} 986   4                                           2       2              
200 iltahoito (lasten päivähoito) kvällsvård (barndagvård) evening care (child day care) 0 0 {} 1405 8 16                                           3       4     1        
201 info- ja näyttelytilat (kaavoitus ja rakentaminen) informations- och utställningslokaler (planläggning och byggande) info and exhibition premises (planning and construction) 0 0 {} 1400 2 4                                                   1     1        
202 internet (nuorten harrastustila) internet (fritidslokal för ungdomar) internet (youth recreational facility) 0 0 {} 1403 2 15                                           13                      
203 jalkapallo (nuorten harrastustila) fotboll (fritidslokal för ungdomar) football (youth recreational facility) 0 0 {} 1403   2                                                   2              
204 jalkapallohallit fotbollshallar football halls 0 0 {} 1403 8 18                                           6       3     1        
205 jalkapallostadionit fotbollsstadion football stadiums 0 0 {} 1403 1 4                                           1       1     1        
206 jalkaterapia fotterapi podiatry 0 0 {} 986 7 10                                                   2     1        
207 johtotietopalvelu ja maanalaisten tilojen tietopalvelu ledningstjänst och information om underjordiska utrymmen information service on cabling and underground facilities 0 0 {} 1402 2 6                                           1       3              

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [service] (
  [name_fi] TEXT,
  [name_sv] TEXT,
  [name_en] TEXT,
  [id] INTEGER PRIMARY KEY,
  [period_enabled] INTEGER,
  [clarification_enabled] INTEGER,
  [keywords] TEXT,
  [root_service_node] INTEGER,
  [unit_count_municipality_helsinki] INTEGER,
  [unit_count_total] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hanko] TEXT,
  [unit_count_municipality_raasepori] TEXT,
  [unit_count_municipality_siuntio] TEXT,
  [unit_count_municipality_sipoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_janakkala] TEXT,
  [unit_count_municipality_null] INTEGER,
  [unit_count_municipality_nurmijärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_virolahti] TEXT,
  [unit_count_municipality_pornainen] TEXT,
  [unit_count_municipality_hämeenlinna] TEXT,
  [unit_count_municipality_salo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lapinjärvi] TEXT,
  [unit_count_municipality_inkoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_miehikkälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_porvoo] TEXT,
  [unit_count_municipality_lohja] TEXT,
  [unit_count_municipality_tuusula] TEXT,
  [unit_count_municipality_kirkkonummi] TEXT,
  [unit_count_municipality_hamina] TEXT,
  [unit_count_municipality_kouvola] TEXT,
  [unit_count_municipality_loviisa] TEXT,
  [unit_count_municipality_espoo] INTEGER,
  [unit_count_municipality_kotka] TEXT,
  [unit_count_municipality_askola] TEXT,
  [unit_count_municipality_mäntsälä] TEXT,
  [unit_count_municipality_vantaa] INTEGER,
  [unit_count_municipality_hyvinkää] TEXT,
  [unit_count_municipality_vihti] TEXT,
  [unit_count_municipality_kauniainen] INTEGER,
  [unit_count_municipality_karkkila] TEXT,
  [unit_count_municipality_järvenpää] TEXT,
  [unit_count_municipality_kerava] TEXT,
  [unit_count_municipality_pyhtää] TEXT
);